last-

listen to the pronunciation of last-
Englisch - Türkisch

Definition von last- im Englisch Türkisch wörterbuch

<span class="word-self">lastspan>
sonuncu

Benim tartışmasız tercihim bu seçeneklerden dördüncüsü ve sonuncusudur. - My decided preference is the fourth and the last of these alternatives.

Fakat büyük olasılıkla sonuncu olacağım, bu acınacak bir durum. - But probably I'll be the last, which is a pity.

<span class="word-self">Lastspan> Name
soyadı

Ben senin soyadını anlamadım. - I didn't get your last name.

Tom Mary'nin soyadını bilmiyor. - Tom doesn't know Mary's last name.

<span class="word-self">lastspan>
son

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

Devenin belini kıran son saman çöpü. - The last straw breaks the camel's back.

<span class="word-self">lastspan>-in
first-out
<span class="word-self">lastspan>-in
son giren ilk çıkar
<span class="word-self">lastspan>-ditch
son çare
<span class="word-self">lastspan>-minute
Önemli bir hadise evveli son dakika
<span class="word-self">lastspan>
devam etmek
<span class="word-self">lastspan>
geçen

Geçen yıl Londra'ya gittik. - We went to London last year.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

<span class="word-self">lastspan>
{f} sürmek

Tom son dört yılda iki kez alkollü araba sürmekten mahkûm edildi. - Tom has been convicted of drunken driving twice in the last four years.

<span class="word-self">lastspan>
{s} önceki

Bu kış öncekinden daha az kar var. - We had less snow this winter than last.

Geçen yıl bir önceki işini kaybettiğinden beri, Tom bir iş aramaktadır. - Tom has been hunting for a job since he lost his previous job last year.

<span class="word-self">lastspan>
en son

Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler. - The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil.

Çin'e gittiğim en son zaman, Şangay'ı ziyaret ettim. - The last time I went to China, I visited Shanghai.

<span class="word-self">lastspan>
dayanmak
<span class="word-self">lastspan>
{i} sonuncu kimse
Lender Of <span class="word-self">Lastspan> Resort
(Bilim, İlim) Nihai kredi mercii
at <span class="word-self">lastspan>
eninde sonunda

İlerlememize engel olan şeyler eninde sonunda kaldırıldı. - The obstacles to our progress have been removed at last.

<span class="word-self">lastspan>
ayakkabı kalıbı
<span class="word-self">lastspan> resort
(Kanun) son başvurma yeri
<span class="word-self">lastspan> resort
(Askeri) SON MÜRACAAT MERCİİ: En son baş vurulacak makam
as of <span class="word-self">lastspan> complete printing
(Bilgisayar) son durumda
at long <span class="word-self">lastspan>
en nihayet
breathe one's <span class="word-self">lastspan>
(deyim) hakkın rahmetine kavuşmak
breathe one's <span class="word-self">lastspan> breath
(deyim) kandilin yağı tükenmek
come round at <span class="word-self">lastspan>
gelip çatmak
count <span class="word-self">lastspan>
(Bilgisayar) en son sayım
first <span class="word-self">lastspan>
(Bilgisayar) adı soyadı
from first to <span class="word-self">lastspan>
baştan başa
from first to <span class="word-self">lastspan>
başından sonuna kadar
<span class="word-self">lastspan>
bitmemek
<span class="word-self">lastspan>
tutunmak
<span class="word-self">lastspan>
sürmek (süre vb)
<span class="word-self">lastspan>
en düşük (fiyat)
<span class="word-self">lastspan>
lasta
<span class="word-self">lastspan>
(Bilgisayar) soyadı

Soyadını nasıl hecelersin? - How do you spell your last name?

Soyadınızı nasıl telaffuz edersiniz? - How do you pronounce your last name?

<span class="word-self">lastspan>
tutmak
<span class="word-self">lastspan>
herşeyden önce
<span class="word-self">lastspan>
çekmek
<span class="word-self">lastspan>
gitmek
<span class="word-self">lastspan> act
son perde
<span class="word-self">lastspan> breath
(deyim) son nefes

Son nefesime kadar dövüşeceğim. - I will fight to the last breath.

Son nefesinde, ona evlat edinildiğini söyledi. - With his last breath, he told him that he was adopted.

<span class="word-self">lastspan> but not least
son ama çok önemli
<span class="word-self">lastspan> call
son çağrı
<span class="word-self">lastspan> cell
(Bilgisayar) son hücre
<span class="word-self">lastspan> chance
son şans
<span class="word-self">lastspan> change
(Bilgisayar) son değişiklik
<span class="word-self">lastspan> error
(Bilgisayar) son hata
<span class="word-self">lastspan> event
(Bilgisayar) son olay
<span class="word-self">lastspan> letter
son mektup
<span class="word-self">lastspan> minute
son dakika

Tom faturasını ödemek için sıkı sık son dakikaya kadar bekler. - Tom frequently waits until the last minute to pay his bills.

Tom son dakikada cesaret edemedi. - Tom chickened out at the last minute.

<span class="word-self">lastspan> month
son ay
<span class="word-self">lastspan> month
geçtiğimiz ay
<span class="word-self">lastspan> name
soyad

Ben senin soyadını anlamadım. - I didn't get your last name.

Soyadınızı nasıl telaffuz edersiniz? - How do you pronounce your last name?

<span class="word-self">lastspan> night
akşamdan

Tom dün gece çok içti ve bu sabah biraz akşamdan kalma. - Tom drank a lot last night and is a bit hung over this morning.

<span class="word-self">lastspan> page
(Bilgisayar) son sayfa
<span class="word-self">lastspan> place
(Bilgisayar) sonuncu
<span class="word-self">lastspan> price
(Ticaret) son fiyat
<span class="word-self">lastspan> prophet
son peygamber
<span class="word-self">lastspan> quarter
son çeyrek
<span class="word-self">lastspan> record
(Bilgisayar) son kayıt
<span class="word-self">lastspan> reset
(Bilgisayar) son sıfırlama
<span class="word-self">lastspan> resort
(Ticaret) son başvuru makamı
<span class="word-self">lastspan> resort
(Askeri) son müracaat mercii
<span class="word-self">lastspan> row
(Bilgisayar) son satır
<span class="word-self">lastspan> saved
(Bilgisayar) son kayıt tarihi
<span class="word-self">lastspan> saved
(Bilgisayar) son kayıt
<span class="word-self">lastspan> saved
(Bilgisayar) kaydetme tarihi
<span class="word-self">lastspan> slide
(Bilgisayar) son slayda
<span class="word-self">lastspan> until evening
akşamı bulmak
<span class="word-self">lastspan> user
(Bilgisayar) son kullanıcı
<span class="word-self">lastspan> value
(Bilgisayar) son değer
<span class="word-self">lastspan> week
(Bilgisayar) son hafta

Haziran ayının son haftasında, geçen hafta babanla tanıştım. - I met your father last week, so in the last week of June.

