sale

listen to the pronunciation of sale
Englisch - Türkisch
{i} ucuzluk
satış

Satış elemanı elbiseyi alması için onu ikna etti. - The salesperson persuaded her to buy the dress.

O ekili alanın satışını büyük miktarda gerçekleştirdi. - He realized a large sum by the sale of the plantation.

sales clerk satış memuru
satılış
satı

Satış elemanı elbiseyi alması için onu ikna etti. - The salesperson persuaded her to buy the dress.

Sigara satışı yasaklanmalıdır. - The sale of cigarettes should be banned.

açık artırma
{f} sat

Uluslararası satışlarımız büyümeye, Toyo Computer adını dünya çapında iş dünyasına getirmeye devam ediyor. - Our international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide.

Sigara satışı yasaklanmalıdır. - The sale of cigarettes should be banned.

istek

İstek listendeki öğelerden biri satlıktır. - One of the items on your wish list is on sale.

Tom Mary'nin fırın satışında yardım etmeye istekli olacağını farzediyor. - Tom assumes Mary will be willing to help with the bake sale.

sürüm
indirim

Bu tişörtü indirimli aldım. - I bought this T-shirt on sale.

Dün, annemle birlikte indirimli satışa gittim ve bana bir elbise alması için onu kışkırtmayı sürdürdüm. - I went to a sale with my mother yesterday and kept hounding her to buy me a dress.

talep
satım
indirimli satış

Tom indirimli satışlarda bir kamera aldı. - Tom bought a camera at a bargain sale.

Bu TV setini indirimli satıştan aldım. - I bought this TV set at a bargain sale.

mezat
ticaret
revaç
satış,v.sat: n.satış
saleablesalable
tezgâhtar

O, bir tezgahtar olduğu gerçeğini gizlemişti. - She concealed the fact that she used to be a salesgirl.

Tezgahtar kız benimle ilgilendi. - The sales girl waited on me.

put up for sale satılığa çıkarmak
{i} açık artırma ile satış
alışveriş
on sale satılık
sales resistance alıcının isteksizliği
(Askeri) ciro
ucuz satış
satışın
tenzilatlı satış
sales
satış

Uluslararası satışlarımız büyümeye, Toyo Computer adını dünya çapında iş dünyasına getirmeye devam ediyor. - Our international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide.

Japonya'da hiç satış distribütörleri var mı? - Do you have any sales distributors in Japan?

sale price
(Ticaret) satış bedeli
sale ring
(Ticaret) satış teşkilatı
sale value
değeri
sale at retail
perakende satış
sale by auction
artırmayla satış
sale by description
tanımlama ile satış
sale by sample
numuneyle satış
sale for cash
peşin satış
sale of shares
esham plasmanı
sale on account
kredili satış
sale on credit
taksitli satış
sale on credit
veresiye satış
sale price
satış fiyatı

Tom satış fiyatı iyiyse iki çift ayakkabı alabileceğini söyledi. - If the sale price is good, Tom said he might buy two pairs of shoes.

sale on return
iade edilebilme koşuluyla satış
sale price
indirimli fiyat
sale ring
satış halkası

I work in the sale ring of X Company.

sale amount
satış miktarı
sale article
(Askeri) satış maddesi
sale by test
(Ticaret) muhayyer satış
sale cif
(Ticaret) sif satış
sale fob
(Ticaret) fob satış
sale force
satış gücü
sale in bulk
(Ticaret) götürü satış
sale invoice
(Ticaret) satış faturası
sale journal
(Ticaret) satış yevmiyesi
sale manager
(Ticaret) satış müdürü
sale of indulgences
günah çıkarma
sale of work
kermes
sale opportunity
(Ticaret) satış fırsatı
sale order
(Ticaret) satış emir
sale order
(Ticaret) satış emri
sale price
ucuzluk fiyatı
sale property
(Askeri) SATIŞ MADDESİ: Bak. "exchange property"
sale room
(Ticaret) müzayede salonu
sale team
(Ticaret) satış ekibi
sale water
satılan su
sacrifice sale
zararına satış
retail sale
Perakende satış
bake sale
(Bilgisayar) fırından satış
be for sale
(Ticaret) satılık olmak
be up for sale
(Dilbilim) satışa çıkmak
book sale
(Bilgisayar) kitap satışı
compulsory auction sale
(Kanun) cebri müzayede
condition of sale
satış şartı
deed of sale
(Ticaret) satış akdi
direct sale
doğrudan satış
domestic sale
yurtiçi satış
foreign sale
dış satış
point of sale display
satış noktasında sergileme
point of sale terminal
(Bilgisayar) satış uçbirimi
product sale
mal satışı
profit on sale
(Ticaret) satış karı
promise for sale
satış vaadi
promise of sale
(Ticaret) satış vaadi
public sale
(Ticaret) açık artırmayla satış
public sale
(Ticaret) açık artırma veya eksiltme
public sale
(Ticaret) müzayede
public sale
(Ticaret) aleni satış
purchase and sale
(Ticaret) alım-satım
sales
indirim

