circuit

listen to the pronunciation of circuit
Englisch - Türkisch
çevrim
{f} devretmek
{i} dolaşıp aynı noktaya gelen yol
tur/devre/çevre/devir
{i} daire çevresi
{i} çember
{i} dolaşma
devre elektrik
(Tıp) sirkui
çevre
gezi
devir
devre

Su soğutma devresinde bir arıza bulundu. - A defect was found in the water-cooling circuit.

Bir tablet, tek bir ünitede ekran devresi ve pili olan bir mobil bilgisayardır. - A tablet is a mobile computer with display, circuitry and battery in a single unit.

daire
tur
ziyaret
ring seferi
halka
çıngı devresi
{f} etrafında dönmek
{f} dolaşmak
(Tıp) İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi
gezici hakim veya papazlar
{f} turneye çıkmak
{i} bir yönetim altındaki işletme sayısı
gezici hâkim veya papazın yaptığı mutat seyahatler
{i} devre [elek.]
{i} gezici hakim
{i} gezici dava vekili
{i} dolambaçlı yol
{i} lig
{i} elek. devre
(Askeri) AKIM DEVRESİ: Bir elektrik akımını nakletmek maksadıyla yekdiğerine bağlanmış birkaç iletken
tur atmak
(Otomotiv) elektriksel devre
(Politika, Siyaset) sefer
(Politika, Siyaset) görev gezisi
circuit board
devre tahtası
circuit breaker
(Tekstil) sigorta
circuit lamp
aydınlatma devresi
circuit lamp
elektrik ampullerinin devresi
circuit lamp
ışık devresi
circuit lamp
lamba devresi
circuit mode
(Havacılık) devir modu
circuit number
(Askeri) devre numarası
circuit paths
devrelerin kesiti
circuit tour
(Turizm) gezginci tur
circuit type
(Bilgisayar) devre türü
circuit vent
(Elektrik, Elektronik) havalık borusu
circuit vent
dolaşık havalık
circuit analyser
devre çözümleyicisi
circuit analysis
devre analizi
circuit board
devre levhası
circuit breaker
devre kesici
circuit breaker
şalter
circuit capacity
devre kapasitesi
circuit changer
devre değiştirici
circuit cheater
suni devre
circuit court of appeal
gezici temyiz mahkemesi
circuit diagram
devre şeması
circuit efficiency
devre verimi
circuit element
devre elemanı
circuit fault
devre hatası
circuit noise
devre gürültüsü
circuit noise level
devre gürültü düzeyi
circuit parameter
devre parametresi
circuit protection
devre koruması
circuit reliability
devre güvenilirliği
circuit tester
devre test aygıtı
circuit braker
(Elektrik, Elektronik) Devre kesici
circuit card
devre kartı
circuit city
devre şehir
circuit court of appeal
temyiz devre mahkeme
circuit draw
elektronik sema
circuit switching
devre anahtarlama
circuit theory
(Elektrik, Elektronik) Devre teorisi (Circuit Theory) birçok üniversitenin özellikle Bilgisayar mühendisliği ve Elektronik mühendisliği bölümlerinde okutulan,temel devre elemanları,AC ve DC devre analizleri konularının işlendiği teknik içerikli bir derstir. öğrencileri devrelerin çalışma şekilleri ve devre çözümleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlar
circuit training
devre eğitim
circuit allocated use
(Askeri) ÖZEL TAHSİSLİ DEVRE: Bir veya daha çok kanalın sadece bu kanallara sahip bir sınıfın bir veya daha çok hizmetine tahsis edildiği devre. Bu devre, bir taraflı veya müşterek olabilir
circuit breaker
devre anahtarı
circuit breaker
devre kesici anahtar
circuit diagram
(Nükleer Bilimler) devre diyagramı
circuit diagram
devre krokisi
circuit diagram
(Askeri) DEVRE ŞEMASI: Bir elektrik cihazı veya tesisatında, özellikle telli ve telsiz muhabere cihazlarında, çeşitli parçaları ve tel şebekesinin bağlantılarını gösteren grafik
circuit discipline
(Askeri) DEVRE DİSİPLİNİ: Gönderme emniyetinin bir unsuru. Devre disiplini; muhabere malzemesinin gerektiği şekilde kullanılmasını, tespit edilmiş frekanslara ve işletme unsurlarına uyulmasını, düzeltici işlemleri; çevrim kontrolünü, dost dinlemeyi ve eğitimi içine alır
circuit engineering
(Askeri) MUHABERE İŞLETME DEVRESİ: Muhabere tesislerinin kullanılmasına, işletilmesine, bakım ve kontroluna ait hususlarda muhabere etmek için, işletme ve bakım "personeli tarafından kullanılan yardımcı bir devre veya kanal (telli, telsiz). Bu devre, emir ve komuta devresi (order wire) vazifesini de görür
circuit judge
(Kanun) (abd) bölge hakimi
circuit layout
(Tekstil) kumanda planı
circuit matrix
devre matrisi
circuit number
(Askeri) DEVRE NUMARASI: Bir muhabere şebeke veya sisteminde mevcut her devreye inşa, tesis ve bakımla ilgili müracaat ve tanıtma maksatlarıyla verilmiş numara veya remiz
circuit routing chart; control and reporting center, CONUS replacement center; C
(Askeri) devre yönlendirme haritası; kontrol ve raporlama merkezi, Kıta Amerikası (CONUS) İkame Merkezi
circuit switch interface planning guide
(Askeri) devre anahtarı arayüz planlama rehberi
circuit switch select line; combat survivor evader locator
(Askeri) devre anahtarı seçim hattı; muharebe arama / kurtarma tespit cihazı
circuit synthesis
devre sentezi, devre biresimi
approved circuit
(Bilgisayar,Teknik) onaylı devre
approved circuit
(Bilgisayar) güvenli devre
auxiliary circuit
(Bilgisayar) yardımcı devre tesisler
bounce for a contact circuit
(Bilgisayar) sıçrama kontak
bridge circuit
(Askeri,Elektrik, Elektronik,Teknik) saplama devresi
circuit board
(Askeri,Bilgisayar,Teknik) devre kartı
circuitous
