pit

listen to the pronunciation of pit
Englisch - Türkisch
çukur

Şeytan kız kardeşimi yakaladı ve, muazzam bir kahkahayla, onu dipsiz bir çukura fırlattı. - The demon grabbed my sister and, with howling laughter, cast her into a bottomless pit.

Tom bir çukurda Mary'nin cesedini buldu. - Tom discovered Mary's body in a pit.

mağara

Mağaranın içi zifiri karanlık. - It's pitch black inside the cave.

(Ticaret) lağım
aşındırmak
temel çukuru
yemek
(çiçek hastalığı) çopur bırakmak
(meyvenin) çekirdeğini ayıklamak
meyve çekirdeği
(tiyatro) parter
maden ocağı
hastalık lekesi
(araba yarışında) hızlı tamirat yeri
{i} çekirdek
{f} çopur bırakmak
çukurlaştırmak
geçici olarak çukurlaşmak
(Tıp) Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru
{f} çukur yapmak
{i} şeftali gibi etli meyvelerin çekirdeği
(Askeri) AVCI ÇUKURU: Ateşe karşı koruyan ve içinden ateş edilen küçük çukur
{f} iz bırakmak (ciltte)
{i} oyuk
{i} çopur
{f} çukurlaşmak
{i} parter [tiy.]
{f} çukura koymak
dövüş meydanına çıkarmak bir birine karşı kışkırtmak
iz bırakmak çukura koymak
{i} kuyu
pit one against another birbiriyle mücadeleye
çukur,v.çukura yerleştir: n.çukur
{i} ciltte kalan çiçek
{i} çukur: rifle pit avcı çukuru. target pit hedef çukuru. orchestra pit orkestra çukuru
{i} kısmen yere gömülü sera
(Askeri) Boy çukuru
(Tıp) Muvakkaten çukurlaşmak
çukura yerleştirmek
ufak çukurlarla doldurmak
çekirdeklerini çıkarmak
{i} orkestra yeri
{f} çekirdeğini çıkarmak
{f} oyuk oyuk olmak
maden kuyusu
(Gıda) tohum
hendek
parter
pit detail
(Askeri) işaretçiler
pit roasted lamb
(Gıda) biryan
pit viper
(Hayvan Bilim, Zooloji) çıngıraklı yılan
pit a pat
tıkırdama
pit a pat
hafif hafif çarpma
pit bull terrier
teriyer köpeği
pit coal
madenkömürü
pit coal
taşkömürü
pit of the stomach
mide boşluğu
pit saw
hızar
pit saw
iki kollu testere
pit silo
çukur silo
pit top
kuyu başı
pit-run gravel
tüvenan çakıl
pit against
pit karşı
pit bottom
kuyu dibi
pit bull
pitbul, teriyer cinsi saldırganlığıyla bilinen bir cins köpek

American Staffordshire terrier.

