table

listen to the pronunciation of table
Englisch - Türkisch
sofra

Sofrada ses yapmamalısın. - You must not make a noise at the table.

Sofrada nasıl davranılacağını bilmiyor. - He does not know how to behave at the table.

masa

Masanın üzerinde bir elma var. - There is an apple on the table.

Masadaki hesap makinesi benim. - The calculator on the table is mine.

tablo

Mayuko tabloyu bir bezle sildi. - Mayuko wiped a table with a cloth.

Tom tabloyu temizledi. - Tom cleared the table.

yemek

Yemekten sonra, masayı temizledi. - After supper, she cleared the table.

Masanın üstünde hâlâ bir sürü yemek var. - There are still a lot of dishes on the table.

{i} çizelge, cetvel, tablo, liste: periodic table
düzey
sofradakiler
gösterge
küfelik
(Askeri) dıraveçe bezi
sehpa

Tom kayıp ayakkabısını sehpanın altında buldu. - Tom found his missing shoe under the coffee table.

Tom tepsiyi sehpanın üstüne koydu. - Tom put the tray down on the coffee table.

liste
{i} kafatası kemik tabakalarından biri
{i} tablo [mat.]
tasarıyı müzakereye sunmak
keste
çizelge
(bir tasarı veya mesele) hakkındaki görüşmeyi veya tartışmayı ileri bir tarihe bırakmak
(Tıp) Düz kemiksi yaprak veya tabaka (özellikle kafa kemiklerinin tabakalarından biri)
{f} göstermek
nad listeye geçirmek
hulâsa
düz tepe
(Askeri) ÇİZELGE, TABLO
(isim) masa, sofra, masadakiler, tablet, tablo [mat.], çizelge, tabla, kafatası kemik tabakalarından biri
{f} sunmak
sofraya oturanların hepsi
table linen sofra örtüs
yazılı taş
{f} cetvele yazmak
ing müzakereye sunmak
{i} masa, masadakiler, aynı masada oturanların hepsi, sofra, sofradakiler
tehir etmek
{f} tartışmaya sunmak
çizelge Tablo
sofraya konan yemek
ameliyat

Tom ameliyat masasında öldü. - Tom died on the operating table.

Tom ameliyat masasında, baygın hâlde yatıyordu. - Tom was lying unconscious on the operating table.

tablet

Etikette iki tablet alınacağını söylüyor. - It says on the label to take two tablets.

Tom her sabah kahvaltıdan sonra altı tablet alır. - Tom takes six tablets every morning after breakfast.

tezgah
tabloda
tablosu
masası
masaya koymak
ertelemek
tabla
listeye geçirmek
dressing table
tuvalet masası
coffee table
Sehpa

Tom tepsiyi sehpanın üstüne koydu. - Tom put the tray down on the coffee table.

Tom kayıp ayakkabısını sehpanın altında buldu. - Tom found his missing shoe under the coffee table.

table of values
Değerler tablosu
table spoon
yemek kaşığı
table games
masa oyunları
table grape
(Gıda) sofralık üzüm
table lamp
(Aydınlatma) masa ışıklığı
table leg
masa ayağı
table mat
masa örtüsü
table of content
içindekiler
table olive
(Gıda) sofralık zeytin
table set
masa takımı
table set up
(Gıda) masa düzeni
table water
(Gıda) içme suyu
table/query
(Bilgisayar) tablo/sorgu
table cell
tablo hücresi
table d'hôte
tabldot
table game
masa oyunu
table knife
sofra bıçağı
table linen
sofra örtüsü
table look at
çizelgeye bakma
table look up
çizelgeyi arama
table microphone
masa mikrofonu
table of contents
içindekiler
table oriented
tabloya yönelik
table salt
sofra tuzu
table service
masa servisi
table talk
sofra sohbeti
table tennis
masa tenisi

Tom, hem tenisi hem de masa tenisini iyi oynayabilir. - Tom can play both tennis and table tennis well.

Tom ve Mary birlikte masa tenisi oynadı. - Tom and Mary played table tennis together.

table tennis
masatenisi
table wine
sofra şarabı
table-water
maden suyu
table-water
yeraltı suyu
table a discussion
(deyim) (bir tasarı veya mesele) hakkındaki görüşmeyi veya tartışmayı ileri bir tarihe bırakmak
table bay
masa defne
table book
masa kitap
table carpet
masa halısı
table cloth
Masa örtüsü
table cloths
masa örtüleri
table control
tablo kontrolü
table file
tablo dosyası, çizelge kütüğü
table football
masa futbolu
table for
tablo için
table hop
masa hop
table hopper
masa hunisi
table lamp
masa lambası

Tom masa lambasını yaktı. - Tom turned on the table lamp.

