compliance with the usages of the established church

listen to the pronunciation of compliance with the usages of the established church
Englisch - Türkisch

Definition von compliance with the usages of the established church im Englisch Türkisch wörterbuch

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur. - Conformity is an essential element of our homogeneous community.

Uygunluk özgürlüğün gardiyanı ve büyümenin düşmanıdır. - Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
Englisch - Englisch
conformity
compliance with the usages of the established church

  Silbentrennung

  com·pli·ance with the usages of the established church

  Türkische aussprache

  kımplayıns wîdh dhi yusıcız ıv dhi istäblîşt çırç

  Aussprache

  /kəmˈplīəns wəᴛʜ ᴛʜē ˈyo͞osəʤəz əv ᴛʜē ēˈstabləsʜt ˈʧərʧ/ /kəmˈplaɪəns wɪð ðiː ˈjuːsəʤəz əv ðiː iːˈstæblɪʃt ˈʧɜrʧ/

  Wort des Tages

  sacerdotal
Favoriten