devout

listen to the pronunciation of devout
Englisch - Türkisch
dindar

Tom ve Mary dindar Katoliktirler. - Tom and Mary are devout Catholics.

Tom'un kız kardeşi dindar bir Hristiyan. - Tom's sister is a devout Christian.

samimi/dindar
devoutness dindarlık
yürekten
mütedeyyin
içten
samimi
{s} istekli
{s} ciddi
devoutly imanla
{s} sadık
dini bütün
Müslüman
religious
dinsel

Dinsel görüşlerini sizinle paylaşmak isteyen insanlar, sizin dinsel görüşünüzü onlarla paylaşmanızı neredeyse hiç istemezler. - People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them.

Bir devlet okulunda dinsel eğitim yasaklandı. - Religious education is prohibited at a public school.

religious
{s} dini

Ateizm dinî bir inanç değildir. - Atheism isn't a religious belief.

Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler. - Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.

devout muslim
dindar Müslüman
devout; pious; very religious
dindar, dindar, dini çok
devoutly
dindarca
religious
{s} inançlı

Tom inançlı değildir. - Tom is not religious.

religious
{s} dindar

Başka ülkelerden insanlar sık sık Japonların yeterince dindar olmadığını söyler. - People in other countries often say that the Japanese are not religious enough.

İnkalar dindar insanlardı. - The Inca were religious people.

devoutly
yürekten
devoutly
ciddi olarak
devoutly
dindar bir şekilde
devoutness
samimilik
devoutness
ciddilik
religious
mütedeyyin
religious
müslüman
devoutness
dindarlık
be devout
dindar olmak
devoutly
samimi/dindar şekilde
devoutness
{i} azim
devoutness
istek
devoutness
{i} ciddiyet
devoutness
sofuluk
religious
{s} tarikata ait
religious
(sıfat) dindar, inançlı, sofu, dinsel, dini, din, tarikata ait, diyanet, derin
religious
mezhebe ait
religious
{s} çok dikkatli
religious
dini vazife imiş gibi
religious
rahibe
religious
rahip
religious
religiouslydindarane
religious
{s} din

Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek. - The new law will deprive religious minorities of their right to vote.

Kız kardeşinin aksine, o, ebeveynlerinin ona verdiği dini inancı korudu. - Unlike his sister, he has retained the religious faith his parents brought him up in.

religious
{s} derin

Leyla'nın derin dinsel inançları vardı. - Layla had deep religious convictions.

religious
din adam

Din adamı saatlerce diz çökmüş olarak kaldı. - The religious man remained kneeling for hours.

Tom bir din adamı değildi. - Tom wasn't a religious man.

Englisch - Englisch
Devoted to religion or to religious feelings and duties; absorbed in religious exercises; given to devotion; pious; reverent; religious
A devotee
A devotional composition, or part of a composition; devotion
Expressing devotion or piety; as, eyes devout; sighs devout; a devout posture
Warmly devoted; hearty; sincere; earnest; as, devout wishes for one's welfare
religious
{a} pious, religious, godly, holy, sincere
Warmly devoted; hearty; sincere; earnest; as, devout wishes for ones welfare
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people" H L Mencken
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people" H
If you describe someone as a devout supporter or a devout opponent of something, you mean that they support it enthusiastically or oppose it strongly. devout Marxists
devoutly religious; "a god-fearing and law-abiding people"
earnest; "one's dearest wish"; "devout wishes for their success"; "heartfelt condolences"
Mencken
A devout person has deep religious beliefs. She was a devout Christian The devout are people who are devout. priests instructing the devout
{s} sincere, earnest; pious, religious, reverent
devout Christian
pious Christian, religious Christian
devout Jew
pious Jew, religious Jew
devout Muslim
pious Muslim, religious Muslim
devoutly
{a} piously, religiously, go lily, much
devoutness
{n} devotion, piety, zeal, ferviousness
devoutly
in a devout and pious manner; "she was devoutly Catholic"
devoutly
Sincerely; solemnly; earnestly
devoutly
In a devout manner}
devoutly
emphasis Devoutly is used to emphasize how deep someone's religious beliefs are, or to indicate that something is done in a devout way. a devoutly Buddhist country
devoutly
in a devout and pious manner; "she was devoutly Catholic
devoutly
In a devout and reverent manner; with devout emotions; piously
devoutly
emphasis Devoutly is used to emphasize how sincerely or deeply you hope for something or believe in something. He devoutly hoped it was true
devoutly
in a pious manner, religiously; seriously, in a devoted manner
devoutness
{i} reverence, piousness, devotion to religion; seriousness, intenseness
devoutness
Quality or state of being devout
devoutness
The state or quality of being devout
devoutness
piety by virtue of being devout
devout
Favoriten