table lookup instruction
çizelge arama komutu
table manner
Sofra adabı
table napkin
peçete
table of
Tablonun
table of errors
hataları tablo
table of illustrations
ilüstrasyonlar tablosu
table saw
(Mühendislik) Testere tezgâhı
table search
tabloda arama
table sugar
Sakkaroz, sukroz
table vice
tezgâh mengenesi
table ware
masa gereçleri
table-mat
Tablo-mat
table-top
masa üstü
Table Formatted Aeronautic Data Set
(Askeri) Tablo Şeklinde Biçimlenidirilmiş Hava Veri Dizisi
Table of Distribution and Allowance
(Askeri) Kuruluş Dışı Kadro ve İstihkaklar
Table of Distribution and Allowance (TDA) designation
(Askeri) Kuruluş Dışı Kadro ve İstihkaklar Listesinin belirlenmesi
table analyzer wizard
Çizelge Çözümleyicisi Sihirbazı
table balance
Tablo dengesi
table beet
(Gıda) yemeklik kırmızı pancar
table cell marker
Tablo hücre imi
table cell outline
Tablo hücresinin genel hatları
table cut
üstü traşlı (taş)
table d'hôte
tabildot
table d'hote
tabldot
table d'hote meal
tabldot yemek
table d'hôte
{ç} ta.bles d'hôte (täb'ılz dot') (lokantada) tabldot
table entry fields
Tablo Girdi Alanları
table frame
(Bilgisayar) tablo çerçevesi
table function
(Bilgisayar) tablo fonksiyonu
table generate
(Askeri) tablo oluşturma
table grid
(Bilgisayar) tablo kılavuzu
table gridline pen
Tablo Izgara Kalemi
table gridlines
Tablo ızgara çizgileri
table knife
servis bıçağı
table lifting
ruhun masayı çevirmesi
table lighter
masa çakmağı
table linen
(bezden yapılmış) sofra örtüleri ve peçeteler
table linen
masa örtüsü ve peçeteler
table list
(Bilgisayar) tablo liste
table lookup
çizelgeden okuma
table mat
tencere altlığı
table mat
tabak altlığı
table mat
amerikan servis
table menu
(Bilgisayar) tablo menüsü
table merge
(Bilgisayar) tablo birleştir
table mode
(Bilgisayar) tablo durumu
table mode
tabo durumu
table names
(Bilgisayar) tablo adları
table of allowance
(Askeri) istihkak çizelgesi
table of allowance
(Askeri) İSTİHKAK LİSTESİ, İSTİHKAK TABLOSU: Kuruluşa ait malzemenin temel istihkakını belirleyen ve envanter kullanım hakkı verilerinin geliştirilmesi, tashih edilmesi veya geliştirilmesini kontrol edebilmeyi sağlayan bir malzeme istihkak belgesi
table of basic allowances
(Askeri) ESAS İSTİHKAK ÇİZELGELERİ: Eskiden A. B. D. ordusunda, istihkak çizelgelerinin bir kısmı için kullanılan yayın. Bu yayınlar halen kullanılmaktadır
table of contents
İçindekiler
table of contents
İçerikler
table of contents
içindekiler,içindekiler tablosu
table of distribution
(Askeri) KURULUŞ DIŞI KADRO: Teşkilat ve malzeme kadrosu bulunmayan özel bir görev ifa edecek bir askeri birliğin kuruluş bünyesini ve personelini gösteren bir çizelge
table of distribution augmentation
(Askeri) KURULUŞ DIŞI KADRO ARTIRIMI: Mevcut veya yeniden teşkil edilecek kuruluş dışı kadro birliklerini seferi kuvvete çıkarmak için lüzumlu personel ve teçhizatın teminine yetki veren kadro
table of distribution unit
(Askeri) KURULUŞ DIŞI KADRO BİRLİĞİ: Teşkilat ve malzeme kadrosu olmayan ve genel veya icrai görevleri yapmak üzere, personel tahsis bölgesine "personel allotment voucher" göre teşkil edilen bir birlik
table of equipment
(Askeri) MALZEME CETVELLERİ: Teşkilat ve malzeme kadrolarının yalnız malzemeye ait esaslarını ihtiva eden kısmı. Bu çizelgeler: Şahsi giyecek ve teçhizat ile sarfa tabi ikmal maddeleri ve mühimmat istihkaklarını ihtiva etmez
table of figures
Pekiller Dizini
table of maximum punishments
(Askeri) AZAMİ CEZA HADLERİ ÇİZELGESİ: Askeri ceza ve askeri ceza muhakemeleri usulü kanunları hükümlerini ihlal vakalarında verilecek en ağır cezaları gösterir liste. Bu çizelge, harp zamanında uygulanmayabilir
table of organization
(Askeri) teşkilat tablosu
table of organization
(Askeri) TEŞKİLAT ÇİZELGELERİ: Teşkilat ve malzeme kadrolarının yalnız teşkilata ait esaslarını ihtiva eden kısmı
table of organization and equipment
(Askeri) teşkilat ve teçhizat tablosu
table of organization and equipment
(Askeri) TEŞKİLAT VE MALZEME KADROSU: Bir birliğin normal görevini, teşkilatını, personel ve malzeme istihkaklarını gösteren çizelge. Ayrıca bak "fixed table of organization and equipment", "flexibe table of organızatıon and equipment", "old standard table of organization and equipment", "standard table of organization and equipment appendix" ve "type B table of organization and equipment". TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT APPENDIX: TEŞKİLAT VE MALZEME KADRO LAHİKASI: Değişik iklim ve harekat bölgelerinde, örneğin; arktik bölge, cengel veya dağlarda yapılacak özel harekata ait standart teşkilata mahsus teşkilat ve malzeme kadrolarında değişiklikleri gösteren lahika. TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT AUGMENTATIONS: TEŞKİLAT VE MALZEME KADROSU ARTIRIMI: Bir teşkilin normal görev veya teçhizat tahsislerinin arttırılması veya her ikisine ait tahsislerin arttırılması. Bu artırma bütün orduya şamil değildir. TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT UNIT: KADRO BİRLİĞİ: Bir teşkilat ve malzeme kadrosuna göre teşkil edilen ve faaliyette bulunan birlik. Buna "table of organization unit" de denir
table of organization unit
(Askeri) KADRO BİRLİĞİ: Bak "table of organization and equipment unit"
table rapping
ruhun masaya vurması
table salt
yemeklik tuz
table scrolling
Tablo kaydırma
table set
masa üstü alıcı
table simple
(Bilgisayar) tablo basit
table tennis
masatenisi, masatopu, pingpong
table theme
(Bilgisayar) tablo teması
table turning
ruhun masayı çevirmesi
table update autoformat
İçerik Güncelleştirme Otomatik Biçimlendirme
table water
maden suyu
table water
şişe suyu
Tables
masalar
a table
Tablo
tabling
tablolama
the table
sofrayı
table of contents
(kitabın başında bulunan ve alfabetik dizin olmayan) içindekiler
tables
tablolar

