feed

listen to the pronunciation of feed
Englisch - Türkisch
beslemek

O, kuşları beslemek için istekliydi. - She was eager to feed the birds.

Oyundan sonra, o, köpeğini beslemek için doğruca eve gitti. - After the game, he went straight home to feed his dog.

(Tekstil) 1. beslemek 2. besleme
(Tıp) Beslemek, gıda vermek, yedirmek
ot
ikmal
hayvan yiyeceği
yemlemek
yiyecek vermek
besin
beslenmek
yemek

Annem bana hepimiz yemek yeyinceye kadar köpeği beslemememi rica etti. - My mother asked me not to feed the dog until after we had all eaten.

Tom dün köpeğine yemek vermeyi unuttu. - Tom forgot to feed his dog yesterday.

mama

Köpeğimi ne tür mamayla beslemeliyim? - What kind of food should I be feeding my dog?

Köpeğime her akşam iki fincan köpek maması yediririm. - I feed my dog two cups of dog food every evening.

gereksinimlerini sağlamak
yiyecek

İki köpeğim var ve onlardan her birini aynı miktarda yiyecekle besliyorum. - I have two dogs and I try to feed them each the same amount of food.

Aileni beslemek için yeterli yiyecek bulamazsan ne yaparsın? - What'll you do if you can't find enough food to feed your family?

yem

Filin yemeği binlerce karınca doyurmaya yeter. - The elephant's meal is enough to feed thousands of ants.

Akşam yemeğini yemeden hemen önce köpeğimi beslerim. - I feed my dog just before I eat dinner.

takviye etme
{f} besle

Çoğu balinalar planktonla beslenir. - Most whales feed on plankton.

Herkes yeni kelimeleri göstermek için veritabanını besleyebilir. - Everyone can feed the database to illustrate new vocabulary.

(Bilgisayar) Özet akışı, bilgilendirme
besleme

O, büyük ailesini beslemek zorundaydı. - He had to feed his large family.

Tom köpeğini sabah beslemez, sadece akşam. - Tom doesn't feed his dog in the morning, only in the evening.

{f} otlamak
spor pas vermek
{f} yedirmek; on ile beslemek
{f} yedirmek

Herkese yedirmek için yeterli sandviç yaptı. - Tom made enough sandwiches to feed everyone.

geçirmek
{f} (hayvan) beslenmek; on yemek, ile beslenmek
{f} geçindirmek
ihtiyacını temin etmek
desteklemek
feed on karnını doyurmak
{f} bakmak
gıda almak
{f} yemek yemek
yiyeceğini vermek
feed up fazla yedirmek
besle,v.besle: n.besleme
gıdası olmak
{f} otlatmak
{f} yemek vermek
{f} (fed)
{f} doyurmak

Anneler çocuklarını doyurmak için kendileri açlıktan öldü. - Mothers starved themselves to feed their children.

(Tıp) Yiyecek, gıda, havyan yemi
{i} yem, yemek; yiyecek, gıda
itme
bebek maması
(Gıda) tohum

Tavukları tohumla besle. - Feed chickens with seeds.

beslenmek (hayvan)
ilerleme
yemi
feeding
besleme

Köpeğimi ne kadar beslemeliyim? - How much food should I be feeding my dog?

Köpeğimi ne tür mamayla beslemeliyim? - What kind of food should I be feeding my dog?