Bu son hafta acayipti. - This last week's been crazy.

<span class="word-self">lastspan> week
geçtiğimiz hafta
<span class="word-self">lastspan> will
(Kanun) vasiyet
<span class="word-self">lastspan> year
geçtiğimiz sene
<span class="word-self">lastspan> years
son yıllar
lender of <span class="word-self">lastspan> resort
(Ticaret) son kredi mercii
long <span class="word-self">lastspan>
en nihayet
some time <span class="word-self">lastspan> week
geçen hafta bir ara
till the <span class="word-self">lastspan>
sonuna kadar
undo <span class="word-self">lastspan>
(Bilgisayar) sonuncuyu geri al
at <span class="word-self">lastspan>
nihayet

Nihayet, Mario prensesin sevgisini kazanmayı başardı. - At last, Mario managed to win the princess's love.

Nihayet, çalışmayı sona erdirdiler. - At last, they ceased working.

at <span class="word-self">lastspan>
sonunda

Sonunda aklıma güzel bir fikir geldi. - At last a good idea struck me.

Sonunda,gerçeği öğrendik. - At last, the truth became known to us.

at long <span class="word-self">lastspan>
en sonunda
at long <span class="word-self">lastspan>
nihayet

Nihayet, iki Kızılderili kabilenin şefleri savaş baltalarını gömmeye karar verdiler ve barış çubuğu tüttürdüler. - At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe.

breathe one's <span class="word-self">lastspan>
son nefesini vermek
first and <span class="word-self">lastspan>
ilk ve son

Ben senin ilk ve son adını sorabilir miyim? - May I ask your first and last names?

first and <span class="word-self">lastspan>
her şeyi hesaba katarak
first in <span class="word-self">lastspan> out
ilk giren son çıkar
first or <span class="word-self">lastspan>
er geç
go to one's <span class="word-self">lastspan> head
başını döndürmek
in the <span class="word-self">lastspan> resort
hiçbiri olmazsa
in the <span class="word-self">lastspan> resort
başka çare kalmazsa
<span class="word-self">lastspan>
son olarak

Tom son olarak vardı. - Tom was the very last to arrive.

Son olarak ailemle birlikte Disneyland'a gittiğimden beri uzun zaman oldu. - It has been so long since I last went to Disneyland with my family.

<span class="word-self">lastspan>
herkesten sonra
<span class="word-self">lastspan>
herşeyden sonra
<span class="word-self">lastspan>
{f} sür

Yağmur beş gün sürdü. - The rain lasted five days.

Yağmur bir hafta sürdü. - The rain lasted a week.

<span class="word-self">lastspan>
bozulmamak
<span class="word-self">lastspan>
sonuncu olarak
<span class="word-self">lastspan> come first served
son gelen önce sunulur
<span class="word-self">lastspan> ditch
son çare
<span class="word-self">lastspan> element
son eleman
<span class="word-self">lastspan> in first out
son gelen önce çıkar
<span class="word-self">lastspan> in <span class="word-self">lastspan> out
son giren son çıkar
<span class="word-self">lastspan> judgement
kıyamet günü
<span class="word-self">lastspan> night
geçen gece

Geçen gece büyük bir deprem oldu. - There was a big earthquake last night.

Geçen gece biraz yağmur yağmış olabilir. - It may have rained a little last night.

<span class="word-self">lastspan> quarter
son dördün
<span class="word-self">lastspan> quarter
dolunayın 7. günü
<span class="word-self">lastspan> semester
geçen dönem

Tom geçen dönem Fransızcadan başarısız oldu. - Tom failed French last semester.

<span class="word-self">lastspan> week
geçen hafta

Tom geçen hafta işini bıraktı. - Tom quit his job last week.

Okuldan geçen hafta ayrıldı. - He quit school last week.

<span class="word-self">lastspan> wish
son arzu
stick to one's <span class="word-self">lastspan>
çizmeden yukarı çıkmamak
the <span class="word-self">lastspan>
son

Çin'e gittiğim en son zaman, Şangay'ı ziyaret ettim. - The last time I went to China, I visited Shanghai.

Dün okulun son günüydü. - Yesterday was the last day of school.

the <span class="word-self">lastspan> day
kıyamet günü
the <span class="word-self">lastspan> straw
bardağı taşıran son damla

O, bardağı taşıran son damladır. - That's the last straw.

Bardağı taşıran son damla. - The last straw breaks the camel's back.

to the <span class="word-self">lastspan>
sonuna kadar
When did you see him <span class="word-self">lastspan>?
Onu son kez ne zaman gördünüz?
a <span class="word-self">lastspan> resort
son çare
a <span class="word-self">lastspan> word
Bir son söz
at the <span class="word-self">lastspan> gasp
son nefesini vermek üzere de
be on so.'s <span class="word-self">lastspan> legs
öyle olmak. 'ın son bacaklar
before <span class="word-self">lastspan>
önce son
gasp so.'s <span class="word-self">lastspan>
gasp çok. 'ın son
have the <span class="word-self">lastspan> word
son sözü
he who laughs <span class="word-self">lastspan> laughs best
son gülen iyi güler

You may laugh now, thinking you have won, but you may not prevail in the end.

<span class="word-self">lastspan>
{i} ölüm

Tom geçen yaz yakın bir ölüm deneyimi yaşadı. - Tom had a near death experience last summer.

Dün gece babam huzurlu bir ölümle öldü. - My father died a peaceful death last night.

<span class="word-self">lastspan> 2 million years
son 2 milyon yıl
<span class="word-self">lastspan> but not least
(Konuşma Sanatı) Son fakat aynı derecede önemli
<span class="word-self">lastspan> but two
sondan iki önceki
<span class="word-self">lastspan> holiday
son tatil
<span class="word-self">lastspan> judgement
son karar
<span class="word-self">lastspan> line
son satır
<span class="word-self">lastspan> mile
son mile
<span class="word-self">lastspan> moment
son anda
<span class="word-self">lastspan> touch
son dokunuş
<span class="word-self">lastspan> up to
-e kadar sürmek
see the <span class="word-self">lastspan> of
ile ilişkisini kesmek, bağlarını koparmak
the <span class="word-self">lastspan> hour
son saat
the <span class="word-self">lastspan> station
son istasyonu
the <span class="word-self">lastspan> word on the matter
konu hakkında son ve kesin söz
this time <span class="word-self">lastspan> year
Bu süre geçen yıl
three before the <span class="word-self">lastspan> in a series
bir dizi son üç önce
<span class="word-self">lastspan>
en sonra
<span class="word-self">lastspan>
{i} kundura kalıbı
<span class="word-self">lastspan>
en nihayet
<span class="word-self">lastspan>
gayet
<span class="word-self">lastspan>
son kez

Mağazaya gidiyorum ve kimi görüyorum? Onunla son kez buluştuğumuzdan beri kendisinde neler gittiğini bana hemen anlatmaya başlayan bir Amerikan arkadaşımı. - I go into the store, and who do I see? An American friend, who immediately begins to tell me what has been going on with him since we last met.

