a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement

listen to the pronunciation of a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement
Englisch - Türkisch

Definition von a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement im Englisch Türkisch wörterbuch

good luck
{i} uğur

Bu kitap benim uğurlu eşyam. Onu her beş ayda okurum. - This book is my good luck charm. I read it every five months.

Bu benim uğurlu eşyam. - This is my good luck charm.

good luck
hayırlı ola!
good luck
akyazı
good luck
(Denizbilim) rasgele
good luck
baht
good luck
iyi şans

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

Güle güle ve iyi şanslar. - Goodbye and good luck.

good luck
iyi şanslar

Sana iyi şanslar diliyorum. - I wish you good luck.

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

good luck
başarılar
good luck
{i} şans

Güle güle ve iyi şanslar. - Goodbye and good luck.

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

Englisch - Englisch
good luck
a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement

  Silbentrennung

  a phrase said to wish for·tune on some·one or as en·cour·age·ment

  Türkische aussprache

  ı freyz sed tı wîş fôrçun ôn sʌmwʌn ır äz enkırîcmınt

  Aussprache

  /ə ˈfrāz ˈsed tə ˈwəsʜ ˈfôrʧo͞on ˈôn ˈsəmˌwən ər ˈaz enˈkərəʤmənt/ /ə ˈfreɪz ˈsɛd tə ˈwɪʃ ˈfɔːrʧuːn ˈɔːn ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈæz ɛnˈkɜrɪʤmənt/

  Wort des Tages

  hypochondriac
Favoriten