ihlal etme

listen to the pronunciation of ihlal etme
Türkçe - İngilizce
(Ticaret) infringement
violation
transgression
infringing
violating
(Ticaret) annulment
violation
ihlal etmek
{f} violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

ihlal etmek
invade
ihlâl etmek
ruin
ihlal etmek
(Politika, Siyaset) abuse
ihlal etmek
(Kanun) impair
ihlal etmek
contravene
ihlal etmek
mar
ihlal etmek
derogate from
ihlal etmek
disturb
ihlal et
transgress
ihlal et
violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

Tom violated the restraining order. - Tom yasaklama emrini ihlal etti.

ihlal et
{f} violated

They believed it violated the laws of God. - Onun, Allah'ın yasalarını ihlal ettiğine inanıyorlardı.

This violated the rules of the police department. - Bu, polis departmanı kurallarını ihlal etti.

ihlal etmek
infringe
ihlal etmek
trespass upon
ihlal etmek
break

Don't be afraid to break the rules a little. - Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma.

The judge found Scopes guilty of breaking the law. - Hakim Scopes'i yasayı ihlal etmekle suçlu buldu.

ihlal etmek
to break to, to infringe, to violate, to contravene
ihlal etmek
trespass on
ihlal etmek
to break, infringe, violate (a law, treaty, or agreement)
Türkçe - Türkçe

ihlal etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ihlal etmek
Bozmak, zarara uğratmak
ihlal etme