şerit

listen to the pronunciation of şerit
Türkisch - Englisch
tape

Do you have a tape measure I could borrow? - Ödünç alabileceğim bir şerit metren var mı?

band
strip

Life is like a zebra; white stripe, black stripe, and the ass at the end. - Yaşam bir zebra gibidir; beyaz şerit, siyah şerit ve en sonunda popo.

Full body scanners perform a virtual strip search. - Tam vücut tarayıcıları sanal şerit arama yapmaktadır.

ribbon

Mary wore a red ribbon in her hair. - Mary saçlarına kırmızı bir şerit takıyordu.

lane

When I'm in traffic, I change lanes all the time. - Ben trafikteyken her zaman şerit değiştiririm.

The rightmost lane is now under construction. - En sağdaki şerit yapım aşamasındadır.

riband
stripe

Life is like a zebra; white stripe, black stripe, and the ass at the end. - Yaşam bir zebra gibidir; beyaz şerit, siyah şerit ve en sonunda popo.

roadway
gut
traffic lane
ribbon; band; streamer
lane (for traffic in a road)
cord
strap
tab
spline
welt
tapeworm
fillet
strip: iniş şeridi landing strip
fascia
tape, ribbon; band, belt, strip; (yol) lane; tapeworm tenya
(Askeriye) ammunition belt
(Askeriye) stripe; chevron
lace
braid
cordon
sling
belt
(Denizbilim) king of herrings
fluke
moulding
(Otomotiv) webbing
sliver
fringe
streak
(Askeri) chevron
tenia
edging
string
strip from
(Tıp) fasciola
(Tıp) lemniscus
taenia
şerit/cetvel
(Bilgisayar) ribbon/ruler
şerit aktarıcı
tape transport
şerit atlatıcı
tape skip
şerit besleme
tape feed
şerit birimi
tape unit
şerit bölücü
tape mark
şerit delgileyici
tape punch
şerit delici
tape punch
şerit değiştirmeyin
Stay in lane
şerit dosyası
tape file
şerit döndürücü
tape transport
şerit etiketi
tape label
şerit gerçekleyicisi
tape verifier
şerit grubu
tape group
şerit ilerletme
tape feed
şerit istasyonu
tape station
şerit karşılaştırıcı
tape comparator
şerit kitaplığı
tape library
şerit kümesi
tape cluster
şerit kütüğü
tape file
şerit kılavuzu
leader
şerit metre
tape measure

Do you have a tape measure I could borrow? - Ödünç alabileceğim bir şerit metren var mı?

şerit metre
tape line
şerit mikrofon
ribbon microphone
şerit okuyucu
tape reader
şerit salkımı
tape cluster
şerit sigorta
strip fuse
şerit sürücü
tape drive
şerit takmak
fillet
şerit temel
continuous footing
şerit testere
ribbon saw
şerit testere
band saw, belt saw, strap saw
şerit testere
bandsaw
şerit testere
makinesi band saw
şerit testere blade of
a band saw
şerit testere ile yapılmış süs
scrollwork
şerit tıpkılayıcı
tape reproducer
şerit yapmak
(giysi) welt
şerit yapmak
band
şerit çekirdek
tape core
şerit çizgisi
lane line
şerit çizgisi painted line
(delimiting a traffic lane)
şerit çoğaltıcı
tape reproducer
Şeritler
streaks
şeritler
strips

Riparian zones are narrow strips of land located along the banks of rivers. - Kıyı bölgeleri nehirlerin kıyısı boyunca yer alan arazinin dar arazi şeritleridir.

Cut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips. - Dörde bölünmüş Çin lahanasını biraz geniş şeritler halinde kesin.

dokuma kalın şerit
webbing
dokuma şerit
(Bilgisayar) fabric ribbon
dokuz izli şerit
nine-track tape
dokuz izli şerit
nine track tape
lastik şerit
(Askeri) gasket
metal şerit
ribbon
tahta şerit
wooden strip
çelik şerit
steel strip
çelik şerit
steel tape
şerit metre
ruler
şerit metre
measuring tape
şerit testere
endless saw
şerit testere
belt saw
şeritler
stripes
şerit testere
band saw
esnek, ince kauçuk veya kauçuklu şerit
flexible, thin rubber or rubber band
şerit testere
(Mühendislik) band sawing machine
delikli şerit
(Bilgisayar,Teknik) punch tape
delikli şerit kodu
(Bilgisayar) punched tape code
deri şerit
leather dressing
elbise kumaşından şerit
(Tekstil) self-stay
esnek şerit
(Tekstil) elastic band
film kutusu manyetik şerit ünitesi
(Askeri) cartridge magnetic tape unit
film şerit
(Çevre) film badge
iki şerit
(Bilgisayar) two ribbons
ikimetalli şerit
bimetallic strip
ikinci şerit
second lane
ikinci şerit
lane two
ipek şerit
gimp
ipek şerit
ferret
izleyici şerit dizini
trace off strap pattern
iç şerit
inside track
kenar şerit
(Tekstil) galoon
kontur şerit ekimi
(Tarım) contour strip cropping
koruyucu şerit
safety band
kâğıt şerit
streamer
kâğıt şerit
(bilgisayar) paper tape
lastik şerit
shirr
manyetik şerit
magnetic tape
orta şerit
central reserve
otoyolda en sol şerit
car pool lane
otoyolda şartlı şerit
car pool lane
papazın ayinde kolunda taşıdığı şerit
maniple
pilot şerit
(Bilgisayar,Teknik) pilot tape
plastik şerit
plastic strip
renkli kâğıt şerit
ticker tape
sol şerit
left lane
sollamak amacıyla şerit değiştirmek
cut out
sınırlı şerit
(Bilgisayar,Teknik) limited tape
sırma şerit
gimp
sırmalı şerit
galloon
tahta şerit
spline
tampon şerit ekimi
(Tarım) buffer strip cropping
tarla şerit ekimi
(Tarım) field strip cropping
teflon şerit
teflon band
terminal şerit belirleme
terminal strip designation
tesviye şerit ekimi
(Tarım) contour strip cropping
yedi izli şerit
seven-track tape
çapraz şerit
bias binding
çelik şerit
steel strip, steel tape
şeritler
piping
Türkisch - Türkisch
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası: "Güzel bir şeritle künyemi göğsüme bağladım ve gittim."- F. R. Atay
Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan
Herhangi bir maddenin dar, düz ince ve uzun parçası
Dar, uzun kıyı parçası
Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya
Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası
Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri
Paralel ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan alan parçası; tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
Tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça
tenya
ŞERİT
(Osmanlı Dönemi) Hurma yaprağından yapılan urgan
şerit balığı
Kurdele balığı
şerit makarna
Uzun ve ince makarna
şerit metre
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
manyetik şerit
Yüzeyinde manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği bir mıknatıslanabilir kaplaması olan bir şerit
sağ şerit
Trafikte sağ tarafta yer alan yol çizgilerinin oluşturduğu bölüm
sol şerit
Trafikte yolun veya caddenin sol tarafında yer alan yol çizgilerinin oluşturduğu bölüm
Şeritler
şeritgiller
şeritler
Vücutları şerit biçiminde ve parçalı olan, asalak olarak insan veya hayvanların bağırsaklarında yaşayan yassı solucanlar takımı
şerit
Favoriten