kullanıcı

listen to the pronunciation of kullanıcı
Türkisch - Englisch
user

Would you like to become a trusted user? - Güvenilir bir kullanıcı olmak istiyor musunuz?

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh? - Sizi seviyoruz, çünkü biz daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için Tatoeba'yı güncelliyoruz. Anlıyor musunuz? Sizi seviyoruz ha?

occupant
client
consumer
(Bilgisayar) logged on as:
party
(Bilgisayar) client/server
(Bilgisayar) run as
logged in as
logged on as
users

Now Tatoeba users have the opportunity to delete their own sentences, provided they are not linked to any translations. - Artık Tatoeba kullanıcılarının, herhangi bir çeviriye bağlı olmamaları şartıyla kendi cümlelerini silme olanağı var.

Users of Tatoeba shouldn't feel alone and desperate. - Tatoeba kullanıcıları kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeliler.

wielder
kullanıcı dostu
(Bilgisayar) User friendly

The software is user friendly, so everyone can work with it easily.

Kullanıcı Kılavuzu
Owners Guide , User's Guide
Kullanıcı arabirimi
UI(User Interface)
kullanıcı adı
user name
kullanıcı erişimi
user access
kullanıcı ihtiyaçları veritabanı
(Askeri) user requirements database
kullanıcı kitaplığı
user library
kullanıcı oltası
user hook
kullanıcı programı
user program
kullanıcı tanıma
(Askeri) user identification
kullanıcı testi
user testing
kullanıcı yazılımı
home-grown software
kullanıcı ülke
(Askeri) user nation
kullanıcı/makine arayüzü
(Askeri) man/machine interface
kullan
{f} using

By using Tatoeba one learns languages. - Bir insan Tatoeba'yı kullanarak dil öğrenir.

You should try to form the habit of using your dictionaries. - Sözlüklerini kullanma alışkanlığı oluşturmaya gayret etmelisin.

kullan
{f} used

The gym is used for the ceremony. - Spor salonu, tören için kullanıldı.

Uranium is used in the production of nuclear power. - Uranyum, nükleer gücün üretiminde kullanılmaktadır.

anonim kullanıcı
(Bilgisayar) anonymous user
birden çok kullanıcı
(Bilgisayar) multiple users
ikincil kullanıcı
(Bilgisayar) indirect user
usta kullanıcı
(Bilgisayar) power user
yetkili kullanıcı
licensed user (software)
yetkili kullanıcı
(Bilgisayar) licensed user
kullan
got round
kullan
{f} exploiting

Some people try to gain advantage by exploiting their personal contacts. - Bazı insanlar kendi kişisel bağlantılarını kullanarak avantaj kazanmaya çalışır

kullan
get round
kullan
used to

I used to use Twitter, but then found it a bit boring, so I stopped using it. - Twitter'ı kullanırdım, fakat sonra onu sıkıcı biraz buldum, bu yüzden onu kullanmayı durdurdum.

It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere. - O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

kullan
wield

Sami was wielding a knife. - Sami bir bıçak kullanıyordu.

Do you know how to wield an épée? - Epeyi nasıl kullanacağını biliyor musun?

kullan
utilize

Atomic energy can be utilized for peaceful purposes. - Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir.

I want you to utilize that object. - O nesneyi kullanmanı istiyorum.

kullan
make use of

Let's make use of our time wisely. - Zamanımızı akıllıca kullanalım.

The frail old man stubbornly refused to make use of a wheelchair. - Çelimsiz yaşlı adam inatla bir tekerlekli sandalyeyi kullanmayı reddetti.

kullan
{f} use

You used a condom for birth control, right? - Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi?

Windows is the most used operating system in the world. - Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur.

kullan
{f} exploit

The police found two crushed mobile phones in a trash can near the site of the killings and are attempting to exploit the data contained in them. - Polis cinayetlerin bulunduğu yere yakın bir çöp kutusunda ezilmiş iki cep telefonu buldu ve onların içerdikleri veriyi kullanmaya çalışıyor.

Some people try to gain advantage by exploiting their personal contacts. - Bazı insanlar kendi kişisel bağlantılarını kullanarak avantaj kazanmaya çalışır

kullan
{f} ply
kullan
(Bilgisayar) play

Most of the online users I play poker with have been newbies. - Poker oynadığım çevrimiçi kullanıcıların çoğu yeniler.

Mary used her fork to play with the food on her plate. - Mary çatalını tabağındaki yemekle oynamak için kullandı.

bilgisayarı ile başka bir sistemi bozan kullanıcı
hacker
kullanıcılar
users

Some cookies are stored indefinitely on users' hard drives. - Bazı cookie'ler kullanıcıların sabit disklerinde süresiz olarak kaydedilir.

Users of Tatoeba shouldn't feel alone and desperate. - Tatoeba kullanıcıları kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeliler.

Müşterek Kullanıcı El Kitabı-Mesaj Metin Formatı
(Askeri) Joint User Handbook-Message Text Formats
bilinmeyen kullanıcı
(Bilgisayar) unknown user
farklı bir kullanıcı
(Bilgisayar) another user
farklı kullanıcı
(Bilgisayar) another user
http kullanıcı aracısı
(Bilgisayar) http user agent
modifiye kullanıcı
(Tıp) modified user
oturum açan kullanıcı
(Bilgisayar) logged on user
uygulama kullanıcı grubu
(Askeri) application user group
yerel kullanıcı terminali
(Askeri) local user terminal
zaruri kullanıcı baypası tahsisi
(Askeri) assign essential user bypass
ziyaret eden kullanıcı
(Bilgisayar) visiting user
önemli kullanıcı baypası
(Askeri) essential user bypass
önemli kullanıcı yeniden anahtarlama değişkeni
(Askeri) essential user rekeying variable
kullanıcı
Favoriten