dumping

listen to the pronunciation of dumping
Englisch - Türkisch
{i} çöp yığını
(Nükleer Bilimler) indirim
boşaltma
boşaltım
(Jeoloji) yığmak
(Ticaret) fiyat indirme
boşaltarak
(Jeoloji) boşaltmak
damping
ucuzluk
tenzilat
{f} boşalt: prep.boşaltarak
i., tic. damping
(Jeoloji) atmak
dump
çöplük

Tom'un evi bir çöplük. - Tom's place is a dump.

Polisten saklandığı için, Dima geceyi bir çöplükte geçirdi. - Hiding from the police, Dima spent the night in a dumpster.

thick
kalın

Ben bir hafta içinde bu kalın kitabı okumayı bitiremem. - I cannot finish reading this thick book in a week.

Boynun bir önceki yılda kalınlaştı mı? - Has your neck thickened during the previous year?

dumping site
(Denizbilim) çöplük
dumping place
atık yeri
dumping place
boşaltma yeri
dumping ground
Çöp depolama alanı
dumping ground
çöplük
dumping place
boşaltma yeri, atık yeri
dumping waste
damping atık
dumping duty
(Ticaret) damping gümrük resmi
dumping fuel
(Havacılık) yakıtın boşaltılması
dumping ground
(isim) çöplük
dumping ground
döküm yeri
dumping height
boşaltma yüksekliği
dumping wagon
damperli vagon
dumping wagon
devirmeli vagon
dump
Boşaltmak

Bu şirketler kurşun ve radyoaktif atıkları içme suyumuza boşaltmak istiyorlar. Bu hoşgörülemez. - These corporations want to dump lead and radioactive waste in our drinking water. This cannot be tolerated.

dump
fiyatları düşürmek
dump
{i} çöp yığını

Bu yer bir çöp yığını. - This place is a dump.

dump
atmak
dump
ucuzluk
dump
(Ticaret) toptan ucuza satmak
dump
çöp dökmek
dump
tenzilat
dump
fiyat kırmak
dump
(Bilgisayar) döküm
dump
atık alanı
dump
(Jeoloji) yığın

Bu yer bir çöp yığını. - This place is a dump.

dump
döküm almak
dump
(Otomotiv) damper

Tom neredeyse damperli bir kamyon tarafından eziliyordu. - Tom was almost run over by a dump truck.

Bizim yeni bir damperli kamyon istememiz gerekiyor. Bu dolu. - We need to ask for a new dump truck. This one's full.

export dumping
(Ticaret) ihracat dampingi
export dumping
(Ticaret) ihracatta damping uygulaması
midnight dumping
(Çevre) geceyarısı çöp dökme
ocean dumping
(Çevre) denize çöp dökme
persistent dumping
(Ticaret) sürekli damping
thick
keşif
thick
{s} yoğun

Yoğun sis nedeniyle, sokağı görmek zordu. - Because of the thick fog, the street was hard to see.

Biz yoğun çalılıkların arasından yürüdük. - We walked through thick bushes.

thick
çok miktarda
differential dumping
diferansiyel döküm alma
dump
fiyatta damping yapmak
dump
(Jeoloji) atık

Bu şirketler kurşun ve radyoaktif atıkları içme suyumuza boşaltmak istiyorlar. Bu hoşgörülemez. - These corporations want to dump lead and radioactive waste in our drinking water. This cannot be tolerated.

dump
{f} boşalt

Bu şirketler kurşun ve radyoaktif atıkları içme suyumuza boşaltmak istiyorlar. Bu hoşgörülemez. - These corporations want to dump lead and radioactive waste in our drinking water. This cannot be tolerated.

Yatmadan önce genelde ceplerindeki tüm bozuk paraları çıkartıp masaya boşaltır. - Before going to bed, he usually takes all the coins from his pockets and dumps them on the table.

dump
indirim yapmak
dump
batakhane
dump
çok pis ve dağınık yer
dump
çöplük/artık yığma yeri
dump
yere dökmek
dump
düşürmek
thick
kaplı

Zemin kalın bir halı ile kaplıdır. - The floor is covered with a thick carpet.

Gemi, kalın sisle kaplı, şafakta yola çıktı. - The ship, covered in thick fog, set sail at dawn.

thick
{s} koyu

Koyu, kremalı mantar çorbası severim. - I love thick, creamy mushroom soup.

