tarla

listen to the pronunciation of tarla
Türkisch - Englisch
field

Some people are working in the fields. - Bazı insanlar tarlalarda çalışıyorlar.

The field is full of wild flowers. - Tarla kır çiçekleriyle dolu.

garden bed
(ekili) plantation
infield
field, arable field; garden bed
arable field
farm

The farmer scattered the wheat seeds in the field. - Çiftçi buğday tohumlarını tarlada saçtı.

The farmer ploughed his field all day. - Çiftçi bütün gün tarlasını sürdü.

territory
field crop
tarla ardıcı
fieldfare
tarla atkuyruğu
equisetum arvense
tarla ayrığı
(Botanik, Bitkibilim) couch grass
tarla ayrığı
(Botanik, Bitkibilim) agropyron repens
tarla açmak
clear-cut
tarla bitkileri
(Gıda) arable crops
tarla faresi
(Hayvan Bilim, Zooloji) microtus
tarla kazı
bean goose
tarla kazı
(Hayvan Bilim, Zooloji) anser fabalis
tarla kiraz kuşu
(Hayvan Bilim, Zooloji) emberiza calandra
tarla kirazkuşu
corn bunting
tarla kuşları
(Hayvan Bilim, Zooloji) alaudidae
tarla kuşu
(Hayvan Bilim, Zooloji) alauda arvensis
tarla kuşu
skylark
tarla sarmaşığı
(Botanik, Bitkibilim) morning glory
tarla sarmaşığı
bindweed
tarla sarmaşığı
(Botanik, Bitkibilim) convolvulus arvensis
tarla sincabı
(Hayvan Bilim, Zooloji) gopher
tarla sincabı
(Hayvan Bilim, Zooloji) spermophilus citellus
tarla sincabı
(Latin) citellus citellus
tarla sürmek
plough
tarla çintesi
(Hayvan Bilim, Zooloji) emberiza calandra
tarla çintesi
corn bunting
tarla bitkileri
Field crops

She studies at field corps department.

tarla işçisi
farm worker
tarla sürgüsü
field bolt
tarla sınırı
field boundary
tarla ayrığı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: buğdaygiller,necliye) [syn.: tarla ayrığı, ayrıkotu, ayrıkkökü] couch grass, witch grass, quackgrass
tarla açma
land clearing
tarla açma
(Tarım) assarting
tarla açmak
to clear a piece of land
tarla balıkçılığı
(Denizbilim) field fishery
tarla dren borusu
field drain pipe
tarla drenaj büzü
(Tarım) agricultured drain
tarla drenaj büzü
(Tarım) field drain
tarla drenajı
field drainage
tarla drenajı
(Tarım) land drainage
tarla drenajı
(Tarım) farm drainage
tarla faresi
field mouse
tarla faresi
meadow mouse
tarla hardalı
(Botanik, Bitkibilim) charlock
tarla hardalı
(Botanik, Bitkibilim) brassica
tarla hendeği
(Tarım) field ditch
tarla ilaç püskürteci
(Tarım) field sprayer
tarla işi
(Askeri) agricultural labour
tarla işçisi
field-hand
tarla kapasite bölgesi
(Tarım) field capacity zone
tarla kapasitesi
field capacity
tarla kertenkelesi
(Hayvan Bilim, Zooloji) ophisops elegans
tarla kiracısı
sharecropping
tarla kuşgiller
(Hayvan Bilim, Zooloji) melanocorypha
tarla kırazkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: yelvegiller) [syn.: tarla kırazkuşu, ekin yelvesi] corn bunting
tarla mera hakkı
(Kanun) common of shack
tarla nemi
field moisture
tarla nemi eşdeğeri
(Tarım) field moisture equivalent
tarla otlatması
(Tarım) field grazing
tarla sahibi
plantation owner
tarla sincabı
(Tabiat Doğa) (kemirgen, Fam: sincapgiller) ground squirrel, gopher
tarla sincabı
ground squirrel
tarla sincabı
souslik
tarla suyu dağıtma faktörü
field water distribution
tarla tabanı roller used
to level the soil in a field
tarla tarımı
(Tarım) field crop cultivation
tarla traktörü
(Otomotiv) farm tractor
tarla tırmığı
(Tarım) potato harvesting machine
tarla ziraatı
(Tarım) field crop cultivation
tarla ürünleri
field crops
tarla şerit ekimi
(Tarım) field strip cropping
tarla şeritvari ekim
(Tarım) field strip cropping
taşlı tarla
stony fields
sürülmüş (tarla)
plowed
yemyeşil (tarla/orman vb)
verdant
ekilmemiş tarla
fallow fields
anızlı tarla
stubble field
anızlı tarla
stubble
ağaççıl tarla kuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: tarlakuşugiller,toygarlar) [syn.: ağaççıl tarla kuşu, orman toygarı] woodlark
eve bitişik tarla
croft
işlenmemiş (tarla)
unploughed
sürülmemiş (tarla)
unploughed
sürülmemiş tarla
baulk
sürülmüş tarla
ploughed field
sürülmüş tarla
plowed field
yakılmış tarla
scorched earth
çiftliğe yakın tarla
infield
Türkisch - Türkisch
Deniz hayvanlarının çoklukla bulunduğu yer
Tarıma elverişli olan toprak parçası
Deniz hayvanlarının çok olduğu yer
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası: "Kulübelerinize ve tarlalarınıza ne kadar üzülseniz yeridir."- R. E. Ünaydın
seki
napızar
kır
(Osmanlı Dönemi) KİŞT
hora
tarla faresi
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
tarla kuşu
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda arvensis)
tarla kuşugiller
Ötücü kuşlardan, örnek hayvanı tarla kuşu olan bir familya
tarla sıçanı
Tarla faresi
tarla tump
Toprak parçası, toprak seddi, yığını
tepeli tarla kuşu
Tepeli uzun kuyruklu, at dışkıları arasında beslenen tarla kuşu
tarla
Favoriten