pit bull
Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek türüdür
pit cage
kuyu kafesi
pit crew
pit ekibi
pit furnace
kuyu-fırın
pit lane
(Spor) Pit şeridi
pit liner
(İnşaat) İnşaat çukuru kaplaması
pit molding
(Mühendislik) kuyu dökümü
pit one person/thing against another person/thing
1. iki kişiyi/şeyi karşı karşıya getirip dövüştürmek/yarıştırmak. 2. (iki şey) birbiriyle yarışmak/boy ölçüşmek: Zeki´s pitted his brains against Yavuz´s brawn. Zeki´nin zekâsıyla Yavuz´un kuvvetli cüssesi çarpışıyor
pit viper
çukur engerek
pit a pat
pıt pıt
pit a pat
patır patır
pit a pat
pıtır pıtır
pit a pat
küt küt
pit detail
(Askeri) İŞARETÇİLER: Bir atış sahasındaki hedef çukurlarını idare eden subay veya astsubay ve yardımcıları
pit gas
grizu
pit gravel
(Askeri) çakıl çukuru
pit hat
mantar şapka
pit helmet
mantar şapka
pit molding
çukur kalıp
pit of hell
dipsiz kuyu
pit of hell
cehennem çukuru
pit of the stomach
karın boşluğu
pit officer
(Askeri) hedef subayı
pit officer
(Askeri) HEDEF SUBAYI: Ders atışlarında işaretçilerin başında bulunan subay
pit one person/thing
(iki şey) birbiriyle yarışmak/boy ölçüşmek: Zeki's pitted his brains
pit one person/thing
iki kişiyi/şeyi karşı karşıya getirip dövüştürmek/yarıştırmak
pit one thing against another
birbiriyle yarışmak
pit prop
destek
pit prop
payanda
pit record
(Askeri) ATIŞ KAYDI: Bir ders atışında hedef subayı tarafından tutulan resmi kayıt şartları
pit record
(Askeri) atış kaydı
pit sand
(Askeri) kum çukuru
pit sand
ocak kumu
pit sawing
çukurlu biçme
pit shead
(Askeri) HEDEF MALZEME SUNDURMASI: Hedef malzemesini depo etmeye yarayan ve hedef çukuru civarında bulunan küçük bina veya sundurma
pit shead
(Askeri) hedef malzeme sundurması
pit under a loom
çulha çukuru
pits
(Otomotiv) yarış pistindeki servis
pitted
çukurlaştırmak
pitting
(Tıp) Çukur oluşumu, çukurlaşma
construction pit
inşaat kazısı
construction pit
inşaat çukuru
dig a pit or a hole
çukur açmak
foundation pit
(İnşaat,Teknik) temel çukuru
inspection pit
yoklama bacası
inspection pit
(Otomotiv) yağ kanalı
inspection pit
yoklama çukuru
money pit
para tuzağı
pit stop
(Otomotiv) pit duruşu
pitted
çukurlaştırılmış
pitted
(pastan) karıncalanmış
pitting
(Otomotiv) oyulma
pitting
(Otomotiv) aşınma
pitting
(Otomotiv) delinme
pitting
(İnşaat) yüzey yorulması
pitting
oyuklaşma
prospect pit
(Madencilik) araştırma kuyusu
recoil pit
(Askeri) geri tepme çukuru
rock pit
kaya ocağı
rock pit
taşocağı
american pit bull terrier
amerikan teryeri
ash pit
fırın küllüğü
bark pit
tabakahanede kabuk çukuru
borrow pit
ariyet çukuru
bottomless pit
cehennem
circular pit
dairesel kuyu
clay pit
kil ocağı
dig a pit
çukur kazmak
dig a pit for sb
çukurunu kazmak
drainage pit
drenaj çukuru
gravel pit
çakıl ocağı
jackhead pit
hava bacası
lime pit
kireç kuyusu
open pit
açık ocak
pitted
(asitten/pastan) karıncalanmış
pitted
{f} çukurlaştır
pitted
oyuklu
repair-pit
tamir çukuru
salt pit
tuz madeni
sand pit
kum ocağı
saw pit
bıçkı çukuru
stone pit
taş ocağı
test pit
deneme çukuru
test pit
deneme kuyusu
cable pit
kablonun yerleşmesi için ayrılmış yuva
couch pit
kanepe pit
crater, pit
krater, pit
engine pit
lokomotif çukuru, taşıt deneme çukuru
fire pit
ateş çukuru
manure pit
gübre çukuru
olive pit
zeytin çekirdeği
open pit
(Madencilik) Açık maden ocağı
open pit mining
açık ocak işletmeciliği
open-pit
açık çukur
pitted
çukurlastirilmis
pitting
çukura yerleştirme
sand pit