dolaşarak giden (yol)
circuitous
karışık
circuitous
kıvrımlı
closed circuit
kapalı akım
combined circuit
(Askeri) birleşik devre
complete circuit
(Fizik) tam devre
composite circuit
kömpozit devre
dedicated circuit
(Bilgisayar) özgül devre
distributed circuit
(Bilgisayar,Teknik) dağıtık öğeli devre
distributed circuit
(Bilgisayar) dağıtılmış öğeli devre
engineering circuit
(Askeri) hizmet devresi
exclusive or circuit
(Bilgisayar) d-ya devresi
firing circuit
(Askeri,Elektrik, Elektronik,Teknik) ateşleme devresi
four wire circuit
(Bilgisayar,Teknik) dört telli devre
incoming line circuit
(Bilgisayar,Teknik) geliş hattı devresi
induction circuit
(Askeri) endüksiyon devresi
integrated circuit
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) tümdevre
integrated optical circuit
(Bilgisayar) tümleşik optik devre
lumped circuit
(Bilgisayar,Teknik) toplu öğeli devre
monolithic circuit
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) tektaş devre
multiple circuit
(Elektrik, Elektronik,Teknik) çok safhalı devre
outgoing line circuit
(Bilgisayar,Teknik) çıkış hat devresi
phantom circuit
(Askeri) fantom devresi
plug in circuit card
(Bilgisayar,Teknik) takılabilir devre kartı
printed circuit
(Otomotiv) baskı devre
printed circuit
(Otomotiv) baskı devresi
printed circuit board
(Bilgisayar) baskı devre kartı
printed circuit board
(Askeri,Teknik) baskılı devre kartı
ringing circuit
çağrı devresi
selector circuit
seçici devre
sequential circuit
(Bilgisayar) ardışık devre
sequential circuit
ardışıl devre
short circuit
kısa devre yapmak
short circuit admittance
kısa devre geçirisi
short circuit impedance
kısa devre empedansı
short circuit impedance
kısa devre çelisi
short circuit operation
(Bilgisayar) kısa devre çalışma
short circuit operation
kısa devrede çalışma
shunt circuit
paralel devre
trunk circuit
(Askeri) ana devre
trunk circuit
(Teknik,Telekom) şehirlerarası devre
aerial circuit
anten devresi
air blast circuit breaker
basınçlı hava şalteri
anode circuit
anot devresi
antenna circuit
anten devresi
anticoincidence circuit
antikoensidans devre
antiresonant circuit
antirezonant devre
astable circuit
kararsız devre
auxiliary circuit
yardımcı devre
balanced circuit
dengeli devre
balancing circuit
dengeleme devresi
brake circuit
fren devresi
branch circuit
şube devre
bridge circuit
köprü devresi
call circuit
çağırma devresi
circuitous
dolambaçlı
clamping circuit
bloke devresi
clipping circuit
kesici devre
close circuit
kapalı devre
closed circuit
kapalı devre
closed circuit battery
kapalı devre bataryası
closed circuit contact
kapalı devre kontağı
closed circuit recording
kapalı devre kayıt
closed circuit television
kapalı devre sınalgı
closed circuit television
kapalı devre televizyonu
closed magnetic circuit
kapalı manyetik devre
coincidence circuit
koinsidens devresi
coincidence circuit
çakışma devresi
common collector circuit
ortak kolektörlü devre
common emitter circuit
ortak emitörlü devre
common grid circuit
ortak ızgaralı devre
compensating circuit
dengeleme devresi
composite circuit
kompozit devre
compound circuit
bileşik devre
computer circuit
bilgisayar devresi
computing control circuit
hesaplama kontrol devresi
condenser circuit
kondansatör devresi
control circuit
kontrol devresi
control circuit voltage
kontrol devresi gerilimi
cord circuit
kordon devresi
coupled circuit
bağlantılı devre
current circuit
akım devresi
damping circuit
amortisör devre
data circuit
veri devresi
dedicated circuit
adanmış devre
deflection circuit
saptırma devresi
detector circuit
detektör devresi
digital circuit
dijital devre
discharge circuit
boşaltma devresi
discrete circuit
ayrık devre
display circuit
gösterim devresi
double circuit
çift devreli
double circuit brake
çift devreli fren
double circuit brake valve
çift devreli fren supabı
double phantom circuit
çift fantom devre
duplex circuit
çift yönlü devre
duplex circuit
ikili çevrim
earth circuit
toprak devresi
earthed circuit
topraklı devre
electric circuit
çıngı devresi
electronic circuit
çıncalık devre
feedback circuit
geribesleme devresi
film circuit
film devre
high frequency circuit
yüksek frekans devresi
hold circuit
tutucu devre
hybrid circuit
hibrit devre
hybrid integrated circuit
melez tüm devre
hydraulic circuit
hidrolik devre
ignition circuit
ateşleme devresi
inductive circuit
endüktif devre
inductively coupled circuit
endüktif kuplajı devre
inner circuit
iç devre
input circuit
giriş devresi
integrated circuit
entegre devre
integrated circuit
tümleşik devre
integrated circuit array
tümleşik devre dizisi
integrating circuit
integralleyici devre
intermediate circuit
ara devre
internal circuit
iç devre
keep alive circuit
canlı tutma devresi
large scale integrated circuit
büyük ölçüde bütünleşik devre
Englisch - Englisch
A certain division of a state or country, established by law for a judge or judges to visit, for the administration of justice
Circumlocution
The act of moving or revolving around, or as in a circle or orbit; a revolution; as, the periodical circuit of the earth around the sun
To travel around

