having emerged from

listen to the pronunciation of having emerged from
Englisch - Türkisch

Definition von having emerged from im Englisch Türkisch wörterbuch

out of
dışında

Yurt dışında seyahat söz konusu değil. - Traveling abroad is out of the question.

O, ülke dışında olduğu için sık sık Skype kullandı. - Because she was out of the country, she used Skype frequently.

out of
haricinde
out of
den dolayı
out of
siz

Siz arkadaşlara odamın dışında kalmanızı kaç kez söyledim. - How many times have I told you guys to stay out of my room?

Sizi oradan çıkaracağız. - We're going to get you out of there.

out of
hakkında

Yataktan çıkmadan önce günün geriye kalanında ne yapacağım hakkında düşünerek biraz zaman harcarım. - Before I get out of bed, I spend a little time thinking about what I'll be doing the rest of the day.

Şimdi birkaç aydır yeni gelişmeler hakkında bilgim yok. - I've been out of touch with things for several months now.

out of
dolayı

Tom John'un evliliğinden dolayı Mary ile konuşamadı. - Tom was unable to talk Mary out of marrying John.

Yolda bir arabanın olması dolayısıyla garajımdan çıkamadım. - I couldn't get out of my garage because there was a car in the way.

out of
yoksun

Tom onu bir adalet duygusundan yoksun olarak yaptı. - Tom did it out of a sense of justice.

out of
1. -den (Yeri değişen birinin/bir nesnenin çıkış yerini bildirir.): Take your hands out of your pockets! Ellerini ceplerinden çıkar! 2
out of
den dışarı
out of
den

Bu makine bozuk. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. - This machine is out of order. Please try again later.

Durum hızla denetimden çıktı. - The situation quickly got out of hand.

out of
-den uzak
out of
dışına

Beyaz bir köpek evin dışına fırladığında, o kapıyı henüz açmıştı. - She had hardly opened the door when a white dog rushed out of the house.

O, evin dışına giderken görüldü. - He was seen going out of the house.

out of
arasından

Tavan arasından dışarı çıkma. - Don't come out of the attic.

out of
-den yapılmış
out of
-den dolayı
out of
-den çıkma
out of
-dan
out of
-sız
Englisch - Englisch
out of

The cat is out of the bag.

having emerged from

  Silbentrennung

  ha·ving e·merged from

  Türkische aussprache

  hävîng îmırcd fırm

  Aussprache

  /ˈhavəɴɢ əˈmərʤd fərm/ /ˈhævɪŋ ɪˈmɜrʤd fɜrm/

  Wort des Tages

  schmendrik
Favoriten