erstwhile

listen to the pronunciation of erstwhile
Englisch - Türkisch
{s} bir zamanlarki
{s} eski
sabık
önceden
eskiden
vaktiyle
bir zamanlar
former
{s} önceki

Daha önceki İtalyan para birimi liradır.ve onun sembolü £ dır.O Türk lirasıyla ilgili değildir. - The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira.

Daha önceki evimiz İsveç'teydi. - Our former home was in Sweden.

former
evvelki
former
{i} gövde (uçak)
former
(Askeri) kalıplayıcı
former
kalıpçı
former
(Askeri) dökümcü
former
(Askeri) taslakçı
former
{i} sınıf öğrencisi
former
ilk

Sadece iki şey sonsuzdur, evren ve insanoğlunun aptallığı, ve ben ilkinden emin değilim. - Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

Filmin ilk yarısı sıkıcıydı. - The former half of the film was dull.

former
{s} eski

Eski öğrenciyle tokalaştım. - I shook hands with the former student.

Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır. - France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea.

former
(sıfat) önceki, eski, geçen, sabık, geçmiş
former
biçimlendirici şey veya kimse
former
{s} the birinci, ilk, ilk söylenen
former
öncel
former
former times geçmiş zaman
former
(isim) biçimlendirici, gövde (uçak), sınıf öğrencisi
former
önceki şey/kimse
former
eski günler
Englisch - Englisch
Former, previous
Formerly; in the past
Till then or now; heretofore; formerly
{s} former
formerly, previously
You use erstwhile to describe someone that used to be the type of person indicated, but no longer is. He fled to America with Phyllis Burton, an erstwhile friend of his wife's. = one-time. former or in the past (erst (11-19 centuries) (from Arest ) + while)
at a previous time; "once he loved her"; "her erstwhile writing"
belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover"
erstwhile(a)
belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover
erstwhile
Favoriten