Having circuited the air.

By analogy to the proceeding three, a set of theaters among which the same acts circulate; especially common in the heyday of vaudeville
That which encircles anything, as a ring or crown
The space enclosed within a circle, or within limits

A circuit wide enclosed with goodliest trees.

A district in which an itinerant preacher labors
A regular or appointed journeying from place to place in the exercise of one's calling, as of a judge, or a preacher
The circumference of, or distance around, any space; the measure of a line around an area

The circuit or compass of Ireland is 1,800 miles. John Stow.

To move in a circle; to go round; to circulate
Enclosed path of an electric current, usually designed for a certain function
{v} to move in a circle, to go round
{n} a space, act of moving round, journeys of the judges to hold assizes
an electrical device that provides a path for electrical current to flow (law) a judicial division of a state or the United States (so-called because originally judges traveled and held court in different locations); one of the twelve groups of states in the United States that is covered by a particular circuit court of appeals an established itinerary of venues or events that a particular group of people travel to; "she's a familiar name on the club circuit"; "on the lecture circuit"; "the judge makes a circuit of the courts in his district"; "the international tennis circuit"
A complete set of electric conductors from the power source to various devices and back to the power source
A circuit of a place or area is a journey all the way round it. She made a slow circuit of the room. or electric circuit Path that transmits electric current. A circuit includes a battery or a generator that gives energy to the charged particles; devices that use current, such as lamps, motors, or electronic computers; and connecting wires or transmission lines. Circuits can be classified according to the type of current they carry (see alternating current, direct current) or according to whether the current remains whole (series) or divides to flow through several branches simultaneously (parallel). Two basic laws that describe the performance of electric circuits are Ohm's law and Kirchhoff's circuit rules. See also tuned circuit. electric circuit circuit riding integrated circuit Kirchhoff's circuit rules printed circuit tuned circuit
A combination of electrical or electronic components, interconnected to perform one or more specific functions
A complete or partial path followed by a flow of electric current
(law) a judicial division of a state or the United States (so-called because originally judges traveled and held court in different locations); one of the twelve groups of states in the United States that is covered by a particular circuit court of appeals
The space inclosed within a circle, or within limits
A circuit is a path which ends at the vertex it begins (so a loop is an circuit of length one)
the completed path traveled by an electric current [return to top]
A path between two or more points along which an electrical current or signal can be carried Generally, a circuit is a physical path, consisting of one or more wires and possible intermediate switching points
a path through which an electrical current can flow when the path is complete
(1) electronic path between two or more points; (2) number of conductors, interconnected for the purpose of carrying an electric current
a journey or route all the way around a particular place or area; "they took an extended tour of Europe"; "we took a quick circuit of the park"; "a ten-day coach circuit of the island"
A regular or appointed journeying from place to place in the exercise of ones calling, as of a judge, or a preacher
A CONDUCTOR or a system of conductors through which electric CURRENT flows
1) One complete path of electric current 2) Similar to definition 1, but including all paths and components to accomplish one function in a device
A grouping of local congregations under each {branch organization}, normally assigned together because of relative geographical closeness Most circuits are made up of about 20 congregations, which the {circuit overseer} visits twice a year
A racing circuit is a track on which cars, motorbikes, or cycles race
the complete path through which current flows, from the source and back again
A system of electric conductors that will allow a flow of current
A circuit is: (1) A path for the transmission of electromagnetic signals to include all conditioning and signaling equipment See also: Facility (2) A group of electrical/electronic components connected to perform a specific function
A CIRCUIT is a path through which electricity travels
a complete path that allows electrical current from one terminal of a voltage source to the other terminal
movement once around a course; "he drove an extra lap just for insurance"
An electrical circuit is a complete route which an electric current can flow around. Any attempts to cut through the cabling will break the electrical circuit. see also closed-circuit, short-circuit
A full path of electrical current from a voltage source that passes completely from one terminal of the voltage source to another
The circumference of, or distance round, any space; the measure of a line round an area
an electrical device that provides a path for electrical current to flow
The act of moving or revolving around, or as in a circle or orbit; a revolution; as, the periodical circuit of the earth round the sun
A circuit is a path which begins and ends at the same vertex Note that a circuit does not necessarily have to pass by every vertex or edge, nor is a circuit restricted to passing vertices and edges only once Compare with a cycle
A circuit is a series of places that are visited regularly by a person or group, especially as a part of their job. It's a common problem, the one I'm asked about most when I'm on the lecture circuit
make a circuit; "They were circuiting about the state
make a circuit; "They were circuiting about the state"
A system of conducting media designed to pass an electric current
A complete electrical path, usually includes the electrical energy source May also be used with fluids or air The headlights and brake system are examples of an electrical and hydraulic circuit
1 A system of conducting media designed to pass a signal or voltage between two points 2 A bi-directional communications path between two pieces of associated equipment
The circumference of or distance around, any space; the measure of a line around an area
{i} fixed route, regular route; encircling; orbit, course
an established itinerary of venues or events that a particular group of people travel to; "she's a familiar name on the club circuit"; "on the lecture circuit"; "the judge makes a circuit of the courts in his district"; "the international tennis circuit"
a racetrack for automobile races
The path for an electrical current flow It can also be a set or group of electrical components and conductors designed to perform a particular task
{f} go around, encircle
The completed path traveled by an electric current
1 (Communications) A bi-directional communications path between two pieces of associated equipment 2 (Power) An arrangement of conductors, devices and utilization equipment (loads) such that current will pass through them
An electrical connection which, when charged, it magnetizes a piece of metal This circuit is involved in the mechanism which opens the valves to allow pipes to speak in an electric action instrument
circuit bending
The creative short-circuiting of electronic devices such as children's toys and small digital synthesizers in order to create new musical or visual instruments
circuit board
A board on which electronic components and their interconnecting circuits are mounted or etched
circuit breaker
An electrical switch capable of opening and closing an electrical circuit in all operating conditions, including fault situations
circuit breakers
plural form of circuit breaker
circuit court
A court that sits at more than one location in the district that it serves
circuit courts
plural form of circuit court
circuit race
A mass-start road-cycle race somewhat similar to a criterium in that it consists of several laps of a closed circuit, but where the length of each circuit or lap is slightly longer, up to a couple of miles per lap
circuit rider
An itinerant preacher, especially a Methodist
circuit rider
a computer consultant who advises non-profit organizations
circuit rider
a judge who holds court in a series of towns
circuit slugger
A talented baseball batter that hits home runs

Gil Hodges became the greatest circuit slugger ever to wear Dodger flannels.

