elverişlilik

listen to the pronunciation of elverişlilik
Türkisch - Englisch
{i} convenience
convenience, suitability
suitability
sufficiency
suitability; convenience
fitness
facility
availability
practicability
eligibility
helpful
elverişli
sufficient
elverişli
convenient

He stressed the convenient aspects of city life. - Şehir hayatının elverişli yönlerini vurguladı.

The place is convenient for swimming. - Bu yer yüzmek için elverişli.

elverişli
suitable
elverişli
favorable
elverişli
{s} susceptible
elverişli
legitimate
elverişli
{s} streamlined
elverişli
{s} auspicious
elverişli
practical
elverişli
for

The place is convenient for swimming. - Bu yer yüzmek için elverişli.

elverişli
available
elverişli
fitting
elverişli
right

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. - Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

elverişli
(Ticaret) sound
hizmete elverişlilik
(Askeri) serviceability
elverişli
strategic
elverişli
fit
elverişli
satisfactory
elverişli
favourable

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. - Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

elverişli
adequate
elverişli
usable

His idea wasn't usable. - Onun fikri elverişli değildi.

elverişli
{s} propitious
elverişli
{s} prosperous
elverişli
{s} practicable
elverişli
convenient, suitable, practical, fit
elverişli
well
elverişli
favourable [Brit.]
elverişli
opportune
elverişli
suitable; convenient
hizmete elverişlilik deneyi
(Askeri) user test
hizmete elverişlilik testi
(Askeri) user test
uçuşa elverişlilik
airworthiness
Türkisch - Türkisch
Uygun olma durumu
Elverişli
(Hukuk) SALİH
elverişli
Uygun, işe yarayan, müsait
elverişli
Uygun, işe yarayan, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için, bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan
elverişlilik
Favoriten