Onun koyu makyajı iğrençtir. - Her thick makeup is disgusting.

thick
en hareketli an
thick
katı
thick
{s} sisli
thick
{s} boğuk
anti dumping
dampıngı önleyici
anti dumping
anti damping
bottom dumping
alttan dökme
destructive dumping
yıkıcı,damping
dump
Terketmek
dump
dök

Ön bahçenize çöp döken kişi Tom değildi. - It wasn't Tom who dumped garbage in your front yard.

Tom evrak çantasının içindekileri masaya döktü. - Tom dumped the contents of his briefcase out on the table.

thick
{s} sık

Orman sık ve aşılmazdı. - The forest was thick and impenetrable.

Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi. - The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand.

anti dumping
dampingi önleyici
destructive dumping
(Ticaret) yıkıcı damping
dump
{f} yığmak
dump
indirmek
dump
dökmek
dump
dök,v.boşalt: n.çöp yığını
dump
komputer makinadaki bütün bilginin makinadan boşalıp
dump
damping yapmak
dump
toptan ucuz fiyata vermek
dump
köhne ve kötü şöhretli ev veya otel
dump
(Askeri) GEÇİCİ DEPO: Bomba, mühimmat, ikmal maddeleri ve teçhizatın depolandığı genelde açık bir alan
dump
düşmek
dump
{f} tic. damping yapmak, toptan ucuza satmak
open dumping
açığa atık boşaltma
predatory dumping
(Ticaret) öldürücü damping
predatory dumping
(Ticaret) yıkıcı damping
sporadic dumping
(Ticaret) arada bir yapılan damping
thick
{i} en heyecanlı yeri
thick
{s} yakın (arkadaş)
thick

Bu kalın yün çoraplar bacaklarınızı sıcak tutacak. - These thick wool stockings will keep your legs warm.

Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi. - The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand.

thick
{i} en çok olduğu yer
thick
dil tutulur gibi telaffuz olunan
thick
{s} aşırı
thick
kalınca

Tostunun üstüne kalınca bal yaydı. - She spread honey thickly on her toast.

