havadan

listen to the pronunciation of havadan
Türkisch - Englisch
1. free, for nothing, without any effort, as a windfall, out of the blue. 2. empty, worthless
a) from the air b) effortlessly, for nothing c) empty, worthless
worthless
effortlessly
out of thin air
for nothing
(Havacılık,Teknik) aerial

The aircraft was conducting aerial reconnaissance. - Uçak havadan keşif yapıyor.

empty
unearned
gravy
hava
weather

According to the weather forecast, it will snow tomorrow. - Hava tahminlerine göre yarın kar yağacak.

The weather today is worse than yesterday. - Bugün hava dünkünden daha kötü.

hava
(Hukuk) air

Flowers and trees need clean air and fresh water. - Çiçeklerin ve ağaçların temiz havaya ve taze suya ihtiyacı vardır.

I'm at the airport now. - Şimdi havaalanındayım.

Havadan İhbar ve Uyarı Sistemi
(Askeri) Airborne Warning and Control System
havadan anlar
weather wise
havadan atma (atlama) bölgesi
(Askeri) extraction zone
havadan atma (atlama) kontrol subayı F
(Askeri) extraction zone control officer
havadan atmak
(top) balloon
havadan atmak
airdrop
havadan atmak
to air drop
havadan atılan cruise füzesi
(Askeri) air launched cruise missile
havadan atılan geliştirilmiş taktik sahte hedef
(Askeri) improved tactical air-launched decoy
havadan ağır
heavier-than-air
havadan ağır uçak
aerodyne
havadan denize
air-to-sea
havadan dökme yakıt atma sistemi
(Askeri) aerial bulk fuel delivery system
havadan erken ihbar ve kontrol
(Askeri) airborne early warning and control
havadan erken ihbar; hava seferi birliği
(Askeri) airborne early warning; air expeditionary wing
havadan erken uyarı
airborne early warning
havadan gelen şey
money for jam
havadan görünüş
aerial view
havadan hafif
lighter-than-air
havadan hareket destek filosu
(Askeri) air mobility support squadron
havadan havaya
air-to-air
havadan havaya arayüz
(Askeri) air-to-air interface
havadan havaya füze
(Askeri) air-to-air missile
havadan hızlı intikal
(Askeri) air mobility express
havadan intikal yeteneği harekat grubu
(Askeri) air mobility operations group
havadan intikal yeteneği harekatı filosu
(Askeri) air mobility operations squadron
havadan intikal yeteneği harekatı kontrol merkezi
(Askeri) air mobility operations control center
havadan intikal yeteneği kontrol timi
(Askeri) air mobility control team
havadan intikal yeteneği kısmı; büyükelçi
(Askeri) air mobility branch; ambassador
havadan karaya
(Askeri) air to ground
havadan karaya atılan füze-28A (Hound Dog)
(Askeri) Hound Dog
havadan karaya atılan füze-65 (Maverick)
(Askeri) Maverick
havadan nakledilen
airborne
havadan su içine
air-to-underwater
havadan sudan
randomly, desultorily
havadan sudan
1. at random, randomly, of this and that. 2. random, of a random nature
havadan sudan konuşma
(sevgililer) sweet nothings
havadan sudan konuşma
small talk
havadan sudan konuşmak
chitchat
havadan sudan konuşmak
to make small talk
havadan sıhhi tahliye filosu; havadan sıhhi tahliye sistemi
(Askeri) aeromedical evacuation squadron; aeromedical evacuation system
havadan sıhhi tahliye harekat filosu
(Askeri) aeromedical evacuation operations squadron
havadan sıhhi tahliye harekat timi
(Askeri) aeromedical evacuation operations team
havadan sıhhi tahliye irtibat timi
(Askeri) aeromedical evacuation liaison team
havadan sıhhi tahliye kontrol merkezi
(Askeri) aeromedical evacuation coordination center
havadan sıhhi tahliye kontrol takımı
(Askeri) aeromedical evacuation control team
havadan sıhhi tahliye mürettebatı
(Askeri) aeromedical evacuation crew member
havadan sıhhi tahliye; taarruz kademesi; etki zayıflaması dengeleyicisi
(Askeri) aeromedical evacuation; assault echelon; attenuation equalizer
havadan taşımak
to airlift
havadan taşınabilir hastane; asgariler tahsisi
(Askeri) air transportable hospital; assign thresholds
havadan taşınabilir tedavi birliği
(Askeri) air transportable treatment unit
havadan tohumlama
aerial seeding
havadan yardım
airdrop
havadan yere
air-to-ground
harekat alanı havadan sıhhi tahliye sistemi
(Askeri) theater aeromedical evacuation system
hava ulaştırma kontrol merkezi; havadan nakil ve ikmal hücresi
(Askeri) airlift control center; airlift coordination cell
kötü havadan aşınma
weathering
hava
surrounding air
hava
{i} flavour
hava
showing-off
hava
service

