taslak

listen to the pronunciation of taslak
Türkçe - İngilizce
sketch

Tom looked at Mary's sketches. - Tom Mary'nin taslaklarına baktı.

This project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year. - Bu proje geçen yıl bir partide bir peçete üstüne yazdığım bir taslaktan ortaya çıktı.

draft

I'd like to make some changes in the draft. - Ben taslakda bazı değişiklikler yapmak istiyorum.

Negotiators have agreed on two draft texts, but there are still many areas of disagreement. - Arabulucular iki taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı, ama hala anlaşma sağlanamayan birçok konu var.

outline
draught

There's a draught in here. - Burada bir taslak var.

rough draft
wishy-washy person
(Tıp) anlage
scheme
seminal
sketchy
rough cast
(Basın) manuscript

The manuscript had been written out by hand. - Taslak elle yazılmıştı.

designment
(Politika, Siyaset) outlines
would-be (used disparagingly): şair taslağı would-be poet
visual
conspectus
study
fine arts sketch; preliminary model, maquette
skeleton
diagram
drawing
draft , worksheet
draft plan
plan
roughcast
draft, sketch, study; wishy-washy person
tracing
rough
silhouette
schema
rough draft; sketch; preliminary study; outline
design
outline drawing
{i} sketching
framework
outlines (headlines)
taslak baskı
(Bilgisayar) print draft
taslak boyutu
(Bilgisayar) canvas size
taslak defteri
sketchbook
taslak halinde çizmek
sketch
taslak kip
(Bilgisayar) draft mode
taslak mod
(Bilgisayar) draft mode
taslak plan
(Askeri) outline plan
taslak plan
(Askeri) tentative plan
taslak plan
(Askeri) draft plan
taslak standart
(Ticaret) draft standard
taslak tipi
draft mode
taslak yapmak
schematize
taslak yapmak
(Kanun) draft
taslak yapmak
block out
taslak yazıtipi
(Bilgisayar) draft font
taslak çizmek
sketch
taslak çizmek
chalk out
taslak atölyesi
pattern shop
taslak belge
(Bilgisayar) draft document
taslak görünüm
(Bilgisayar) draft view
taslak görünümü
(Bilgisayar) draft view
taslak halinde
schematical
taslak halinde
in draft
taslak halinde
in the rough
taslak halinde olan
rough
taslak halinde olma
sketchiness
taslak harita
(Askeri) outline map
taslak harp planı
(Askeri) outline war plan
taslak kalitesi
(Bilgisayar) draft quality
taslak kopya
(Askeri,Bilgisayar) draft copy
taslak listesi
drafting checklist
taslak modu -açık
(Bilgisayar) draft mode -on
taslak proje
draft project
taslak resim
preliminary drawing
taslak sefer planı
(Askeri) outline campaign plan
taslak sipariş
(Askeri) phantom order
taslak sunmak
(Hukuk) submit draft
taslak çözüm
draft resolution
taslak çıktı
(Bilgisayar) draft output
taslak çıktısı
(Bilgisayar) draft output
taslak örneği
(Politika, Siyaset) draft resolution
taslak üs kurma planı
(Askeri) outline base development plan
taslak şeklinde
schematic
taslak-bidi
(Bilgisayar) draft-bidi
elle taslak yapma
free-hand drawing
hızlı taslak
(Bilgisayar) fast draft
nihai taslak
(Politika, Siyaset) final draft
kalite taslak
(Bilgisayar) quality draft
koordine edilmiş taslak plan
(Askeri) coordinated draft plan
tebeşirle taslak çizmek
chalk out
Türkçe - Türkçe
Herhangi bir konuda başaramayacağı bir işe girişen veya kendini o işin ustası olarak kabul ettirmeye çalışan kimse
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz: "Evet diye devam ettim, hikâyen henüz taslak hâlinde."- R. H. Karay
eskiz
taslak