Son kez bir ağaca ne zaman tırmandığımı hatırlamıyorum. - I don't remember the last time I climbed a tree.

<span class="word-self">lastspan>
son mudafaa
<span class="word-self">lastspan>
nihayet

Nihayet, çalışmayı sona erdirdiler. - At last, they ceased working.

Nihayet, onlar kanla özgürlüğü satın aldı. - At last, they purchased freedom with blood.

<span class="word-self">lastspan>
herkes

Herkes onun sözünden dönecek son adam olduğunu bilir. - Everybody knows that he is the last man to break his promise.

Ölüm herkesin sonuncu bitirmek için çalıştığı bir yarış gibidir. - Death is like a race in which everyone tries to finish last.

<span class="word-self">lastspan>
{f} yetmek
<span class="word-self">lastspan>
sonuç olarak
<span class="word-self">lastspan>
{s} geçen, önceki, evvelki: last week
<span class="word-self">lastspan>
sonunda

Sonunda aklıma güzel bir fikir geldi. - At last a good idea struck me.

Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü. - With hunger and fatigue, the dog died at last.

<span class="word-self">lastspan>
{i} son şey

Tom'un her gece yatmaya gitmeden önce yaptığı son şey çalar saatini ayarlamaktır. - The last thing Tom does every night before going to sleep is set his alarm clock.

Para onun istediği en son şeydir. - Money is the last thing he wants.

<span class="word-self">lastspan>
last but not least son fakat aynı derecede ehemmiyetli
<span class="word-self">lastspan>
{s} son derece

Son birkaç gün ikimiz içinde son derece yoğundu - The last few days have been terribly busy for both of us.

Ben son derece hızlı yürüdüğüm için son treni yakaladım. - I caught the last train because I walked extremely quickly.

<span class="word-self">lastspan>
{s} son, en sonraki, en gerideki, sonuncu: When does the last boat leave? Son vapur ne zaman kalkıyor?
<span class="word-self">lastspan>
last ditch son çare
Deutsch - Englisch

