kestirmek

listen to the pronunciation of kestirmek
Türkisch - Englisch
nap

I laid down for a short nap and fell asleep for two hours. - Biraz kestirmek için uzandım ve iki saatlik bir uykuya daldım.

Tom said he wanted to take an afternoon nap. - Tom öğleden sonra kestirmek istediğini söyledi.

have a nap
take a nap
estimate
(İnşaat) predict
cause to cut
wink
have cut
drowse
forecasting
nod off
have a snap
have something cut
figure on
to have (sth) cut; to estimate, to predict, to conjecture; to nap, to doze, to have a snap, to snooze
zizz
to have (something) cut. kestirip atmak
have a snooze
to settle (something) quickly and finally
to doze off, take a cat nap
perceive
get some sleep
to estimate, predict
forecast
to make hasty decisions
snooze

I want to snooze some more. - Biraz daha kestirmek istiyorum.

conjecture
doze
kip
kestirmek (ne olduğunu)
make out
kestirmek (uyku)
nap
kes
{f} hewed
kestirme
{s} direct

Tom has a poor sense of direction. - Tom'un kötü bir yön kestirme yeteneği var.

kes
plimsoll
kes
(Bilgisayar) kill

I need some medicine to kill the pain. - Ağrıyı kesmek için biraz ilaca ihtiyacım var.

I thought for sure we'd be killed. - Kesinlikle öldürüleceğimizi düşündüm.

kes
sneaker
kestirme
doze
kestirme
guess
kestirme
(Askeri) spotting
kestirme
(Askeri) position finding
kestirme
lay-down
kestirme
(Dilbilim) prediction
kestirme
(Dilbilim) guessing
kestirme
(deyim) a short cut

They studied the map to find a short cut. - Kestirme bir yol bulmak için haritaya baktılar.

Tom took a short cut. - Tom kestirmeden gitti.

kes
cut down

Are you going to cut down all the trees here? - Buradaki tüm ağaçları kesecek misin?

They cut down the tree. - Onlar ağacı kestiler.

kes
truncate
kes
cut off

We were cut off while talking on the telephone. - Biz telefonda konuşurken bağlantı kesildi.

A doctor quickly cut off his left arm and stopped the heavy bleeding. - Bir doktor derhal onun sol kolunu kesip çıkardı ve ağır kanamayı durdurdu.

kes
{f} excise
kes
cut the cackle
kes
{f} cut

If you cut the tail off of a lizard, it will grow back. - Bir kertenkelenin kuyruğunu kesersen, o tekrar uzar.

The scissors won't cut anything. - Makas bir şey kesmez.

kes
hew
kes
{f} hack

I cut myself with a hacksaw. - Bir demir testeresi ile kendim kestim.

Tom hacked Mary's leg off with a rusty machete. - Tom paslı bir pala ile Mary'nin bacağını kesti.

kes
{f} hewn
kes
{f} knife

The tip of the knife is sharp. - Bıçağın ucu keskindir.

Tom cut his hand with a rusty knife. - Tom paslı bir bıçakla elini kesti.

kes
{f} cutting

After cutting habanero peppers, be careful not to rub your eyes. - Habanero biberlerini kestikten sonra gözlerini ovalamamak için dikkatli ol.

Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors? - Makasla kesmek yerine kumaşı niçin yırtıyorsun?

kes
{f} shear
kes
cut in

Please don't cut in while I'm talking with him. - Onunla konuşurken lütfen sözümü kesmeyin.

Don't cut in while we're talking. - Biz konuşuyorken kesme.

kes
cutoff
kes
{f} rip
kes
{f} shorn
kestirme
kip
kestirme
forty winks
kestirme
zizz
kestirme
catnap

A few hours' catnap will do you well. - Birkaç saatlik kestirme seni iyi yapacaktır.

kestirme
short

They studied the map to find a short cut. - Kestirme bir yol bulmak için haritaya baktılar.

We won't be able to arrive at the harbor in time. Let's take a shortcut. - Biz zamanında limana varamayacağız. Kestirmeden gidelim.

kes
curtail
kes
break

He's always breaking into our conversation. - Her zaman konuşmamızı kesiyor.

Rock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock. - Taş, makası ezer. Makas, kağıdı keser. Kağıt, taşı kaplar.

kes
amputate

Tom had one of his legs amputated. - Tom bacaklarından birini kestirdi.

I had to amputate Tom's leg. - Tom'un bacağını kesmek zorunda kaldım.

kestirme
nap

Tom said he wanted to take an afternoon nap. - Tom öğleden sonra kestirmek istediğini söyledi.

