a medical condition that starts suddenly and requires immediate care

listen to the pronunciation of a medical condition that starts suddenly and requires immediate care
Englisch - Türkisch

Definition von a medical condition that starts suddenly and requires immediate care im Englisch Türkisch wörterbuch

emergency
Acil

Acil durumda, 119'u arayın. - In case of emergency, call 119.

Acil bir durumda, 110'u çevirin. - In case of an emergency, dial 110.

emergency
ani tehlike
emergency
(Askeri) harekat savaş
emergency
(Askeri) ani durum
emergency
ivegen durum
emergency
acil vaka
emergency
olağanüstü durum
emergency
emergency exit tehlike zamanında kullanılan çıkış kapısı
emergency
ani olarak ortaya çıkan güç durum
emergency
İvedi
emergency
{i} tehlike
emergency
(Mukavele) acil hal, aciliyet, acil
emergency
{i} acil durum

Acil durumda derhal bu düğmeye basınız. - Please push this button at once in case of emergency.

Acil durumda hangi numarayı aramalıyım? - What number should I call in case of an emergency?

emergency
in case of emergency icabında
emergency
(Tıp) Acil hal
emergency
(Askeri) ACİL DURUM, ACİL İHTİYAÇ, ANİ DURUM: Acil olağanüstü hal
emergency
ivedi durum
emergency
âcil bir durum

Bu acil bir durumdur. - This is an emergency.

Acil bir durumda, polisi arayın. - In case of emergency, call the police.

emergency
âcil ihtiyaç veya vaka
Englisch - Englisch
emergency
a medical condition that starts suddenly and requires immediate care

  Silbentrennung

  a me·di·cal con·di·tion that starts sud·den·ly and requires im·me·di·ate care

  Türkische aussprache

  ı medıkıl kındîşın dhıt stärts sʌdınli ınd rikwayrz îmidiıt ker

  Aussprache

  /ə ˈmedəkəl kənˈdəsʜən ᴛʜət ˈstärts ˈsədənlē ənd rēˈkwīrz əˈmēdēət ˈker/ /ə ˈmɛdəkəl kənˈdɪʃən ðət ˈstɑːrts ˈsʌdənliː ənd riːˈkwaɪrz ɪˈmiːdiːət ˈkɛr/
Favoriten