matching

listen to the pronunciation of matching
Englisch - Türkisch
{s}

Tom ve Mary'nin eşleşen dövmeleri var. - Tom and Mary got matching tattoos.

Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.

(Ticaret) yarıştırmak
eşleyerek
(Ticaret) eşleştirmek

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

uydurma
eşleyen
uyuşturma
uyarlama
uyumlama eşleme
eşleşen

Tom ve Mary'nin eşleşen dövmeleri var. - Tom and Mary got matching tattoos.

(Ticaret) denkleştirmek
{i} eşleme
(sıfat) eş
uyumlu

Mary mini etekle uyumlu pembe bir bluz giyiyordu. - Mary was wearing a pink blouse with matching miniskirt.

{f} eşle

Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

birbirine giden
(Elektrik, Elektronik) Farklı empedansa sahip devre ögelerini birbirine uyacak tarzda ayarlama.Uygunlaştırma.Uygun hale getirme
(Elektrik, Elektronik) Uyum derecesi
karşılaştırma,n.eşleme: v.eşle: prep.eşleyerek
(Askeri) HARCAMA/ELDE EDİLEN İLİŞKİ
(Biyoloji) karşılaştırma
{i} uygun

Kız kardeşler uygun elbiseler giyiyordu. - The sisters wore matching dresses.

Tom ve Mary her zaman uygun giysiler giyerler. - Tom and Mary always wear matching clothes.

uyan

Polis bu tanıma uyan bir kamyon buldu. - The police found a truck matching that description.

{i} denk
x bul/yarıştır/uy/denk ol
(Ticaret) uydurmak
match
eşleştirmek

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

match
maç

Manchester United maçı 4-2 yendi. - Manchester United won the match, four to two.

Jabulani, 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topudur. - The Jabulani is the official match ball of the 2010 FIFA World Cup.

match
{f} eşlemek
match

Tom ve Mary cennette yapılan bir eşti. - Tom and Mary were a match made in heaven.

Tom ve Mary birbirleri için mükemmel bir eş. - Tom and Mary are a perfect match for each other.

match
kibrit

Tom tüm kibriti tüketti bu yüzden ateşi yakamadı. - Tom ran out of matches so he couldn't light the fire.

Tom bir ateşi kibritsiz olarak nasıl başlatacağını bilen tek kişiydi. - Tom was the only one who knew how to start a fire without matches.

matching data
(Bilgisayar) veri eşleştiriliyor
matching principle
(Ticaret) dönemsellik ilkesi
matching transformer
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) uyumlama trafosu
matching diaphragm
uydurma diyaframı
matching impedance
uydurulan empedans
matching machine
kiniş planyası
matching machine
oluk planyası
matching transformer
empedans uyuşum transformatörü
matching funds
fonlar eşleme
matching machine
oluk planyasi, kiniş planyasi
matching up
kadar eşleme
matching circuit
alıştırma devresi
matching devid
(Bilgisayar) eşleşen sürücü kimliği
matching grants
(Ticaret) karşılık yardımlar
matching hypothesis
(Pisikoloji, Ruhbilim) eşleme hipotezi
matching intent
(Bilgisayar) eşleme amacı
matching law
(Pisikoloji, Ruhbilim) eşleme yasası
matching names
(Bilgisayar) eşleşen adlar
matching network
uyumlama devresi
matching score
eşleşme çizgisi
matching support
(Politika, Siyaset) örtüşen destek
matching surface
eş yüz
matching surface
uyarlı yüz
matching the criteria
kriterleri
matching the criteria
kriterlere uygun
matching theory
eşleştirme teorisi
matching to sample
(Pisikoloji, Ruhbilim) örnekleme eşleme
matching words
Eşleşen Sözcükler
map matching guidance
(Askeri) HARİTA İLE GÜDÜM: Bir füze veya uçuş halindeki aracı; rota arazisi üzerinde evvelce yapılmış bir keşif uçuşuyla elde edilen ve füze veya aracı uçuş esnasında altındaki araziden alınacak radar ekolarına kendisi uydurması suretiyle sevk için faydalanılan bir radarskop film vasıtasıyla güdüm
match
{f} uymak
match
{i} denk

O benim için denk değil. - She is no match for me.

match
karşılaştırmak
match
{i} yarışma

Bu futbol maçı enerji dolu ve görkemli yarışmadır. - This soccer match is full of energetic and splendid competition.

John yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti. - John represented his class in the swimming match.

match
eşleşen

Tom ve Mary'nin eşleşen dövmeleri var. - Tom and Mary got matching tattoos.

Elbiseyle eşleşen ayakkabıları seçti. - She picked out the shoes that match the dress.

match
eşleştirme yapmak
match
{i} rakip
match
eşleştirme

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.

match
{i} benzer

Biz onun benzerini asla görmeyeceğiz. - We shall never see her match.

Tom ve Mary benzer gömlekler satın aldılar. - Tom and Mary bought matching shirts.

match
eşleştirmek eşleme, eş
degree of matching
(Bilgisayar) uyum derecesi
employee matching gift
(Politika, Siyaset) personel eş bağışı
fund matching
(Politika, Siyaset) fon eşleştirme
impedance matching
(Bilgisayar,Teknik) empedans uyumlama
impedance matching
(Bilgisayar) çeli uyumlama
match
birbirine uydurmak
match
uydurmak (birbirine)
match
boy ölçüşmek
match
birbiri ile uyumlu
match
benzemek
match
uymak (birbirine)
match
evlenmek
match
eşleme
match
mac
match
(Bilgisayar) büyük/küçük
match
(Sinema) uyuşum
match
(Bilgisayar) eşleştir

Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.

Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir. - Mary is very good at matching people.

match
yalnızca
match
eşlendirmek
match
aşık atmak
match
at başı gitmek
match
uyumlamak
match
eşleşme

Perdeler ve halı iyi bir eşleşmedir. - The curtains and the carpet are a good match.

Dan'ın hikaye versiyonu kanıtla eşleşmedi. - Dan's version of the story didn't match the evidence.

match
eş olmak
match
alıştırmak
match
uygun
match
birbirine uymak
match
birbirine uygun olmak
match
kısmet
pattern matching
(Bilgisayar) örüntü eşleme
template matching
şablon eşleme
template matching
(Bilgisayar) şablon eşleştirme
color matching
renk eşlemesi
colour matching
renk uyuşumu
edge matching
kenar uyumu
impedance matching
empedans uyumu
impedance matching transformer
empedans uyum transformatörü
load matching
yük uydurma
match
evlenme
match
{f} eşle

İngilizce cümle değiştirildi. Bu çevirinin hala eşleştiğinden emin olun. - The English sentence has been changed. Make sure that this translation still matches.

Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum. - I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.

match
akran
match
karşılaşma

Karşılaşmayı penaltılarda kaybetmen daima hayal kırıklığına uğratıyor. - It's always disappointing when you lose a match on penalties.

Kafeye girdiğim gibi televizyonda güreş karşılaşması izleyen iki genç erkek gördüm. - As I entered the coffee shop, I found two young men watching a wrestling match on television.

match
eşi benzeri olmak
match
-e uygun bir şey bulmak
match
iyi gitmek
edge matching problem
kenarlaşma sorunu
input matching
giriş eşleme
key matching
anahtar eşleme
match
eşleştirmem
match
maçta
match
maçı
match
eşle(mek)
word matching
kelime eşleme
aided matching
(Askeri) MEKANİK İNTİKAL SİSTEMİ: Atış esaslarını veya diğer esasları, bir atış esasları intikal hattından bir top atış esasları hesap cihazına veya başka bir cihaza nakleden mekanik sistem. Bu sistemde, alıcı cihazı intikal eden atış esaslarına uydurmak için lüzumlu kudret, sürati tamamen veya kısmen el çarkıyla ayar edilebilen motor vasıtasıyla sağlanır
answer matching
(Bilgisayar) yanıt eşleştirme
impedance matching
(Nükleer Bilimler) empedans uydurma
match
üstün gelmek
match
{f} 1. (birbirine) uymak; (birbirine) uydurmak: That tie doesn't
match
matching fund bağışların toplamına eşit miktarda yapılan şartlıba
match
uygun olmak
match
birleştirmek evlendirmek
match
uyma

O, yeni elbisesi ile uyması için yeni bir şapka seçti. - She selected a hat to match her new dress.

