kusurlu

listen to the pronunciation of kusurlu
Türkisch - Englisch
defective

Some diseases are caused by a defective gene. - Bazı hastalıklara kusurlu bir gen tarafından sebep olunmaktadır.

If defective in structure, they are perfect in function. - Yapı olarak kusurlu olsalar bile, onlar fonksiyon olarak mükemmeldir.

faulty
imperfect

I am fed up with imperfect people, so I've decided to isolate myself for a while. - Ben kusurlu insanlardan bıktım, bu yüzden bir süre kendimi tecrit etmeye karar verdim.

Love loves imperfectly. - Aşk kusurlu olarak sever.

incommensurate
unsound
mala in se
flawy
(Kanun) wanton
wanting
(Ticaret) spoiled
sketchy

Sami is acting really sketchy. - Sami gerçekten kusurlu davranıyor.

(Ticaret) foul
imperfectness
blameworthy
inaccurate
(Ticaret) deficient
tainted
faulty, defective, imperfect
culpable
incomplete
peccant
faulty, defective, flawed, imperfect
malformed
at fault, in the wrong
blamable
gappy
deficient in
flawed

The design itself is flawed. - Tasarı kendisi kusurlu.

The proposed law is significantly flawed. - Önerilen kanun önemli ölçüde kusurlu.

ımperfect
amiss
kusur
flaw

How can you speak such flawless German? - Nasıl böyle kusursuz Almanca konuşabiliyorsun?

I can't find a single flaw in his theory. - Onun teorisinde tek bir kusur bulamıyorum.

kusur
defect

If defective in structure, they are perfect in function. - Yapı olarak kusurlu olsalar bile, onlar fonksiyon olarak mükemmeldir.

Some diseases are caused by a defective gene. - Bazı hastalıklara kusurlu bir gen tarafından sebep olunmaktadır.

kusur
fault

It is cruel of you to find fault with her. - Onda kusur bulduğun için zalimsin.

For all his faults, Tom had a fundamental sense of decency. - Tüm kusurlarına rağmen, Tom temel ahlak anlayışına sahipti.

kusurlu ateşlenme
misfire
kusurlu bulmak
(deyim) find wanting
kusurlu fiil
(Kanun) quasi delict
kusurlu olarak
wrongfully
kusurlu olarak
(Kanun) wantonly
kusurlu olarak
sketchily
kusurlu oluşum
malformation
kusurlu teşekkül
(Tıp) malformation
kusurlu çalışma
malfunction
kusurlu ürün
(Ticaret) defective product
kusurlu ahşap
(Marangozluk) unsound wood
kusurlu ağaç
cull tree
kusurlu benek
(Telekom) defective pixel
kusurlu bir şekilde
defectively
kusurlu birim
(Ticaret) defective unit
kusurlu bulunmak
be found wanting
kusurlu gereç
defective material
kusurlu hale getirmek
make defective
kusurlu hareket
(Kanun) wrongful act
kusurlu ihmal
(Kanun) wanton negligence
kusurlu işçilik
defective workmanship
kusurlu işçilik
(Ticaret) faulty workmanship
kusurlu konşimento
(Ticaret) foul bill of lading
kusurlu köşe
(İnşaat) waney edge
kusurlu mallar
(Ticaret) defective units
kusurlu malzeme
defective material
kusurlu olma
faultiness
kusurlu olma korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) atelophobia
kusurlu olmak
fault
kusurlu oranı
fraction defective
kusurlu parçalar
defective parts
kusurlu sorumluluk
faulty responsibility
kusurlu sıva
(İnşaat) unsound plaster
kusurlu tasarım
defective design
kusurlu yapım
(Ticaret) imperfect manufacture
kusurlu yapım
(İnşaat) faulty construction
kusurlu yumurta
abnormal egg
kusurlu çarpışma
(Ticaret) negligent collision
kusurlu ünvan
(Kanun) imperfect title
kusurlu ürünler
(Hukuk) defective products
kusur
{i} vice
kusur
{i} failure
kusur
offense
kusur
failing
kusur
reportedly
kusur
objection
kusur
mistake

Excuse me, but you're mistaken. - Kusura bakma ama hatalısın.

kusur
defo
kusur
glitch
kusur
(Reklam) hickey
kusur
lapse
kusur
(Havacılık) discrepancy
kusur
(Ticaret) hidden defect
kusur
(Kanun) guilt
kusur
mar

Neither Tom nor Mary is correct. - Ne Tom ne de Mary kusursuz.

kusur
short-coming
kusur
culpability
kusur
culpable
kusur
peccadillo
kusur
(Askeri,Kanun) omission
kusur
imperfect

They have eliminated all imperfections. - Bütün kusurları ortadan kaldırdılar.

Love loves imperfectly. - Aşk kusurlu olarak sever.

kusur
{i} freckle
kusur
weak
kusur
wite
kusur
wrong

Don't take this the wrong way, but what you have related doesn't matter. - Kusura bakmayın ama, anlattıklarınızın hiçbir önemi yok.

There's nothing physically wrong with him. - Onda fiziksel olarak hiçbir kusur yok.

kusur
blot
kusur
demerit
kusur
deficiency
kusur
imperfection

I didn't notice the imperfection. - Ben kusuru fark etmedim.

I am loving Tatoeba despite all its imperfections. - Ben tüm kusurlarına rağmen Tatoeba'yı seviyorum.

kusur
defection
kusur
shortcoming
kusur
inaccuracy
kusur
offence
kusur
remissness
kusur
imperfectness
kusur
blemish
(nuksan) eksik, kusurlu, nâkıs
(Nuksan) missing, defective, Embroidery
kusur
{i} blame
kusur
default
kusur
defalcation
kusur
cavil
kusur
stigma
kusur
taint
kusur
(Hukuk) culpability, negligence, delinquency, fault
kusur
{i} scar
kusur
gaff
kusur
fault, defect, flaw, failing, blemish, offence, offense; deficiency, imperfection; disadvantage
kusur
infirmity
kusur
inaccurate
kusur
incomplete
kusur
foible
kusur
delinquent
kusur
remiss
kusur
fauxpas
Türkisch - Türkisch
Kusuru olan
taksirli
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Pahalanmak. *Eksilmek
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Bereketlenmek
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) İmtina', âciz olmak
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) (Kasr. C.) Kasırlar. Saraylar. Köşkler.(Şeytanın mühim bir desisesi : İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, istiğfar ve istiâze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki, nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksiratdan takdis etsin. Evet şey
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Bir hesabın üstü. Artan kısım
KUSUR
(Osmanlı Dönemi) Cem' olmalar
Kusur
(Osmanlı Dönemi) LEKE
Kusur
(Hukuk) TAKSİR
Kusur
(Osmanlı Dönemi) CEDB
kusur
(Osmanlı Dönemi) hatâ
kusur
Eksiklik, noksan, nakısa: "Biz bu meslek kusurundan oldum olası kendimizi kurtaramamışız ve hâlâ kurtaramamaktayız."- B. Felek. Özür
kusur
Eksiklik, noksan, nakısa
kusur
Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak
kusur
Özür
kusur
Elverişsiz durum
kusurlu
Favoriten