buying

listen to the pronunciation of buying
Englisch - Türkisch
{i} alış

Toptan alışveriş yaparak para tasarrufu yapabilirsin. - You could save money by buying in bulk.

O ne zaman alışverişe gitse, kendini gücünün yettiğinden daha fazlasını alarak bitirir. - Whenever she goes shopping, she ends up buying more than she can afford.

satın alma

eBay'dan satın almayı çok seviyorum. - I love buying on eBay.

Giysileri satın almak için para kullanırım. - I use money for buying clothes.

satın alarak

O kadar pahalı bir ev satın alarak ne yapıyorsunuz? - What are you doing buying a house that expensive?

Bir ev satın alarak ne yapıyorsun? - What are you doing buying a house?

alma

eBay'dan satın almayı çok seviyorum. - I love buying on eBay.

Ben bir şey satın almadan asla dışarı çıkmam. - I never go out without buying something.

(Ticaret) satınalma gücü
satın

Ben bir şey satın almadan asla dışarı çıkmam. - I never go out without buying something.

Kullanılmış bir araba satın alamam. - I cannot afford buying a used car.

{i} satın alış
{f} satın al

eBay'dan satın almayı çok seviyorum. - I love buying on eBay.

Ben bir hediye satın almak amacıyla bir alışveriş merkezine gittim. - I went to the department store with a view to buying a present.

satınalma
{i} satına
{f} satın al: prep.satın alarak
buy
{f} satın almak

Ben, bir çift kayak botu satın almak istiyorum. - I want to buy a pair of ski boots.

Beş bin yen bu sözlüğü satın almak için yeterlidir. - Five thousand yen is enough to buy this dictionary.

buy
{f} almak

Yeni bir bisiklet almak istiyorum. - I want to buy a new bicycle.

Ne satın almak istiyorsun? - What do you want to buy?

buy
ısmarlamak

Sana akşam yemeği ısmarlamak istiyorum. - I want to buy you dinner.

Sana bir içki ısmarlamak istiyorum. - I'd like to buy you a drink.

buying and selling
alım satım
buying behavior
(Ticaret) satın alma davranışı
buying behaviour
(Ticaret) satınalma davranışı
buying decision
(Ticaret) satınalma kararı
buying process
(Ticaret) satınalma süreci
buying segment
(Ticaret) satın alan bölüm
buying power
satın alma gücü
buying price
satın alma fiyatı
buying rate
alış kuru
buying allowances
satın alma tahsisatı
buying in
satın alma
buying list
satın alma listesi
buying power
alım gücü
buying and selling
alışveriş
buying back
(Ticaret) geri satınalma
buying center
(Ticaret) alım merkezi
buying criteria
(Ticaret) satın alım kıstasları
buying forward
(Ticaret) vadeli teslim kaydıyla alım
buying incentive
satın almayı özendirme
buying manager
(Ticaret) satın alma sorumlusu
buying manager
(Ticaret) satın alma müdürü
buying motives
(Ticaret) satmalına güdüleri
buying objectives
(Ticaret) satın alım hedefleri
buying on margin
(Ticaret) marjda alım
buying on margin
(Ticaret) sınırda alım
buying order
(Ticaret) alış emri
buying power
(Ticaret) satmalına gücü
buying price
(Ticaret) satınalma fiyatı
buying rate
(Kanun) alış oranı
buying rate
(Ticaret) alıcı kuru
buying rate
(Ticaret) alış fiyatı
buying specialist
(Ticaret) satın alma uzmanı
bulk buying
toptan alım
bulk buying
Toplu alım
buy
{i} satın alma

Lütfen onu satın alma. - Please do not buy it.