Onun giysileri yaşına uymadı. - His clothes didn't match his age.

match
geçirmek
match
yazı turada karşılaştırmak üzere iki para atmak
match
uydurmak
match
evlendirmek
match
{i} uygun eş
match
birbirine tutturmak
match
geçmek
match
{f} birleştirmek
pattern matching
oruntu esleme
pip matching
(Askeri) PİP UYDURMASI: Bir radar antenini, gönderilen loplardan meydana gelen mütenavip yükseliş ve istikamet eko çentiklerine yükseliş veya amplitüt bakımından eşit olacak şekilde tevcih etme işlemi
stellar map matching
(Askeri) YILDIZ HARİTASIYLA YÖNETME: Bir füze veya aracın uçuşu sırasında yapılan işlem. Güdüm sistemi içine yerleştirilmiş bir yıldız haritası, araca güdüm vermek için, teleskopta görünen yıldızların mevkiine uydurulur
stellar map matching
(Askeri) yıldız haritasıyla yönetme
string matching
dizgi esleme
template matching
sablon esleme
terrain contour matching
(Askeri) arazi münhanilerine uydurma
terrain profile matching
(Askeri) arazi profili uyumu
Englisch - Englisch
A set of independent edges in a given graph, i.e. a set of edges which do not intersect: so-called because pairs of vertices are "matched" to each other one-to-one
Present participle of match
The same as another; sharing the same design

A matching set of furniture.

The process of ensuring that purchases and sales in each currency and deposits given and taken in each currency are in balance , by amount and maturity
offsetting a currency inflow in one currency, e g a stream of revenues, by a corresponding stream of costs, thus leaving only the profit element unmatched Firms may also match operating cash flows against financial flows, e g a stream of interest and capital payments resulting from overseas borrowing in the same currency
Hanging strips of wallcovering so that the design will be in the correct relation to the preceding strips The types of match are random, straight and drop
A trade has to be instructed by both the receiver and the deliverer with all pertinent information matching in order for the trade to progress towards settlement
Adopting characteristics of another person's outputs (behavior, words, etc ) to enhance rapport
The process of keeping together a unique insert to the addressee that goes with at least one other unique insert in the same package, or a unique insert to the addressee that goes with the address information located on the outside of the package For example a personalized letter that needs to be matched with the address displayed on the outside of the envelope
Performing the same movement side-by-side and at the same time
being two identical
Matching means the value of third-party in-kind contributions and the portion of the costs of a federally assisted project or program not borne by the Federal Government Where matching is not required by law or regulation, matching may be administratively required by the PHS awarding office Costs used to satisfy matching requirements are subject to the same policies governing allowability as other costs under the approved budget
- the process of connecting multiple fireworks or portions of fireworks with quick match
grantee's cash or in-kind contribution to a project, usually a percent of the total budget; see also cash match, in-kind
{i} adjustment; coupling, matchmaking; finding an item that matches another
{s} corresponding; suitable; similar, same
Adopting some aspects of another person's communication style for the purpose of building rapport For example, matching their posture Matching is not mimicry, which is conscious exact copying of another person's behavior
Financial contribution by the grantee; common to capital and/or equipment grants when grantee and/or grantee's clients are the primary beneficiary; typically one third (1/3) or greater; a form of cost sharing
Comparison of the terms of a trade to ensure the details from both parties match
The technique of joining two strips of wallpaper so that partial designs will line up suitably or a sequence of designs will line up properly
Matching is used to describe things which are of the same colour or design. a coat and a matching handbag. having the same colour, style, or pattern as something else
The act of testing a string against a regular expression If the regexp describes the contents of the string, it is said to match it
(funds): financial contribution by the grantee; common to capital and/or equipment grants when grantee and/or grantee's client is primary beneficiary; typically 1/3 or greater; a form of cost sharing
Hanging strips of wallcovering so that the design will be in correct relation to the preceding strips The types of matches: random, straight and drop Also, coordinating different wallpapers or fabrics
The process of identifying compatible bids and offers and transferring money and wine between accounts
intentionally matched; "curtains and walls were color coordinated"
An accounting concept developed to prevent fraud and errors, the most complete being a 'Three Way Match" reconciling the Purchase Order, Receiving Record, and Invoice
A pledge or commitment of funding or in-kind contributions used to encourage other donors to commit themselves to the effort or to increase their current support
The process by which trades are checked and agreed before transmission to LCH
Hanging strips of wallcovering so that the design will be in the correct relation to the preceding strips The types of matches are "random", "straight", "drop", and "reverse"
(funds) - Financial contribution by the grantee; common to capital and/or equipment grants when grantee and/or grantee's clients are the primary beneficiary; typically one third (1/3) or greater; a form of cost sharing
A method utilized to create comparison groups, in which groups or individuals are matched to those in the treatment group based on characteristics felt to be relevant to program outcomes
The process of applying system match control rules against vouchers, purchase orders, and receiver documents, ensuring that an invoice being entered reflects the amount ordered and received before it is approved for payment
matching number
the number of edges in a maximum matching, often denoted as \nu = \nu(G)
matching numbers
corresponding serial numbers on both the removable bolt and the frame of the rifle
matching gift
(Ekonomi) A donation from an employer matching an employee's charitable contribution, thereby doubling or even tripling the amount of the contribution
matching funds
funds that will be supplied in an amount matching the funds available from other sources
matching rival
equal opponent
match
To equal or exceed in achievement

