gerin

listen to the pronunciation of gerin
Türkisch - Englisch
Stretch
geri
back

He isn't back yet. He may have had an accident. - O henüz geri gelmedi. Kaza geçirmiş olabilir.

He came back before eight. - Sekizden önce geri döndü.

geri
{i} rest

Do you want the rest of my sandwich? - Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz?

Where are the rest of the files? - Dosyaların geri kalanı nerede?

geri
rear

Tom always looks in the rearview mirror before he backs up. - Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar.

geri
{s} reverse

Tom started the car and put it in reverse. - Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı.

geri
behind

The bus was behind schedule. - Otobüs tarifenin gerisindeydi.

He's behind the times in his methods. - O metotlarında zamanın gerisindedir.

geri
(Bilgisayar) backspace
geri
(Bilgisayar) back to
geri
imbecile
geri
with-
geri
arrears
geri
undeveloped
geri
lag
geri
(Bilgisayar) back space
geri
(Bilgisayar) previous
geri
aft
geri
(Bilgisayar) prev
geri
background
geri
remainder
geri
stupid
geri
(Bilgisayar) bksp
geri
reclaim
geri
provincial
geri
back from
geri
reclaimed
geri
to back
geri
restored to
geri
back in

Tom told Mary to put the hammer back into the toolbox when she was finished using it. - Tom Mary'ye kullanmayı bitirdiğinde çekici alet çantasına geri bırakmasını söyledi.

I'll be back in a wink. - Kaşla göz arasında geri döneceğim.

geri
pull away
geri
{s} slow

That was because my watch was five minutes slow. - Sebebi saatimin beş dakika geri kalmasıydı.

My watch is five minutes slow. - Saatim beş dakika geri kalmış.

geri
backwards

Tom is walking backwards. - Tom geriye doğru yürüyor.

Tom bends over backwards to please Mary. - Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir.

geri
{s} hind

In hindsight, this was a mistake. - Geriye dönüp baktığımda, bu bir hataydı.

geri
rearward
geri
{s} posterior
geri
aback
geri
retro
geri
with

She will return within an hour. - O bir saat içinde geri dönecektir.

I think everyone looks back on their childhood with some regret. - Bence herkes biraz pişmanlık ile kendi çocukluğuna geri bakar.

geri
re
geri
reversing
geri
{s} backward

The actress fell backward over the stage. - Aktris, sahne üzerinde geriye düştü.

She is backward in expressing her opinion. - O, fikrini ifade etmede geri kalmış.

geri
the rest, remaining part, remainder, what's left
geri
back, back side, rear, the space behind
geri
slow (timepiece)
geri
the past
geri
backward, behind in time or progress, behindhand
geri
retarded, backward
geri
outcome, result
geri
back, rear, reverse; rest, remainder; back, hind; backward, undeveloped; (saat, vb.) slow; stupid, half-witted, imbecile; back, backward(s)
geri
anus (of an animal)
geri
back, backward, to the rear
geri
Back up!/Back!
Englisch - Englisch

Definition von gerin im Englisch Englisch wörterbuch

Geri
A diminutive of the female given name Geraldine, also used as a formal given name
geri
Kick
Türkisch - Türkisch

Definition von gerin im Türkisch Türkisch wörterbuch

geri
Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş
Geri
(Osmanlı Dönemi) BAZPES
geri
Geçmiş, mazi
geri
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
geri
Bundan başkası: "Kaşla göz, gerisi söz."- Atasözü
geri
Hayvanda boşaltım organının dışı
geri
Eksik gösteren (saat)
geri
Boşaltım organının dışı
geri
Son, sonuç
geri
Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay
geri
Geri dön, geri git!
geri
Bir şeyin sona kalan bölümü
geri
Keçi kılından yapılmış büyük çadır
geri
Araba üzerine gerilerek içine saman veya tahıl doldurulmuş büyük kıl çuval
geri
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı
geri
Eksik gösteren
geri
Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık
geri
Geriye doğru
geri
Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval
geri
Aptal, anlayışsız
geri
Bundan başkası
geri
Büyük çuval
gerin
Favoriten