circuit-breaker
Alternative spelling of circuit breaker
circuit theory
Circuit theory is the theory of accomplishing work by means of routing matter through a loop. The types of matter used are: a.) In electronic or electrical circuits: electrons (and charged ions, both positive and negative) b.) In pneumatic circuits: compressed gas (normally ordinary air) c.) In hydraulic circuits: pressurized, relatively incompressible fluid
Circuit City
American company headquartered in Virginia, owner and operator of retail electronics stores throughout the United States
circuit board
1 Flat board made of phenolic resin or epoxy which is imprinted with a layer of interconnecting copper foil to form a circuit Electronic components are then soldered to the appropriate connections in the circuit 2 Generic term for the main board where the CCD and other components of a scanner are located
circuit board
In electronics a non-conductive base material onto which conductive traces are applied into which resistors, capacitors, inductors, transformers, ICs and other parts are inserted to create electrical circuits
circuit board
The piece of insulated material where electronic components are mounted and connected to form a circuit
circuit board
A base upon which computer circuits are printed and components are mounted
circuit board
A plastic board with (usually copper) metallic leads that connect electronic components together in a circuit
circuit board
A plastic or fibre glass board that has hundreds or even thousands of different circuits
circuit board
A sheet made of fiberglass, plastic, or other material with other components installed such as integrated or printed circuits Also called a board
circuit board
a thin plate on which chips and other electronic components are placed
circuit board
Printed circuit card usually capable of being unplugged
circuit board
Boards used in electronic devices that are made from an insulating material and contain electronic components that are interconnected to form a circuit or group of circuits that perform a specific function
circuit board
Houses the CPU, along with other chips and electronic components, in the typical desktop computer
circuit board
a printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities
circuit board
An arrangement of electronic components wired together on a thin sheet of non-conductive material The wiring is almost always printed on and within the card Also the system board
circuit board
Boards used in electronic devices that are made from an insulating material and contain electronic components that are interconnected to form a circuit or group of circuits that perform a specific function
circuit board
Printed circuit card usually capable of being unplugged
circuit board
An arrangement of electronic components wired together on a thin sheet of non-conductive material The wiring is almost always printed on and within the card Also the system board
circuit board
a printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities
circuit board
A circuit board is the same as a printed circuit board. An insulated board on which interconnected circuits and components such as microchips are mounted or etched
circuit board
A plastic board with (usually copper) metallic leads that connect electronic components together in a circuit
circuit board
A base upon which computer circuits are printed and components are mounted
circuit board
In electronics a non-conductive base material onto which conductive traces are applied into which resistors, capacitors, inductors, transformers, ICs and other parts are inserted to create electrical circuits
circuit board
Houses the CPU, along with other chips and electronic components, in the typical desktop computer
circuit board
a thin plate on which chips and other electronic components are placed
circuit board
electrical circuit, plastic board on which electrical conductors are soldered
circuit board
A sheet made of fiberglass, plastic, or other material with other components installed such as integrated or printed circuits Also called a board
circuit board
A plastic or fibre glass board that has hundreds or even thousands of different circuits
circuit board
The piece of insulated material where electronic components are mounted and connected to form a circuit
circuit board
1 Flat board made of phenolic resin or epoxy which is imprinted with a layer of interconnecting copper foil to form a circuit Electronic components are then soldered to the appropriate connections in the circuit 2 Generic term for the main board where the CCD and other components of a scanner are located
circuit breaker
A switch on an incoming power circuit that opens if abnormal circuit conditions arise (such as an overload or short circuit)
circuit breaker
A system of trading halts and price limits on equities and derivative markets designed to provide a cooling-off period during large, intraday market declines The first known use of the term circuit breaker in this context was in the Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms (January 1988), which recommended that circuit breakers he adopted following the market break of October 1987
circuit breaker
CIRCUIT BREAKERS automatically stop the flow of electricity when it senses too much current or an abnormal condition Circuit breakers are located in substations and on transmission and distribution lines throughout Duquesne Light’s system Once a circuit breaker opens, it must be reset before the flow of power can be restored
circuit breaker
An automatic switch that operates like a fuse and interrupts a circuit when too strong an electric current is passing through
circuit breaker