Definition von last- im Deutsch Englisch wörterbuch

<span class="word-self">Lastspan>-Minute-Flug
last-minute flight
<span class="word-self">Lastspan>-Minute-Flüge
last-minute flights
<span class="word-self">Lastspan>-Weg-Kurve
load-yield curve
<span class="word-self">Lastspan>-Weg-Kurve
resistance-yield curve
Abzapfwechsler unter <span class="word-self">Lastspan>
on-load tap-changer
Am ersten Tag ein Gast, am dritten Tag eine <span class="word-self">Lastspan>.
The first day a guest, the third day a pest
Auf ein williges Pferd legen alle ihre <span class="word-self">Lastspan>.
All lay load on a willing horse
Betrieb ohne <span class="word-self">Lastspan>
no-load operation
Betrieb unter <span class="word-self">Lastspan>
on-load operation
Bewegen einer rollbaren <span class="word-self">Lastspan> mit Seilen (z. B. Fässer)
parbuckling
Er hat die Tat nicht begangen, die ihm zur <span class="word-self">Lastspan> gelegt wird.
He is innocent of the crime he is charged with
Es wird ihm/ihr/ihnen vorgeworfen/zur <span class="word-self">Lastspan> gelegt, …
The allegation against him/her/them is that …
Hangerwinde (ohne <span class="word-self">Lastspan>)
topping winch (moving without load)
Hangerwinde (unter <span class="word-self">Lastspan>)
span winch (moving under load)
Heben (einer <span class="word-self">Lastspan>)
hoist
Ihm wird Unterschlagung zur <span class="word-self">Lastspan> gelegt/vorgeworfen.
He has been charged with embezzlement
Ihr wird unter anderem vorgeworfen/zur <span class="word-self">Lastspan> gelegt, dass
One of the allegations made against her is that …
Kreditraten können für Studenten schnell zur drückenden <span class="word-self">Lastspan> werden.
Credit replayments can quickly become a millstone for students
<span class="word-self">Lastspan>
monkey on your back
<span class="word-self">Lastspan>
loading
<span class="word-self">Lastspan>
load
<span class="word-self">Lastspan>
weight
<span class="word-self">Lastspan>
burden
<span class="word-self">Lastspan>
encumbrance
<span class="word-self">Lastspan>
ball and chain
<span class="word-self">Lastspan>
strain (on somebody)
<span class="word-self">Lastspan> / Verantwortung tragen
born, borne}
<span class="word-self">Lastspan> / Verantwortung tragen
to bear {bore
<span class="word-self">Lastspan> an Verantwortung
burden of responsibility
<span class="word-self">Lastspan> im Grundzustand
basic load
Leistung (gefahrene <span class="word-self">Lastspan>)
load
Max spürt langsam die <span class="word-self">Lastspan> der Verantwortung.
Max begins to feel the strain of responsibility
Reifenbreite unter <span class="word-self">Lastspan>
bulge width
Reifenbreite unter <span class="word-self">Lastspan>
deflected width of tyre
Reifenhalbmesser belastet/unter <span class="word-self">Lastspan>
loaded tyre radius
Reifenhalbmesser unbelastet/ohne <span class="word-self">Lastspan>
unloaded tyre radius
Reifenhalbmesser unbelastet/ohne <span class="word-self">Lastspan>
free tyre radius
Rollradius unter ruhender <span class="word-self">Lastspan>
static loaded radius
Rollradius unter ruhender <span class="word-self">Lastspan>
static rolling radius
aufgebrachte <span class="word-self">Lastspan>
superimposed load
aufgebrachte <span class="word-self">Lastspan>
additional load
aufgebrachte <span class="word-self">Lastspan>
imposed load
die Verbrechen, die ihm zur <span class="word-self">Lastspan> gelegt werden
the crimes imputed to him
drückende <span class="word-self">Lastspan>
incubus
drückende <span class="word-self">Lastspan>
millstone (around/round your neck)
eine <span class="word-self">Lastspan> heben
to lift a load
eine schwere <span class="word-self">Lastspan>/Belastung für eine einzelne Person
a heavy burden for one person to bear
elektronische <span class="word-self">Lastspan> (Gerät)
electronic load (device)
horizontal angreifende <span class="word-self">Lastspan>
lateral force
induktive <span class="word-self">Lastspan>
lagging load
jdm. eine <span class="word-self">Lastspan> sein
to be a drag on somebody
jdm. eine <span class="word-self">Lastspan> sein
to be a burden to somebody
jdm. eine Straftat/ein Delikt zur <span class="word-self">Lastspan> legen
to charge somebody with an offence/crime
jdm. zur <span class="word-self">Lastspan> fallen
to be a trouble to somebody
jdm. zur <span class="word-self">Lastspan> fallen
to be a burden to somebody
jdm. zur <span class="word-self">Lastspan> fallen
to impose on somebody
jeine <span class="word-self">Lastspan>/Belastung sein
to be an albatross/a millstone around somebody's neck
kritische <span class="word-self">Lastspan>
critical load
lymphpflichtige <span class="word-self">Lastspan>
lymph-obligatory load /LOL/
statische <span class="word-self">Lastspan>
static load
ständige <span class="word-self">Lastspan>
dead load
zulässige <span class="word-self">Lastspan>
design load
zur <span class="word-self">Lastspan> gelegt
imputed
zur <span class="word-self">Lastspan> legen
to impute something to somebody
zur <span class="word-self">Lastspan> legend
imputing
zur <span class="word-self">Lastspan> werden
to become a burden
öffentliche <span class="word-self">Lastspan>
public bad
<span class="word-self">Lastspan>
burthen
<span class="word-self">lastspan>
make last
<span class="word-self">Lastspan>
engine load
<span class="word-self">Lastspan>
onerousness
Englisch - Englisch
conclusive in a process or progression; "the final answer"; "a last resort"; "the net result"
final in a series or the one before the current one, as in: I went to the theater last week
more recently than any other time; "I saw him last in London"
the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last"
continue to live; endure or last; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The racecar driver lived through several very serious accidents"
the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie"
lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place"
most unlikely or unsuitable; "the last person we would have suspected"; "the last man they would have chosen for the job"
occurring at or forming an end or termination; "his concluding words came as a surprise"; "the final chapter"; "the last days of the dinosaurs"; "terminal leave"
Form over which shoes are shaped
Foot shaped wooden form on which shoes are stretched and sewn
coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel"
occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites"
highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was to be determined individually"
This Takes you to the Last permit issued in the county / township
A shaped piece of wood or metal on which the shoe is built The shape of the last determines the shape of the shoe Shoes are made in three basic shapes: straight, curved and semi-curved, but all three shapes vary from company to company as each company has its own lasts
Ironically, the "last" is the first thing that an athletic shoe manufacturer starts with during shoe assembly The last is a jig, the size and shape of a foot Sometimes, it's the foot of some alien being given how some sneakers fit! It serves as a central form for shoe construction After completing shoe assembly, the manufacturer removes the last
The current trading price of one unit of a particular security (Prices are delayed by at least 20 minutes )
This indicates the most recent trade of a security
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique"
Enables direct paging to the last page of browse information in the Status of Requisitions, Cosignature Requisitions, and Templates screens Brings up the Item Information Screen of the last item specified in a Purchase Request when accessed from the Item Information Screen
a person's dying act; the last thing a person can do; "he breathed his last"
a unit of capacity for grain equal to 80 bushels
the "last" is a cobbler's term used to describe the main precut shape of the shoe Look at the bottom of your pointe shoe-see the the shape of the leatherboard on the bottom? That shape is the "last" of your model Capezio uses this term a lot to describe several models of theirs that are "built on the same last as -but with a tapered toe " or a dozen other variations Meaning: the shoe they are describing is built in the same cut out shape as another model of theirs-but with a slight variation And in the example above, the shoe has a "tapered toe "
the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season"
the price of the most recent trade in a market
not to be altered or undone; "the judge's decision is final"; "the arbiter will have the last say"
a unit of weight equal to 4,000 pounds
persist or be long; in time; "The bad weather lasted for three days"
the time at which life ends; continuing until dead; "she stayed until his death"; "a struggle to the last"
Also called a form or forma, it is the mold of a human foot (from just above the ankle down) around which a shoe is built The last determines how a shoe fits; whether high volume, narrow, wide, for women's feet, or men's feet A well-designed last is necessary for a good fitting boot and truly reflects the art of shoemaking
m: track, footprint, trace 97
A last is a shaped piece of wood or metal on which the shoe is built The shape of the last determines the shape of the shoe Shoes are made in three basic shapes: straight, curved and semi-curved but all three shapes vary from company to company as each company has its own lasts
Wooden model of a human foot, used to construct finer shoes either wholly or partially by hand
nIII: flowering, in flower
immediately past; "last Thursday"; "the last chapter we read"
to keep doing it -- " and lasted for thirteen hours and forty-five minutes " (230)
the item at the end; "last, I'll discuss family values"
The interior shape of a boot shell or liner
<span class="word-self">lastspan>-ditch
final, as a last resort; done in desperation

He sent flowers in a last-ditch effort to keep her from leaving.

<span class="word-self">lastspan>-gasp
Happening at the very end of an event

United won thanks to a last-gasp goal by their captain.

<span class="word-self">lastspan>-minute
Just before too late, in the nick of time

He got there at the last-minute, but he arrived before they closed.

<span class="word-self">lastspan>-name
Attributive form of last name, noun

I need last-name information from the database.

<span class="word-self">lastspan>-ditch
A last-ditch action is done only because there are no other ways left to achieve something or to prevent something happening. It is often done without much hope that it will succeed. a last-ditch attempt to prevent civil war. a last-ditch attempt/effort etc a final attempt to achieve something before it is too late
<span class="word-self">lastspan>-ditch
of something done as a final recourse (especially to prevent a crisis or disaster); "a last-ditch attempt
<span class="word-self">lastspan>-ditch effort
{i} final attempt, attempt made when there is little time left
<span class="word-self">lastspan>-minute
just before a deadline; at the last minute; "last-minute arrangements
<span class="word-self">lastspan>-minute
see minute. happening or done as late as possible before something else happens
<span class="word-self">lastspan>-minute decision
decision made at the last possible moment
<span class="word-self">lastspan>-minute touch
final repair, change made when there is little time left
<span class="word-self">Lastspan> Judgment
The judgment day; apocalypse

Do not wait for the Last Judgment. It takes place every day - Albert Camus.