Lütfen bu tabloları kımıldatmayın. - Please don't move these tables.

Öğretmen çocukları, yaramazlık ettiklerinde ya da çarpım tablolarını ezbere okuyamadıklarında döverdi. - The teacher caned the children if they misbehaved or were unable to recite their times tables.

Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Dirhem
TABL
(Osmanlı Dönemi) Kulak zarı
TABL
(Osmanlı Dönemi) Davul
Englisch - Englisch
An item of furniture with a flat top surface raised above the ground, usually on one or more legs
One half of a backgammon board, which is divided into the inner and outer table
To propose for discussion (from to put on the table)

The legislature tabled the amendment, so we will start discussing it now.

A flat tray which can be used as a table
To hold back to a later time; to postpone

The motion was tabled ensuring that it would not be taken until a later date.

To put on a table
To tabulate; to put into a table
A lookup table, most often a set of vectors
The top of a stringed instrument, particularly a member of the violin family: the side of the instrument against which the strings vibrate
A matrix or grid of data arranged in rows and columns

I’m using mathesis — a universal science of measurement and order …And there is also taxinomia a principle of classification and ordered tabulation.Knowledge replaced universal resemblance with finite differences. History was arrested and turned into tables …Western reason had entered the age of judgement.

A collection of arithmetic calculations arranged in a table, such as multiplications in a multiplication table

Here is a table of natural logarithms.