An automatic, magnetic, or bimetallic device that will open a current-carrying circuit causing the circuit to become inoperative This device is used to prevent circuit damage under a condition of excess current Unlike a fuse that melts when its rating is exceeded, a circuit breaker can be reset automatically or manually when the circuit problem is corrected
circuit breaker
A circuit breaker is a device which can stop the flow of electricity around a circuit by switching itself off if anything goes wrong. There is an internal circuit breaker to protect the instrument from overload. An automatic switch that stops the flow of electric current in a suddenly overloaded or otherwise abnormally stressed electric circuit. a piece of equipment that stops an electric current reaching a machine if the machine becomes dangerous
circuit breaker
Safety device which automatically opens an electrical circuit if overloaded
circuit breaker
A device which looks like a switch and is usually located inside the electrical panel or circuit breaker box It is designed to (1) shut of the power to portions or all of the house and (2) to limit the amount of power flowing through a circuit (measured in amperes) 110 volt household circuits require a fuse or circuit breaker with a rating of 15 or a maximum of 20 amps '220' volt circuits may be designed for higher amperage loads e g a hot water heater may be designed for a 30 amp load and would therefore need a 30 amp fuse or breaker also see GFI
circuit breaker
A resetable fuse for an electrical circuit   See fuse
circuit breaker
A safety device in an electrical circuit that automatically shuts off the circuit when it becomes overloaded
circuit breaker
Device that interrupts current if a circuit is overloaded or a short occurs Unlike a fuse, it can be reset
circuit breaker
The most common type of "overcurrent protection " A breaker trips when a circuit becomes overloaded or shorts out
circuit breaker
A re-settable protection device that amounts to a fuse that never needs replacement (e g , My stereo shop got tired of replacing 50 amp fuses in my system so they went ahead and installed a 50 amp circuit breaker )
circuit breaker
a device designed to open a circuit either by manual action or by automatic action when current exceeds a value longer than permitted A circuit breaker can provide overcurrent protection
circuit breaker
an automatic switch which operates like a fuse and interrupts a circuit under an infrequent abnormal condition [return to top]
circuit breaker
A resettable device that responds to a preset excess of current flow by opening the circuit thereby preventing damage to circuit elements
circuit breaker
Device in a circuit that opens the circuit, preventing the flow of electricity, so that it will not be damaged by an overload or short
circuit breaker
A procedure that temporarily halts trading on all U S stock markets for one hour when the Dow Jones Industrial Average falls 250 points or more within a trading day The pause is designed to allow time for the markets to absorb the news that precipitated the decline Should the average fall another 150 points within the same day, trading would again be halted, this time for two hours
circuit breaker
- A reset-able protection device that stops the flow of current when amperage in excess of it's rating flows through it
circuit breaker
a device which detects excessive power demands in a circuit and self-interrupts when they occur
circuit breaker
The overcurrent protection device (OCPD) most commonly in residential use The circuit breaker can be opened and closed repeatedly to allow or stop power from flowing along the branch circuit Back to alphabetical list
circuit breaker
A switch that automatically disconnects power to the circuit in the event of a fault condition Located in substations Performs the same function as a circuit breaker in a home BACK TO TOP
circuit breaker
Device used to open and close circuit by non-automatic means, as well as to open circuit automatically on predetermined overload current without injury to itself (when properly applied within its rating)
circuit breaker
a device that trips like a switch and opens the circuit when overloaded
circuit breaker
-A device that can be used to manually open or close a circuit, and to automatically open a circuit at a predetermined level of overcurrent without damage to itself
circuit breaker
A mechanically resettable unit that disconnects a circuit at a specifically defined current
circuit breaker
Simple switch-like device which automatically opens a circuit when the rated current is exceeded as in the case of a short circuit
circuit breakers
In response to the market breaks in October 1987 and October 1989, the New York Stock Exchange instituted several circuit breakers to reduce market volatility and promote investor confidence
circuit breakers
are a device to help alleviate the burden of property taxes Senior citizens or other residents whose income is below a certain amount get, for example, income tax refunds when the property taxes paid exceed a certain percentage of income
circuit breakers
Procedures established to forestall the market from spiraling down Circuit breakers will "kick-in" when the market has dropped by a specific amount within a certain period At that time, the major stock and commodities exchanges will temporarily stop trading in stocks and stock index futures to give floor traders time to rebalance buy and sell orders Circuit breakers were introduced in 1987 after Black Monday The levels were revised when the market had another steep drop in October 1989
circuit breakers