<span class="word-self">Lastspan> Supper
An artistic representation of this event
<span class="word-self">Lastspan> Supper
The Passover meal that Jesus ate with his disciples on the night before his death
<span class="word-self">Lastspan> Thursdayism
the proposition that the universe began to exist last Thursday, with the appearance of age and history
at <span class="word-self">lastspan>
After a long time; eventually

After three hundred years had passed, the vampire's soul was at last free.

at <span class="word-self">lastspan>
In the end; finally; ultimately

After exhausting all possibilities, Holmes was at last satisfied the problem was unsolvable.

at long <span class="word-self">lastspan>
at last
belay my <span class="word-self">lastspan>
Ignore what I just said; previous order or request is retracted
court of <span class="word-self">lastspan> resort
The final court of appeal in a jurisdiction; a supreme court
dead <span class="word-self">lastspan>
Finishing in last place in a competition or (in sports) the standings, often by a considerable margin to the next-to-last-place finisher or after an exceptionally poor showing or season
draw one's <span class="word-self">lastspan> breath
To die
every <span class="word-self">lastspan>
every; without exception; used for emphasis

He never leaves without checking every last door.

fall at the <span class="word-self">lastspan> hurdle
To fail near the end of something
famous <span class="word-self">lastspan> words
A notable final utterance before death, especially one made by a celebrity or historical figure

When Arria's husband was hesitating to kill himself, she stabbed herself with his dagger, to demonstrate to him how to accomplish a noble suicide. Her famous last words—Paete, non dolet .

famous <span class="word-self">lastspan> words
A statement which is overly optimistic, results from overconfidence, or lacks realistic foresight

Those sound like such famous last words, Dave said.

for the <span class="word-self">lastspan> time
An expression showing exasperation, meaning the last time something will be said before punitive action will be taken
get on someone's <span class="word-self">lastspan> nerve
Alternative form of get on someone's nerves
he who laughs <span class="word-self">lastspan> laughs best
success is better after having previously endured ridicule
he who laughs <span class="word-self">lastspan> laughs hardest
Alternative form of he who laughs last laughs best
<span class="word-self">lastspan>
An old English (and Dutch) measure of the carrying capacity of a ship, equal to two tons

The tonnage of the Duyfken of Harmensz's fleet is given as 25 and 30 lasten.

<span class="word-self">lastspan>
Least preferable

More rain is the last thing we need right now.

<span class="word-self">lastspan>
most recently

When we last met, he was based in Toronto.

<span class="word-self">lastspan>
To endure, continue over time

Summer seems to last longer each year.

<span class="word-self">lastspan>
after everything else; finally

last but not least.

<span class="word-self">lastspan>
Final, ultimate, coming after all others of its kind
<span class="word-self">lastspan>
Closest to seven days (one week) ago

The party was last Tuesday; that is, not this yesterday, but eight days ago.

<span class="word-self">lastspan>
A measure of weight or quantity, varying in designation depending on the goods concerned

The last of wool is twelve sacks.

<span class="word-self">lastspan>
Most recent, latest, last so far
<span class="word-self">lastspan>
The one immediately past

Last time we talked about this was in January.

<span class="word-self">lastspan>
To hold out, continue undefeated or entire

I don't know how much longer we can last without reinforcements.

<span class="word-self">lastspan>
a tool for shaping or preserving the shape of shoes

How is an in-your-face black leather thigh-high lace-up boot with a four-inch spike heel like a man's black calf lace-up oxford? They are both made on a last, the wood or plastic foot-shaped form that leather is stretched over and shaped to make a shoe.

<span class="word-self">lastspan>
To perform, carry out
<span class="word-self">lastspan> burst of fire
A final effort, a final attempt before stopping

Getting ready for my last burst of fire for the project during the next 2 weeks. After that I will take my much needed rest.

<span class="word-self">lastspan> bursts of fire
plural form of last burst of fire
<span class="word-self">lastspan> but not least
An expression to start the last item of a list, emphasising that while it is listed last, it is just as important as the rest of the items
<span class="word-self">lastspan> ditch
a final attempt before quitting, often desperate

He stayed up all night in a last ditch effort to finish on time.

<span class="word-self">lastspan> in first out
Of or pertaining to any situation where the last to arrive is the first to go
<span class="word-self">lastspan> legs
about to lose viability or become defunct
<span class="word-self">lastspan> legs
about to die
<span class="word-self">lastspan> mile
The portion of the infrastructure that carries communication signals from the main system to the end users' home or business

The problem getting to all these remote customers is still the last mile, no matter how far they live from the switch.

<span class="word-self">lastspan> minute
An arbitrary (non-specific) point in time, too close to a deadline to reasonably begin a critical task

I like to do everything at the last minute. It does tend to make me late for things, though.

<span class="word-self">lastspan> minute
Very close to a deadline

That last minute revision really paid off in the exam!.

<span class="word-self">lastspan> names
plural form of last name
<span class="word-self">lastspan> night
During the previous day’s nighttime. During the night before today

“We partied last night.”.

<span class="word-self">lastspan> night
The nighttime pertaining to the day before today. The night before the current day. Yesterday night. Yesternight
<span class="word-self">lastspan> of the big spenders
Someone who doesn't spend much money

He bought you a sandwich? / Yeah, you know him, the last of the big spenders..

<span class="word-self">lastspan> orders
A short period of time, which is usually announced by ringing a bell and is about 5 minutes long, just before a public house is no longer allowed to serve alcoholic beverages due to licensing laws

A pint of lager, plase. - Sorry, mate, you missed last orders.

<span class="word-self">lastspan> post
The sounding of a bugle, signalling the evening hour to bed down, also used at military funerals and remembrance services

Twenty minutes is allowed for the duration of the roll-call, the commencement and finish of which are sounded on the bugle, and are called the first and last ‘posts.’.

<span class="word-self">lastspan> posts
plural form of last post
<span class="word-self">lastspan> quarter
the waning lunar phase half way between full moon and new moon
<span class="word-self">lastspan> resort
The only remaining, unwanted, option or choice

I wouldn't recommend doing surgery on yourself, unless it is a last resort.

<span class="word-self">lastspan> respects
Final visit to a person nearing death, or to a person who has just died

I went to pay my last respects to my aunt, who has cancer.

<span class="word-self">lastspan> rites
The catholic sacrament of Anointing of the Sick
<span class="word-self">lastspan> straw
A small addition to a burden which causes it to exceed the capacity

That’s the last straw; it’s a petty demand but I’m already under too much work. I quit!.

<span class="word-self">lastspan> time
The previous occurrence

We haven't caught any fish the last few times.

<span class="word-self">lastspan> time
The ultimate occurrence

I'll excuse your absence, but this is the last time!.

<span class="word-self">lastspan> time
In the past; formerly
<span class="word-self">lastspan> trump
forever

We could wait until the last trump and no-one will turn up.

<span class="word-self">lastspan> trump
The moment of God's final judgement on Earth
<span class="word-self">lastspan> word
A final decision, or the right to make such a decision

An Afghan Olympic official said the team holds the right to substitute Andyar with another female athlete, though the IOC would have the last word.

<span class="word-self">lastspan> word
Concluding remarks or comments; (often pluralized) the final statement uttered by a person before death

This account I am transmitting down the river by canoe, and it may be our last word to those who are interested in our fate.

<span class="word-self">lastspan> word
The finest, highest, or ultimate representative of some class of objects

Michaelis was the last word in what was caddish and bounderish.