kum çukuru
saw pit
biçki çukuru
soaking pit
çelik demlendirme çukuru
soaking pit
(Mühendislik) çelik demlendirme fırını
soaking pit furnace
yeraltı fırını
ammunition pit
(Askeri) cephane çukuru
ammunition pit
(Askeri) CEPHANE ÇUKURU: Cephanenin geçici olarak depolanması için kazılan çukur veya hendek. Bir cephane çukuru, bu cephaneyi kullanacak silaha, genel olarak, yakın bulunmalıdır
bark pit
kabuk çukuru (tabakhanede)
barrow pit of sand
kum ocağı
borrow pit
malzeme ocağı
bottomless pit
dipsiz kuyu
circular pit
çembersel kuyu
clay pit
çamur havuzu
cock pit
(Askeri) PİLOT MAHALLİ: Uçağın gövdesinde pilotlar ile mürettebatın bulunduğu yer
collecting pit
su toplama kuyusu
cooking pit
toprak fırın
crank pit
(Otomotiv) krank çukuru
emergency pit
(Askeri) acil durum çukuru
engine pit
taşıt deneme çukuru
engine pit
lokomotif çukuru
filtering pit
süzme çukuru
go down into a pit
çukura inmek
go pit a pat
pıt pıt atmak
gravel pit
çakıl yatağı
grenade pit
(Askeri) bomba kapanı
grenade pit
(Askeri) BOMBA ÇUKURU, BOMBA KAPANI: Genellikle el bombasının tesirini tahdit için meyilli bir sathın dibinde hazırlanan çukur. El bombaları, bu satıhtan yuvarlanarak bu çukura girer; böylece tesiri tahdit edilmiş olur
gun pit
top siperi
gun pit
makineli tüfek yuvası
karst pit
karst çukuru
lime pit
kireç çukuru
lime pit
kireçlik
lime pit
kireç ocağı
lime pit
kireç söndürme çukuru
mia pit
(Tıp) (hole), Göz çukuru (yuvası)
mixing pit
karıştırma çukuru
mortar pit
(Askeri) havan çukuru
mortar pit
(Askeri) HAVAN ÇUKURU: Havanı yerleştirmek için hazırlanan amplasman. Bu çukur; genel olarak, örtü, gizlenme ve silahın ateş edebileceği sağlam bir kaide temin etmek için hazırlanır
mud catch pit
çamur çukuru
open pit mine
açık işletme
open-pit mining
açık işletme madenciliği
pitted
çukurlu
pitted
karıncalanmış
pitted
(sıfat) çukurlu, oyuk oyuk, çopur (çiçek hast.), çiçek bozuğu, karıncalanmış
pitted
{s} çopur (çiçek hast.)
pitted
{s} oyuk oyuk
pitted
{s} çiçek bozuğu
pitted
(Tıp) Üzerinde ufak çukurluklar gösteren, küçük çukurluklarla belirgin
pitted
(Askeri) KARINCALI; KARINCALAŞMIŞ: Paslanma, asitle aşınma veya diğer nedenlerle meydana gelmiş küçük oyuntu veya delikleri bulunan. Nemli kalan silahlarda madeni kısımlar karıncalanabilir
pitting
{f} çukura yerleştir: prep.çukur
pitting
{i} paslanma sonucu çürüme
pitting
karıncalaşma
pitting
{i} karıncalanma
plutonium pit
(Çevre) plutonyum kuyusu
recoil pit
(Askeri) GERİ TEPME ÇUKURU: Üst açı grubu ile atışta, geri tepen parçaların (kama ve kama yayı gibi) yere çarpmaması için kundak kolları arasında ve kama yayı altında açılan bir çukur
rifle pit
piyade siperi
rifle pit
avcı çukuru
scale pit
kantar çukuru
snake pit
tımarhane
snake pit
yılan yuvası
snake pit
yılan çukuru
Englisch - Englisch
To bring into opposition, as in "to pit one's wits against someone"
A hole in the ground
A trading pit
A hole or trench in the ground, excavated according to grid coordinates, so that the provenance of any feature observed and any specimen or artifact revealed may be established by precise measurement
A seed inside a fruit; a stone or pip inside a fruit
A section of the marching band containing mallet percussion instruments and other large percussion instruments too large to march, such as the tam tam. Also, the area on the sidelines where these instruments are placed
A shell in a drupe containing a seed
A mine
To make pits in