Circuit breakers are the switches found in the electrical service box of homes Each circuit breaker protects a specific group of electric devices (outlets, overhead lights, appliances, etc ) If the devices draw too much power, the circuit breakers will shut-off ("trip") the power to all the devices to which it supplies electricity Once the problem has been fixed, the circuit breaker can be "reset " When working on home automation projects that involve the home's wiring the respective circuit breakers should always be turned off manually to avoid electrocution Caution: some wall boxes contain more than one switch or outlet, and these may receive their power from different circuit breakers Always turn off all electric current to the wall box being worked on
circuit breakers
Cut off the current if it reaches dangerous levels
circuit breakers
Measures used by some major stock and commodities exchanges to restrict trading temporarily when markets rise or fall too far and/or too fast
circuit breakers
Measuring used by some major stock and commodities exchanges to restrict trading temporarily when markets rise or fall too far and/or too fast
circuit breakers
over-current components that trip to open the circuit and protect other electrical/electronic components from excess current flow; see fusesCircuit breakers can be reset after they "trip" to continue protecting the circuit
circuit breakers
A system of trading halts and price limits on equities and derivative markets designed to provide a cooling-off period during large, intraday market movements The first known use of the term circuit breaker in this context was in the Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms (January 1988), which recommended that circuit breakers be adopted following the market break of October 1987
circuit breakers
Safety device which automatically opens an electrical circuit if overloaded
circuit breakers
Measures used by some major stock and commodities exchanges to restrict trading temporarily when markets rise or fall too far, too fast For example the New York Stock Exchange (NYSE) employs a circuit breaker that will halt trading if the Dow Jones Industrial Average declines by more than 10% in one day BACK TO TOP
circuit breakers
Limits on NYSE trading established in response to October 1987 and October 1989 market breaks The point drops or increases that trigger circuit breaks are set quarterly as a percentage of DJIA The collar triggered at a decline or increase of 2% limits arbitrage sell or buy orders on S&P 500 stocks The collar triggered at a 10% decline halts trading for one hour if before 2 PM ET, or for 30 minutes if between 2 PM ET and 2: 30 PM ET The collar triggered at a 20% decline halts trading for two hours if before 1 PM ET, or for one hour if between 1 PM ET and 2 PM ET, or for the remainder of the day if later The collar triggered at a 30% decline halts trading for the remainder of the day Nasdaq follows NYSE in halting trading So far the only day when the trading was halted because of a decline was on October 27, 1997 due to a 7% decline (point values weren't adjusted to a percentage then)
circuit breakers
Measures instituted by the major stock and commodities exchange to halt trading temporarily in stocks and stock index futures when the market has fallen by a specified amount within a specified period Circuit breakers were instituted after Black Monday in 1987 and were modified following another sharp market drop in October 1989 Their purpose is to prevent a market free-fall by permitting a rebalancing of buy and sell orders
circuit breakers
A complex series of rules adopted by securities and futures exchanges, in the aftermath of the 1987 Dow Jones crash, in an attempt to slow down market activity during periods of high volatility
circuit breakers
stop trading
circuit card
electronic printed circuit board
circuit court
{i} court that sits at two or more locations within a particular judicial district
circuit court
A state court that holds sessions at several different places within a judicial district. a court of law that meets in small towns within a particular area whenever a judge visits from a larger town
circuit court
= 4) var MyWin = window open(targURL,'_new','height=500,width=700,scrollbars=yes,resizable=yes,status=yes,menubar=yes'); } //--> The name used for the principal trial court in many states In the federal system, appellate courts are organized into thirteen circuits Eleven of these cover different geographical areas of the country -- for example, the United States Court of Appeal for the Ninth Circuit covers Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon and Washington The remaining circuits are the District of Columbia Circuit and the Federal Circuit, (which hears patent, customs and other specialized cases based on subject matter) The term derives from an age before mechanized transit, when judges and lawyers rode "the circuit" of their territory to hold court in various places See Topic: Lawsuits & Mediation
circuit court
1 The name used for the principal trial court in many states In the federal system, appellate courts are organized into thirteen circuits Eleven of these cover different geographical areas of the country- for example, the United States Court of Appeal for the Ninth Circuit covers Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon and Washington The remaining circuits are the District of Columbia Circuit and the Federal Circuit, (which hears patent, customs and other specialized cases based on subject matter) The term derives from an age before mechanized transit, when judges and lawyers rode the "circuit" of their territory to hold court in various places 2 A court that sits at two or more places within one judicial district 3 One of several courts in a given jurisdiction; a part of a system of federal courts extending over one or more counties or districts formerly listed as U S courts of appeals
circuit court
The trial court in Michigan which ears many types of cases Domestic relations actions are tried in this court
circuit court