<span class="word-self">lastspan> words
The final remarks uttered by a person before death
<span class="word-self">lastspan> words
plural form of last word
patriotism is the <span class="word-self">lastspan> refuge of scoundrels
The appeal to patriotism is often used to distract the public from real issues
pay one's <span class="word-self">lastspan> respects
To visit the place where the remains of a dead person has been prepared for burial or cremation, either as a private act of remembrance or as a public display to others

And now to-day you've done your duty by her; paid your last respects to her memory, as I may say, and so you have nothing to reproach yourself with.

second-to-<span class="word-self">lastspan>
Something that is right before something that is the last
take a picture, it will <span class="word-self">lastspan> longer
an ironic statement said after being stared at for a long time

Byron wasn't aware he was staring as long as he was. His manager saw him and gathered all the girls behind the counter together and had them stare at Byron. Finally she said, Byron, take a picture; it will last longer. Byron was startled out of his daydream and the girls all laughed at him.

to the <span class="word-self">lastspan>
to the end, especially to the last survivor in a conflict
trade-<span class="word-self">lastspan>
a compliment offered to be repeated in exchange for another
what did your <span class="word-self">lastspan> slave die of
Used to indicate that someone is being bossy and/or demanding, usually to an unreasonable extent
<span class="word-self">lastspan> but not least
in addition to all the foregoing; "last not least he plays the saxophone
Lender Of <span class="word-self">Lastspan> Resort
An institution willing to extend credit when no one else will
<span class="word-self">lastspan>
{a} in the last time or place
<span class="word-self">lastspan>
{n} a mold, load, end
<span class="word-self">lastspan>
{a} latest, hindmost, following the rest, next
<span class="word-self">lastspan>
{v} to continue
in the <span class="word-self">lastspan> resort
(deyim) If all other methods fail

British police are supposed to use guns only as a last resort.

<span class="word-self">lastspan> update
the last modified date
next-to-<span class="word-self">lastspan>
next to the last; "the author inadvertently reveals the murderer in the penultimate chapter"; "the figures in the next-to-last column"; (synonym) penultimate
on its <span class="word-self">lastspan> leg
(deyim) In such bad condition that it will soon be unable to work as it should
<span class="word-self">Lastspan>
first

The first will be last. - The first will be the last.

The first will be the last. - The first will be last.