thick
ahmak
Türkisch - Türkisch

Definition von dumping im Türkisch Türkisch wörterbuch

dump
Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak
Englisch - Englisch
selling goods at less than their normal price, especially in the export market as a means of securing a monopoly
the disposal of something no longer needed, or of no value
Present participle of dump
{a} thick
{n} a sort of boiled pudding
Fly-tipping or dumping is a British term for illegally dumping waste somewhere other than an authorized landfill. It is the illegal deposit of any waste onto land, i.e., waste dumped or tipped on a site with no licence to accept waste
Technically, the sale of products on the world market below the cost of production to dispose of surpluses or gain access to a market Dumping is generally recognized as an unfair trade practice because it can disrupt markets and injure producers of competitive products in an importing country Article VI (see appendix III) of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) permits special antidumping duties equal to the difference between the price sought in the importing country and the normal value of the product in the exporting country
Definition of Dumping: Dumping is an informal name for the practice of selling a product in a foreign country for less than either (a) the price in the domestic country, or (b) the cost of making the product It is illegal in some countries to dump certain products into them, because they want to protect their own industries from such competition (Econterms) Terms related to Dumping: None About Com Resources on Dumping: None Writing a Term Paper? Here are a few starting points for research on Dumping: Books on Dumping: None Journal Articles on Dumping: None
Occurs when goods are exported at a price less than their normal value, generally meaning they are exported for less than they are sold in the domestic market or third country markets, or at less than production cost
{i} selling of large quantities of goods at low prices
The practice of offering goods for sale in a foreign market at a price that is lower than that of the same product in the home market or a third country As used in GATT, a special case of "differential pricing "
selling goods abroad at a price below that charged in the domestic market
the selling of goods by foreign firms at a price below average cost or below the price in the domestic country (chapter 18)
The sale of merchandise to a foreign country at less than the fair value in the exporting country
dumping means selling goods in a foreign market at lower prices than those charged in the home market
When a product is sold below cost in a foreign market and/or when a product is sold at a lower price in the foreign market than in a domestic market, with the intention of driving out competition in the foreign market
Importing merchandise into a country (e g the United States) at lower prices that are detrimental to local producers of the same kind of merchandise
As noted by Williams, "Dumping occurs when a firm sells in a foreign market at a price below its cost of production Anti-dumping regulations are designed to protect domestic firms from the "effects of unfairly priced imports", as such they may include duties or penalties to neutralize the extent of the below-cost sales "
Selling exported goods at prices below their normal value
Trade practice consisting in selling a product at a price lower than its real production cost By extension the terms "environmental dumping" and "social dumping" are used when a business keeps its production costs below those of its rivals by paying little heed to the environmental or social consequences of its production methods
the sale of excess production in a foreign market at a price that is lower than the price in the domestic market
selling merchandise in another country at a price below the price of the same merchandise in the home market, or selling merchandise below what it cost to produce and ship
The practice of selling goods abroad below their normal market value or below the price charged for the same goods in the domestic market of the exporting country Dumping can be a predatory trade practice whereby the international market, or a certain national market, is flooded with dumped goods in order to force competitors out of the market and establish a monopoly position Oftentimes, government subsidies are used to help absorb temporarily the losses caused by predation, leading to friction among trade partners Dumping and predation are considered to be unfair trade practices and, as such, are prohibited under many national trade laws The most common antidumping measure is an added import duty calculated to offset the "dumping margin," that is, the discrepancy between home price or cost and the export price
Dumping occurs when imported merchandise is sold in, or for export to, the domestic market at less than the normal value of the merchandise, i e , a price which is less than the price at which identical or similar merchandise is sold in the comparison market, the home market (market of exporting country) or third-country market (market used as proxy for home market in cases where home market cannot be used)
The practice of selling goods in foreign markets at prices below the cost of production, usually with the aim of driving competitors out of the market
Selling merchandise in another country at a price below the price at which the same merchandise is sold in the home market or selling such merchandise below the costs incurred in production and shipment
The sale of products in non-domestic markets at lower prices than those charged in domestic markets, when all costs are not allocated or when surplus products are sold p 643
the practice of selling a good abroad at a lower price than at home, or below costs of production
The selling of goods at a price below the cost of the goods or at an unusually low price in order to gain a competitive advantage This is considered as an unfair trade practice by most international trade organizations
(m ) social Faire du dumping social, to adopt or follow an economic system that does not ensure a minimum (monthly) wage, pays a low hourly rate, and/or provides little or no safety net for workers Les Français, envieux du taux de chômage en Angleterre, qui est moins de la moitié du taux en France, oublient que ce pays pratique le dumping social, note certain French economists; "The French, who envy the English their low unemployment rate (less than half the French rate), forget that England practices social dumping "
Exporting/importing merchandise into a country below the domestic price or the costs incurred in production and shipment
The sale of a product abroad at a price below the common price in the country of origin Domestically, attempting to import merchandise into the United States at a price less than the price it would fetch in the country of origin
The situation where the export price of goods imported into New Zealand is less than the normal value of the goods in the country of export
the act of getting rid of dangerous waste material in a place that is not safe
deterrence
dumping ground
{i} dump; garbage dumping site; place where unwanted persons or things are sent
dumping ground
disapproval If you say that a place is a dumping ground for something, usually something unwanted, you mean that people leave or send large quantities of that thing there. Eastern Europe is rapidly becoming a dumping-ground for radioactive residues
dumping price
{i} unloading price, pricing of a product at a loss rather than a profit due to a surplus of that product on the market
dump
To end a relationship with
dump
An act of defecation; a defecating

To take a dump.

dump
An unpleasant, dirty, disreputable, or unfashionable, boring or depressing looking place

Don't feel bad about moving away from this dump.

dump
To precipitate (especially snow) heavily
dump
An act of dumping, or its result

The new XML dump is coming soon.

dump
Absence of mind; revery
dump
A storage place for supplies, especially military
dump
To copy data from a system to another place or system, usually in order to archive it
dump
To release, especially in large quantities and chaotic manner
dump
That which is dumped, especially in a chaotic way; a mess
dump
A car or boat for dumping refuse, etc
dump
A small coin made by punching a hole in a larger coin
dump
A pile of ore or rock
dump
To put or throw down with more or less of violence; hence, to unload from a cart by tilting it; as, to dump sand, coal, etc
dump
An old kind of dance
granny dumping
the abandonment of an elderly relative in a public place, e.g. a hospital
homeless dumping
The practice of hospital employees or emergency workers releasing homeless patients on the streets instead of placing them into the custody of a relative or shelter or retaining them in a hospital where they may require expensive medical care