{n} a flat surface, board or frame to eat on, fare, index, synopsis, set of numbers
{v} to board, to note or set down regularly
a company of people assembled at a table for a meal or game; "he entertained the whole table with his witty remarks
{i} piece of furniture comprised of a large flat surface supported by one or more legs; meal, food placed on a table; list of information arranged in columns and rows, chart; flat surface; plateau, flat area of land at the top of a hill
To make board hems in the skirts and bottoms of (sails) in order to strengthen them in the part attached to the boltrope
To lay or place on a table, as money
A set of data organised in a tabular form with rows and columns similar to a table in a book A database usually consists of several tables Tables many be linked via a key field
A table is a written set of facts and figures arranged in columns and rows. Consult the table on page 104 Other research supports the figures in Table 3.3. see also coffee table, dressing table, negotiating table, round table, tea table
If you put something on the table, you present it at a meeting for it to be discussed. This is one of the best packages we've put on the table in years
A list of substances and their properties; especially, a list of the elementary substances with their atomic weights, densities, symbols, etc
The data and relationships between the data are organized in tables A table is a collection of records and each record in a table contains the same fields Sometimes the term “relation” is used instead See also: relation, view, RDBMS
A lookup table, most often a vector
A smooth, flat surface, like the side of a board; a thin, flat, smooth piece of anything; a slab
If someone tables a proposal or plan which has been put forward, they decide to discuss it or deal with it at a later date, rather than straight away. We will table that for later
With reference to web design, a method for formatting information on a page Use of tables and the cells within also provide a way to create columns of text Use of tables vs frames is recommended for helping to make your web site ADA-compliant
If you turn the tables on someone, you change the situation completely, so that instead of them causing problems for you, you are causing problems for them. The only question is whether the President can use his extraordinary political skills to turn the tables on his opponents
To form into a table or catalogue; to tabulate; as, to table fines
Hence, food placed on a table to be partaken of; fare; entertainment; as, to set a good table
A collection of computer data organized, defined and stored as rows and columns In non-relational systems, a table is called a FILE
An organized external representation of information, typically in rows and columns
a piece of furniture having a smooth flat top that is usually supported by one or more vertical legs; "it was a sturdy table"
a piece of furniture having a smooth flat top that is usually supported by one or more vertical legs; "it was a sturdy table" a piece of furniture with tableware for a meal laid out on it; "I reserved a table at my favorite restaurant" a set of data arranged in rows and columns; "see table 1" a company of people assembled at a table for a meal or game; "he entertained the whole table with his witty remarks
To delineate, as on a table; to represent, as in a picture
To supply with food; to feed
The basic unit of storage in a relational database management system A table represents entities and relationships, and consists of one or more units of information (rows), each of which contains the same kinds of values (columns) Each column is given a column name, a datatype (such as CHAR, NCHAR, VARCHAR2, NVARCHAR2, DATE, or NUMBER), and a width (the width may be predetermined by the datatype, as in DATE) Once a table is created, valid rows of data can be inserted into it Table information can then be queried, deleted, or updated To enforce defined business rules on a table's data, integrity constraints and triggers can also be defined for a table
An HTML Table is a box with rows and columns of cells It can be used to organize/format the display of information on a webpage
Any collection and arrangement in a condensed form of many particulars or values, for ready reference, as of weights, measures, currency, specific gravities, etc
An article of furniture, consisting of a flat slab, board, or the like, having a smooth surface, fixed horizontally on legs, and used for a great variety of purposes, as in eating, writing, or working
a piece of furniture with tableware for a meal laid out on it; "I reserved a table at my favorite restaurant"
a set of rows and columns
A set of data arranged in rows and columns
A thin, flat piece of wood, stone, metal, or other material, on which anything is cut, traced, written, or painted; a tablet a memorandum book
A set of data elements that has a horizontal dimension (rows) and a vertical dimension (columns) in a relational database system A table has a specified number of columns but can have any number of rows A table is often called a relation Rows stored in a table are structurally equivalent to records from flat files in that they must not contain repeating fields
To enter upon the docket; as, to table charges against some one
A view of the contents of a work; a statement of the principal topics discussed; an index; a syllabus; a synopsis; as, a table of contents
A Table is the main collection of data in a database Tables are organized into columns and rows
In parliamentary usage, to lay on the table; to postpone, by a formal vote, the consideration of (a bill, motion, or the like) till called for, or indefinitely
A database object consisting of a collection of rows (records) divided into columns (fields) that contain data or null values A table is treated as a database object
{s} for use on a table; of or pertaining to a table; appropriate for drinking or eating
annuity tables; interest tables; astronomical tables, etc
One or more rows of cells on a page used to organize the layout of a page or arrange data systematically
A table is data structure composed of columns and rows mmCIF categories are table-like structures in which the data items form the columns and with the data values occupying the rows
a company of people assembled at a table for a meal or game; "he entertained the whole table with his witty remarks"
also, a series of numbers following some law, and expressing particular values corresponding to certain other numbers on which they depend, and by means of which they are taken out for use in computations; as, tables of logarithms, sines, tangents, squares, cubes, etc
to put your cards on the table: see card. Article of furniture used in the Western world since at least the 7th century BC, consisting of a flat slab of stone, metal, wood, or glass supported by trestles, legs, or a pillar. Though tables were used in ancient Egypt, Assyria, and Greece, only during the Middle Ages, with the growing formality of life under feudalism, did tables increasingly take on social significance. Tables with attached legs appeared in the 15th century. The draw top was invented in the 16th century, making it possible to double the table length. Increasing contact with the East in the 18th century led to increasing specialization in the design of occasional tables. table sugar periodic table table salt Table Bay table tennis water table groundwater table Iguvine Tables Twelve Tables Law of the
Reference to stopping bills from further action in committees or on the floor: a bill is tabled by a vote, after a non-debatable motion from a member
Information accessed under certain tabs in Patient Chart section is presented in a tabled format Data can be presented as text, image or audio If the information is incomplete in the cell (appears as 3 dots ), then you must click on that cell (cursor must be in the specific cell) to get full details which will appear in text box below
If someone tables a proposal, they say formally that they want it to be discussed at a meeting. They've tabled a motion criticising the Government for doing nothing about the problem. = propose
The arrangement or disposition of the lines which appear on the inside of the hand
To live at the table of another; to board; to eat
A table is a piece of furniture with a flat top that you put things on or sit at. She was sitting at the kitchen table eating a currant bun I placed his drink on the small table at his elbow
hold back to a later time; "let's postpone the exam"
The company assembled round a table
A collection of information which has been organized into multiple rows, each row consisting of a fixed number of columns, each column being consistent in semantics and type across the entire table; also an Entity or Class
A two-dimensional set of values corresponding to an entity The columns of a table represent characteristics of the entity and the rows represent instances of the entity
To insert, as one piece of timber into another, by alternate scores or projections from the middle, to prevent slipping; to scarf
(n ) A two-dimensional arrangement of data in rows and columns In the JavaTM look and feel, tables are created using the JTable component
food or meals in general; "she sets a fine table"; "room and board"
A database table holds records Throughout this documentation, table almost exclusively applies to a table in an SQL database
table board
A backgammon board
table board
The provision of daily meals; board (separate from rooming)
table board
A table top; a table
table cloth
Alternative spelling of tablecloth. (A cloth used to cover a table)
table d'hote
Alternative spelling of table d'hôte
table d'hôte
Of menu selections, offered at a fixed price
table d'hôte
a menu offering a complete meal, with little choice, at a fixed price
table dance
A type of erotic dance performed on a table
table dancer
Someone who performs a table dance
table dances
plural form of table dance
table decoration
Any of many diverse articles placed on a dining table principally as ornament though some may have a secondary function
table football
a game, based on football (soccer), in which opposing players are represented by small figures mounted on rotating bars
table lamp
a lamp designed to be used on tables
table lamps
plural form of table lamp
table linen
tablecloths and napkins
table manners
The manner of a behavior of an individual while dining