<span class="word-self">Lastspan> In <span class="word-self">Lastspan> Out
LILO, method for arranging a line so that the first to arrive is the first to leave (as opposed to the First In Last Out method in which the first to arrive is the last to leave)
<span class="word-self">lastspan>
If you are the last to do or know something, everyone else does or knows it before you. She was the last to go to bed Riccardo and I are always the last to know what's going on
<span class="word-self">lastspan>
a person's dying act; the last thing a person can do; "he breathed his last" holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes a unit of capacity for grain equal to 80 bushels a unit of weight equal to 4,000 pounds the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last" persist or be long; in time; "The bad weather lasted for three days" occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites" lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place" coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel" highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was
<span class="word-self">lastspan>
the price of the most recent trade in a market
<span class="word-self">lastspan>
nIII: flowering, in flower
<span class="word-self">lastspan>
The last you see of someone or the last you hear of them is the final time that you see them or talk to them. She disappeared shouting, `To the river, to the river!' And that was the last we saw of her I had a feeling it would be the last I heard of him. first
<span class="word-self">lastspan>
In England, a last of codfish, white herrings, meal, or ashes, is twelve barrels; a last of corn, ten quarters, or eighty bushels, in some parts of England, twenty-one quarters; of gunpowder, twenty-four barrels, each containing 100 lbs; of red herrings, twenty cades, or 20,000; of hides, twelve dozen; of leather, twenty dickers; of pitch and tar, fourteen barrels; of wool, twelve sacks; of flax or feathers, 1,700 lbs
<span class="word-self">lastspan>
The current trading price of one unit of a particular security (Prices are delayed by at least 20 minutes )
<span class="word-self">lastspan>
the item at the end; "last, I'll discuss family values
<span class="word-self">lastspan>
but varying for different articles and in different countries
<span class="word-self">lastspan>
to keep doing it -- " and lasted for thirteen hours and forty-five minutes " (230)
<span class="word-self">lastspan>
final in a series or the one before the current one, as in: I went to the theater last week
<span class="word-self">lastspan>
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes a unit of capacity for grain equal to 80 bushels a unit of weight equal to 4,000 pounds the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last"
<span class="word-self">lastspan>
The last event, person, thing, or period of time is the most recent one. Much has changed since my last visit At the last count inflation was 10.9 per cent I split up with my last boyfriend three years ago The last few weeks have been hectic. Last is also a pronoun. The next tide, it was announced, would be even higher than the last
<span class="word-self">lastspan>
more recently than any other time; "I saw him last in London"
<span class="word-self">lastspan>
continue to live; endure or last; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The racecar driver lived through several very serious accidents"
<span class="word-self">lastspan>
If an event, situation, or problem lasts for a particular length of time, it continues to exist or happen for that length of time. The marriage had lasted for less than two years The games lasted only half the normal time Enjoy it because it won't last
<span class="word-self">lastspan>
If something lasts for a particular length of time, it continues to be able to be used for that time, for example because there is some of it left or because it is in good enough condition. You only need a very small blob of glue, so one tube lasts for ages The repaired sail lasted less than 24 hours The implication is that this battery lasts twice as long as other batteries see also lasting
<span class="word-self">lastspan>
Lowest in rank or degree; as, the last prize
<span class="word-self">lastspan>
If you leave something or someone until last, you delay using, choosing, or dealing with them until you have used, chosen, or dealt with all the others. I have left my best wine until last I picked first all the people who usually were left till last
<span class="word-self">lastspan>
{s} coming after all others; most recent, latest before the present; final, ultimate; newest; most authoritative, definitive; least wanted; least expected; least important; single
<span class="word-self">lastspan>
not to be altered or undone; "the judge's decision is final"; "the arbiter will have the last say"
<span class="word-self">lastspan>
If something last happened on a particular occasion, that is the most recent occasion on which it happened. When were you there last? The house is a little more dilapidated than when I last saw it Hunting on the trust's 625,000 acres was last debated two years ago
<span class="word-self">lastspan>
A last is a shaped piece of wood or metal on which the shoe is built The shape of the last determines the shape of the shoe Shoes are made in three basic shapes: straight, curved and semi-curved but all three shapes vary from company to company as each company has its own lasts
<span class="word-self">lastspan>
The burden of a ship; a cargo
<span class="word-self">lastspan>
To shape with a last; to fasten or fit to a last; to place smoothly on a last; as, to last a boot
<span class="word-self">lastspan>
A wooden block shaped like the human foot, on which boots and shoes are formed
<span class="word-self">lastspan>
You use last before numbers to refer to a position that someone has reached in a competition after other competitors have been knocked out. Sampras reached the last four at Wimbledon. the only woman among the authors making it through to the last six
<span class="word-self">lastspan>
persist or be long; in time; "The bad weather lasted for three days"
<span class="word-self">lastspan>
immediately past; "last Thursday"; "the last chapter we read"
<span class="word-self">lastspan>
The last thing, person, event, or period of time is the one that happens or comes after all the others of the same kind. This is his last chance as prime minister. the last three pages of the chapter She said it was the very last house on the road They didn't come last in their league. first Last is also a pronoun. It wasn't the first time that this particular difference had divided them and it wouldn't be the last The trickiest bits are the last on the list
<span class="word-self">lastspan>
Last is used to refer to the only thing, person, or part of something that remains. Jed nodded, finishing off the last piece of pizza. the freeing of the last hostage. Last is also a noun. He finished off the last of the wine The last of the ten inmates gave themselves up after twenty eight hours on the roof of the prison
<span class="word-self">lastspan>
Farthest of all from a given quality, character, or condition; most unlikely; having least fitness; as, he is the last person to be accused of theft
<span class="word-self">lastspan>
You use expressions such as the night before last, the election before last and the leader before last to refer to the period of time, event, or person that came immediately before the most recent one in a series. It was the dog he'd heard the night before last In the budget before last a tax penalty on the mobile phone was introduced
<span class="word-self">lastspan>
a person's dying act; the last thing a person can do; "he breathed his last"
<span class="word-self">lastspan>
{i} person or thing which comes at the end; end, conclusion; final appearance; shoemaker's model, form on which shoes are shaped or repaired; power of endurance, vitality; unit of weight
<span class="word-self">lastspan>
Being after all the others, similarly classed or considered, in time, place, or order of succession; following all the rest; final; hindmost; farthest; as, the last year of a century; the last man in a line of soldiers; the last page in a book; his last chance
<span class="word-self">lastspan>
At a time or on an occasion which is the latest of all those spoken of or which have occurred; the last time; as, I saw him last in New York
<span class="word-self">lastspan>
the "last" is a cobbler's term used to describe the main precut shape of the shoe Look at the bottom of your pointe shoe-see the the shape of the leatherboard on the bottom? That shape is the "last" of your model Capezio uses this term a lot to describe several models of theirs that are "built on the same last as -but with a tapered toe " or a dozen other variations Meaning: the shoe they are describing is built in the same cut out shape as another model of theirs-but with a slight variation And in the example above, the shoe has a "tapered toe "
<span class="word-self">lastspan>
to have the last laugh: see laugh last-minute: see minute the last straw: see straw last thing: see thing. A unit of volume or weight varying for different commodities and in different districts, equal to about 80 bushels, 640 gallons, or 2 tons. Fermat's last theorem Last Mountain Lake Custer's Last Stand
<span class="word-self">lastspan>
lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place"
<span class="word-self">lastspan>
a unit of capacity for grain equal to 80 bushels
<span class="word-self">lastspan>
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique"
<span class="word-self">lastspan>
This indicates the most recent trade of a security
<span class="word-self">lastspan>
to be determined individually" most unlikely or unsuitable; "the last person we would have suspected"; "the last man they would have chosen for the job" more recently than any other time; "I saw him last in London" the item at the end; "last, I'll discuss family values
<span class="word-self">lastspan>
highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was
<span class="word-self">lastspan>
Also called a form or forma, it is the mold of a human foot (from just above the ankle down) around which a shoe is built The last determines how a shoe fits; whether high volume, narrow, wide, for women's feet, or men's feet A well-designed last is necessary for a good fitting boot and truly reflects the art of shoemaking
<span class="word-self">lastspan>
conclusive in a process or progression; "the final answer"; "a last resort"; "the net result"
<span class="word-self">lastspan>
If you do something last, you do it after everyone else does, or after you do everything else. I testified last I was always picked last for the football team at school The foreground, nearest the viewer, is painted last
<span class="word-self">lastspan>
Wooden model of a human foot, used to construct finer shoes either wholly or partially by hand
<span class="word-self">lastspan>
holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes
<span class="word-self">lastspan>
{f} continue; suffice, be enough; remain alive, survive; endure; persist
<span class="word-self">lastspan>
Enables direct paging to the last page of browse information in the Status of Requisitions, Cosignature Requisitions, and Templates screens Brings up the Item Information Screen of the last item specified in a Purchase Request when accessed from the Item Information Screen
<span class="word-self">lastspan>
m: track, footprint, trace 97
<span class="word-self">lastspan>
The interior shape of a boot shell or liner
<span class="word-self">lastspan>
Next before the present; as, I saw him last week
<span class="word-self">lastspan>
the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season"
<span class="word-self">lastspan>
a unit of weight equal to 4,000 pounds
<span class="word-self">lastspan>
You can use expressions such as the last I heard and the last she heard to introduce a piece of information that is the most recent that you have on a particular subject. The last I heard, Joe and Irene were still happily married
<span class="word-self">lastspan>
A load; a heavy burden; hence, a certain weight or measure, generally estimated at 4,000 lbs
<span class="word-self">lastspan>
occurring at or forming an end or termination; "his concluding words came as a surprise"; "the final chapter"; "the last days of the dinosaurs"; "terminal leave"
<span class="word-self">lastspan>
after all others; finally, at the end; most recently
<span class="word-self">lastspan>
the time at which life ends; continuing until dead; "she stayed until his death"; "a struggle to the last"
<span class="word-self">lastspan>
You can use phrases such as the last but one, the last but two, or the last but three, to refer to the thing or person that is, for example, one, two, or three before the final person or thing in a group or series. It's the last but one day in the athletics programme The British team finished last but one
<span class="word-self">lastspan>
Foot shaped wooden form on which shoes are stretched and sewn
<span class="word-self">lastspan>
Form over which shoes are shaped
<span class="word-self">lastspan>
of Last, to endure, contracted from lasteth
<span class="word-self">lastspan>
You use last in expressions such as last Friday, last night, and last year to refer, for example, to the most recent Friday, night, or year. I got married last July He never made it home at all last night It is not surprising they did so badly in last year's elections
<span class="word-self">lastspan>
emphasis You can use last to indicate that something is extremely undesirable or unlikely. The last thing I wanted to do was teach He would be the last person who would do such a thing. Last is also a pronoun. I would be the last to say that science has explained everything
<span class="word-self">lastspan>
to be determined individually"
<span class="word-self">lastspan>
the item at the end; "last, I'll discuss family values"
<span class="word-self">lastspan>
the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last"
<span class="word-self">lastspan>
This Takes you to the Last permit issued in the county / township
<span class="word-self">lastspan>
To continue in time; to endure; to remain in existence
<span class="word-self">lastspan>
occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites"
<span class="word-self">lastspan>
To endure use, or continue in existence, without impairment or exhaustion; as, this cloth lasts better than that; the fuel will last through the winter
<span class="word-self">lastspan>
the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie"
<span class="word-self">lastspan>
A shaped piece of wood or metal on which the shoe is built The shape of the last determines the shape of the shoe Shoes are made in three basic shapes: straight, curved and semi-curved, but all three shapes vary from company to company as each company has its own lasts
<span class="word-self">lastspan>
If you say that something has happened at last or at long last you mean it has happened after you have been hoping for it for a long time. I'm so glad that we've found you at last! Here, at long last, was the moment he had waited for At last the train arrived in the station = finally
<span class="word-self">lastspan>
coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel"
<span class="word-self">lastspan>
highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was to be determined individually"
<span class="word-self">lastspan>
At a time next preceding the present time
<span class="word-self">lastspan>
In conclusion; finally
<span class="word-self">lastspan>
Ironically, the "last" is the first thing that an athletic shoe manufacturer starts with during shoe assembly The last is a jig, the size and shape of a foot Sometimes, it's the foot of some alien being given how some sneakers fit! It serves as a central form for shoe construction After completing shoe assembly, the manufacturer removes the last
<span class="word-self">lastspan>
most unlikely or unsuitable; "the last person we would have suspected"; "the last man they would have chosen for the job"
<span class="word-self">lastspan>
Supreme; highest in degree; utmost
<span class="word-self">lastspan>
{s} darrein
Englisch - Deutsch