Ne satın almak istiyorsun? - What do you want to buy?

buy
{f} pahasına elde etmek
buy
{f} (bought) satın almak, almak
buy
yutmak
buy
kanmak
buy
(Ticaret) alım

Bir yatırımcı grup firmanın kaldıraçlı satın alımını deniyor. - An investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.

buy
kandırmak
buy
birisine bir şeyi yutturmak
buy
kazanç

Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz. - We could buy a nice house with our winnings.

buy
savuşturmak
buy
birisini kandırmak
buy
iştira yapmak
consistent buying
(Ticaret) sürekli alış
effective buying
(Ticaret) efektif alış
buy
kabul etmek
buy
{f} satın al

Frenleri tamir ederlerse, arabayı satın alacağım. - I will only buy the car if they repair the brakes first.

Sözlük mü satın alacaksınız? - Are you going to buy a dictionary?

buy
inanmak
buy
{i} satış

O Deal'in içinde ve çevresinde ev alışı ve satışı düzenlemektedir. - She arranges the buying and selling of houses in and around Deal.

Satış elemanı elbiseyi alması için onu ikna etti. - The salesperson persuaded her to buy the dress.

catalog buying
katalog satın alma
consignment buying
konsinye alım
impulse buying
görür görmez satın alma
installment buying
taksitle alma
scale buying
toptan satın alma
support buying
destekleme alımı
buy
{f} kiralamak
buy
{f} rüşvetle elde etmek
forward buying
gelecekte teslim edilmek üzere satın alma, vadeli satın alma
panic buying
Felaket durumu için gıda, su ve gerekli ihtiyaçların alınması
repeat buying
satın alma tekrar
buy
hisse almak
buy
{i} kelepir
buy
alıcı durumunda olmak
buy
(isim) satın alma
buy
bir şey karşıIığında sağlamak
buy
sa
buy
rüşvetle elegeçirmek
buy
elde etmek
buy
ABD

ABD'de, genellikle alkol satın almak için kimlik göstermek zorundasınız. - In the U.S., you usually have to show identification in order to buy alcohol.

buy
ABDsatın alınan şey
buy
{f} satın alma gücü olmak
buy
müşteri olmak
buy
dili pazarlık
certified buying office
(Tekstil) yetkili satın alma ofisi
cooperative buying
(Ticaret) kooperatif satınalım
customer buying process
(Ticaret) müşteri satınalma süreci
field buying offices
(Askeri) SAHRA SATINALMA BÜROLARI: Gıda maddeleri satın alınmasını kolaylaştırmak bakımından lüzumlu görülen çeşitli coğrafi mevkilerde Levazım Amirliğince tesis edilmiş bürolar
go on a buying spree
alışveriş çılgınlığı yapmak
go on a buying spree
çılgınca para harcamak
impulse buying
(Ticaret) ani satın alış
impulse buying
(Ticaret) görür görmez satın almak
installment buying
(Ticaret) taksitle satın alma
margin buying
(Ticaret) borçlanarak satın alma
scale buying
toptan alış
scale buying
topluca alma
vehicle buying
araç alımı
volume buying
(Ticaret) fazla miktarda satın alma
Türkisch - Türkisch