Some of the children had good table manners; some not.

table manners
An accepted code of conduct for behaviour at a dining table

Basic table manners were covered in the first day of finishing school, but more followed.

table mountains
plural form of table mountain
table of contents
A list of titles of the parts of a book or document, organized in the order in which the parts appear
table salt
Sodium chloride, the salt most commonly used to season food at the table, usually used to distinguish from other compounds recognized as salts by chemists
table saw
A circular saw mounted beneath the surface of a table, the rotating blade protruding up through a slot
table saws
plural form of table saw
table soccer
Alternative form of table football
table stakes
A rule where players are only allowed to bet the money they have on the table
table tennis
A game or sport (similar to tennis) that involves the hitting of a light plastic ball across a table (fashioned like a mini tennis court) by racquets (a.k.a. paddles, a.k.a bats in Britain)
table wine
A low-quality wine, suitable for drinking at mealtimes
table wine
Wine that isn't fortified or sparkling
table wine
A grape wine containing at most fourteen percent alcohol by volume
table-hop
To move from table to table, in a restaurant etc, talking to the people at each one
table-hopper
A person who table-hops
table of contents
Next
table of values
A table you make to find the coordinates to graph
table a
The list of standard regulations which many companies adopt as their constitution. regulations for the management of a company from the Schedule to Statutory Instrument 1985/805 which are commonly adopted as the articles of association of companies
table a discussion
(deyim) Postpone a discussion until a later time

We tabled the discussion about the salary decrease until the next meeting.

table football
(Spor) Table football (UK) or foosball (US, Canada) is a table-top game that is based on Football (soccer). The origins of the game are unclear, but most historians agree that the first tables probably appeared in Spain, France or Germany in the 1880s-1890s
table shower
A shower on a table before a full body massage

Does your services include table shower?.

