teminât

listen to the pronunciation of teminât
Türkisch - Englisch
warrant
assurance
warrant
(Kanun,Ticaret) collateral

We'll use the house as collateral so we can borrow some money. - Biraz para ödünç alabilmemiz için evi teminat olarak kullanacağız.

pignus
(Kanun,Sigorta,Ticaret) cover
(Kanun) securitas
(Ticaret) cover note
(Kanun) conduct
(Latin) cautio
warrantee
(Ticaret) naked
security of tenure
(Ticaret) margin
(Politika, Siyaset) back-up
(Ticaret) safe guards
time deposit
(Ticaret) warranter
(Ticaret) bond
(Sigorta) coverage
safeguard
(Kanun,Teknik) warranty
teminat akçesi: security, money given as a guaranty
teminat mektubu: letter of guaranty
guaranty, guarantee, something given or possessed in order to guarantee something
assurance, word of assurance
guaranty, guarantee; security
(Hukuk) surety, warranty, guaranty, security, pledge
surety
caution
bail
gage
pledge
down payment
caution money
indemnification
deposit
recognizance
guarantee

In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights. - ABD'de din özgürlüğü Haklar Bildirisinin teminatlarından biridir.

Rote learning might help you to pass exams, but it's no guarantee that you'll really understand the subject matter. - Ezbere öğrenme sınavları geçmenizde fayda sağlayabilir ama konuyu gerçekten anlayacağınızın teminatı değildir.

indemnity
security
earnest
hostage
security
safe guard
pledge
down payment
surety
guaranty
guarantee

Rote learning might help you to pass exams, but it's no guarantee that you'll really understand the subject matter. - Ezbere öğrenme sınavları geçmenizde fayda sağlayabilir ama konuyu gerçekten anlayacağınızın teminatı değildir.

In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights. - ABD'de din özgürlüğü Haklar Bildirisinin teminatlarından biridir.

assurance
earnest(2)
teminat akçesi
earnest money
teminat altında
(Sigorta) held covered
teminat altında
(Kanun) bonded
teminat belgesi
(Sigorta) cover note
teminat fonu
(Ticaret) guarantee fund
teminat kapsamı
(Ticaret) coverage
teminat kredisi
(Ticaret) guarantee credit
teminat makbuzu
(Ticaret) certificate of deposit
teminat mektubu
guarantee letter
teminat mektubu
(Ticaret) letter of bank guarantee
teminat mektubu
(Ticaret) back letter
teminat vermek
give security
teminat vermek
give a guarantee
teminat vermek
(Ticaret) vouch for
teminat vermek
(Kanun) warrant
teminat gösterme
collateral
teminat mektubu
Letter of guarantee, letter of indemnity, indemnity bond
teminat sertifikası
(Ticaret) security certificate
teminât mektubu
Letter of indemnity
teminat akçesi security, money given as
a guaranty
teminat almak
get guarantee
teminat almak
take something as security
teminat almak
take security
teminat almak
take something as pledge
teminat artırımı
collateral enhancement
teminat cirosu
(Ticaret) restricted endorsement
teminat durumu
(Ticaret) collateral standing
teminat havuzu
(Ticaret) cover pool
teminat hesabı
time deposit account
teminat isteme
(Kanun) demanding security
teminat işlemi
(Ticaret) secured transaction
teminat marjı
(Ticaret) collateral security margin
teminat mektubu
letter of guaranty
teminat mektubu almak
receive a letter of guaranty
teminat mektubu limiti
letter of guaranty limit
teminat mektubu yazmak
write a letter of guarantee
teminat mektubu yazmak
draft a letter of guarantee
teminat parası
(Ticaret) caution money
teminat senedi
(Ticaret) back bond
teminat senedi
(Ticaret) guaranteed bill
teminat senedi
(Ticaret) collateral bill
teminat süresi
(Ticaret) term of guaranty
teminat süresi
warranty period
teminat süresi
guarantee period
teminat sınırı
(Kanun) limit of cover
teminat tahvili
(Ticaret) back bond
teminat talebi
(Ticaret) warranty claim
teminat varakası
(Kanun) security bond
teminat veren
(Kanun) cautioner
teminat verme
giving a security
teminat verme
impignoration
teminat vermeme
(Kanun) failure to give security
teminat yatırmak
make a down payment
teminât alan kimse
distrainer
teminât alan kimse
distrainor
teminât depozitli
secured
teminât mektubu
indemnity bond
teminât olarak verilmiş
bailable
teminât veren kimse
(mal) bailor
teminât verilen kimse
warrantee
teminât verme
(mal) bailment
teminât vermek
guarantee
teminât vermek
protest
teminât vermek
secure
teminât vermek
indemnify
avans teminat mektubu
(Ticaret) advance payment guarantee
avans teminat mektubu
(Ticaret) advance payment bond
banka teminat mektubu
Letter of guarantee
kesin teminat
(Finans) performance security
kesin teminat mektubu
(Finans) performance bond
teminatlar
Bonds
ayni teminat
law real security
bedeli teminat içindir
value to stand as a specific guarantee' (inscribed on checks)
borca karşılık teminat
indemnity against liability
borcu teminat altına almak
(Ticaret) collateralize
ikinci derecede teminat
(Ticaret) junior security
ilave teminat
(Ticaret) collateral guaranty
ilave teminat
(Ticaret) collateral guarantee
kalite teminat timi
(Askeri) quality assurance team
karşılıklı teminat
collateral
mevduat teminat planı
(Hukuk) deposit guarantee scheme
nakdi teminat law security given or possessed
in the form of ready money
tamamlayıcı teminat
collateral security
tamamlayıcı teminat
collateral
Türkisch - Türkisch
Garanti, güvence
Garanti, güvence: "Ben böyle gülümseyen teminatlara hayatımda çok tesadüf ettiğim için..."- A. Gündüz
teminat akçesi
Artırma ve eksiltmeye girenlerden garanti karşılığı alınan para
teminat mektubu
Bir kimsenin belirli bir işi yapabileceğine ilişkin, bankalarca verilen para güvencesini içeren belge
teminat senedi
Ticarî kuruluşkarın kullanabilecekleri krediye karşılık olarak bankalarda bulundurdukları müşteri çeki ve senetleri
kesin teminat
performance bond
kesin teminat mektubu
performance bond letter
ZAPTA KARŞI TEMİNAT
(Hukuk) Müşterinin satın aldığı bir mala karşı, satış zamanında var olan bir hak nedeni ile yapılabilecek herhangi bir müdahale önlemek ve malın kısmen veya tamamen zaptı durumunda,müşterinin uğradığı zararı tazmin etmek
geçici teminat
İhalelere katılanların yatırmak zorunda olduğu teminat
nakdi teminat
Borcun ödeneceğine dair, alacaklıya parayla sağlanan güvence
nakdi teminat
Kredi kullanılması durumunda güvence olarak gösterilen nakit değer
teminât
Favoriten