Definition von buying im Türkisch Türkisch wörterbuch

BUY
(Osmanlı Dönemi) Sevgi, muhabbet
BUY
(Osmanlı Dönemi) f. Koku
BUY
(Osmanlı Dönemi) Ümit, umma
BUY
(Osmanlı Dönemi) Tamah.* Huy. Tabiat
BUY
(Osmanlı Dönemi) Kısmet, pay, nasib
buy
Koku
Englisch - Englisch
action of the verb to buy
the act of buying; "buying and selling fill their days"; "shrewd purchasing requires considerable knowledge
{i} purchasing, act of paying money to acquire something
buying off
Present participle of buy off
buying time
Present participle of buy time
buying up
Present participle of buy up
Buying Behavior
Consumption Behavior or Buying Behavior is how an audience reacts to product marketing. It is people’s buying attitudes and intentions. If a group of people is exposed to some form of advertising of a product or a service they will then response to the advertised message with certain definable behaviors
buying knowledge
acquiring know-how or technology
buying power
With a 10%% beginning requirement, buying power is the dollar value of marginable securities that a customer may buy against the marginable securities already present in their account
buying power
This is the maximum dollar value of marginable securities that you can buy in your margin account without depositing additional equity Buying power is calculated at the close of business each day and may fluctuate throughout the day
buying power
Value of margin eligible securities that may be purchased in a margin account Determined by doubling the sum of the cash held in the brokerage account and the loan value of margined securities
buying power
The amount of money you have available in your account to buy securities
buying power
The dollar amount available to purchase securities on margin The amount is calculated by adding the cash held in the brokerage accounts and the amount that could be spent if securities were fully margined to their limit If an investor uses their buying power, they are purchasing securities on credit
buying power
the amount of goods and services that money can buy at a given time
buying power
The dollar value of additional marginable securities (assuming a 50% initial requirement) a customer may purchase against the existing marginable securities in the account See the explanation of margin for more complete information on using margin leverage in your investing
buying power
The value of marginable securities that may be purchased in a margin account Value is determined by doubling both the sum of cash held in the brokerage and the loan value of marginable securities
buying power
Using the available funds in its portfolio, the most a team can purchase and short sell and still meet the 50 percent margin requirement Remember that broker's fees and interest charges reduce a team's ability to borrow because they reduce funds balance To calculate buying power: Buying Power = Available equity/initial margin requirement <top>
buying power
In a margin account, the maximum dollar amount of securities that the client can purchase or sell short without having to deposit additional funds
buying power
percentage of basic products that can be bought with a certain amount of money
buying power
The value of money measured by the items it can buy "Purchasing power"
buying power
The amount of money available to buy securities, determined by adding the total cash held in brokerage accounts and the amount that could be spent if securities were margined to the limit
buying power
Resources such as goods, services and financial holdings that can be traded in an exchange situation p 53
buying power
The dollar value of additional marginable securities a customer may purchase against the existing marginable securities in the account See the explanation of margin for more complete information on using margin leverage in your investing
bulk buying
act of buying a large quantity at one time
buy
Something which is bought; a purchase

At only $30, the second-hand kitchen table was a great buy.

buy
To bribe

He tried to buy me with gifts, but I wouldn't give up my beliefs.

impulse buying
the act of making unplanned or otherwise spontaneous purchases
panic buying
The buying of commodities or other assets earlier than normal, or in quantities greater than normal, because of rumours of coming shortages or price rises
vote buying
The distribution of a material benefit to an individual voter in exchange for support in a ballot
buy
be worth or be capable of buying; "This sum will buy you a ride on the train
buy
{i} purchase; something purchased at a cheap price
buy
{v} to obtain by a price, pruchase, bribe, to redeem
buy
{f} purchase, obtain by paying money
panic buying
Panic buying is the act of people buying unusually large amounts of a product in the wake of a disaster or perceived disaster, or in anticipation of a large price increase or shortage, as before a blizzard or hurricane
buy
purchase

You cannot purchase this medicine without a prescription. - You can't buy this medicine without a prescription.

If I had the money, I would immediately purchase this computer. - If I had the money, I would immediately buy this computer.