Exposure to acid rain pitted the metal.

To return to the pits during a race for refuelling, tyre changes, repairs etc
Something particularly unpleasant

His circus job was the pits, but at least he was in show business.

To remove the stone from a stone fruit or the shell from a drupe

One must pit a peach to make it ready for a pie.

An area at the auto racetrack used for refueling and repairing the cars during a race
{v} to sink in hollows, dint, challenge, set
{n} a hole, deep place, hollow part, dint, grave
The area near the track where the crews service the cars, replacing tires and adding fuel, during the race
a concavity in a surface (especially an anatomical depression)
Land or land under water from which unconsolidated aggregate is being or has been excavated and that has not been rehabilitated, but does not mean land or land under water excavated for a building or other work on the excavation site or in relation to which an order has been made under subsection 1 (3) Aggregate Resources Act
(Or "stone ") To remove the pit or seed from a fruit or olive
To bring into opposition, as in "to pit ones wits against someone"
A large cavity or hole in the ground, either natural or artificial; a cavity in the surface of a body; an indentation The shaft of a coal mine; a coal pit
the hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that contains the seed; "you should remove the stones from prunes before cooking"
To remove the seeds from the fruit
A pit is a large hole that is dug in the ground. Eric lost his footing and began to slide into the pit
That part of the dock area that is cut out to contain a dock-leveling device
A recessed area found on the surface of a tooth, usually where the grooves of the tooth meet
The standard components of a monthly residential mortgage payment: Principal, Interest, and Taxes Some lenders do not include the Tax component and allow the borrower to pay their own taxes annually
A seed inside a fruit; a stone or pip (Eng.) inside a fruit
The indentation or mark left by a pustule, as in smallpox
a bottomless pit: see bottomless. To extract the pit from (a fruit)
To mark with little hollows, as by various pustules; as, a face pitted by smallpox
a trap in the form of a concealed hole
A depression or thin spot in the wall of a duct
A pit is the stone of a fruit or vegetable. see also pitted, fleapit, orchestra pit, sandpit
A gravel pit or clay pit is a very large hole that is left where gravel or clay has been dug from the ground. This area of former farmland was worked as a gravel pit until 1964
Formerly, that part of a theater, on the floor of the house, below the level of the stage and behind the orchestra; now, in England, commonly the part behind the stalls; in the United States, the parquet; also, the occupants of such a part of a theater
An inclosed area into which gamecocks, dogs, and other animals are brought to fight, or where dogs are trained to kill rats
In motor racing, the pits are the areas at the side of the track where drivers stop to get more fuel and to repair their cars during races. see also pit stop
If you pit your wits against someone, you compete with them in a test of knowledge or intelligence. I'd like to pit my wits against the best
a concavity in a surface (especially an anatomical depression) remove the pits from; "pit plums and cherries"
To place or put into a pit or hole
lowered area in front of a stage where an orchestra accompanies the performers
A sharp depression in the surface of the metal
The area on the trading floor of some exchanges where trading in futures or options contracts is conducted by open outcry
If two opposing things or people are pitted against one another, they are in conflict. You will be pitted against people who are every bit as good as you are This was one man pitted against the universe
The area on the trading floor where futures and options on futures contracts are bought and sold Pits are usually raised octagonal platforms with steps descending on the inside that permit buyers and sellers of contracts to see each other