She matched him at every turn: anything he could do, she could do as well or better.

match
To make a successful match or pairing

They found out about his color-blindness when he couldn't match socks properly.

match
Sporting event such as a boxing meet, a baseball game, or a cricket match

My local team are playing in a match against their arch-rivals today.

match
Equivalence; a state of correspondence
match
Someone with a measure of an attribute equaling or exceeding the object of comparison

He knew he had met his match.

match
A pair of items or entities with mutually suitable characteristics
match
Device made of wood or paper, at the tip coated with chemicals that ignite with the friction of being dragged (struck) against a rough dry surface

He struck a match and lit his cigarette.

match
To agree, to be equal, to correspond to
match
{n} a contest, marriage, what catches fire
match
{v} to pair, couple, marry, suit, equal
Match
Commercial ecological software sold in the UK to assist with identification of vegetation types, and of natural habitat definition
color matching
suiting of colors, coordinating of colors
cross matching
The process of determining the compatibility of blood from a donor with that of a recipient before transfusion
impedance matching
The use of electric circuits, transmission lines, and other devices to make the impedance of a load equal to the internal impedance of the source of power, thereby making possible the most efficient transfer of power
match
If one person or thing is no match for another, they are unable to compete successfully with the other person or thing. I was no match for a man with such power
match
An agreement, compact, etc
match
A medal round or game of golf between opponents
match
The aggregate of bouts between two fencing teams
match
in which a pattern is partly imbedded when a mold is made, for giving shape to the surfaces of separation between the parts of the mold
match
If you meet your match, you find that you are competing or fighting against someone who you cannot beat because they are as good as you, or better than you. I had finally met my match in power and intellect
match
A tennis contest made up of sets, as a set is made up of games In major competition, a men's match is made up of five sets and the winner is the player who first wins three sets Women usually play best-of-three matches
match
A series of games between two players which ends when one player wins by accumulating the required number of points See also: match play
match
A series of games (at U S Olympic Festival-'93 it is three out of five), to determine a winner Midcourt - The middle third of the court, halfway between the net and the back boundary line
match
Refers to a bid opportunity that coincides with the criteria your company was in search of
match
be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics; "The two stories don't agree in many details"; "The handwriting checks with the signature on the check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the gun
match
a person who is of equal standing with another in a group
match
The compatibility between recipient and donor In general, the more closely the donor and recipient “match,” the greater the potential for a successful transplant
match
A match is an organized game of football, tennis, cricket, or some other sport. He was watching a football match France won the match 28-19. = game
match
A match is a small wooden stick with a substance on one end that produces a flame when you rub it along the rough side of a matchbox. a packet of cigarettes and a box of matches
match
State or local funds required by the federal government to complement federal funds for a project A match also may be required by states in funding projects which are joint state/local efforts
match
{i} small combustible stick designed for lighting things afire; competition, game (Sports); equal opponent; partner; something similar; counterweight; person considered suitable for marriage
match
If one thing matches another, they are connected or suit each other in some way. The students are asked to match the books with the authors It can take time and effort to match buyers and sellers The sale would only go ahead if the name and number matched Pictures of road signs are matched with their Highway Code meanings. Match up means the same as match. The consultant seeks to match up jobless professionals with small companies in need of expertise They compared the fat intake of groups of vegetarians and meat eaters, and matched their diets up with levels of harmful blood fats My sister and I never really matched up I'm sure that yellow lead matched up to that yellow socket
match
When your search string is found in the corpus, it is referred to as a match or hit
match
Suitability
match
A person or thing equal or similar to another; one able to mate or cope with another; an equal; a mate
match
To be a mate or match for; to be able to complete with; to rival successfully; to equal
match
A term, British in origin, used to describe a game; matches last 90 minutes, with a 12-minute rest between halves