Authorities have launched a criminal investigation into suspected dumping of homeless people on Skid Row after police witnessed ambulances leaving five people on a street there during the weekend.

ocean dumping
The act of disposing of waste (especially nuclear waste) in a deep section of the ocean
water dumping
ocean dumping
anti-dumping duty
a tariff imposed to prevent dumping
dump
Not keen in edge or point; lacking sharpness; blunt
dump
sell at artificially low prices Insensible; unfeeling
dump
Back-up of data
dump
n 1 a ball that has been attacked by the setter on the second contact -v 2 to attack the ball on the second contact -interj 3 an exclamation made by a player to inform his teammates that the setter is attacking the ball
dump
If you dump something somewhere, you put it or unload it there quickly and carelessly. We dumped our bags at the nearby Grand Hotel and hurried towards the market
dump
A dull, gloomy state of the mind; sadness; melancholy; low spirits; despondency; ill humor; now used only in the plural
dump
A land site where wastes are discarded in a disorderly or haphazard fashion without regard to protecting the environment Uncontrolled dumping is an indiscriminate and illegal form of waste disposal Problems associated with dumps include multiplication of disease-carrying organisms and pests, fires, air and water pollution, unsightliness, loss of habitat, and personal injury
dump
A ground or place for dumping ashes, refuse, etc
dump
a coarse term for defecation; "he took a shit"
dump
A site used to dispose of solid waste without environmental controls
dump
That which is dumped
dump
DFS: Generally, the conversion of a fileset's contents into a format suitable for storage on a backup tape and the data object that results from this action However, the operation need not involve dumping to other media such as tape See also full dump, incremental dump, restore
dump
To unload; specifically, a load of coal or waste; the mechanism for unloading, e g a car dump (sometimes called tipple); or, the pile created by such unloading, e g a waste dump (also called heap, pile, tip, spoil pike, etc )
dump
Slang term referring to the transfer of data from one location to another (e g , in order to print, a program may ‘dump’ a file to the printer buffer)
dump
To release the ball without bending the knee, which usually makes it travel through the air before plopping down on the lane
dump
sell at artificially low prices
dump
a UNIX backup utility; also, (vulgar) to distribute unwanted or "stupid" email see "Spam"
dump
an open unsanitary site for junk These are now illegal in Wisconsin
dump
n 1 a ball that has been attacked by the setter on the second contact v 2 to attack the ball on the second contact -interj 3 an exclamation made by a player to inform his teammates that the setter is attacking the ball 二次進攻。
dump
One of the parts of living in an RV that no one enjoys is the periodic need to "dump " Most RVs are self-contained, meaning that they have holding tanks for the "grey water"(bath and dish water, etc) and for the "black water" (sewage) These must be "dumped" by attaching a flexible hose to the outlet on the underside of the vehicle and opening a sliding valve to permit the contents to flow into a "dump station" opening In addition to being a smelly job, it takes some strength to open and close the valves
dump
(v ) To play a card that avoids taking a trick Usually implies the played card could have taken a future trick For example, if the ♣A is played, playing the ♣K (instead of a lower club) or the ♦A is considered dumping
dump
A place where mixed wastes are thrown away without environmental controls or standards
dump
open, unmanaged site for the deposit of waste materials; a dump is not subject to the same environmental controls as a sanitary landfill
dump
to give the dealer the bid because all other players passed The bid is said to have been "dumped on" the dealer Generally used either as an excuse ("It was dumped on me, so what could I do?") or as an obstacle which was overcome ("It was dumped on me, but I took all the tricks anyway ")
dump
If you dump someone, you end your relationship with them. I thought he was going to dump me for another girl = ditch
dump
fall abruptly; "It plunged to the bottom of the well"
dump
Spouse's term for area around the computer
dump
A dull, gloomy state of the mind; sadness; melancholy; low spirits; despondency; ill humor (usually plural)
dump
Heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert
dump
A dump is a place where rubbish is left, for example on open ground outside a town. companies that bring their rubbish straight to the dump = tip
dump
(computer science) a copy of the contents of a computer storage device; sometimes used in debugging programs
dump
