ihlal etme

listen to the pronunciation of ihlal etme
Türkisch - Englisch
(Ticaret) infringement
violation
transgression
infringing
violating
(Ticaret) annulment
violation
ihlal etmek
{f} violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

ihlal etmek
invade
ihlâl etmek
ruin
ihlal etmek
(Politika, Siyaset) abuse
ihlal etmek
(Kanun) impair
ihlal etmek
contravene
ihlal etmek
mar
ihlal etmek
derogate from
ihlal etmek
disturb
ihlal et
transgress
ihlal et
violate

We sued the insurance company because it violated the terms of our policy. - Biz sigorta şirketine poliçemizin şartlarını ihlal ettiği için dava açtık.

I will never violate a law again. - Bir yasayı tekrar asla ihlal etmeyeceğim.

ihlal et
{f} violated

They believed it violated the laws of God. - Onun, Allah'ın yasalarını ihlal ettiğine inanıyorlardı.

This violated the rules of the police department. - Bu, polis departmanı kurallarını ihlal etti.

ihlal etmek
infringe
ihlal etmek
trespass upon
ihlal etmek
break

The judge found Scopes guilty of breaking the law. - Hakim Scopes'i yasayı ihlal etmekle suçlu buldu.

Don't be afraid to break the rules a little. - Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma.

ihlal etmek
to break to, to infringe, to violate, to contravene
ihlal etmek
trespass on
ihlal etmek
to break, infringe, violate (a law, treaty, or agreement)
Türkisch - Türkisch

Definition von ihlal etme im Türkisch Türkisch wörterbuch

ihlal etmek
Bozmak, zarara uğratmak
ihlal etme
Favoriten