The information on a CD surface By exposing a photosensitive layer on a glass master to laser light, and then washing away the exposed material, pits are formed The track is written in a spiral from the inside of the disc to the outer edge [BACK]
1) The 10 foot by 5 foot area which the stage manager insists is more than enough room for 2 pianos, a drum set, 4 horns, 2 woodwinds, 2 strings, a make-shift dressing room, three set pieces, and several thousand beer cans 2) A group of trained or untrained musicians who willingly give up their time to gather together to eat vast amounts of gummy ____ (insert your favorite here), as well as other forms of nourishment, and use their honorarium, which hardly covers their gas money, to buy as much beer as possible, and lastly to provide at least one form of entertainment for the paying audience Brian Vaupel, Stage Coach Players, Dekalb, Illinois
The area at the end of the lane
Space at end of lane where ball and pins wind up
If you describe something as the pits, you mean that it is extremely bad. Mary Ann asked him how dinner had been. `The pits,' he replied
See Pit of the stomach (below)
Slang: Orchestra pit Usually a good place to stash empty road cases, or form a buffer between the audience and the band Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
To remove the seed from whole fruits such as apricots, avocados, and cherries
A cellar or excavation used for refuge from a cyclone, or tornado
Any abyss; especially, the grave, or hades
A depression or hollow in the surface of the human body The hollow place under the shoulder or arm; the axilla, or armpit
The endocarp of a drupe, and its contained seed or seeds; a stone; as, a peach pit; a cherry pit, etc
The area near the track where the crews maintain and repair the cars
A specially constructed or designated area on the trading floor where trading in a futures contract is conducted Some exchanges refer to these areas as "rings "
If you have a feeling in the pit of your stomach, you have a tight or sick feeling in your stomach, usually because you are afraid or anxious. I had a funny feeling in the pit of my stomach
{i} stone, kernel, seed
A pit is a coal mine. It was a better community then when all the pits were working
To introduce as an antagonist; to set forward for or in a contest; as, to pit one dog against another
A vat sunk in the ground; as, a tan pit
Hole dug out in the ground surface for temporary storage of fluids during drilling operations
Area at the auto racetrack used for refueling and repairing the cars during a race
a workplace consisting of a coal mine plus all the buildings and equipment connected with it
{f} remove a seed, remove the large kernel from a fruit
mark with a scar; "The skin disease scarred his face permanently"
pit against
to set someone in opposition to someone else
pit bull
Shortened form of pit bull terrier
pit bull
A person with a reputation for pugnacity
pit bull terrier
A breed of dog historically bred for dog fighting
pit bulls
plural form of pit bull
pit lane
A lane adjacent (usually on the inner curve) to a racetrack where the competing teams' garages are situated
pit lanes
plural form of pit lane
pit prop
A wooden beam used as a support within a mine shaft or tunnel
pit stop
A brief stop for fuel, rest and/or refreshment during an automobile journey
pit stop
A stop made during an automobile race at the pit to refuel and perform other periodic maintenance on the vehicle
pit viper
Any of various venomous snakes, of the family Crotalinae, found in Asia and the Americas, with a deep pit or fossa on either side of the head that enables them to detect prey by infrared
pit vipers
plural form of pit viper
pit yakkor
A term of abuse directed at inhabitants of mining villages of Northumberland
pit yakkor
Someone who speaks pitmatic
pit yakkors
plural form of pit yakkor
pit-a-pat
To make a series of quick tapping sounds; to palpitate
pit-a-pat
A series of quick tapping sounds
pit-a-pat
With a quick tapping sound
pit-eye
The bottom of a central mine shaft

