kırlaşmış

listen to the pronunciation of kırlaşmış
Türkisch - Englisch
grizzled
grey
grizzly
gray
kır
{i} grizzle
kır
prairie

Laura Ingalls grew up on the prairie. - Laura Ingalls kırda büyüdü.

kır
field

I feel like dancing in the fields. - Canım kırlarda dans etmek istiyor.

There were six sheep in the field. - Kırsalda altı koyun vardı.

kır
countryside

They lived in the countryside during the war. - Savaş sırasında kırsalda yaşadılar.

Tom and Mary took a long walk through the countryside. - Tom ve Mary kırlarda uzun bir yürüyüş yaptılar.

kır
{f} broke

The horse broke its neck when it fell. - Düşen at boynunu kırdı.

Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him. - Jack kırdığı tabağı sakladı fakat küçük kız kardeşi onu gammazladı.

kır
{i} fell

The horse broke its neck when it fell. - Düşen at boynunu kırdı.

I broke my wrist when I fell on it. - Üzerine düştüğümde bileğimi kırdım.

kır
Moor
kır
{s} grey
kır
slopes
kır
wild

These wild flowers give off a nice smell. - Bu kır çiçeklerinden hoş bir koku yayılıyor.

The field is full of wild flowers. - Tarla kır çiçekleriyle dolu.

kır
blot
kır
the wild

I saw the girls pick the wild flowers. - Kızların kır çiçekleri topladığını gördüm.

Barsoom was the biggest Martian town. It had the fanciest saloon. It was the Wild, Wild Red. - Barsoom en büyük Mars kentiydi. En süslü salona sahipti. Orası Vahşi, Vahşi Kırmızıydı.

kır
the country

Tom and Mary took a long walk through the countryside. - Tom ve Mary kırlarda uzun bir yürüyüş yaptılar.

Why do you think Tom prefers living in the country? - Tom'un niçin kırsal alanda yaşamayı tercih ettiğini düşünüyorsun?

kır
country

Every summer I go to the countryside. - Her yaz kırsala giderim.

Tom and Mary took a long walk through the countryside. - Tom ve Mary kırlarda uzun bir yürüyüş yaptılar.

kır
grizzled
kır
wilderness
kır
breake
kır
hoar
kır
break up

Tom looks forward to his lunchtime run, to break up the monotony of his working day. - Çalışma günü monotonluğunu kırmak için Tom öğle vakti koşusuna can atıyor.

kır
{f} shattering
kır
shatter

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

kır
{f} breaking

I had no difficulty breaking the lock. - Kilidi kırmakta zorlanmadım.

She forgave me for breaking her mirror. - Aynasını kırdığım için beni bağışladı.

kır
{f} break

That boy often breaks our windows with a ball. - Şu çocuk sık sık bir top ile pencerelerimizi kırıyor.

But love can break your heart. - Ama aşk kalbinizi kırabilir.

kır
{f} broken

He got a broken jaw and lost some teeth. - Kırık bir çenesi var ve birkaç dişini kaybetti.

This window has been broken for a month. - Bu pencere bir aydır kırıktır.

kır
heath
kır
{f} shattered

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

kır
ruffle
kır
knap
kır
{i} moorland
kır
{i} bent

The bamboo bent but did not break. - Bambu eğildi ama kırılmadı.

kır
griseous
kır
riven
kır
{s} grizzly
kır
refract
kır
champaign
kır
weald
kır
{s} gray

Gray goes well with red. - Gri, kırmızı ile iyi gider.

That gray-haired man is Tom's father. - O kır saçlı adam Tom'un babası.

kır
rive

Tom and Mary picked some wildflowers by the river. - Tom ve Mary nehrin yanında birkaç kır çiçeği topladı.

kır
greyish
kır
grayish
kır
(Tabiat Doğa) de: Heideland heath
kır
frosty

Young plants should be protected in frosty weather. - Genç bitkiler kırağılı havadan korunmalıdır.

kır
grayness
kır
diffract
kır
uncultivated and open country
kır
grey, gray; grey, gray; (saç) hoary, hoar
kır
countryside, the country, rural area
Türkisch - Türkisch
kıranta
Kır
sahra
Kır
(Osmanlı Dönemi) BEYABAN
Kır
(Osmanlı Dönemi) BERİYYE
kır
Bu renkte olan. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer: "Araba tenha, düz yolda tıkır tıkır gidiyor, ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu."- Ö. Seyfettin
kır
Kulağı beyaz işaretli keçi
kır
Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer
kır
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk: "Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü."- F. R. Atay
kır
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer: "Bizim kır evinde roman var; fakat roman dersi verecek bir edebiyat kitabı yok."- F. R. Atay
kır
Tarla
kır
Bu renkte olan
kır
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer
kır
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk
kırlaşmış
Favoriten