feed on
ile beslenmek
feed on
ile beslemek
feed on
(Fiili Deyim ) ile besle(n)mek , yemek
feed into
içine beslemek
feed on
yemek
feed cable
besleme kablosu
feed consumption
yem tüketimi
feed forward
ileri besleme
feed grinder
yem kırma makinesi
feed hopper
besleme hunisi
feed pipe
besleme borusu
feed pump
besleme pompası
feed stuff
tavuk yemi
feed stuff
yem
feed tank
besleme deposu
feed up
besiye koymak
feed up
fazla yedirmek
feed up
semirtmek
feed with a bottle
biberonla besle
feed with a spoon
kaşıkla besle
feed-water
besleme suyu
FEED OFF THE ARM SEWING MACHINE
KOLLU DİKİŞ MAKINESI(KALIN PANTOLONLARDA AG DIKISINI TEMIZ YAPAN MAKINE)
feed a cold
feed soğuk
feed channel
şerbet kanalı, şerbet oluğu
feed chute
besleme oluğu
feed close
feed yakın
feed cow on grass
cim beslenen inek
feed crop
yem bitkisi
feed data
veri yüklemek
feed distributor
yem dağıtıcı
feed dog
(Tekstil) dikiş makinası iğnesi
feed down
aşağı besleme
feed fire
feed yangın
feed head
feed kafa
feed horn
besleme boynuzu
feed in
Yem
feed line
besleme hattı
feed mill
(Tarım) yem kırma makinesi
feed off
ile beslenmek
feed out
destek kaybı
feed pitch
besleme aralığı
feed pressure
besleme basıncı
feed punch
feed yumruk
feed rate
(Endüstri) Besleme oranı
feed reel
besleme makarası
feed rod
(Mühendislik) talas mili
feed so.'s eyes with so.
besleme kadar. çok gözlerde var
feed so.'s hope with
besleme kadar. 'ile umut var
feed someone a line
(deyim) Aldatmak, kandırmak
feed the family
aileyi beslemek
feed the market
pazar besleme
feed through
feed
feed to
beslemesine
feed unit
yem birimi
feed valve
besleme valfı
feed water pump
(Mühendislik) besleme suyu pompası
feed water tank
(Mühendislik) besleme suyu tankı
feed with a spoon
bir kaşık ile besleme
feed your face
Yüzünü besleme
feed a round into the chamberlain
(Askeri) Namluya fişek sürme
feed back
karşılık
feed belt
(Askeri) FİŞEK ŞERİDİ: Bak. "ammunition belt"
feed by converter tops
(Tekstil) koparma konvertör prosesi
feed in information
(Bilgisayar) giriş bilgisi
feed mechanism
(Askeri) BESLEME TERTİBATI: Otomatik dolduruşlu veya otomatik bir silahta, boş kovanlar dışarı atılır atılmaz yeni fişek veya kartuşları yerine süren tertibat. Buna "feeding device" da denir
feed off
bir şeyi yararına kullanmak
feed on left
(Bilgisayar) soldan besle
feed on right
(Bilgisayar) sağdan besle
feed one's ego
egosunu tatmin etmek
feed pipe
(Tekstil) besleme hattı
feed pump
(İnşaat) transfer pompası
feed regulator
(Tekstil) besleme regülatörü
feed roller
(Tekstil) alıcı silindir, besleme silindiri, besleme valsi
feed stop
(Tekstil) fitil durdurma tertibatı
feed the fishes
balıklara yem olmak
feed the fishes
kusmak (denize)
feed track
(Tekstil) besleme (nakil) bandı
feed tube
(Tekstil) besleme borusu
feed up
besiye çekmek
feed water
(Tekstil) besleme suyu
fed
{f} besle

Onun evinde,domuzlar mutfak çöpüyle beslenirdi. - In her home, kitchen garbage was fed to the pigs.

Henüz köpeği besledin mi? - Have you fed the dog yet?

through-feed
(Gemicilik) Bir uçtan uca besleme yöntemi
belt feed
(Askeri) şerit besleme
fed
beslenmiş
fed
beslenmek

Amazon, çok sayıda kollardan beslenmektedir. - The Amazon is fed by a large number of tributaries.

fed
(Ticaret) federal rezerv sistemi
feeding
rehber
feeds
yemler
force feed
tazyikli yağlama
form feed
(Bilgisayar) sayfa ilerletme
form feed
(Bilgisayar) sayfa başı tuş
form feed
(Bilgisayar) kağıt besleme
form feed
(Bilgisayar) sayfa besleme
front feed
(Bilgisayar) önden besleme
gravity feed
çekim ile besleme
gravity feed
doğal akışlı besleme
rear feed
(Bilgisayar) arka besleme
roll feed
(Bilgisayar) rulo besleme
starter feed
(Denizbilim) başlangıç yemi
wire feed
(Bilgisayar) tel beslemesi
advance feed tape
önden çekilmeli şerit
animal feed
hayvan yemi
animal feed factory
yem fabrikası
auto feed
otomatik besleme
automatic feed
otomatik besleme
bin feed
seleden beslemeli
blended feed
karışık yem
bottle-feed
biberonla beslemek
bottle-feed
mamayla beslemek
breast-feed
ana sütüyle beslemek
breast-feed
emzirmek

Ben bebeğimi emzirmek zorundayım. - I have to breast-feed my baby.

centre feed tape
merkezden beslemeli bant
chicken feed
kuş yemi
chicken feed
az para
choke feed
boğucu bobinle besleme
condensed feed
yoğunlaştırılmış yem
continuous feed
sürekli besleme
current feed
akımla besleme
cutler feed
cutler beslemesi
diffusion feed water
difüzyon besleme suyu
drip feed lubricator
damlalıklı yağdanlık
fed
bıkkın
feeding
{f} besle

Köpeğimi ne kadar beslemeliyim? - How much food should I be feeding my dog?