The cages came up crammed and crammed again with the men nearest the pit-eye, as they call the place where you can see daylight from the bottom of the main shaft.

pit-yacker
Alternative spelling of pit yakkor
pit-yakka
Alternative spelling of pit yakkor
pit against
[pit sb/sth against sb/sth]: Test someone's strength, ability, power etc in a competition or fight against someone or something else. "We'll be pitting our team against the champions."
pit lane
(Spor) In motorsports, a pit stop is where a racing vehicle stops in the pits during a race for refuelling, new tires, repairs, mechanical adjustments, a driver change, or any combination of the above
Pit River
A river, about 322 km (200 mi) long, of northern California flowing south and west to the Sacramento River
pit a pat
series of quick steps or taps or beats; light and repeated sound
pit a pat
{f} move with a sequence of quick tapping steps; make a tapping sound over and over again
pit a pat
with quick swift tapping sounds or beats
pit a pat
{s} rapid sequence of light taps or beats
pit against
{f} put a person in competition with some other person, put something in competition with something else
pit boss
An employee who supervises the gambling in a casino
pit bull terrier
A pit bull terrier or a pit bull is a very fierce kind of dog. Some people train pit bull terriers to fight other dogs. 'pit bull a small but extremely strong and sometimes violent fighting dog. or Staffordshire terrier Dog breed developed in 19th-century Britain for fighting other dogs in pits. It was created by crossing the bulldog (which at the time was longer-legged and more agile) with a terrier, possibly the fox terrier. Once known by such names as bull-and-terrier and half-and-half, the pit bull is a stocky, muscular, unusually strong dog with powerful jaws, standing 17-19 in. (43-48 cm) tall and weighing 30-50 lb (14-23 kg). Its stiff, short coat may be any colour, solid or variegated. See also bull terrier
pit coal
coal, carbon, charcoal
pit crew
The backbone of any successful race team The Crew services and repairs a team's car during the race day Only six crewmembers are allowed over the wall at any given time during a pit stop
pit crew
Mechanics and/or team assistants
pit crew
The members of the team that services and repairs a race car
pit crew
The band dads that bring the pit instruments onto the sideline of the field at a show
pit crew
The crew that services the car on pit stops
pit of the stomach
a slight depression in the midline just below the sternum (where a blow can affect the solar plexus)
pit pony
a small horse that was used in the past for moving coal in a mine in Britain
pit stop
When a driver stops his car for service, i e tire change, re-fuel, repairs, etc crew members jump over the wall to address his car's needs as speedily as possible A typical pit stop today in NASCAR takes an average of 17 seconds
pit stop
a brief stop at a pit during an automobile race to take on fuel or service the car
pit stop
In motor racing, if a driver makes a pit stop, he or she stops in a special place at the side of the track to get more fuel and to make repairs. He had to make four pit stops during the race
pit stop
does not mean the local bar It means it's bathroom break time IF you're lucky, there's an outhouse; but more often then not, you'll be getting "back to nature"
pit stop
Point during the race in which a car pulls into its pit stall and the crew services the car This includes tires, fuel, window and grill cleaning, and damage repair
pit stop
rest stop, rest area; action of taking a break during a journey; action of stopping to refuel during a car race
pit stop
a stop during an automobile trip for rest and refreshment
pit stop
a brief stop at a pit during an automobile race to take on fuel or service the car a stop during an automobile trip for rest and refreshment
pit stop
If you've "got it bad", this is what you call any restroom break, regardless of where you are and who you're talking to
pit viper
New World vipers with hollow fangs and a heat-sensitive pit on each side of the head
pit viper
Any of various venomous snakes of the family Crotalidae, such as a copperhead, rattlesnake, or fer-de-lance, characterized by a small sensory pit below each eye. Any species of viper (subfamily Crotalinae) that has, in addition to two movable fangs, a heat-sensitive pit organ between each eye and nostril which together help it accurately aim its strike at its warm-blooded prey. Pit vipers are found from deserts to rain forests, primarily in the New World. They may be terrestrial, arboreal, or aquatic. Some species lay eggs; others produce live young. See also bushmaster, copperhead, fer-de-lance, moccasin, rattlesnake
pit-a-pat
describing a rhythmic beating; "his heart went pit-a-pat"
pit-a-pat
as of footsteps; "he came running pit-a-pat down the hall
pit-a-pat
pitter-patter
ball pit
A play area for children consisting of a pit filled with colourful plastic balls
bear pit
A question and answer forum with a group of politicians
bottomless pit
An endless resource or supply

Lipsius was replaced at Leyden by Joseph Justus Scaliger (1540-1609), the French Protestant scholar who was known to contemporaries as the bottomless pit of erudition..

bottomless pit
A pit with no visible (infinite) bottom; an abyss
bottomless pit
A person with an apparently boundless appetite; an entity or problem which consumes seemingly endless resources

In other words, we will continue throwing good money after bad, trying to feed a bottomless pit's insatiable appetite for taxpayer dollars.

bottomless pit
Hell

And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.

flea pit
A dilapidated building, stereotypically hosting a low-grade cinema

The term flea pit was not justified as the cinema turned out to be clean and well maintained.

grease pit
A narrow pit or trench over which a vehicle can be driven and conveniently worked on from beneath
inspection pit
A narrow pit or trench over which a vehicle can be parked and conveniently worked on from beneath
mosh pit
The spontaneous dance floor created in front of a stage when people mosh

