devout

listen to the pronunciation of devout
Englisch - Türkisch
dindar

Tom'un kız kardeşi dindar bir Hristiyan. - Tom's sister is a devout Christian.

Tom mucizelere inanan bir dindar bir hristiyandı. - Tom was a devout Christian who believed in miracles.

samimi/dindar
devoutness dindarlık
yürekten
mütedeyyin
samimi
içten
{s} istekli
{s} ciddi
devoutly imanla
{s} sadık
dini bütün
Müslüman
religious
dinsel

Dinsel özgürlüğü destekliyorum. - I support religious freedom.

Dinsel görüşlerini sizinle paylaşmak isteyen insanlar, sizin dinsel görüşünüzü onlarla paylaşmanızı neredeyse hiç istemezler. - People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them.

religious
{s} dini

Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler. - Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.

Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek. - The new law will deprive religious minorities of their right to vote.

devout muslim
dindar Müslüman
devout; pious; very religious
dindar, dindar, dini çok
devoutly
dindarca
religious
{s} dindar

İnkalar dindar insanlardı. - The Inca were religious people.

Çok dindarsın, değil mi? - You're very religious, aren't you?

religious
{s} inançlı

Tom inançlı değildir. - Tom is not religious.

devoutly
yürekten
devoutly
ciddi olarak
devoutly
dindar bir şekilde
devoutness
samimilik
devoutness
ciddilik
religious
müslüman
religious
mütedeyyin
devoutness
dindarlık
be devout
dindar olmak
devoutly
samimi/dindar şekilde
devoutness
{i} ciddiyet
devoutness
{i} sofuluk
devoutness
{i} azim
devoutness
{i} istek
religious
{s} derin

Leyla'nın derin dinsel inançları vardı. - Layla had deep religious convictions.

religious
{s} din

O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var. - That religious cult has got some pretty off the wall ideas.

Ateizm dinî bir inanç değildir. - Atheism isn't a religious belief.

religious
religiouslydindarane
religious
rahip
religious
{s} çok dikkatli
religious
rahibe
religious
dini vazife imiş gibi
religious
mezhebe ait
religious
(sıfat) dindar, inançlı, sofu, dinsel, dini, din, tarikata ait, diyanet, derin
religious
{s} tarikata ait
religious
din adam

Din adamı saatlerce diz çökmüş olarak kaldı. - The religious man remained kneeling for hours.

Tom bir din adamı değildi. - Tom wasn't a religious man.

Englisch - Englisch
Warmly devoted; hearty; sincere; earnest; as, devout wishes for one's welfare
Devoted to religion or to religious feelings and duties; absorbed in religious exercises; given to devotion; pious; reverent; religious
A devotee
Expressing devotion or piety; as, eyes devout; sighs devout; a devout posture
A devotional composition, or part of a composition; devotion
religious
{a} pious, religious, godly, holy, sincere
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people" H
A devout person has deep religious beliefs. She was a devout Christian The devout are people who are devout. priests instructing the devout
Mencken
earnest; "one's dearest wish"; "devout wishes for their success"; "heartfelt condolences"
{s} sincere, earnest; pious, religious, reverent
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people"
If you describe someone as a devout supporter or a devout opponent of something, you mean that they support it enthusiastically or oppose it strongly. devout Marxists
Warmly devoted; hearty; sincere; earnest; as, devout wishes for ones welfare
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people" H L Mencken
devout Christian
pious Christian, religious Christian
devout Jew
pious Jew, religious Jew
devout Muslim
pious Muslim, religious Muslim
devoutly
{a} piously, religiously, go lily, much
devoutness
{n} devotion, piety, zeal, ferviousness
devoutly
Sincerely; solemnly; earnestly
devoutly
in a devout and pious manner; "she was devoutly Catholic"
devoutly
In a devout manner}
devoutly
emphasis Devoutly is used to emphasize how deep someone's religious beliefs are, or to indicate that something is done in a devout way. a devoutly Buddhist country
devoutly
in a pious manner, religiously; seriously, in a devoted manner
devoutly
emphasis Devoutly is used to emphasize how sincerely or deeply you hope for something or believe in something. He devoutly hoped it was true
devoutly
In a devout and reverent manner; with devout emotions; piously
devoutly
in a devout and pious manner; "she was devoutly Catholic
devoutness
The state or quality of being devout
devoutness
piety by virtue of being devout
devoutness
{i} reverence, piousness, devotion to religion; seriousness, intenseness
devoutness
Quality or state of being devout
devout
Favoriten