Köpeğini fıstık ezmesi ile beslemeyi hiç düşündün mü? - Have you ever tried feeding your dog peanut butter?

fuel feed
yakıt verme
fuel feed
yakıt besleme
fuel feed pump
mazot pompası
fuel feed pump
yakıt besleme pompası
hand feed
elle vermek
hand feed
elle beslemek
horizontal feed
yatay ilerletme
horn feed
huni besleme
line feed
satır ilerletme
line feed
satır atlatma
line feed character
satır besle karakteri
mineral feed
mineral yem
paper feed
kağıt besleme
rate of feed
besleme hızı
sheet feed
sayfa besleme
tape feed
şerit besleme
tape feed
şerit ilerletme
FED
(Ekonomi) (Kısaltma: The Federal Reserve System) Amerikan Merkez Bankası
Feed back
geri besleme
RSS feed
(Bilgisayar) RSS bildirimi
bird feed
kuş besleme
card feed
kart besleme donanımı, kart besleyici
drip feed
damla besleme
fed
(Ticaret) abd'nin merkez bankası
fed
f., bak. feed
feeding
besleyerek
feeding
yemleme
feeding
(Elektrik, Elektronik) Değişik noktalardan (genellikle iyonosfer) gelen radyo dalgalarının fazlarının,herhangi bir noktada birbirini destekleyecek ya da zayıflatacak yönde bulunmaları sonucunda alınan sinyal kuvvetindeki artma ya da azalma
feeds
beslem
force feed
zorla besleme
vertical feed
dikey besleme
fed
federal ajan
fed
federasyon

Carlos Queiroz, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından kovuldu. - Carlos Queiroz was fired by the Portuguese Football Federation.

Bayanlar ve baylar, Sretensky Manastırı Korosu tarafından icra edilen Rusya Federasyonu ulusal marşı için lütfen ayağa kalkın. - Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Russian Federation performed by the Sretensky Monastery Choir.

fed
federe devlet
fed
feed sağla/beslen/besle
feeding
bakma
feeding
{i} geçindirme
feeding
doyurma
feeding
(Tıp) Gıda, yemek, besin
Türkisch - Türkisch

Definition von feed im Türkisch Türkisch wörterbuch

fed
Kül içinde pişirilen ekmek
Englisch - Englisch
Encapsulated online content, such as news or a blog, that you can subscribe to with a feed reader
To pass to
To give to a machine to be processed

We got interesting results after feeding the computer with the new data.

Something supplied continuously; as, a satellite feed
to eat (usually of animals)

Spiders feed on gnats and flies.

A gathering to eat, especially in quantity

They held a crab feed on the beach.

Food given to (especially herbivorous) animals

They sell feed, riding helmets, and everything else for horses.

to give food to eat, nurture

Feed the dog every evening.