İndirimler ve satışlarla ilgili ilanlar sürekli olarak Tom'un cep telefonuna geliyor. - Advertisements for discounts and sales constantly arrive on Tom's mobile phone.

sales
ucuzluk
sales
(Ticaret) indirimli satış
sales
(Ticaret) satış hasılatı
sales
(Bilgisayar) indirimli satışlar
short sale
(Ticaret) kısa satış
short sale
(Ticaret) açığa satış
spot sale
(Ticaret) derhal teslim şartlı satış
spot sale
(Ticaret) peşin satış
term of sale
(Ticaret) satış koşulları
triangulation sale
dolaylı satış doğrudan teslim

​Üç kişi arasında geçen bir satış: A kişisi B ye satış yapar. B de C kişisine. Ama mal doğrudan A dan C de gider.

after sale
satış sonrası
bill of sale
fatura
bill of sale
temlik senedi
bill of sale
satış bordrosu
cash sale
peşin satış
cash sale
vadesiz satış
charge sale
veresiye satış
charge sale
kredili satış
clearance sale
tasfiye satışı
compulsory sale
zorunlu satış
conditional sale
şartlı satış
conditions of sale
satış koşulları
consideration for sale
satış fiyatı
consignment sale
konsinye satış
contract of sale
satış sözleşmesi
daily sale
günlük satış
dead sale
durgun satış
deferred payment sale
uzun vadeli satış
deferred payment sale
taksitle satış
firm sale
kesin satış
for sale
satılık

Bu ikinci el araç satılıktır. - This used car is for sale.

Tom satılık saksafonunun tanıtımını yaptı. - Tom advertised his saxophone for sale.

forced sale
zorunlu satış
forced sale
cebri satış
forced sale by auction
icra yoluyla cebri satış
form of sale
satış şekli
forward sale
vadeli satış
futures sale
vadeli satış
garage sale
evde istenilmeyen eşyayı satmak amacıyla garajda/bahçede düzenlenen satış
have for sale
satmak için al
instalment sale
taksitle satış
jumble sale
kullanılmış eşya satışı
no sale on credit
veresiye yoktur
offer for sale
satılığa çıkarmak
on sale
satılık

Elbiseler üst katta satılıktır. - Dresses are on sale on the top floor.

Biletler şimdilik satılık. - Tickets are on sale now.

point of sale
satış çekidi
power of sale
satış yetkisi
present for sale
satışa sun
put sth up for sale
satışa çıkarmak
ruinous sale
zararına satış
rummage sale
tapon mal satışı
sales
satışla ilgili
seasonal closing out sale
mevsim sonu satışları
short sale
açıktan satış
terms of sale
satış koşulları
terms of sale
satış şartları
trade sale
ticari ucuzluk
white sale
beyaz eşya satışı
Certificate of Free Sale
(İthalat, İhracat) Serbes satış sertifikası

A certificate of free sale in Italy permits the commercial sale of the product in that country.

