draft plan

listen to the pronunciation of draft plan
Englisch - Türkisch
(Askeri) TASLAK PLAN: Başka askeri karargahlar ile işbirliği yapılıp mutabık olunduktan sonra ilgilenen ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olan ve o ülkelerin desteklemesi için milli işlemler yapmasını gerektiren bir ilk taslak planı. İlerideki planlama ve tatbikatlar için ve acil durum zamanında harekat emrinin esasını belirlemek için de kullanılır. Bak. "initial draft plan", "coordinated draft plan", "final plan", "operation plan"
taslak
(Askeri) taslak plan
coordinated draft plan
(Askeri) KOORDİNE EDİLMİŞ TASLAK PLAN: Katılan ülkeler ile koordine edilmiş bulunan bir taslak plan. Gelecekteki planlama ve tatbikatlarda kullanılabilir ve acil durumlar esnasında uygulanabilir. Ayrıca bak. "initial draft plan", "draft plan", "final plan", "operation plan
initial draft plan
(Askeri) ilk taslak plan
initial draft plan
(Askeri) İLK TASLAK PLAN: Çıkaran karargah tarafından taslak olarak hazırlanan ve koordine edilen ve diğer askeri karargahlarla harici koordinasyona hazır olan plan. Çıkaran komutan tarafından direkt olarak uygulanamaz ancak bir acil durum olması halinde komutan tarafından verilmiş hareket emri için temel oluşturabilir. Bak. "draft plan", "coordinated draft plan", "final plan", "operation plan"
draft plan
Favoriten