The weather service has issued a severe weather warning. - Hava hizmeti şiddetli hava uyarısı yayınladı.

Pilots communicate with airport services by radio. - Pilotlar telsizle havaalanı hizmetleri ile iletişim kurar.

hava
spirit

The senior citizens' spirits were high in spite of the bad weather. - Yaşlıların ruhları kötü havaya rağmen yüksekti.

hava
ether
hava
tone
hava
(Ticaret) common property
hava
boisterous
hava
aura
hava
naught

The naughty girl assumed an air of innocence. - Yaramaz kız bir masum havası üstlendi.

hava
nil
havadan sudan
of this and that
havadan sudan
randomly
hava
{i} flavor
hava
bubble

Rose was blowing bubbles. - Rose hava kabarcıkları üflüyordu.

hava
the element
hava
tune
hava
flourish
hava
ostentation
hava
mood

I'm really not in the mood for this. - Gerçekten bunun için havamda değilim.

Tom seems to be in no mood to talk. - Tom konuşmak için havasında görünmüyor.

hava
climate

The climate here is milder than that of Moscow. - Buradaki hava Moskova'dakinden daha ılıman.

He will soon get used to the climate here. - Yakında buradaki havaya alışacaktır.

havadan sudan
trivial
hava
style
hava
air of
hava
the air
hava
to air
hava
{i} splash
(havadan karaya atılan füze-69) kısa menzilli taarruz füzesi
(Askeri) short range attack missile
Hava
(Askeri) Advisory Group for Aerospace Research and Development
Müşterek Havadan Karaya Uzaktan Atılan Füze
(Askeri) Joint Air-to-Surface Standoff Missile
Müşterek Mühimmat Etkinliği Elkitabı (JMEM)/havadan karaya silahlanma sistemi
(Askeri) Joint Munitions Effectiveness Manual (JMEM)/air-to surface weaponeering system
geliştirilmiş orta menzilli havadan havaya fırlatılan füze
(Askeri) advanced medium-range air-to-air missile
hava
{i} splurge
hava
atmospheric
hava
atmosphere, prevailing emotional state
hava
shades
hava
nothing, bosh
hava
melody, tune, air
hava
flavour [Brit.]
hava
wind, breeze
hava
{i} aroma
hava
one's pleasure, whim; mood, humor, state of mind
hava
mus. pitch of a note
hava
sky

Our hot-air balloon rose into the sky. - Sıcak hava balonumuz gökyüzüne yükseldi

The sky promises fair weather. - Gökyüzü güzel hava vaadediyor.

hava
air; weather; atmosphere; climate; air, tune; wind; liking, pleasure; mood; style; attractiveness, charm; showing-off, airs, ostentation; naught, nothing, nil; aerial
hava
ambiance
hava
showing off

There were teenagers in the park showing off on their skateboards. - Parkta kaykaylarında hava atan gençler vardı.

He's just showing off in front of the girls. - Tek yaptığı kızların önünde hava atmak.

hava
swank
hava
strain

Air traffic controllers are under severe mental strain. - Hava trafik kontrolörleri ağır zihinsel yük altındadırlar.

hava
law air rights
hava
airs

The airspace around the airport was closed temporarily. - Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı.