Certificate of free sale
Serbest satış sertifikası
Sales
satışlar
advertised sale price
reyon fiyatı
after sale department
Satış sonrası departmanı
bills of sale
satış faturaları
bring and buy sale
Kermes
car boot sale
İngilterede insanların toplanıp otomobillerinin bagajlarında getirdikleri eşyaları satışı
charge sale
kredili satış, veresiye satış
for sale
(deyim) (Mecaz) Kendini satmak/beğendirmek için giyinip kuşanmış, albenili olmuş
for sale house
satılık ev
forced sale
zorla satış
go on sale
Satışa sunulmak
have a good sale
iyi bir satış var
have a sale
Satış yapmak, satış düzenlemek
have ready sale
hazır satış var
hot sale
Sıcak satış
installment sale
taksitle satış
post-sale
(Pazarlama) Satış sonrası
pre sale
on satış
proceeds of sale
satış gelirleri
purchase, sale, acquisition
alım, satım, iktisap
return on sale
satış getirisi
sidewalk sale
kaldırım satışı, mağaza onu satışı
subject to prior sale
önceden satışa konu
tag sale
etiket satışı
the bill of sale
satış senedi
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. Yıllık, senelik
Yıllık
Fas'ta bir il
Englisch - Englisch
A town in Greater Manchester, England
An exchange of goods or services for currency or credit

He celebrated after the sale of company.

The act of putting up for auction to the highest bidder
A particular opportunity for a sale
The sale of goods at reduced prices

They are having a clearance sale: 50% off.

{n} the act of selling a vent, market, price
{a} sold or bought, opposed to homemade
When an affiliate sells an SFI product, service, or other item to another person For example, if you sign someone (other than yourself) up for SFI's long distance service, you've just generated a sale
The act of selling; the transfer of property, or a contract to transfer the ownership of property, from one person to another for a valuable consideration, or for a price in money
an occasion (usually brief) for buying at specially reduced prices; "they held a sale to reduce their inventory"; "I got some great bargains at their annual sale"
The transfer of ownership of an asset for a consideration, however small If the two parties of the sale are not the dealing at arm's length, Revenue Canada may assess capital gains tax against the seller based on assessed fair market value of the asset sold
an agreement (or contract) in which property is transferred from the seller (vendor) to the buyer (vendee) for a fixed price in money (paid or agreed to be paid by the buyer); "the salesman faxed the sales agreement to his home office"
Products that are on sale can be bought in shops. English textbooks and dictionaries are on sale everywhere
a particular instance of selling; "he has just made his first sale"; "they had to complete the sale before the banks closed" the general activity of selling; "they tried to boost sales"; "laws limit the sale of handguns" an occasion (usually brief) for buying at specially reduced prices; "they held a sale to reduce their inventory"; "I got some great bargains at their annual sale" an agreement (or contract) in which property is transferred from the seller (vendor) to the buyer (vendee) for a fixed price in money (paid or agreed to be paid by the buyer); "the salesman faxed the sales agreement to his home office" the state of being purchasable; offered or exhibited for selling; "you'll find vitamin C for sale at most pharmacies"; "the new line of cars will soon be on sale
A sale is an event when goods are sold to the person who offers the highest price. The painting was bought by dealers at the Christie's sale. = auction see also car boot sale, jumble sale
a particular instance of selling; "he has just made his first sale"; "they had to complete the sale before the banks closed"
A business transaction involving the delivery of a commodity, an item of merchandise or property, a right or a service in exchange for cash, a promise to pay or money equivalent
An agreement between a buyer and a seller on the price to be paid for a security, followed by delivery
Public disposal to the highest bidder, or exposure of goods in market; auction
when a supplier lists their goods at Meet World Trade it indicates that these goods are available for you to purchase via Meet World Trade
Français : Vente Deutsch : Verkauf
The purchase of a Calnique™ Custom Calendar License Agreement at Retail or the purchase of License Agreements at wholesale
This type of escrow account is a transfer of ownership on the property See also the other types of account: refinance and limited policy
the state of being purchasable; offered or exhibited for selling; "you'll find vitamin C for sale at most pharmacies"; "the new line of cars will soon be on sale
transfer of ownership for a price, as in: Everything on this counter is for sale
Opportunity of selling; demand; market
If a property or company is up for sale, its owner is trying to sell it. The castle has been put up for sale
The exchange of goods for an amount of money or its equivalent
A sale is an occasion when a shop sells things at less than their normal price. a pair of jeans bought half-price in a sale
The sale of goods is the act of selling them for money. Efforts were made to limit the sale of alcohol. a proposed arms sale to Saudi Arabia
A contract between two parties, the "seller" and the "buyer" by which the seller in consideration of payment and negotiated terms, agrees to transfer to the buyer the title and possession of a property
If something is for sale, it is being offered to people to buy. His former home is for sale at £495,000
If products in a shop are on sale, they can be bought for less than their normal price. He bought a sports jacket on sale at Gowings Men's Store
The date the property is going or has gone to sale
See 1st Sallow
the general activity of selling; "they tried to boost sales"; "laws limit the sale of handguns"
A transfer of ownership of a photograph including all reproduction rights should be distinguished from a license which is a specific grant of limited reproduction rights
The sales of a product are the quantity of it that is sold. The newspaper has sales of 1.72 million. retail sales figures
An approved sale transaction that bills the purchaser’s credit card immediately
You receive a credit for a sale when a web surfer clicks one of the ads on your site and ends up buying something from your advertiser's site A sale does not always occur directly after the click as most advertisers will have certain time window during which both a sale and click thru must occur in order to receive credit This time period is often called the 'cookie duration' Click Here for specific programs
the activities involved in selling goods or services
{i} commercial transaction in which one party buys an item from another party; instance of offering goods at a reduced price; demand for merchandise; auction
in addition to its ordinary meaning, any exchange, gift or other disposition In every case where motor fuel is exchanged, given or otherwise disposed of, it shall be deemed to have been sold
A transaction type supported by VeriSign that approves a transaction and settles it at the next settlement period
in respect of property, includes any transfer of ownership of the property or transfer of possession under an agreement to transfer ownership of the property
The part of a company that deals with sales deals with selling the company's products. Until 1983 he worked in sales and marketing
Formal agreement to buy, make an appointment, or any other definition of a sale as determined by the objective of a specific case
another term for an auction The auctioneer will often welcome you to "the sale"
sale of work
a fundraising event with raffles, cake sales, bingo etc; usually run by churches and schools
sale on approval
The selling of something to a consumer on condition that the latter may return it
sale on approval
A sale under this mechanism
sale or return
A sale (to a retailer) under this mechanism
sale or return
The selling of goods to a retailer on condition that the latter may return any he has not sold
sale price
the price at which something is offered for sale
sale price
the reduced price of something during a sale
sale-proof
An item, product or idea that is nearly impossible to sell to others