match
To marry; to give in marriage
match
be equal or harmonize; "The two pieces match"
match
a pair of people who live together; "a married couple from Chicago"
match
the score needed to win a match
match
lighter consisting of a thin piece of wood or cardboard tipped with combustible chemical; ignites with friction; "he always carries matches to light his pipe"
match
a person regarded as a good matrimonial prospect
match
In marrow transplantation, the word "match" relates to how similiar the HLA typing is between the donor and the recipient The best kind of match is an "identical match " This means that all six of the HLA antigens (2 A antigens, 2 B antigens and 2 DR antigens) are the same between the donor and the recipient This type of match is described as a "6 of 6" match Donors and recipients who are "mismatched" at one antigen are considered a "5 of 6" match, and may be considered suitable for marrow transplantation
match
To make or procure the equal of, or that which is exactly similar to, or corresponds with; as, to match a vase or a horse; to match cloth
match
A matrimonial union; a marriage
match
Match is a PJ’s contribution to the HOME Program - the local, non-Federal contribution to the partnership The PJ’s match contribution must equal not less than 25 percent of the HOME funds drawn down for projects in that fiscal year
match
A game, match, etc
match
An aggregate of bouts
match
bring two objects, ideas, or people together; "This fact is coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?"; "The student was paired with a partner for collaboration on the project"
match
To furnish with its match; to bring a match, or equal, against; to show an equal competitor to; to set something in competition with, or in opposition to, as equal
match
A perforated board, block of plaster, hardened sand, etc
match
a formal contest in which two or more persons or teams compete
match
To be of equal, or similar, size, figure, color, or quality; to tally; to suit; to correspond; as, these vases match
match
make correspond or harmonize; "Match my sweater"
match
Any word All words Exact phrase Sound-alike matching
match
provide funds complementary to; "The company matched the employees' contributions"
match
To fit together, or make suitable for fitting together; specifically, to furnish with a tongue and a groove, at the edges; as, to match boards
match
a formal contest in which two or more persons or teams compete the score needed to win a match be equal or harmonize; "The two pieces match"
match
Someone as skillful as self
match
A contest between two players or two teams of players A match often refers to a series of games, however, it can mean only one game
match
A marriage
match
To agree, to be equal
match
To make equal, proportionate, or suitable; to adapt, fit, or suit (one thing to another)
match
A two out of three or three out of five games contest
match
{f} be compatible, be suitable; be an equal competitor; compare; be compared; find something that matches another (about clothing or fabric); marry off; pair, mate; check the sameness of data items (Computers)
match
To be united in marriage; to mate
match
In a sport or other contest, if you match one person or team against another, in sports or other contests, you make them compete with each other to see which one is better. The finals of the Championship begin today, matching the United States against France see also matched, matching
match
a burning piece of wood or cardboard; "if you drop a match in there the whole place will explode"
match
State or local funds required by various federal or state programs to complement funds for a project A match may also be required by states in funding projects which are joint state/local efforts Some funding sources allow services, such as the work of volunteers, to be counted as an in-kind funding match Federal programs normally require that match funds come from other than federal sources
match
If a combination of things or people is a good match, they have a pleasing effect when placed or used together. Helen's choice of lipstick was a good match for her skin-tone Moira was a perfect match for him
match
A candidate for matrimony; one to be gained in marriage
match
give or join in marriage
match
A bringing together of two parties suited to one another, as for a union, a trial of skill or force, a contest, or the like A contest to try strength or skill, or to determine superiority; an emulous struggle
match
Suitable combination or bringing together; that which corresponds or harmonizes with something else; as, the carpet and curtains are a match
match
A series of games between two players which ends when one player wins the required number of points
match
something that resembles or harmonizes with; "that tie makes a good match with your jacket"
match
A message matches a condition if in every position the values are the same or the values in the condition are more general and cover the message value
match
an exact duplicate; "when a match is found an entry is made in the notebook"
match
open only to losers in early stages of contests
match