It's time for your afternoon nap. - Sizin öğleden sonra kestirmenizin zamanı.

uyku kestirmek
nap sleep
alagarson kestirmek
to bob
gözüne kestirmek
to feel oneself capable of
kes
heckle
kes
cut it out

You're not a child anymore so cut it out! - Artık bir çocuk değilsin bu yüzden kes artık.

kes
gash
kes
resect
kes
gym boot, sneaker
kes
shutt off
kes
exscind
kes
have done

What you have done is absolutely inexcusable. - Yaptığın şey kesinlikle affedilmez.

Stop acting like this Tom! I'm tired of this nonsense! Just have done with it already! - Böyle davranmayı kes Tom! Bıktım bu saçmalıktan! Bırak bu işleri artık!

kes
less of that
kes
dry up
kes
basketball shoe, (high-topped) sneaker
kes
cut#off
kes
cut it out!
kes
lance
kes
trephine
kes
shutt#off
kes
slit

The police think that Tom was stabbed before his throat was slit. - Polisler onun gırtlağı kesilmeden önce, Tom'un bıçaklandığını düşünmektedir.

Tom slit Mary's throat. - Tom Mary'nin boğazını kesti.

kes
trepan
kestirme
fourty winks
kestirme
(uyku) shuteye
kestirme
estimate
kestirme
shortcut

There is no shortcut to success. - Başarmak için kestirme yoktur.

It's a shortcut to the school. - Bu, okula bir kestirme yoldur.

kestirme
{s} summary
kestirme
forty
kestirme
direct, concise
kestirme
lay down
kestirme
estimate, guess; short cut; nap, doze, catnap; direct, short, concise
kestirme
{i} inkling
kestirme
lie down
saçımı kestirmek istiyorum
I would like to have a haircut
saçımı kestirmek istiyorum
I would like to have my hair cut
saçımı kestirmek ve fön çektirmek istiyorum
Please cut and blow dry my hair
saçını kestirmek
get one's hair cut
saçını kestirmek
to have one's hair cut; to have (someone) cut one's hair
saçını kestirmek
to have one's hair cut
saçını kestirmek
have a haircut
saçını kestirmek
get a haircut
saçını kestirmek
have one's hair cut
önceden kestirmek
dope
önceden kestirmek
dope out
şekeri kestirmek
to dissolve the sugar crystals in a syrup by boiling it together with a little lemon juice
Englisch - Englisch

Definition von kestirmek im Englisch Englisch wörterbuch

kes
the kestrel
Kes
kes
kes
Uncut hair, one of the five physical symbols that a Khalsa Sikh must have It is a symbol of spirituality
kes
The ISO 4217 currency code for the Kenyan Shilling
kes
Unshorn Hair
Türkisch - Türkisch
Anlamak, farkına varmak: "Bu çocuk zaten hâlâ durumunu kestirememiştir."- B. Felek
Karar vermek
Karar vermek: "Söze nereden, nasıl başlayacağımı kestiremiyorum."- H. Taner
Akıl yolu ile gerçeğe yakın bir yargıya varmak, tahmin etmek: "Ben bu kadar şeyi kestiremez miyim?"- M. Ş. Esendal
Kısa bir süre uyumak: "Rahmi peykenin köşesine büzülmüş, kestiriyordu."- B. Felek
Kısa bir süre uyumak
Kesme işini yaptırmak
Anlamak, farkına varmak
Kesilmesini sağlamak, kesilmesine yol açmak
Akıl yolu ile gerçeğe yakın bir yargıya varmak, tahmin etmek
tahmin etmek
(Osmanlı Dönemi) TAHSİM
KES
(Osmanlı Dönemi) f. İnsan. Kişi
KESTiRME
Amacı fazla uzatmadan anlatan
KESTiRME
Kaynatılıp limon sıkılarak koyulaştırılmış şeker şerbeti
KESTiRME
Alışılanın dışında kısa olan (yol), kese: "Evimden çıkar, bir kestirme yoldan beş dakikada evine varabilirdim."- S. F. Abasıyanık
KESTiRME
Kısaca, özet olarak
KESTiRME
Oturduğu yerde hafif ve kısa süreli uyuma
KESTiRME
Kestirmek işi
kes
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
kes
Dikenlerden yapılan hayvan yemi
kes
Jimnastik ayakkabısı
kes
Fiğ ve otlardan yapılan saman
kes
Samanın irisi
kes
Ayak bileklerini de içine alan kapalı jimnastik ayakkabısı
kes
Dövülerek saman yapılan ot
kes
Yonca samanı
kes
Hayvanların yemeyip bıraktıkları iri saman
kes
Yakmak için kullanılan iri saman
kes
Kapalı jimnastik ayakkabısı
kestirme
Alışılanın dışında kısa olan yol, kese
kestirme
Büyük kazan
kestirmek
Favoriten