The jury trial level court in Tennessee, handing both civil matters and all criminal jury trials and where all felonies must be handled, although in the state's larger counties special Circuit Court level courts exist called Criminal Court, handling exclusively criminal matters
circuit court
one of several courts in a given jurisdiction; a part of a system of courts
circuit court of appeals
one of the twelve federal United States courts of appeals that cover a group of states known as a `circuit'
circuit diagram
{i} electrical diagram, illustrated representation of an electrical circuit
circuit rider
A cleric who travels from church to church, especially in a rural district
circuit riding
In the U.S., the act, once undertaken by a judge, of traveling within a judicial district (or circuit) to facilitate the hearing of cases. The practice was largely abandoned with the establishment of permanent courthouses and laws requiring parties to appear before a sitting judge
circuit switching
method of communication in which a channel is maintained between the broadcaster and the receiver
circuit switching network
network which has a dedicated communication path between the sender and receiver
circuit training
Strength exercises performed in a series with little or no rest
circuit training
Circuit training is a type of physical training in which you do a series of different exercises, each for a few minutes. A method of physical conditioning in which one moves from one exercise to another, usually in a series of different stations or pieces of equipment. a series of many different exercises done quickly after each other, in order to increase your fitness
circuit training
A high energy aerobic workout combined with weight resistance equipment
circuit training
Going from one exercise to another until the whole body is worked, then taking a short rest and doing the circuit again Provides minimal aerobic benefit, used primarily to shorten the workout
circuit training
A method of weightlifting that can build both cardiovascular and muscular strength simultaneously Circuit Training is done by choosing numerous weightlifting exercises (10 or more) and moving between them quickly enough between sets to keep the heart rate up in the aerobic range
circuit training
A series of different exercises in which you vary the exercises in intervals One of the most time-efficient workouts because you accomplish more activities within less time
circuit training
A high-energy aerobic workout combined with weight resistance equipment in a series of stations, stopping only briefly before each exercise to keep your heart rate within an acceptable range
circuit training
A high energy aerobic workout combined with weight resistance equipment More about this subject
circuit-switched
A network in which a separate circuit (connection path) is established for each connection in the network Compare packet-switched
circuit-switched
A type of network connection which establishes a continuous electrical connection between calling and called users for their exclusive use until the connection is released Ericsson PBX is a circuit-switched network
circuit-switched
Circuit-switched is a type of network in which a physical path is obtained for and dedicated to a single connection between two endpoints in the network for the duration of the connection Ordinary voice phone service is circuit switched (See 131)
Junior Circuit
The American League, the younger of Major League Baseball's two leagues
Kirchhoff's circuit laws
a pair of fundamental natural laws dealing with the relations of currents at a junction and the voltages around a loop
Kirchoff's circuit laws
Common misspelling of Kirchhoff's circuit laws
Senior Circuit
The National League, the older of Major League Baseball's two leagues
circuitous
Not direct or to the point
closed circuit
A complete electric circuit around which current can flow
closed circuit
A network of one or more television cameras and television receivers connected together with no provision for broadcasting
closed-circuit
That consists of a closed circuit
closed-circuit television
A system of television cameras, connected by cable to a control room, used for surveillance
combinational circuit
A switching circuit whose output is determined solely by some combination of its concurrent inputs
electric circuit
A path, or an interconnected group of paths (at least one of which is closed), capable of carrying an electric current
electronic circuit
An electric circuit having at least one component that manipulates the voltage or current in the circuit
integrated circuit
a thin chip consisting of at least two interconnected semiconductor devices, mainly transistors
integrated optical circuit
A photonic device that integrates multiple information signals which are composed of light of various wavelengths
magnetic circuit
A closed path of magnetic flux
parallel circuit
An electrical circuit that has two or more components that are connected in parallel
polyphase circuit
A group of alternating current circuits having two or more interrelated voltages, usually of equal amplitudes, phase differences, and periods, etc; if a neutral conductor exists, the voltages referenced to the neutral are equal in amplitude and phase; the most common version is that of 3-phase, equal in amplitude with phases 120 degrees apart
printed circuit board
A flat board that holds chips and other electronic components in layers that interconnect via copper pathways, often called traces
radio frequency integrated circuit
An integrated circuit containing analog circuitry operating at frequencies in and above the ultrahigh frequency band
series circuit
Any electric circuit having all elements joined in a sequence such that the same current flows through them all
short circuit
to terminate a loop before the declared termination condition is met or a conditional before all conditions have been tested for