The airspace around the airport was closed temporarily. - Havaalanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

hava
aerial

The aircraft was conducting aerial reconnaissance. - Uçak havadan keşif yapıyor.

hava
air, atmosphere
hava
ambience
hava
mien
hava
{i} side
hava
airs, affectation
hava
cavatina
hava
smell

After the fire, the smell of smoke remained in the air for days. - Yangından sonra, duman kokusu günlerce havada kaldı.

After the fire, the smell of smoke in the air lasted for days. - Yangından sonra, havadaki duman kokusu günlerce sürdü.

hava
atmosphere

There was a tense atmosphere in the room. - Odada gergin bir hava vardı.

The hotel has a homey atmosphere. - Otelin ev gibi havası var.

hava
environment, social environment
hava
wind

It was cold, and in addition, it was windy. - Hava soğuktu ve üstelik rüzgarlıydı.

It is windy today, isn't it? - Bugün hava rüzgarlı, değil mi?

hava
style, style of expression
hava
aero

Tom is an unemployed aeronautical engineer. - Tom işsiz bir havacılık mühendisidir.

Leon works for the German Aerospace Center. - Leon Alman Havacılık ve Uzay Merkezi için çalışıyor.

hava
vanity
hava
music

Music surrounds our lives like air. - Müzik hayatımızı hava gibi çevreler.

havadan sudan
nitpicking
her havadan çalmak
1. to be versatile. 2. to claim to be knowledgeable about many different things
hesaplanan havadan salma noktası; muhtemel durum alternatif yol planı
(Askeri) computed air release point; contingency alternate route plan
ileri hava kontrolörü (havadan)
(Askeri) (A) forward air controller (airborne)
konvansiyonel havadan fırlatılan cruise füzesi
(Askeri) conventional air-launched cruise missile
kötü havadan etkilenmiş
weather worn
kötü havalarda havadan atma sistemi
(Askeri) adverse weather aerial delivery system
kısa menzilli havadan atılan füze
sidewinder
kısa menzilli havadan karaya taarruz füzesi; sistem değişimi ve modernizasyonu
(Askeri) short-range air-to-surface attack missile; system replacement and modernization
müşterek havadan indirme/hava ulaştırmacılığı eğitimi
(Askeri) joint airborne/air transportability training
müşterek havadan muhabere merkezi/komuta yeri
(Askeri) joint airborne communications center/command post
müşterek idari yönerge; müşterek havadan indirme denetlemesi
(Askeri) joint administrative instruction; joint airdrop inspection
taktik havadan atılan sahte hedef
(Askeri) tactical air-launched decoy
Englisch - Englisch

Definition von havadan im Englisch Englisch wörterbuch

Hava
{i} female first name (Hebrew)
Türkisch - Türkisch
Emeksiz, açıktan
Boş, değersiz
HAVA
(Osmanlı Dönemi) Bir binanın üzerine kat çıkma hakkı
HAVA
(Osmanlı Dönemi) (Hevâ) Hava. Dünyayı çeviren atmosfer. Cevv. Yer ile gök arası
HAVA
(Osmanlı Dönemi) Bir yerin hâli ve sıhhat bakımından durumu
HAVA
(Osmanlı Dönemi) Hafif yel
HAVA
(Osmanlı Dönemi) Müzikte ezgili ses, sad
Hava
ambiyans
Hava
esir
hava
Sonuçsuz, anlamsız, boş durum, davranış, söz vb
hava
Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık
hava
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
hava
Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır
hava
Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin
hava
Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç
hava
Tarz, üslûp
hava
Müzik parçalarında tür
hava
Sonuçsuz, anlamsız, boş durum, davranış, söz. Çekicilik, albeni, alım, cazibe
hava
Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi
hava
Çekicilik, albeni, alım, cazibe
hava
Gökyüzü doğrultusunda
hava
Meteorolojik olayların bütünü
hava
Esinti
hava
Meteorolojik olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal
hava
Çevreyi kuşatan boşluk
hava
Gökyüzü
hava
Bir kimsenin durumunu belirten özellik
hava
Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki, bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner
hava
Duygular
hava
Keyif, âlem
hava
Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık
hava
Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu
hava
Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans
havadan
Favoriten