impediment

listen to the pronunciation of impediment
Englisch - Türkisch
{i} engel

Liderler, ekonomik büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. - Leaders are trying to do away with impediments to economic growth.

Miyopluğumu bir engel olarak görmüyorum. - I don't consider my myopia as an impediment.

mani
özür
{i} kekemelik
{i} pelteklik
{i} geciktirme
{i} engel, mâni
{i} ayak bağı
aksaklık
impediment to marry
(Kanun) evlenme manisi
constitute an impediment
engel teşkil etmek
constitute an impediment
engel oluşturmak
impediments
engeller

Liderler, ekonomik büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. - Leaders are trying to do away with impediments to economic growth.

speech impediment
(Tıp) konuşma bozukluğu
Englisch - Englisch
impediment
Favoriten