buy
accept as true; "I can't buy this story" obtain by purchase; acquire by means of a financial transaction; "The family purchased a new car"; "The conglomerate acquired a new company"; "She buys for the big department store" acquire by trade or sacrifice or exchange; "She wanted to buy his love with her dedication to him and his work" be worth or be capable of buying; "This sum will buy you a ride on the train
buy
v to get by paying something, usually money
buy
> mai
buy
vt membeli (beli)
buy
accept as true; "I can't buy this story"
buy
If you buy something, you obtain it by paying money for it. He could not afford to buy a house Lizzie bought herself a mountain bike I'd like to buy him lunch
buy
As a verb (to buy), the process of negotiating, ordering, and confirming the selection of a media vehicle and unit; as a noun (the buy), the advertising that is purchased from a vehicle
buy
The act of completing a transaction in which an individual takes title to a security, or other negotiable instrument in exchange for cash or other assets
buy
obtain by purchase; acquire by means of a financial transaction; "The family purchased a new car"; "The conglomerate acquired a new company"; "She buys for the big department store"
buy
To acquire or procure by something given or done in exchange, literally or figuratively; to get, at a cost or sacrifice; to buy pleasure with pain
buy
If something is a good buy, it is of good quality and not very expensive. This was still a good buy even at the higher price = bargain
buy
To buy a pot is to make a bet large enough that other players would be unlikely to call
buy
A transaction type for the purchase of a security A buy creates an open lot which is part of a holding of a given security that you currently own
buy
purchase, as in: More and more customers are willing to buy goods from an online storefront
buy
(B) obtain (the contract); make the highest bid in
buy
to accept as true; to believe
buy
Purchase of a security
buy
make illegal payments to in exchange for favors or influence; "This judge can be bought"
buy
To purchase an asset; taking a long position
buy
disapproval If you say that a person can be bought, you are criticizing the fact that they will give their help or loyalty to someone in return for money. Once he shows he can be bought, they settle down to a regular payment. = bribe
buy
Indicates you want to purchase a security
buy
to spend money for -- "Bruce bought dress slacks for $38 60 " (181)
buy
Buying a contract, or taking a 'Long' position reflects the belief that the price of the contract will be higher in the future than the current price, or that the price is currently in an upward trend
buy
(1) As in "buy the pot " To bluff, hoping to "buy" the pot without being called (2) As in "buy the button " To bet or raise, hoping to make players between you and the button fold, thus allowing you to act last on subsequent betting rounds
buy
To buy a pot is to make a bet large enough that other players would be extremely unlikely to call To buy the button in flop games is to raise before the flop in order to induce the players with better position than yourself to fold If everyone closer to the button folds, you've bought the button Obviously this works better the closer to the button you start out
buy
acquire by trade or sacrifice or exchange; "She wanted to buy his love with her dedication to him and his work"
buy
an advantageous purchase; "she got a bargain at the auction"; "the stock was a real buy at that price"
buy
You may buy (purchase) shares either for an existing account or open a new account online The price of the shares purchased before 4: 00 PM ET will be determined by the closing price on the NEXT business day Purchases will be reflected in full and fractional shares This option is not available on IRA accounts For more information, see BUY in Online Help
buy
If you buy an idea or a theory, you believe and accept it. I'm not buying any of that nonsense. Buy into means the same as buy. I bought into the popular myth that when I got the new car or the next house, I'd finally be happy
buy
be worth or be capable of buying; "This sum will buy you a ride on the train"
buy
A payment from GESO to buy a human activity that benefits the biosphere
buy
If you talk about the quantity or standard of goods an amount of money buys, you are referring to the price of the goods or the value of the money. About £35,000 buys a habitable house If the pound's value is high, British investors will spend their money abroad because the pound will buy them more
buy
To obtain (something) in exchange for money or goods
buy
To purchase an asset
buy
A transaction type for the purchase of a security A buy creates an open lot which is part of a holding of a given security that you currently own Buy(s) is also a filter for displaying only buy transactions
buy
The act of completing a transaction in which an individual takes the title to a security in exchange for cash
buy
To negotiate or treat about a purchase
buy
To acquire the ownership of (property) by giving an accepted price or consideration therefor, or by agreeing to do so; to acquire by the payment of a price or value; to purchase; opposed to sell
buy
If you buy something like time, freedom, or victory, you obtain it but only by offering or giving up something in return. It was a risky operation, but might buy more time For them, affluence was bought at the price of less freedom in their work environment
cash buying
paying with cash for a purchase
installment buying
purchasing through a payment plan
mail-order buying
buying goods to be shipped through the mail
repeat buying
repeat purchase from the same store
buying
Favoriten