To record, at a particular instant, the contents of all or part of one storage device in another storage device Dumping is usually for the purpose of debugging Data that has been dumped To copy data in a readable format from main or auxiliary storage onto an external medium such as tape, diskette, or printer
dump
Furnishing little delight, spirit, or variety; uninteresting; tedious; cheerless; gloomy; melancholy; depressing; as, a dull story or sermon; a dull occupation or period; hence, cloudy; overcast; as, a dull day
dump
An RTML 3 0 document containing all of the telescope, instrument, detector, and <Setup> information about an RTML server The <RTML> attribute mode="dump" is used to identify such a document
dump
To knock heavily; to stump
dump
In computer operations, (a) to destroy intentionally or accidentally stored information, (b) to transfer all or part of the contents of one section of storage into another section
dump
disapproval If you say that a place is a dump, you think it is ugly and unpleasant to live in or visit
dump
sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly; "The company dumped him after many years of service"; "She dumped her boyfriend when she fell in love with a rich man"
dump
Not bright or clear to the eye; wanting in liveliness of color or luster; not vivid; obscure; dim; as, a dull fire or lamp; a dull red or yellow; a dull mirror
dump
(computer science) a copy of the contents of a computer storage device; sometimes used in debugging programs a piece of land where waste materials are dumped drop in a heap or mass sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly; "The company dumped him after many years of service"; "She dumped her boyfriend when she fell in love with a rich man"
dump
If something is dumped somewhere, it is put or left there because it is no longer wanted or needed. The getaway car was dumped near a motorway tunnel The government declared that it did not dump radioactive waste at sea. + dumping dump·ing German law forbids the dumping of hazardous waste on German soil
dump
To dump something such as an idea, policy, or practice means to stop supporting or using it. Ministers believed it was vital to dump the poll tax before the election. = ditch
dump
If a firm or company dumps goods, it sells large quantities of them at prices far below their real value, usually in another country, in order to gain a bigger market share or to keep prices high in the home market. It produces more than it needs, then dumps its surplus onto the world market
dump
To precipitate (esp. snow) heavily
dump
A site where mixed wastes are indiscriminately deposited without controls or regard to the protection of the environment: now illegal
dump
A term used to describe when a battery's charge is running out
dump
[numis] A bit of metal which was the precursor to the coin The dump was weighed at each transaction to determine its value
dump
knock down with force; "He decked his opponent"
dump
To discard; to get rid of something one does not want anymore
dump
{i} garbage dumping site; warehouse; aggregation; copying of a part of memory into an output or storage device (Computers)
dump
A dump is a list of the data that is stored in a computer's memory at a particular time. Dumps are often used by computer programmers to find out what is causing a problem with a program. a screen dump
dump
An act of defecation
dump
(n ) See full dump, incremental dump
dump
An unpleasant, dirty or disreputable place
dump
A place where waste or garbage is left; a ground or place for dumping ashes, refuse, etc
dump
To dump computer data or memory means to copy it from one storage system onto another, such as from disk to magnetic tape. All the data is then dumped into the main computer
dump
drop in a heap or mass
dump
{f} drop abruptly, throw down; empty out; get rid of; reject someone, end a relationship (Informal)
dump
throw away as refuse; "No dumping in these woods!"
dump
a piece of land where waste materials are dumped
dump
A melancholy strain or tune in music; any tune
dump
A thick, ill-shapen piece; a clumsy leaden counter used by boys in playing chuck farthing
Türkisch - Englisch

Definition von dumping im Türkisch Englisch wörterbuch

Dumping Syndrome
(Tıp) Yiyecekler Mideden İnce Barsaklara çok hızlı geçtiğinde oluşan bir Rahatsızlık.Semptomları(Belirtileri): Mide Bulantısı,Ağrı,Zayıflık ve Terleme şeklinde görülür.Bu sendrom,Mide ameliyatı geçirmiş kimseleri çok sık etkiler. Rapid gastric emptying (Hızlı mide boşalması) olarak da anılır
dumping

  Türkische aussprache

  dʌmpîng

  Aussprache

  /ˈdəmpəɴɢ/ /ˈdʌmpɪŋ/

  Etymologie

  [ 'd&mp ] (verb.) 14th century. perhaps from Middle Dutch dompen to immerse, topple; akin to Old Norse dumpa to thump, fall suddenly.

  Videos

  ... the deficit and make the investments that we need to make without dumping those costs ...

  Wort des Tages

  bastion
Favoriten