teşvik etme

listen to the pronunciation of teşvik etme
Türkisch - Englisch
incitation
incentive
encouraging

The coaches kept encouraging me. - Koçlar beni teşvik etmeye devam ettiler.

(Ticaret) fostering
encouragement
inducing
{i} goading
encourage

No one encouraged her. - Kimse onu teşvik etmedi.

Nobody encouraged him. - Hiç kimse onu teşvik etmedi.

{i} exhortation
egg
teşvik etmek
{f} incite
teşvik etmek
{f} encourage

You might want to encourage Tom to do his own homework early. - Tom'u kendi ev ödevini erkenden yapması için teşvik etmek isteyebilirsin.

What do you think is the best way to encourage Tom to study more? - Tom'u daha çok çalışmaya teşvik etmek için en iyi yolun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

teşvik etmek
stimulate
teşvik etmek
{f} foster
teşvik etmek
induce
teşvik etmek
urge
teşvik etmek
cheer
teşvik etmek
{f} spur
teşvik etmek
{f} foment
teşvik etmek
egg
teşvik etmek
incentivize
teşvik etmek
jolly along
teşvik etmek
put somebody on his mettle
teşvik etmek
incentivise
teşvik etmek
urge to
teşvik etmek
keep somebody in countenance
teşvik etmek
whip up
teşvik etmek
fire
teşvik etmek
(Kanun) endeavor
teşvik etmek
urge to be
teşvik etmek
{f} ginger
teşvik etmek
(Ticaret) reinforce
teşvik et
{f} goad
teşvik et
{f} urge

Tom urged Mary to study art. - Tom Mary'yi sanat eğitimi alması için teşvik etti.

She urged him to drive carefully. - O, onu dikkatli sürmesi için teşvik etti.

teşvik et
urge to
teşvik et
{f} goading
teşvik et
exhort

The teacher exhorted his pupils to do well. - Öğretmen, öğrencilerini iyi yapmaya teşvik etti.

teşvik et
{f} goaded
teşvik et
urge to be
teşvik etmek
galvanize
teşvik etmek
tempt
teşvik etmek
embolden
teşvik etmek
prompt
teşvik etmek
exhortate
teşvik etmek
to encourage
teşvik et
urgeto
teşvik etmek
move
teşvik etmek
put a premium on
teşvik etmek
lend countenance to
teşvik etmek
spur smb. on
teşvik etmek
solicit
teşvik etmek
egg on
teşvik etmek
(Fiili Deyim ) push for
teşvik etmek
{f} draw
teşvik etmek
{f} countenance
teşvik etmek
give a fillip to
teşvik etmek
{f} prod
teşvik etmek
{f} stir up
teşvik etmek
{f} goad
teşvik etmek
{f} revitalize
teşvik etmek
ginger up
teşvik etmek
keep smb. in countenance
teşvik etmek
cheer on
teşvik etmek
set on
teşvik etmek
put smb. on his mettle
teşvik etmek
fillip
teşvik etmek
(suça) abet
teşvik etmek
inspirit
teşvik etmek
a) to encourage b) to incite
teşvik etmek
1. to encourage, spur (someone) on; to inspire (someone) to; to encourage (someone) to do or participate in (something); to promote the development of (something). 2. to incite, provoke (someone) to
teşvik etmek
(Hukuk) promote, foster
teşvik etmek
tickle up
teşvik etmek
instigate
teşvik etmek
goad on
teşvik etmek
{f} exhort
teşvik etmek
lend wings to
teşvik etmek
{f} sharpen
teşvik etmek
{f} spoonfeed
teşvik etmek
give countenance to
Türkisch - Türkisch

Definition von teşvik etme im Türkisch Türkisch wörterbuch

teşvik etmek
İsteklendirmek, özendirmek
teşvik etmek
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için kandırmak, kışkırtmak
teşvik etme
Favoriten