Equality of conditions in contest or competition
match
be equal to in quality or ability; "Nothing can rival cotton for durability"; "Your performance doesn't even touch that of your colleagues"; "Her persistence and ambition only matches that of her parents"
match
give or join in marriage provide funds complementary to; "The company matched the employees' contributions"
match
The complete contest between two players, commencing with the warm up and concluding when both players have left the court at end of the final rally (covers broken ball rule)
match
If something of a particular colour or design matches another thing, they have the same colour or design, or have a pleasing appearance when they are used together. Her nails were painted bright red to match her dress All the chairs matched You don't have to match your lipstick exactly to your outfit Mix and match your tableware and textiles from the new Design House collection. Match up means the same as match. The pillow cover can match up with the sheets Because false eyelashes come in various lengths and shades, it's so easy to match them up with your own
match
To oppose as equal; to contend successfully against
match
satisfy or fulfill; "meet a need"; "this job doesn't match my dreams"
match
Device made of wood or paper, coated with chemicals at the tip, that when dragged against a rough surface, will ignite
match
a soccer game
match
make equal, uniform, corresponding, or matching; "let's equalize the duties among all employees in this office"; "The company matched the discount policy of its competitors"
match
Anything used for catching and retaining or communicating fire, made of some substance which takes fire readily, or remains burning some time; esp
match
If something such as an amount or a quality matches with another amount or quality, they are both the same or equal. If you match two things, you make them the same or equal. Their strengths in memory and spatial skills matched Our value system does not match with their value system. efforts to match demand with supply by building new schools
match
a small strip or splint of wood dipped at one end in a substance which can be easily ignited by friction, as a preparation of phosphorus or chlorate of potassium
match
The operation of comparing a pattern to all words in the dictionary
match
set into opposition or rivalry; "let them match their best athletes against ours"; "pit a chess player against the Russian champion"; "He plays his two children off against each other"
match
(Pattern As String, Key As String) As BooleanPerforms pattern matching of the given Key against the given Pattern, returning true if there is a match, and false if there is not a match Internally uses either SimpleMatch or RegExpMatch, contingent upon the value of the UseRegExpPatterns property on this component Refer to the general discussion of the GlabDictionary component for more information of the simplified and regular expression-base pattern syntax An empty Pattern string matches only an empty Key string, but an empty Key string may match a non-empty Pattern string (e g , "*")
match
If you match something, you are as good as it or equal to it, for example in speed, size, or quality. They played some fine attacking football, but I think we matched them in every respect
pattern matching
Some fabrics have a repeating pattern which must be matched when covering a sofa, so that the design of the fabric continues smoothly and unbroken When covering a sofa with such fabric, more material is required to allow for this "aligning" or "matching up", resulting in a higher cost of the sofa
pattern matching
Characters you can use to act on several items that have similar identifiers The pattern matching characters you can use are: * Matches any number of characters from zero on up % Matches one character only
pattern matching
To align a repeating pattern when joining together two pieces of fabric or wallpaper
pattern matching
testing whether an input sentence or structure matches a pattern that may contain variables Use of pattern matching followed by substitution into an output pattern to transform expressions
pattern matching
A computerized search operation whereby input values are treated as patterns and matches are sought in a search database Whenever exact matches occur, this is called a hit, the results of a search produce a list of hits for further investigation
pattern matching
One of the ways OCR programs recognize scanned characters OCRs with pattern matching capabilities have libraries of fonts that are compared against the text being recognized See feature extraction and spell checking
pattern matching
A process performed by an expert system during a search through its knowledge base [DEC]
pattern matching
The ability to match a value with any or all characters of an item that is entered as a criterion A missing character may be represented by a wild card value such as a question mark (?) or an asterisk (*) For example, find all instances of apple returns apple, but find all instances of apple* returns apple, applesauce, applecranberry, and so on
matching
Favoriten