{v} to supply with food, nourish, fatten, eat, live
{n} food, food for cattle, meat, pasture
A grazing or pasture ground
A meal, or the act of eating
Connection between a BBS and a message network
The device at the focus of a receiving antenna which converts the incident radio wave to a voltage at the input to the receiver(s) It may comprise a group of (usually two) receptors, which have the same phase center and are tuned to the same frequency, but have different polarizations Many antennas have only one feed, but those of some single dish radio telescopes are equipped with multi-feed arrays
To send a program or signal For instance, feeding a program from one station via satellite to other stations
If you feed a plant, you add substances to it to make it grow well. Feed plants to encourage steady growth
When an animal feeds, it eats or drinks something. After a few days the caterpillars stopped feeding Slugs feed on decaying plant and animal material
An allowance of provender given to a horse, cow, etc
{f} provide with food; eat; nourish; be nourished; supply, provide; satisfy, gratify; encourage, support; channel, route; send; pass; move into a machine or opening; incite, inflame
To make a pass that sets a teammate up for a shot
To send an audio or control signal to
provide as food; "Feed the guests the nuts"
When a baby feeds, or when you feed it, it drinks breast milk or milk from a bottle. When a baby is thirsty, it feeds more often I knew absolutely nothing about handling or feeding a baby
1 To provide a signal
A component that "feeds" the signal from the optical system to the amplification electronics Also called a "feed horn" or "horn"
food for domestic livestock introduce continuously; "feed carrots into a food processor" give food to; "Feed the starving children in India"; "don't give the child this tough meat" take in food; used of animals only; "This dog doesn't eat certain kinds of meat"; "What do whales eat?" serve as food for; be the food for; "This dish feeds six" feed into; supply; "Her success feeds her vanity" provide as food; "Feed the guests the nuts" gratify; "feed one's eyes on a gorgeous view" support or promote; "His admiration fed her vanity
To fill the wants of; to supply with that which is used or wasted; as, springs feed ponds; the hopper feeds the mill; to feed a furnace with coal
provide with fertilizers or add nutrients to; "We should fertilize soil if we want to grow healthy plants"
food for beasts; fodder; pasture; hay; grain, ground or whole; as, the best feed for sheep
The supply of material to a machine, as water to a steam boiler, coal to a furnace, or grain to a run of stones
To feed information into a computer means to gradually put it into it. An automatic weather station feeds information on wind direction to the computer
If one thing feeds on another, it becomes stronger as a result of the other thing's existence. The drinking and the guilt fed on each other
To nourish, in a general sense; to foster, strengthen, develop, and guard
The source of illumination for an antenna reflector Also called antenna feed
gratify; "feed one's eyes on a gorgeous view"
The cracked, ground, or processed grains usually fed to animals including hay such as alfalfa or silage Feed is often mixed with added nutrients for better animal health
The relative amount of motion of the cutting tool into the work per revolution stroke or unit of time
To give food to; to supply with nourishment; to satisfy the physical huger of
profit from in an exploitatory manner; "He feeds on her insecurity"
food for domestic livestock introduce continuously; "feed carrots into a food processor"
The part of the pen that supplies or "feeds" the nib with ink from the sac Usually located under the nib but can also be on top of the nib In all cases, it will rest against the nib
take in food; used of animals only; "This dog doesn't eat certain kinds of meat"; "What do whales eat?"
Any non-injurious edible material having nutrient value; may be harvested forage, range or artificial pasture forage, grain, or other processed food for livestock or game animals
An exact pass into the shooting circle
feed into; supply; "Her success feeds her vanity"
food for domestic livestock
If someone feeds you false or secret information, they deliberately tell it to you. He was surrounded by people who fed him ghastly lies At least one British officer was feeding him with classified information
support or promote; "His admiration fed her vanity
If you feed something into a container or piece of equipment, you put it into it. She was feeding documents into a paper shredder
to bite the hand that feeds you: see bite mouths to feed: see mouth. Foodstuff grown or developed for livestock and poultry to maintain the health of the animals and to increase the quality of such end products as meat, milk, or eggs. Modern feeds are derived from crops grown specifically for research or from by-products of surplus crops or foods produced for human consumption. Feeds are categorized as either concentrates (high in digestibility of nutrients but low in fibre content) or roughages (high in fibre and comparatively low in digestive nutrients). Most diets consist of a combination of feeds
Shorthand for a connection to another machine that sends you mail and news I might say, "I have a mail feed from Ed's machine "
The crude ore introduced to a treatment plant or grinding mill
To place cattle to feed; to pasture; to graze
Encapsulated online content that you can subscribe to with a feed reader. Used often for reading blog and news updates
serve as food for; be the food for; "This dish feeds six"
If you feed a person or animal, you give them food to eat and sometimes actually put it in their mouths. We brought along pieces of old bread and fed the birds In that part of the world you can feed cattle on almost any green vegetable or fruit He spooned the ice cream into a cup and fed it to her. Feed is also a noun. She's had a good feed. + feeding feed·ing The feeding of dairy cows has undergone a revolution
{i} food; meal; act of providing food; nourishment; fodder, food fed to livestock; material supplied; act of channeling or routing; act of passing (Sports); act of inserting into a machine (especially of putting paper into a printer); act of supplying
Refers to rate of linear advance of the saw blade through the workpiece and is measured in inches per minute/millimeters per minute or sometimes feed per tooth or feed per revolution (Feed per minute = feed per tooth x number of teeth x RPM)
The feed sits underneath the nib of a fountain pen, supporting it and holding the immediate ink supply This is the unit which delivers ink from the reservoir to the nib
a meal; as, a feed of corn or oats
To take food; to eat
support or promote; "His admiration fed her vanity"
Animal feed is food given to animals, especially farm animals. The grain just rotted and all they could use it for was animal feed. poultry feed
The transmission of a video signal from point to point
To produce progressive operation upon or with (as in wood and metal working machines, so that the work moves to the cutting tool, or the tool to the work)
The feed is the stream of liquid containing the solute to be extracted as it enters the column
The connection of a system to a source of information (i e Usenet newsfeed)
give food to; "Feed the starving children in India"; "don't give the child this tough meat"
The mechanism by which the action of feeding is produced; a feed motion
That which is eaten; esp
feed a cold, starve a fever
Eating more will cure the common cold, and eating less will cure a fever

