good luck!

listen to the pronunciation of good luck!
Englisch - Türkisch
Bol şanslar!
şansın açık olsun
iyi şans
şans

Sana iyi şanslar diliyorum. - I wish you good luck.

Ben senin iyi şansın hakkında mutluyum. - I am happy about your good luck.

iyi şanslar
fortune
talih

Yanan binadan kurtarılacak kadar iyi bir talihe sahipti. - He had the good fortune to be rescued from the burning building.

fortune
{i} tâlih

Yanan binadan kurtarılacak kadar iyi bir talihe sahipti. - He had the good fortune to be rescued from the burning building.

good luck
uğur

Bu kitap benim uğurlu eşyam. Onu her beş ayda okurum. - This book is my good luck charm. I read it every five months.

Bu benim uğurlu eşyam. - This is my good luck charm.

fortune
şans

Onun güzel bir kızla evlenme şansı vardı. - He had the fortune to marry a nice girl.

Bir şans elde ederek bir kader yaratacaksın. - You'll make a fortune by taking a chance.

fortune
{i} kısmet
fortune
{i} servet

Babam bana büyük bir servet bıraktı. - My father left me a large fortune.

O, borsada bir servet kaybetti. - He lost a fortune in the stock market.

fortune
çok para
fortune
{i} kader

Herkes kendi kaderini çizer. - Everybody is the architect of their own fortune.

Bir şans elde ederek bir kader yaratacaksın. - You'll make a fortune by taking a chance.

fortune
fortune hunter bilhassa evlenme yolu ile zengin olmak isteyen kimse
fortune
devran
fortune
bakı
fortune
meymenet
fortune
hayır

Tom bütün servetini hayır için bağışladı. - Tom donated his entire fortune to charity.

Sami tüm servetini hayır kurumuna bıraktı. - Sami left his entire fortune to charity.

good luck
bol şanslar!
good luck
bol şans
good luck
baht
good luck
(Denizbilim) rastgele
good luck
(Denizbilim) rasgele
good luck
hayırlı ola!
good luck
akyazı
fortune
gelecek
good luck
iyi şans

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

Tom Mary'ye iyi şans diledi. - Tom wished Mary good luck.

good luck
iyi şanslar

Sana iyi şanslar diliyorum. - I wish you good luck.

Sınavında iyi şanslar. - Good luck with your exam.

good luck
başarılar
fortune
{i} baht
fortune
tesadüf
fortune
fortunetelling falcılık
fortune
{i} zenginlik
fortune
fortuneteller falcı
fortune
kaza

Konuşma yarışmasında birincilik ödülünü kazanma şansım vardı. - I had the fortune to win the first prize in the speech contest.

O, bir servet kazanmadı, servet onu kazandı. - He has not acquired a fortune; the fortune has acquired him.

good luck
talih kuşu
good luck
{i} şans

Güle güle ve iyi şanslar. - Goodbye and good luck.

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

good luck!

  Silbentrennung

  good luck

  Aussprache

  Videos

  ... - GOOD LUCK WITH THAT. - THANKS, BALDY. ...
  ... well good luck charlie wanna ...

  Wort des Tages

  duopoly
Favoriten