gerideki

listen to the pronunciation of gerideki
Türkisch - Englisch
posterior
rear
geri
back

He isn't back yet. He may have had an accident. - O henüz geri gelmedi. Kaza geçirmiş olabilir.

He came back before eight. - Sekizden önce geri döndü.

geri
{i} rest

Please, remember those words for the rest of your life. - Lütfen hayatınızın geriye kalanı için bu kelimeleri hatırlayın.

I put the rest of your clothes in the laundry. - Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum.

geri
rear

Tom always looks in the rearview mirror before he backs up. - Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar.

geri
{s} reverse

Tom started the car and put it in reverse. - Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı.

geri
behind

They decided to leave extra food behind. - Ekstra yiyeceği geride bırakmaya karar verdiler.

I tried to stop him, but he left me behind. - Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı.

geri
arrears
geri
background
geri
provincial
geri
stupid
geri
(Bilgisayar) back to
geri
imbecile
geri
(Bilgisayar) bksp
geri
reclaim
geri
(Bilgisayar) backspace
geri
(Bilgisayar) previous
geri
remainder
geri
aft
geri
(Bilgisayar) prev
geri
(Bilgisayar) back space
geri
lag
geri
undeveloped
geri
with-
geri
to back
geri
restored to
geri
reclaimed
geri
back in

I will be back in two week's time. - İki haftalık süre içinde geri döneceğim.

I'll be back in a wink. - Kaşla göz arasında geri döneceğim.

geri
back from
en gerideki
rearmost
geri
backwards

Tom stumbled backwards. - Tom geriye tökezledi.

Tom is walking backwards. - Tom geriye doğru yürüyor.

geri
{s} slow

That was because my watch was five minutes slow. - Sebebi saatimin beş dakika geri kalmasıydı.

This watch is ten minutes slow. - Bu saat on dakika geridir.

geri
pull away
geri
{s} backward

Tom bends over backwards to please Mary. - Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir.

The actress fell backward over the stage. - Aktris, sahne üzerinde geriye düştü.

geri
{s} posterior
geri
{s} hind

In hindsight, this was a mistake. - Geriye dönüp baktığımda, bu bir hataydı.

geri
rearward
geri
retro
geri
with

In the end, the Germans were forced to withdraw. - Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı.

I think everyone looks back on their childhood with some regret. - Bence herkes biraz pişmanlık ile kendi çocukluğuna geri bakar.

geri
aback
geri
re
geri
the rest, remaining part, remainder, what's left
geri
reversing
geri
slow (timepiece)
geri
the past
geri
backward, behind in time or progress, behindhand
geri
retarded, backward
geri
outcome, result
geri
back, rear, reverse; rest, remainder; back, hind; backward, undeveloped; (saat, vb.) slow; stupid, half-witted, imbecile; back, backward(s)
geri
back, back side, rear, the space behind
geri
back, backward, to the rear
geri
Back up!/Back!
geri
anus (of an animal)
Englisch - Englisch

Definition von gerideki im Englisch Englisch wörterbuch

Geri
A diminutive of the female given name Geraldine, also used as a formal given name
geri
Kick
Türkisch - Türkisch

Definition von gerideki im Türkisch Türkisch wörterbuch

geri
Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş
Geri
(Osmanlı Dönemi) BAZPES
geri
Geçmiş, mazi
geri
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
geri
Bundan başkası: "Kaşla göz, gerisi söz."- Atasözü
geri
Hayvanda boşaltım organının dışı
geri
Eksik gösteren (saat)
geri
Boşaltım organının dışı
geri
Son, sonuç
geri
Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay
geri
Geri dön, geri git!
geri
Bir şeyin sona kalan bölümü
geri
Keçi kılından yapılmış büyük çadır
geri
Araba üzerine gerilerek içine saman veya tahıl doldurulmuş büyük kıl çuval
geri
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı
geri
Eksik gösteren
geri
Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık
geri
Geriye doğru
geri
Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval
geri
Aptal, anlayışsız
geri
Bundan başkası
geri
Büyük çuval
gerideki
Favoriten