They say feed a cold, starve a fever, but they don't tell you what to do when you got both, so I figured scrambled eggs, tea, and toast.

feed dog
On a sewing machine, the toothed mechanism that uses a forward, down, back, and up motion against the presser foot to advance the fabric through the machine evenly. See also
feed drive
A drive mechanism for CD-ROMs etc in which no tray is used; the medium is inserted in a slot and is pulled in
feed grains
The coarser grains such as corn, milo, and soybeans
feed horns
plural form of feed horn
feed into
to be a tributary of another river or waterway

The River Frome feeds into the Avon in the centre of Bristol.

feed out of
To feed from

Others had set up machine guns at each corner of the commons with bands of ammunition feeding out of steel boxes into the guns.

feed the dragon
To buy or sell products labeled as "Made in China."
feed the dragon
To outsource (jobs) to the People's Republic of China
feed the meter
To put coins into a parking meter
feed the troll
To respond to an individual who posts deliberately inflammatory or disruptive statements, such as to a newsgroup or other online forum

The man rejected the business forum moderator's advice and decided to feed the troll by answering his irrelevant question whether he could host a game show.

feed zone
A designated place along the course of a bicycle race where it is permitted for the riders to receive food and energy drinks from their team support personnel
feed-drive
Attributive form of feed drive

feed-drive inventor.

feed-through
A hermetically sealed connection between two volumes
feed dog
In a sewing machine, feed dogs are the feeder mechanism which is typically used to pull fabric through a sewing mechanism
feed dog
(dikiş makinesi) Transport dişlisi
feed dog
(Tekstil) A notched piece of metal on a sewing machine that feeds material into position under the needle
feed off
Derive regular nourishment from (a substance)
feed on
Derive regular nourishment from (a substance)
feed someone a line
(deyim) Deceive

He was feeding me a line about his plans to open a new restaurant downtown.

