safeguarding

listen to the pronunciation of safeguarding
Englisch - Türkisch
Güvenceye alma, himaye altına alma
koruyucu
emniyet
safeguard
koruyucu şey
protection
{i} korunma

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

protection
{i} koruma

O, polislerden koruma istedi. - She asked the police for protection.

Onlar koruma istediler. - They wanted protection.

protection
{i} himaye
safeguarding duty
koruyucu gümrük resmi
safeguard
{f} korumak

Vatandaşlık haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz. - We must fight to safeguard our civil rights.

safeguard
{i} koruma

Vatandaşlık haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz. - We must fight to safeguard our civil rights.

protection
dayılık
safeguard
teminat
safeguard
yardım
safeguard
muhafaza
safeguard
koruyucu
protection
koruyucu
protection
korunma aracı
safeguard
{f} koru

Vatandaşlık haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz. - We must fight to safeguard our civil rights.

data safeguarding
(Tekstil) veri emniyeti
protection
barınak
protection
{i} kayırma
protection
{i} muhafaza
protection
rüşvetle elde edilen güvenlik
protection
(Tıp) Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem
protection
protectionismyüksek gümrük koymak suretiyle
protection
{i} haraç

Tom haraç vermeyi reddetti. - Tom refused to pay protection money.

protection
sığınacak yer
protection
korunacak yer
protection
{i} tedbir
protection
{i} önlem
safeguard
{f} against -e karşı korumak
safeguard
(Hukuk) korunma
safeguard
himaye etmek
safeguard
muhafaza etmek
safeguard
ihtiyat tedbiri
safeguard
{i} against -e karşı koruyucu şey
safeguard
(Askeri) Muhafız Komutanı
safeguard
{i} himaye
safeguard
(Askeri) YAZILI KONMA BELGESİ: Şahıs ve malları kıtaların ve askeri şahısların tecavüzünden korumak üzere, bir komutan tarafından verilmiş belge. Yazılı koruma emri; askeri disiplinin korunması, şahsi düşünceler, kamu düzeninin temini, insani düşünceler vesaire sebeplerle verilebilir. Yazılı konma emrini zorlamak; bir emre karşı gelmek, ihlal etmek anlamına kabul edilir ve savaşta işlenecek böyle bir suçun cezası ölümdür
safeguard
(Nükleer Bilimler) güvenlik denetimi
Türkisch - Türkisch

Definition von safeguarding im Türkisch Türkisch wörterbuch

safeguard
Taekwondo müsabakalrında sporcuların göğüs kısımlarını korumak için kullandıkları koruyucu
Englisch - Englisch
protection
Present participle of safeguard
safeguard
to escort safely
safeguard
to protect, to keep safe

She kept a savings to safeguard against debt and emergencies.

safeguard
to protect
safeguard
{v} to guard
safeguard
{n} a defense, convoy, passport
safeguard
make safe
safeguard
One who, or that which, defends or protects; defense; protection
safeguard
A safeguard is a law, rule, or measure intended to prevent someone or something from being harmed. Many people took second jobs as a safeguard against unemployment. to protect something from harm or damage safeguard sb's interests/rights/welfare etc. a rule, agreement etc that is intended to protect someone or something from possible dangers or problems
safeguard
To safeguard something or someone means to protect them from being harmed, lost, or badly treated. They will press for international action to safeguard the ozone layer They are taking precautionary measures to safeguard their forces from the effects of chemical weapons. = protect
safeguard
a document or escort providing safe passage through a region especially in time of war
safeguard
An emergency action permitted by the General Agreement on Tariffs and Trade that allows a World Trade Organization member state to protect its domestic industry from serious injury from a sudden increase in the quantity of an imported product
safeguard
{i} means of protection, security method; protective barricade, security barrier; license for safe passage
safeguard
Class: ~
safeguard
To guard; to protect
safeguard
A process, procedure, technique, or feature intended to mitigate the effects of risk Safeguards rarely, if ever, eliminate risk-they reduce it to an acceptable level
safeguard
a safe-conduct, especially in time of war
safeguard
{f} protect, defend, secure, keep safe
safeguard
A convoy or guard to protect a traveler or property
safeguard
something that serves as a guard or protection; a defense
safeguard
make safe escort safely
safeguard
A pass; a passport; a safe-conduct
safeguard
An activity intended to protect by preventing something from happening
safeguard
escort safely
safeguard
a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc ; "he put an ice pack on the injury as a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard"; "we let our guard down"
safeguarding
Favoriten