If the anesthesiologist, surgeon, and circulating nurse know how to communicate with one another, a lot can get done. If not, the ballet devolves into something more like a mosh pit..

passion pit
Any place where sexual activity commonly occurs

During their teenage years, this secluded area was affectionately referred to as the pit, short for passion pit.

passion pit
A drive-in theatre, with particular reference to it as a place of intimacy

She wanted to see what the passion pit was all about, but I took her to supper and to South Pacific in Memphis rather than to Dragstrip Girl at our drive-in. Anyway, rumor had it that she'd already been to the passion pit.

pitted
Simple past tense and past participle of pit
pitted
Having a surface marked by pits; pockmarked or alveolate
pitted
Having had the pits removed
pitting
The formation of pits on a surface because of corrosion
seed pit
A single seed in the center of a cherry, peach, plum, olive, avocado or other fruit
sump pit
a hole dug in the ground beneath the basement of a house in which rainwater etc collects
trading pit
An area on a trading floor that is a focus for trading certain items, often specially furnished with equipment or taking the shape of a small amphitheatre
pitting
(Mühendislik) Pitting or pitting corrosion, is a form of extremely localized corrosion that leads to the creation of small holes in the metal
A pit
put
air pit
airhole
arm-pit
part of the body that is under the arm, shallow crater below the shoulder, depression under the shoulder
barbecue pit
a pit where wood or charcoal is burned to make a bed of hot coals suitable for barbecuing meat
borrow pit
The hole at a site that has been excavated
borrow pit
An excavated area where material has been dug for use as fill at another location
borrow pit
A depression in the ground left after the removal of landfill material
borrow pit
a pit created to provide earth that can be used as fill at another site
borrow pit
Excavation, usually outside the limits of the works, for producing material necessary for its construction
borrow pit
An excavation of soil material (usually for use as fill elsewhere) that may create a manmade surface water body
bottomless pit
hell, abyss
chalk pit
a quarry for chalk
coal pit
coal mine, mine where coal is dug from the ground; (USA) place where charcoal is produces
dig a pit
make a deep hole in the ground
feeling in the pit of one's stomach
gut feeling, deep and instinctual notion
fire pit
a pit whose floor is incandescent lava; "the fire pit of the crater
flea pit
{i} (Informal) dirty old and run-down movie theatre; (Slang) flea house
gravel pit
a quarry for gravel
lime pit
limestone quarry
mosh pit
the area in front of a stage at a concert where moshing takes place
mosh pit
An area in front of a concert stage in which audience members mosh. an area in front of the stage at a rock or punk concert where people dance with a lot of energy, often hitting their bodies against other people
open pit
An open pit is a mine where the coal, metal, or minerals are near the surface and underground passages are not needed. = strip mine
orchestra pit
In a theatre, the orchestra pit is the space reserved for the musicians playing the music for an opera, musical, or ballet, immediately in front of or below the stage. the space below the stage in a theatre where the musicians sit
orchestra pit
low area below the stage where an orchestra sits and plays during a performance
orchestra pit
An area between the stage and audience, usually depressed, where musicians sit, so the audience can hear the music and see the performance over the heads of the musicians
orchestra pit
the area in front of, and slightly beneath, the stage where the orchestra sits
orchestra pit
A depressed area between the stage and audience seating area where musicians sit, so the audience can hear the music and see the performance over the heads of the musicians
orchestra pit
lowered area in front of a stage where an orchestra accompanies the performers
peach pit
the stone seed of a peach
pits
Open excavations from which soil and commonly, underlying material, have been removed exposing either rock or other material that supports few or no plants Includes mine pits, gravel pits, and quarry pits A miscellaneous area
pits
An area of track separated from the start/finish straight by a wall, where the cars are brought for new tyres and fuel during the race, or for set-up changes in practice and qualifying, each stopping at their respective pit garages
pits
Laser-etched holes in the CD-ROM tract that do not reflect light Opposite of Lands
pits
Plural of pit
pits
Laser-etched holes in the CD-ROM tract that do not reflect light Opposite of Lands to top
pits
The staging area in which racing teams are setting up shop on race day