feed a cold
eat in order to recuperate from a cold (from the saying "feed a cold and starve a fever")
feed a meter
(Slang) insert coins in a parking meter
feed back
respond to a query or outcome
feed back
respond to a query or outcome submit (information) again to a program or automatic system
feed back
submit (information) again to a program or automatic system
feed bunk
a long trough for feeding cattle
feed grain
grain grown for cattle feed
feed in
introduce continuously; "feed carrots into a food processor"
feed on
be sustained by; "He fed on the great ideas of her mentor"
feed on
eat, subsist on, be nourished by
feed on
be sustained by; "He fed on the great ideas of her mentor
feed rate
A multiple-character code containing the letter F followed by digits It determines the machine slide rate of feed
feed rate
The speed at which the router is advanced by the operator When the router is fixed, it is the speed at which the timber is fed
feed rate
the speed at which product can be inputted into machinery
feed rate
The rate at which cutting tips move across the face of the drum or rotor Expressed in inches/revolution or inches/minute
feed rate
The amount of food give to fish over a specified period of time the most common way of expressing this is as percentage of the animals body weight per day For example a 1000 gram fish, being fed 20g of food per day would be on a 2% feed rate [(20 / 1000 ) x 100)]
feed the fishes
drown and be consumed by sea creatures
feed the flame
add fuel to a fire; encourage strong feelings (anger, passion, etc.)
feed-
1 To provide a signal
feed-
Shorthand for a connection to another machine that sends you mail and news I might say, "I have a mail feed from Ed's machine "
feed-
The relative amount of motion of the cutting tool into the work per revolution stroke or unit of time
feed-
To send an audio or control signal to
feed-
The source of illumination for an antenna reflector Also called antenna feed
feed-
Connection between a BBS and a message network
feed-
The device at the focus of a receiving antenna which converts the incident radio wave to a voltage at the input to the receiver(s) It may comprise a group of (usually two) receptors, which have the same phase center and are tuned to the same frequency, but have different polarizations Many antennas have only one feed, but those of some single dish radio telescopes are equipped with multi-feed arrays
feed-
provide with fertilizers or add nutrients to; "We should fertilize soil if we want to grow healthy plants"
feed-
The feed sits underneath the nib of a fountain pen, supporting it and holding the immediate ink supply This is the unit which delivers ink from the reservoir to the nib
feed-
A component that "feeds" the signal from the optical system to the amplification electronics Also called a "feed horn" or "horn"
feed-
The mixture of particles and fluid that is introduced into the filter Terms used synonymously include "influent" and "incoming slurry "
feed-
give food to; "Feed the starving children in India"; "don't give the child this tough meat"
feed-
introduce continuously; "feed carrots into a food processor"
feed-
gratify; "feed one's eyes on a gorgeous view"
feed-
To send a program or signal For instance, feeding a program from one station via satellite to other stations
feed-
food for domestic livestock
feed-
support or promote; "His admiration fed her vanity"
feed-
provide as food; "Feed the guests the nuts"
feed-
serve as food for; be the food for; "This dish feeds six"
feed-
The cracked, ground, or processed grains usually fed to animals including hay such as alfalfa or silage Feed is often mixed with added nutrients for better animal health
feed-
An exact pass into the shooting circle
feed-
profit from in an exploitatory manner; "He feeds on her insecurity"
feed-
The RF input/output device
feed-
Refers to rate of linear advance of the saw blade through the workpiece and is measured in inches per minute/millimeters per minute or sometimes feed per tooth or feed per revolution (Feed per minute = feed per tooth x number of teeth x RPM)
feed-
To make a pass that sets a teammate up for a shot
feed-
The input solution to a system
feed-
feed into; supply; "Her success feeds her vanity"
feed-
The connection of a system to a source of information (i e Usenet newsfeed)
feed-
move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the Missouri feeds into the Mississippi"
feed-
The transmission of a video signal from point to point
feed-
Any non-injurious edible material having nutrient value; may be harvested forage, range or artificial pasture forage, grain, or other processed food for livestock or game animals
feed-
The crude ore introduced to a treatment plant or grinding mill
feed-
take in food; used of animals only; "This dog doesn't eat certain kinds of meat"; "What do whales eat?"
feed-
The part of the pen that supplies or "feeds" the nib with ink from the sac Usually located under the nib but can also be on top of the nib In all cases, it will rest against the nib
feed-
The feed is the stream of liquid containing the solute to be extracted as it enters the column
FED
Federal Reserve System. Alternative spelling of Fed

Consolidates the Federal Reserve Banks (FED) and monetary authority functions undertaken by the central government.

FED
field emission display
Fed
The Federal Reserve Board or System
RSS feed
An XML document that follows the RSS (Really Simple Syndication) specification, used for syndication
bottle-feed
To feed a baby using a bottle, especially using a bottle filled with milk other than from its mother
chicken feed
Food (usually grain) given to poultry
chicken feed
A very small or insignificant quantity, especially of money

Some of them old skinflints has no heart Al but why should I fight with a old man over chicken feed like $10?.

chicken-feed
Alternative spelling of chicken feed
fed
Simple past tense and past participle of feed
fed
A federal government officer or official
feeding
The activity of feeding an animal

Feeding the seals is one of the zookeeper's most visible chores.