The Demand is done to ensure that you have indeed been granted this permission before using the Assert to short-circuit the stackwalk.

short circuit
to cause a short circuit in
short circuit
to force termination of an ongoing process before its natural conclusion by bypassing one or more intermediary steps

My mother, determined to short-circuit my outcry, would match my objections by pointing out an inherent reward for doing such work.

short circuit
An unintentional connection of low resistance or impedance in a circuit such that excessive and often damaging current flows in it
short circuit operator
A logical operator that returns a value as soon as the outcome is certain, without necessarily testing all operands (for example, an OR operator returning true if the first operand evaluates as true, without evaluating the second operand)
short-circuit
Alternative spelling of short circuit
short-circuit operator
Alternative spelling of short circuit operator
circuitous
{a} going round in a circuit, tedious
Circuit Breaker
cb
circuital
of or pertaining to a circuit
circuital
{s} circular
circuited
past of circuit
circuiting
present participle of circuit
circuitous
Going round in a circuit; roundabout; indirect; as, a circuitous road; a circuitous manner of accomplishing an end
circuitous
Of a long and winding route
circuitous
marked by obliqueness or indirection in speech or conduct; "the explanation was circuitous and puzzling"; "a roundabout paragraph"; "hear in a roundabout way that her ex-husband was marrying her best friend"
circuitous
A circuitous route is long and complicated rather than simple and direct. The cabdriver took them on a circuitous route to the police station = roundabout. going from one place to another in a way that is longer than the most direct way
circuitous
{s} indirect (action or language); roundabout, winding, not direct
circuitous
deviating from a straight course; "a scenic but devious route"; "a long and circuitous journey by train and boat"; "a roundabout route avoided rush-hour traffic"
circuits
plural of circuit
circuit
Favoriten