pits
depressions on the surface of the skin
pits
The worst
pits
Where the race cars are worked on
pits
Extremely small surface voids between fines or flakes
pits
Thin regions of the cell wall in xylem conducting cells Their structure is an important characteristic for recognizing different kinds of wood
pits
Area of a race track, off the racing surface, where a car stops for servicing
pitted
{s} with the seed removed; full of holes; scarred, having permanent markings, marked with little pits (from chickenpox, acne, etc.)
pitted
Pitted fruits have had their stones removed. green and black pitted olives
pitted
pitted with cell-like cavities (as a honeycomb)
pitted
Having a rough surface due to loss of metal by corrosion
pitted
See Pit, v
pitted
Marked with little pits, as in smallpox
pitted
Refers to a landscape composed of outwash with numerous depressions caused by rafted blocks of ice that subsequently melted after being deposited with the outwash
pitted
past of pit
pitted
Having minute thin spots; as, pitted ducts in the vascular parts of vegetable tissue
pitted
If the surface of something is pitted, it is covered with a lot of small, shallow holes. Everywhere building facades are pitted with shell and bullet holes. the pitted surface of the moon
pitting
The presence of pin holes or small craters in the solder joint caused by oxidation, plating material or other foreign incompatible matter Such joints are generally also dull in finish
pitting
Localised surface defects on metals, in the form of small depressions, or "pits"
pitting
The action or process of forming small indentations (pits) in the enamel or metal of a can
pitting
Forming small sharp cavities in a metal surface by non-uniform electrode position or by corrosion
pitting
Damage to a metal surface that takes the form of one or a series of small craters or pits in the surface This is a type of failure often seen in worn-out bearing cones
pitting
Forming small sharp cavities in a metal surface by nonuniform electro-deposition or by corrosion
pitting
Highly localised corrosion in which penetration into the metal occurs, with consequent danger of perforation [back] [top]
pitting
Corrosion type, for which the electrolytic metal removal extends only on small surface areas and results in the formation of local cavities (crater-shaped, pinhole-type) Because the amount of the produced corrosion products is only small, pitting is mostly recognized only when leakages occur
pitting
(Inter-Crystalline Corrosion) -- Galvanic attack under moist and acidic conditions between molecular structures of differing alloy content
pitting
Making shallow pits or basins of adequate capacity and distribution on range to speed range improvement by retaining water from rainfall and snowmelt and by reducing competition to desirable species from a dense stand of less desirable vegetation
pitting
A small depression in the surface of the decoration, perhaps caused by tiny bubbles in the glaze, or if a sharp rough spot is present, perhaps caused by spalling fire brick
pitting
present participle of pit
pitting
A form of extremely localized attack characterized by holes in the metal Pitting is one of the most destructive and insidious forms of corrosion Depending on the environment and the material, a pit may take months, or even years, to become visible
pitting
Gal-vanic attack under moist and acidic conditions between molecular structures of differing alloy content
pitting
A form of wear characterized by the presence of surface cavities, the formation of which is attributed to processes such as fatigue, local adhesion, cavitation or corrosion
pitting
A condition on bits that is caused by the presence of foreign material such as rock cutting or the use of rock drill oil with a high sulphur content
pitting
the formation of small pits in a surface as a consequence of corrosion
pitting
The appearance of small depressions or cavities produced during solidification or corrosion
snake pit
pejorative terms for an insane asylum
snake pit
(nickname for) insane asylum known for its harsh and inhumane treatment of its patients; place known for its terrible human relations, unpleasant place to be
snake pit
any place of pain and turmoil; "the hell of battle"; "the inferno of the engine room"; "when you're alone Christmas is the pits"
tar pit
An accumulation of natural tar or asphalt at the earth's surface, especially one that traps animals and preserves their bones
tar pit
a natural accumulation of bitumens at the surface of the earth; often acts as a trap for animals whose bones are thus preserved
Türkisch - Englisch

Definition von pit im Türkisch Englisch wörterbuch

pit duruşu
(Otomotiv) pit stop
kar kuyusu pit
for preserving snow for summer use
pit
Favoriten