foot feed
The accelerator or gas pedal, so called when the throttle control was moved from the column to the floor
force-feed
To force a person to ingest food, often using a tube passed into the stomach
form feed
A control character traditionally used to cause the printer to eject the current page of output and start a new page, more recently equivalent to a carriage return
give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed h
It is more worthwhile to teach someone to do something, than to do something for them
line feed
To advance the page one line at a time, particularly in rapid succession
line feed
The character (0x0a in ASCII) which advances the paper by one line in a teletype or printer, or moves the cursor to the next line on a display
line feed
On a typewriter, the action of the carriage roller to push the page up one, two or one and a half lines (as set elsewhere) when executing a carriage return
spoon-feed
To overly pamper or indulge someone, so that they do not act or think for themselves
spoon-feed
To help somebody (usually a baby) to eat using a spoon
spoon-feed
To deliver information in as basic a manner as possible
web feed
newsfeed
winter-feed
Food given to livestock during the winter
winter-feed
To feed (livestock) during the winter
Fed
The Federal Reserve Board/System
Feeding
depascent
fed
Agent of the Federal Bureau of Narcotics; cf Narc
fed
… Short for the Federal Reserve System – The central banking system of the U S , supervised by the Federal Reserve Board, which determines the prime interest rate
fed
The United States Federal Reserve System federal funds rate The rate the Fed charges its members on uncollateralized loans
fed
Fed is the past tense and past participle of feed. See also fed up
fed
The United States Federal Reserve
fed
A slang expression referring to the U S Federal Reserve Board
fed
any federal law-enforcement officer
fed
Federal Reserve
fed
Indicates if the employee is subject to Federal Withholdings This field is set to "Y" for all employees Values
fed
Abbreviation for Federal Reserve System of the United States In the domestic context Fed usually refers to its board of governors or to the Federal Reserve Bank of New York
fed
The United States Federal Reserve Federal Deposit Insurance Corporation Membership is compulsory for Federal Reserve members The corporation had deep involvement in the Savings and Loans crisis of the late 80s
fed
the central bank of the United States; incorporates 12 Federal Reserve branch banks and all national banks and state charted commercial banks and some trust companies; "the Fed seeks to control the United States economy by raising and lowering short-term interest rates and the money supply"
fed
Short for the US Federal Reserve, the US central bank
fed
Federal Reserve, the US Central Banking system, established in 1913 and responsible for managing the US Dollar, both within and outside the US
fed
European Development Fund (Fonds Europeens de Developpement)
fed
The feds are federal agents, for example of the American security agency, the FBI, or of the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms. Past tense and past participle of feed. fed up. a police officer in the FBI
fed
A slang expression referring to the U S Federal Reserve Bank
fed
of Feed
fed
past of feed
fed
(Japan) Research and Development Association for Future Electron Devices
fed
forward entry device
fed
eral Computer Incident Response Capability
fed
nourished
fed
Federal SOHC -Single Over Head Camshaft
fed
{s} nourished; provided with food
feeding
passing the puck
feeding
That which is eaten; food
feeding
That which furnishes or affords food, especially for animals; pasture land
feeding
the act of consuming food
feeding
present participle of feed
feeding
the act of eating, or of supplying with food; the process of fattening
feeding
The process of supplying molten metal to compensate for volume shrinkage while the casting is solidifying
feeding
The process of supplying molten metal to the die cavity to compensate for volume shrinkage while the casting is solidifying
feeding
Sending large amounts of trade to another kingdom, usually a multi Heavily fed accounts are typically aggressive attackers The decrease in the maximum trade of 10% of any asset to 0 5% will greatly limit the effectiveness of feeding unless the recipient is very far below the feeder in score
feeding
An instance of feeding of an animal
feeding
The process of supplying molten metal to the die cavity to compensate for volume shrinkage while the cast part is solidifying
feeding
The time period when fish eat
feeding
the act of supplying food and nourishment
feeding
Drinking blood; a vampire's only means for survival
feeding
The mechanical positioning of an individual round for subsequent insertion into the chamber of a weapon during the cycle or operation
feeding
{i} act of eating or taking nourishment; giving of food or nourishment; act of supplying or providing; act of channeling or routing; act of inciting; act of inserting
feeds
plural of feed
feeds
Supplies material to a machine
feeds
third-person singular of feed
feeds
Hand feeds and power feeds are screws, driven by hand cranks or motors, that move the axes of machine tools
feeds
{f} provide food; eat; nourish; be nourished; supply, provide
feeds
Device mounted at the focus point of the antenna that gathers signals reflected from the dish
feeds
This term is normally used in conjunction with circular knitting machines and literally means how many yarns are fed into a machine at each revolution to knit continuous rows of stitches
Türkisch - Englisch
feed through
fed
(Ticaret) federal reserve banks
feed back
(Tıp) feedback
feed
Favoriten