Definition von last- im Englisch Deutsch wörterbuch

<span class="word-self">lastspan>-ditch
allerletzter
<span class="word-self">lastspan>-mentioned
letztgenannt
<span class="word-self">lastspan>-minute
kurzfristig
<span class="word-self">lastspan>
jüngster
<span class="word-self">lastspan>
vorig
<span class="word-self">lastspan>
als Letztes
<span class="word-self">lastspan>
Leisten
<span class="word-self">lastspan>
Schuhleisten
<span class="word-self">lastspan>
neueste
<span class="word-self">lastspan>
das letzte Mal
<span class="word-self">lastspan>
neuester
<span class="word-self">lastspan>
neuestes
<span class="word-self">lastspan>
jüngste
<span class="word-self">lastspan>
vergangen
<span class="word-self">lastspan>
jüngstes
again at <span class="word-self">lastspan>
endlich wieder
<span class="word-self">Lastspan>
letzter
at long <span class="word-self">lastspan>
endlich

Endlich beschlossen die Häuptlinge der beiden Indianerstämme, das Kriegsbeil zu begraben und die Friedenspfeife zu rauchen. - At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe.

be on so.'s <span class="word-self">lastspan> legs
werden auf so. 's letzte Beine
enough (given to <span class="word-self">lastspan> child)
genug ist (zum letzten Kind gegeben)
every <span class="word-self">lastspan>
jeden letzten
gasp so.'s <span class="word-self">lastspan>
gasp so. 's letzte
have the <span class="word-self">lastspan> word
das letzte Wort haben
<span class="word-self">lastspan>
zuletzt

Charlie war noch ein Kind, als ich ihn zuletzt gesehen habe. - Charlie was a mere child when I saw him last.

Wann hast du sie zuletzt gesehen? - When did you see her last?

<span class="word-self">lastspan>
letzt

Ich habe letzte Woche begonnen, Chinesisch zu lernen. - I started learning Chinese last week.

Danke, dass Sie mir letzten Endes erklärt haben, warum die Leute mich für einen Idioten halten. - Thanks for having explained to me at last why people take me for an idiot.

<span class="word-self">lastspan>
dauern

Man weiß nie, wie lang diese Treffen dauern werden. - You can never tell how long these meetings will last.

Der König hofft und glaubt, dass die Liebe die ihm sein Volk jetzt erweist, auf immer dauern wird. - The king hopes and believes that the love that his people show to him will last forever.

<span class="word-self">lastspan> 2 million years
letzten 2.000.000 Jahre
<span class="word-self">lastspan> chance
letzte Chance
<span class="word-self">lastspan> day
letzten Tag
<span class="word-self">lastspan> decade
letzten Jahrzehnt
<span class="word-self">lastspan> gasp
letzten Atemzug
<span class="word-self">lastspan> hurrah
letztes Hurra
<span class="word-self">lastspan> judgement
Weltgericht
<span class="word-self">lastspan> judgment
Weltgericht
<span class="word-self">lastspan> man
letzten Mann
<span class="word-self">lastspan> names
Nachnamen
<span class="word-self">lastspan> one
letzte
<span class="word-self">lastspan> out
durchhalten
<span class="word-self">lastspan> page
letzte Seite
<span class="word-self">lastspan> straw
letzte Strohhalm
<span class="word-self">lastspan> times
letzten Mal
<span class="word-self">lastspan> touch
zuletzt touch
<span class="word-self">lastspan> week
letzte Woche

Ich habe letzte Woche begonnen, Chinesisch zu lernen. - I started learning Chinese last week.

Ich sah meinen Großvater letzte Woche. - I saw grandfather last week.

<span class="word-self">lastspan> weekend
am letzten Wochenende
<span class="word-self">lastspan> word
letzte Wort

Charlie entschied sich, das letzte Wort zu streichen. - Charlie decided to cross out the last word.

Goethes letzte Worte waren nicht Mehr Licht!, sondern was er im Sinn hatte zu sagen war Mer licht hier net guud., was Hessisch ist und so viel bedeutet wie Man liegt hier nicht gut.. - Goethe's last words were not more light! but what he had in mind was to say Mer licht hier net guud. In Hessian this means it isn't very suitable in here.

<span class="word-self">lastspan>, past
Endlich vorbei
long <span class="word-self">lastspan>
lange dauern
over the <span class="word-self">lastspan> few years
in den letzten Jahren
the <span class="word-self">lastspan> station
die letzte Station
till the <span class="word-self">lastspan>
bis zum letzten
to decide in the <span class="word-self">lastspan> instance
in letzter Instanz entscheiden
in the <span class="word-self">lastspan> resort, as a <span class="word-self">lastspan> resort
wenn alle Stricke reißen
<span class="word-self">lastspan>
das letzte Mal , letzter , vorig , zuletzt
Dänisch - Deutsch

Definition von last- im Dänisch Deutsch wörterbuch

låst
eingesperrt
Schwedisch - Deutsch

Definition von last- im Schwedisch Deutsch wörterbuch

<span class="word-self">lastspan>
ladungen
låst
eingesperrt
last-

    Aussprache

    Videos

    ... address the economic crisis. >> PHILLIPS: Okay. So our last question's ...
    ... I'd love to show Katie the pictures from this last trip. ...
Favoriten