ciro

listen to the pronunciation of ciro
Türkisch - Englisch
endorsement
indorsement
turnover

I'd like a turnover, please. - Bir ciro istiyorum, lütfen.

The call center has a high turnover. - Çağrı merkezinin yüksek bir cirosu var.

endorse
(Askeri) sale
giro
backing
endorsements
ciro edilebilir
negotiable
ciro bankası
(Ticaret) claring bank
ciro eden
(Kanun,Ticaret) endorser
ciro eden kimse
(Ticaret) endorsee
ciro edilebilir ticari araç
(Ticaret) negotiable instrument
ciro edilemez
(Kanun) non-negotiable
ciro edilemez konşimento
(Ticaret) non-negotiable bill of lading
ciro edilen
(Ticaret) indorsee
ciro edilen
(Kanun,Ticaret) endorsee
ciro edilmiş
(Ticaret) negotiated
ciro etme
endorsing
ciro etme (çek/bono)
negotiation
ciro etmek
(Ticaret) endorse over
ciro etmek (senet)
(Politika, Siyaset) assign
ciro etmek (çek/bono)
negotiate
ciro ve devredilebilir
(Ticaret) negotiable
ciro bankası
clearing bank
ciro eden kimse
endorser
ciro eden kimse
indorser
ciro edilebilen
(Ticaret) endorsestble
ciro edilebilen
(Ticaret) endorsable
ciro edilebilir
indorsable
ciro edilebilir
(Ticaret) endorsestble
ciro edilebilir poliçe
(Ticaret) negotiable bill
ciro edilebilir senet
endorsable instrument
ciro edilebilir senet
(Ticaret) negotiable bill
ciro edilebilir ticari senet
(Ticaret) negotiable promissory note
ciro edilebilirlik
negotiability
ciro edilemeyen çek
(Ticaret) nonnegotiable cheque
ciro edilemez
non negotiable
ciro edilemez
unnegotiable
ciro edilemez poliçe
(Ticaret) nonnegotiable bill
ciro edilemez çek
(Ticaret) check not to order
ciro edilen kimse
indorsee
ciro edilmemiş
(Ticaret) unendorsed
ciro edilmemiş
unbacked
ciro edilmez
(Ticaret) not negotiable
ciro edilmez çek
(Ticaret) check not to order
ciro edilmiş senet
(Ticaret) made bill
ciro etme
negotiation
ciro etmek
endorse
ciro etmek
negotiate
ciro etmek
(Hukuk) (senet) to assign
ciro etmek
indorse
ciro etmek
indorse a bill
ciro etmek
to endorse
ciro etmek
back
ciro işlemleri
transfer business
ciro işlemleri
(Ticaret) clearing of account
ciro muameleleri
(Ticaret) transfer business
ciro ve devredilebilen poliçe
(Ticaret) negotiable draft
ciro ve devredilebilir poliçe
(Ticaret) negotiable draft
ciro vergisi
(Hukuk) turnover tax
ciro yapmak
(Ticaret) make an annual turnover of
ciro yapmak
(Ticaret) record a turnover of
ciro etmek
(Dilbilim) cash up
cirolar
(Ticaret) endorsements
sınırlı ciro
(Ticaret) restrictive endorsement
açık ciro
endorsement in blank
açık ciro
blank endorsement
açık ciro
blank endorsement, general endorsement
beyaz ciro
(Ticaret) unqualified endorsement
beyaz ciro
(Ticaret) indorsement in blank
beyaz ciro
(Ticaret) endorsed in blank
en son yapılan ciro
(Hukuk) recent endorsement
hususi ciro
(Ticaret) special indorsement
tam ciro
endorsement in full
yiyecek ciro taahhüdü
(Ticaret) food turnover guarantee
yiyecek ciro teminatı
(Ticaret) food turnover guarantee
yıllık ciro
annual return
çeki ciro etmek
to endorse a cheque
Türkisch - Türkisch
Bir ortaklığın bir yıl boyunca alış ve satış tutarlarının genel toplamı
iş hacmi
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
CİRO
(Osmanlı Dönemi) ing. Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesiyle üzerine buna dair şerh verilmesi
ciro etmek
Bir ticaret senedinin veya çekin arkasına gereken yazıyı yazmak
BEYAZ CİRO
(Hukuk) Cirantanın, yalnız imzasından ibaret ciro
açık ciro
Senet veya çek arkasına kime ödeneceği belirtilmeden imzalanma yoluyla yapılan ciro
ciro
Favoriten