irk

listen to the pronunciation of irk
Englisch - Türkisch
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Nesil. Zürriyet. Sülâle
(Osmanlı Dönemi) Soy. Kök. Damar
(Osmanlı Dönemi) DAMAR
ırk
Breed
ırk
Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu: "Türkler, insan olarak, ulus olarak doğunun en üstün ve şerefli ırkıdır."- S. Birsel
ırk
Soy: "Esasta dağlı ırktan cahil bir kızcağızdı."- R. H. Karay
ırk
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
ırk
Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm
ırk
Soy
Englisch - Englisch
to irritate; annoy; bother

It irks me to do all this work and have someone destroy it.

to afflict with pain, vexation, or fatigue
{f} annoy, bother, irritate; tire
To weary; to give pain; to annoy; used only impersonally at present
If something irks you, it irritates or annoys you. The rehearsal process also irked him increasingly I must admit it irks me to see this guy get all this free publicity It irks them that some people have more of a chance than others for their voices to be heard. + irked irked Claire had seemed a little irked when he left. To be irritating, wearisome, or vexing to. See Synonyms at annoy. if something irks you, it makes you feel annoyed (Perhaps from yrkja )
irritate or vex; "It galls me that we lost the suit"
irked
Simple past tense and past participle of irk
ırk
{v} to vex, grieve, give pain or uneasiness
irked
Annoyed
irked
Past tense of irk
irked
{s} annoyed, bothered, irritated
irking
Present participle of to irk
Türkisch - Englisch
race
ırk
race

Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation. - İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler.

There are many different races in the world. - Dünyada birçok farklı ırk vardır.

ırk
{i} folk
ırk
racial

He's opposed to racial discrimination. - O, ırksal ayrımcılığa karşı çıktı.

There is still serious racial hatred against black people. - Siyah insanlara karşı hâlâ ciddi bir ırkçı nefret vardır.

ırk
{i} strain
ırk
(Denizbilim) natio

Japanese should not forget that America is a multiracial nation. - Japonlar Amerikanın çok ırklı bir ulus olduğunu unutmamalı.

ırk
phylon
ırk
race of
ırk
to race
ırk
lineage, blood, stock
ırk
race, racial group
ırk
phylo
ırk
peoples
ırk
flesh
irk
Favoriten