That used car has one thing going for it: it is sale-proof.

sale manager
The person designated by the auction company who is responsible for organizing the details of an auction Also known as project manager
sale agreement
contract concerning a sales transaction
sale confirmation
receipt, bill of sale, written document between a customer and vendor to record a sales transaction
sale in gross
a sale of a tract of land as a whole without a warranty as to the acreage
sale ledger
book or card on which sales are recorded
sale note
bill of sale
sale of assets
selling of properties, offering of property for sale
sale of work
sale of handicraft, sale of objects created by hand
sale price
The actual price that a buyer pays for a property NOTE: Net sale price reflects the sale price less any dollar con-cessions the seller has agreed to as a term of sale
sale price
Also known as "purchase price", the amount of money paid by the purchaser to the vendor for the property under the agreement
sale price
The price for which a property was sold
sale room
(British usage) showroom, large room in which merchandise is exhibited for sale, room where sample products are displayed ; wide and large room where mechandise is sold by auction
sacrifice sale
sale in which goods are sold at a loss
bake sale
Fundraising activity where baked goods are sold, with profits going to charity or towards a good cause
bill of sale
A formal instrument for the conveyance or transfer of goods and chattels
car boot sale
An outdoor market at which people sell things from the boot (trunk) of their car
contract of sale
A contract that involves an exchange of goods, services or property to be exchanged from seller (or vendor) to buyer (or purchaser) for an agreed upon value in money (or money equivalent) paid or the promise to pay same
fire sale
An emergency clearance sale at greatly reduced prices. Originally, a sale of product that had been damaged by fire or that could no longer be stored because the storage facility had been destroyed by fire necessitating immediate sale or loss of value
fire-sale
Like or resembling a fire sale
for sale
Being offered for purchase

Is this ladder for sale? - No, it is used to reach the products on the upper shelves.

garage sale
a sale of used household goods in the driveway or garage of someone's home
jumble sale
A sale of used goods by individuals operating tables or stalls, usually held indoors and open to the public
on sale
Available for purchase at reduced prices
on sale
Available for purchase

In 1866 Colonel J. F. Meline noted that the rebozo had almost disappeared in Santa Fe and that hoop skirts, on sale in the stores, were being widely used.