table sugar
saccharose, sucrose
Table Bay
Inlet, Atlantic Ocean, forming the harbour of Cape Town, South Africa. It is 12 mi (19 km) long and 8 mi (12 km) wide. Although less sheltered than other bays along the coast, it became a port of call for ships traveling to India and the East because of the availability of fresh water. The shore was permanently settled by the Dutch in 1652
Table Mountain
mountain near Capetown (South Africa)
table a motion
lay aside a proposal for future debate, postpone a proposal until the future
table cloth
cloth for covering a table (especially at meals)
table d'hote
{i} (French) meaning "table of the host" meal option that offers full meal with limited choice of food for a fixed price; meal for all the guests at a hotel at a at a fixed hour, meal for all those dining at a restaurant at a fixed price
table d'hote meal
{i} meal option that offers full meal with limited choice of food for a fixed price
table dancing
Table dancing is a type of entertainment in a bar or club in which a woman who is wearing very few clothes dances in a sexy way close to a customer or group of customers. dancing with sexy movements that is performed close to a customer's table in a restaurant or nightclub
table football
a game played on a special table by two players or teams. You score goals by moving rows of model football players from side to side so that they can kick the ball, using handles attached to the players foosball
table game
a game that is played on a table
table grapes
edible grapes, grapes that can be eaten
table knife
eating utensil used for cutting food
table knife
a knife used for eating at dining table
table lamp
a lamp that sits on a table
table lamp
special type of light which stands on a table top and is intended to keep the working area lit
table lamp
A table lamp is a small electric lamp which stands on a table or other piece of furniture. a small electric lamp that you put on a table or other piece of furniture
table lighter
{i} lighter that is placed on a table
table linen
tablecloth, fabric used to cover a table
table linen
linens for the dining table
table linen
all the cloths used during a meal, such as napkins and tablecloths
table manners
You can use table manners to refer to the way you behave when you are eating a meal at a table. He attacked the food as quickly as decent table manners allowed. the way in which someone eats their food - used when considering how socially acceptable it is
table manners
way of behaving at a table
table mat
{i} mat used to placed under hot dishes to protect the table from heat or wetness
table mat
a small board or piece of cloth that you put under a hot dish or plate to protect the table
table mat
a pad for use under a hot dish to protect a table
table napkin
napkin: to protect clothing; wipe mouth
table of conjugations
table that shows the different forms of verbs in different tenses and persons (singular, plural, etc.)
table of contents
An explanatory table or list of the symbols appearing on a map or chart In ArcView a legend defines which features of a theme are displayed in the view map
table of contents
Message from the Dean Featured Articles: Innovation Fuels INGEN Effort at IU Glossary-omics Prescribing With Precision Of Mice, Men and Microscopy The Promise of Proteomics Esprit de Cores Indiana Life Sciences: A Growth Industry News & Notes Li Tapped to Lead National Alcohol Research Effort Broxmeyer Cited for Blood Disease Research Jackson Elected Chief of Radiology Organization A Lifetime of Achievements Honored Ignore Borders, Deliver Care and Compassion IU Surgery Chief Honored for Pediatric Care Alumni News In Memoriam Viewpoint Calendar Home
table of contents
Part I: The Foundation Part II: Representing the People Part III: Rules and Traditions Part IV: Getting the Business Done Part V: Other Topics of Interest Glossary Study Questions
table of contents
list of the chapter headings of a book
table of contents
For a whole disc or any session within a disc, shows the number of tracks, their starting locations, and the total length of the data area The TOC does NOT show the length of each track, only its starting point
table of contents
Introduction Take It Apart and See How It Runs By Patricia Smith Churchland Neural Networks and Common sense By Paul M Churchland Cognition and Cultural Belief By Aaron V Cicourel In Defense of AI By Daniel C Dennett Cognitivism Abandoned By Hubert L Dreyfus The Folly of Simulation By Jerry A Fodor Farewell to GOFAI? By John Haugeland Embodied Minds and Meanings By George Lakoff Toward a Pragmatic Connectionism By James L McClelland The Serial Imperative By Allen Newell Gestalt Psychology Redux By Stephen E Palmer Against the New Associationism By Hilary Putnam From Searching to Seeing By David E Rumelhart Ontology Is the Question By John R Searle The Hardware Really Matters By Terrence J Sejnowski Technology Is Not the Problem By Herbert A Simon The Myth of the Last Metaphor By Joseph Weizenbaum Why Play the Philosophy Game? By Robert Wilensky Computers and Social Values By Terry A Winograd The Albatross of Classical Logic By Lotfi A Zadeh Glossary Bibliography Index
table of contents
Lists number of CD tracks, their starting locations, total length of data on the disc, and identification of type of disc The TOC is placed in Q-subcode in the lead-in area of a CD disc
table of contents
Usually comes at the end of the preliminary material in a book and lists in order the book's main topics or the headings of the individual units and their page numbers
table of contents
A listing of the contents of a book with page references The table of contents appears at the front of a book text Work that has been created "Text" may refer to fiction and nonfiction, as well as paintings, drawings, and photographs theme A central idea of a text that is often implied rather than directly stated thesis A main idea or argument of an essay found in the first paragraph title page One of the first pages in a book that gives the title of the work, the author(s) of the work, and the publisher of the work tone The attitude of the writer or speaker toward his or her topic or audience topic What the text is about transition Movement from part of a text or argument to the next part
table of contents