point of sale
In an establishment that sells goods or services, the location at which payment for goods is made
points of sale
plural form of point of sale
roup sale
An auction
rummage sale
Informal sale of donated items, usually to fund the programs of a church or charity
sales
plural form of sale
sales
The activities involved in selling goods or services

He's likable and motivated: perfect for a career in sales.

sales
Revenues

Sales were up 12% over last year.

short sale
A sale of a financial security, commodity, or other good that one does not own with the contractual obligation to make delivery of the good to the buyer at a date in the future
short sale
A sale of a security that one does not own, delivery obligation met by borrowing the security from another owner
short sale
A property sale negotiated with a mortgage company in which a lender takes less than the total amount due
tag sale
A retail sale in which items included in the sale are tagged with a coloured tag
tag sale
A domestic sale of second-hand items; a garage sale or yard sale
yard sale
A sale of used household goods held on the seller's own premises
yard-sale
To sell, or buy, things at a yard sale
bring and buy sale
A sale, usually to collect money for a charity, where people bring things to be sold and buy things brought by other people
bulk sale
A bulk sale is a sale of goods by a business that represents all or substantially all of its inventory to a single buyer unless such a sale would be common in the ordinary course of its business. In order to protect the purchaser from claims made by creditors of the seller, the seller must usually complete an affidavit outlining its secured and unsecured creditors. The affidavit must usually be filed with a government department, such as a court office. Such procedures are outlined in the bulk sales act of most jurisdictions. If the buyer does not complete the registration process for a bulk sale, creditors of the seller may obtain a declaration that the sale was invalid against the creditors and the creditors may take possession of the goods or obtain judgment for any proceeds the buyer received from a subsequent sale
car boot sale
An event in a public place where people sell their unwanted possessions, often from the backs of their cars
certificate of free sale
Document required in certain countries or for certain commodities (such as pharmaceuticals), certifying that the specified imported goods are normally and freely sold in the exporting country's open markets and are approved for export
co-sale rights
A contractual obligation used to protect a minority shareholder (usually in a venture capital deal). If a majority shareholder sells his or her stake, then the minority shareholder has the right to join the transaction and sell his or her minority stake in the company. Also referred to as "tag-along rights"
sidewalk sale
A sale, often held annually, as at the end of each summer, in which merchants display reduced-price merchandise on the sidewalks in front of their stores
sales
income (at invoice values) received for goods and services over some given period of time
sales
Marketing, acquisition of cargo, issuing quotations, concluding contracts in coordination with Nedlloyd Basically the agent is the first point of entry into the Nedlloyd organization for a shipper
sales
The total sales or revenues for the indicated year for a given security
sales
Money a company receives from the goods and services it sells In some cases, the amount includes receipts from rents and royalties Also called revenue BACK TO TOP
sales
{i} marketing, activities associated with selling a product or service
sales
Salespeople need to be able to describe the product to the customer They need to be able to provide customers with an understanding of the product's features and system/planning requirements Salespeople need to know the marketing strategy and to have competitive evaluation results
sales
The activities of converting opportunities to orders, including presentation, proposition, negotiation and deal closing Providing intelligence to marketing including competitive threats, current business landscape and trends, etc The primary objective of sales is to bring sufficient revenues and profits to the organization and increase customer loyalty
sales
Tel: (571) 203-7149 E-Mail: [email protected] com
sales
Gross Sales
sales
Amounts earned from selling products or services; also called revenues (See (p 5))
sales
plural of sale
sales
Sales refers to the selling of goods, in which the business trades, with the prime intention of making a profit
sales
Total dollar amount collected for goods and services provided
sales
Chart catalogue
sales
transactions in which a product or service is provided to the buyer and all rights to product or service outcome are transferred in this case the product may be the technology itself
sales
The act of causing and expediting a purchase at a specified price, or within a price range Be careful to understand the difference between sales and marketing, and how the two work together to achieve business objectives
sales
@Oksolar com
sales
Sales represents the first opportunity for an enterprise to set that all important value expectation It also plays an important, but often neglected, role in customer retention
sales
The focal point for this dictionary is the Customer Order Detail is presented down to delivery schedules Information is also available about the customer
sales
The amount of electricity sold to a retail utility or direct-service customers
sales
The exchange of a product or service for money Also refers to the profession of that activity or a department within a company that performs that activity
sale
Favoriten