The ELN shows the arrangement of information as a "tree" of items, depicting the organization as a hierarchy It looks rather like the iconic display of data in a computer directory You give each element of information a name and description when you enter it in your group's ELN This name appears with its corresponding icon in this TOC view
table of contents
A FrontPage component that creates an outline of your FrontPage web, with hyperlinks to each page The Table of Contents updates this outline each time a FrontPage web's contents change
table of contents
A list of the chapters/contents of a publication The Table of Contents is typically found at the beginning of a book, magazine or journal
table of contents
Executive Summary I Country Program Description A Country Context B Objectives and Strategy C Accomplishments and Outcomes II Lessons Learned III Attachments Attachment A: Summary of Process Indicator Data Attachment B: AIDSCAP Mali Country Program Financial Summary Glossary of Acronyms Glossary of Acronyms AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
table of contents
Each module includes a general Table of Contents (ToC) covering the entire module Click "ToC" in the top right of the menubar to access the Table of Contents
table of contents
Next Section
table of contents
[ A - E | F - J | K - O | P - T | U - Z (below) ] [ U | V | W | X/Y | Z ] "U" Usury On a loan, claiming a rate of interest greater than permitted by law Return to: Return to Table of Contents "V" Valuation The act or process of estimating value; the amount of estimated value Return to: Return to Table of Contents "W" Warranty Deed Most valuable type of deed in which the grantor makes formal assurance of title W2 Form) Income tax form that is provided by employers to employees that states the income and taxes paid in a calendar year Return to: Return to Table of Contents "X/Y" Yield The interest earned by an investor on his investment (or bank on the money it has lent) Also called Return Return to: Return to Table of Contents "Z" Zoning Ordinances The acts of an authorized local government establishing building codes, and setting forth regulations for property land usage
table of contents
a list of divisions (chapters or articles) and the pages on which they start
table of contents
Introduction 1 1 AFS Data Base location 2 2 Responsible Person 3 2 1 Identification of the guilty party 3 2 2 The Responsible Person RR 4 3 X 25 and ISDN addresses, Route Binding 6 3 1 The X25 RR 6 3 2 The ISDN RR 7 3 3 The Route Through RR 8 REFERENCES and BIBLIOGRAPHY 9 Security Considerations 10 Authors' Addresses 11
table rapping
alleged form of communication with spirits of the dead
table rapping
{i} form of seance through which it is believed that communication is carried out with the spirits of the dead
table service
tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table
table talk
Casual mealtime conversation
table tennis
Table tennis is a game played inside by two or four people. The players stand at each end of a table which has a low net across the middle and hit a small light ball over the net, using small bats. A game similar to lawn tennis, played on a table with wooden paddles and a small hollow plastic ball. an indoor game played on a table by two or four players who hit a small plastic ball to each other across a net = ping-pong. or (trademark) Ping-Pong Game similar to lawn tennis that is played on a tabletop with wooden paddles and a small, hollow, plastic ball. The object is to hit the ball so that it goes over the net and bounces on the opponent's half of the table in such a way as to defeat the opponent's attempt to reach and return it. Both singles and doubles games are played. A match consists of the best of three or the best of five games, each game being won by the player or team that first reaches 21 points. Invented in England in the early 20th century, it soon spread throughout the world. Since the mid-1950s, East Asian countries have dominated the sport. It has been an Olympic sport for both men and women since 1988
table tennis
ping pong, miniaturized form of tennis which is played on a special table
table tipping
manipulation of a table during a seance; attributed to spirits
table top
A table top is the flat surface on a table
table wine
Red, white, or pink wines of 11 to 13 percent alcohol, suitable for serving with food
table wine
Usually mild-flavored wine, inexpensive enough to be served at the table every day
table wine
Table wine is fairly cheap wine that is drunk with meals. An unfortified wine considered suitable to be served with a meal. a fairly cheap wine
table wine
Any wine that is served with meals It may cleanse the palate, stimulate the appetite, and provide subtle contrasts with the food flavors Any wine that helps accomplish these things - in short, any wine whose flavor, bouquet, and consistency please you - may be served with food Usually white wines are served with light-colored meat or fish; rosés with chicken or poultry dishes, and red wines with red meats, such as steak and roast beef, but these choices represent popular preferences only, not hard-and-fast rules
table wine
wine containing not more than 14 percent alcohol usually served with a meal
table wine
A wine between 10% - 14% alcohol by volume It may be red, white, rosé and vinted off-dry
table wine
regular wine, wine that is served at the dinner table
table wine
Term for a wide variety of non-sparkling wines of normal alcoholic strength (usually less than fourteen percent)
table work
Typesetting of tabular nmatter, or the type matter set in tabular form
table-hop
{f} hop and go around from table to table and greet friends in a sociable way
table-hopper
{i} person who hops and goes around from table to table and greet sfriends in a sociable way
table-mountain pine
small 2-needled upland pine of the eastern United States (Appalachians) having dark brown flaking bark and thorn-tipped cone scales
table-tennis racquet
paddle used to play table tennis
table-tennis table
a table used for playing table tennis
tables
Any backgammon-esque board game, played on a board with two rows of 12 vertical markings called "points"
tables
plural form of table
tables
The halves or quarters of a backgammon board
tables
Third-person singular simple present indicative form of table
tables
{n} a board used for back gammon
tabling
{n} a broad hem on the skirts of sails
A table
hash table
A table
tablement
Table of Contents
self-test
table of contents
Introduction About the Internet Internet Glossary Search Engines Search Engine Tips About E-mail E-mail Ettiquette Free E-mail Services Using E-mail
table of contents
This information area incorporates, for example, the disc table of contents, total numbers, total names, playing time, time, date, data position, etc When a new recording is made on the MD, this new information is updated after finishing the recording This process only takes about 1 second fTOC edit blinks in display during this time In case of a prerecorded MD this TDC is stipulated by the manufacturer and cannot be changed
table of contents
A chart that features the sections of a book, magazine, or other published work, along with page numbers Also called a TOC
table of contents
The chapters or sections in a manual listed in order of appearance along with their page numbers The Table of Contents appears at the beginning of a hard copy manual Online manuals also can have a Contents page, which is similar to a Table of Contents
table of contents
The page of a report that lists the major sections or headings in your report and the page on which each section begins
tabled
past of table
tables
A board game
tables
A class of board game which include trictrac, irish and backgammon
tables
{i} tablets on which certain ancient Hebrew laws were inscribed, flat piece of stone on which certain laws were inscribed (In Ancient Greece and Rome)
tables
are a specific variable type Table variables can only be used with commands meant for table analysis and management Tables are created from variables using the MAKE TABLE command or from commands like the XTAB or BREAK command
tables
A graphically divided area in which content can be organized and divided by grid lines for display on a Web page
tables
'Tables' are a more elaborate set of flags, or commands, that allow you to position graphics beside each other and maintain your layout on different browsers, computers etc
tables
If the browser you are using to view this site supports tables, examples would be from the very page you just came here from Tables can be different sizes and colors, borders can be thicker or thinner, and number of rows and columns can be manipulated Tables can be designed to be readable by both table supporting and non-supporting browsers
tables
Use tables to add rows and columns of data to a document Many people fumble with columns when they should be using tables Tables include a variety of formatting options and let you include spreadsheet-like formulas that do arithmetic on the contents of table cells
tables
Boxed in text or pictures in rows and/or columns Tables
tables
Tables are a Netscape extension The important point to note about tables is not all HTML 2 0 browsers currently support them The final HTML 3 0 DTD will include tables in some form
tables
Used by designers to align images and text in HTML Like rows and columns in a spreadsheet
tables
A feature of some web browsers that allows the display of charts of data The rows and the columns of the table are pre-defined in HTML Some screen readers have difficulties reading tables (Please use the back button of your web browser to return to the previous document)
tables
Tables of data ,comparing information by displaying items in columns and rows Tables are now used in web design as a convenient way to control the layout of text and images on the page
tables
Tables create rows and columns, as in a spreadsheet, and can be used to align data and images Go to top of page
tables
(Mark 7: 4) means banqueting-couches or benches, on which the Jews reclined when at meals This custom, along with the use of raised tables like ours, was introduced among the Jews after the Captivity Before this they had, properly speaking, no table That which served the purpose was a skin or piece of leather spread out on the carpeted floor Sometimes a stool was placed in the middle of this skin (See ABRAHAM'S BOSOM; BANQUET; MEALS )
tables
used for the display of tabular data, and they also serve a role in document layout A table is a collection of numbers and words arranged in rows and columns of cells The table tag is <table> and </table>
tables
plural of table
tables
Related data stored in rows and columns Tables are the primary software structure used within PeopleSoft Student information is typically stored in multiple, related tables throughout the system Sharing information between and among related tables is a characteristic of a relational database Table set-up is a primary task for colleges during deployment; colleges will receive documentation about table values and set-up procedures as part of the deployment process In the old VCCS SIS, student information was typically stored in sequential, flat "files "
tables
Many web pages include embedded HTML code which dictates the layout of images and text on your screen Using code for 'tables' allows the precise alignment of text or images alongside each other, and is a standard practice in most web design, with various levels of sophistication in its application
tables
A design feature of web pages (also found in most publishing software) which creates orderly rows, columns and cells for text and graphic web content Tables may be made visible but are usually made invisible to the viewer While table contents may look good in most browsers, some browser versions may display table contents poorly Thus an invisible grid is often a better alternative
tables
Tables are currently the only HTML option for Web page layout Inserting your information and images into tables allows your visitors to view your Web pages the way you designed it rather than being at the whim of a Web browser
tabling
present participle of table
tabling
See Table, n
tabling
The letting of one timber into another by alternate scores or projections, as in shipbuilding
tabling
A broad hem on the edge of a sail
tabling
Board; support
tabling
A forming into tables; a setting down in order
tabling
Act of playing at tables
Türkisch - Englisch

Definition von table im Türkisch Englisch wörterbuch

table of contents
(Bilgisayar) toc
table
Favoriten