faithful

listen to the pronunciation of faithful
Englisch - Türkisch
{s} vefalı
bağlı
{s} sadık

Sözüne sadık olmalısın. - You must be faithful to your word.

Bir köpek sadık bir hayvandır, bu yüzden insan dostu olduğu söylenir. - A dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.

dinibütün
dinine bağlı
yanlışsız
aslına uygun
iman sahibi
inançlı
imanlı
doğru
{s} güven veren
vefakâr

Köpeklerin vefakarlığı bizi etkiler. - Dogs' faithfulness impresses us.

imanla
faithfully sadakatle
faithful to his word sözüne sadık
güvenilir/mümin/
sadakat

Ülkeme sadakatle hizmet edeceğim. - I will serve my country faithfully.

Sen sadakatı nasıl tanımlardın? - How would you define faithfulness?

bir dine iman etmiş olanların tümü
itimada şayan
{s} içten
iman
{s} mümin
the faithful müminler
{s} dürüst
dindar
güvenilir

Çeviri bir kadın gibidir. Güzelse güvenilir değildir. Güvenilirse kesinlikle güzel değildir. - Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most certainly not beautiful.

muhlis
faith
{i} inanç

O bir inanç insanıdır. - He is a man of faith.

Tom bir inanç şifacısı. - Tom is a faith healer.

faith
iman

Bir dua, iman olmadan işe yaramaz. - A prayer without faith is useless.

Hristiyan inancında, imanlıların inancına göre, tek bir tanrının vardır ve İsa tanrının oğludur. - In the Christian faith, followers believe that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.

faithfulness
sadakat

Sen sadakatı nasıl tanımlardın? - How would you define faithfulness?

Sadakat bir erdemdir. - Faithfulness is a virtue.

faith
güven

Kendinize olan güveni asla kaybetmeyin... Yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. - Never lose faith in yourself. You can do everything you want to do.

Çeviri bir kadın gibidir. Güzelse güvenilir değildir. Güvenilirse kesinlikle güzel değildir. - Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most certainly not beautiful.

faithfulness
sadakât

Sen sadakatı nasıl tanımlardın? - How would you define faithfulness?

Sadakat bir erdemdir. - Faithfulness is a virtue.

faithful to
sadık
faithful to
e sadık
faithful to
-e sadık
faithful to
sadık için
faithful friend
can yoldaşı
faithful to his word
sözüne sadık
faith
bağlılık
faith
vefa

Köpeklerin vefakarlığı bizi etkiler. - Dogs' faithfulness impresses us.

faith
niyet
faithfully
doğrulukla
faithfully
dürüstçe
faith
inan

Diğer bir deyişle, o bir inanç adamı. - In other words, he is a man of faith.

İnanç her şeyi mümkün kılar....aşk her şeyi kolaylaştırır. - Faith makes all things possible.... love makes all things easy.

faith
hıyanet
faith
(Politika, Siyaset) inanma
faith
güçlü inanç
faithfully
imanla
faithfully
inanarak
faithfully
mümince
faithfully
müridane
faithfully
orijinaline sadık kalarak
faithfully
güvenilir bir biçimde
faithfully
tam olarak
faith
şeref sözü
faith
güvenç
faith
din

Dinsel inancımı yitirdim. - I've lost my religious faith.

Kız kardeşinin aksine, o, ebeveynlerinin ona verdiği dini inancı korudu. - Unlike his sister, he has retained the religious faith his parents brought him up in.

faith
sadakat

Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi. - Tom performed his duties faithfully.

Ülkeme sadakatle hizmet edeceğim. - I will serve my country faithfully.

faith
itikat
faithfully
içtenlikle
faithfully
sadakatle

Ülkeme sadakatle hizmet edeceğim. - I will serve my country faithfully.

Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi. - Tom performed his duties faithfully.

be faithful to
sadık olmak
consistent with reality
gerçeklik ile uyumlu
faith
imanı
faith
itikad
old faithful
Eski sadık
be faithful
sadık kalmak
commander of the faithful
halife
faith
{i} vâât
faith
bad faith kötü niyet
faith
faith healer itikatla hastalığı iyi ettiğini iddia eden kimse
faith
{i} söz

Sözüne sadık olmalısın. - You must be faithful to your word.

faith
Allaha iman
faith
faith cure itikatla şifa bulma
faith
{i} güven, itimat
faith
faith in God Tanrıya inanış
faith
{i} sadakât

Sadakat bir erdemdir. - Faithfulness is a virtue.

Sen sadakatı nasıl tanımlardın? - How would you define faithfulness?

faithfully
samimi olarak
faithfully
şiddetle
faithfully
inançla
faithfully
tam olarak/sadakatla
faithfully
kati olarak
faithfully
bağlılıkla
faithfulness
{i} bağlılık
faithfulness
{i} tamlık
faithfulness
{i} inanç
faithfulness
{i} güvenilirlik
faithfulness
{i} içtenlik
faithfulness
{i} doğruluk
faithfulness
{i} dürüstlük
faithfulness
{i} iman
faithfulness
vefakârlık
the faithful
inananlar
the faithful
müminler, bir dine iman edenlerin tümü
the faithful
vefakâr insanlar
the faithful
müminler
Englisch - Englisch
having faith

Some people are faithful to their god.

The practicing members of a religion or followers of a cause

The faithful pray five times a day.

reliable; worthy of trust

My servant is very faithful.

engaging in sexual relations only with one's spouse or long-term sexual partner

They had been faithful to each other all of their married life.

loyal; adhering firmly to person or cause

My dog is a very faithful dog.

consistent with reality

I would consider that a very faithful reproduction.

{a} firm to the truth, trusty, loyal
{s} loyal, devoted; accurate; true to the source, credible
not having sexual relations with anyone except your husband or wife, or your boyfriend or girlfriend; "he remained faithful to his wife"
Worthy of confidence and belief; conformable to truth ot fact; exact; accurate; as, a faithful narrative or representation
not having sexual relations with anyone except your husband or wife, or your boyfriend or girlfriend; "he remained faithful to his wife
Someone who is faithful to a person, organization, idea, or activity remains firm in their belief in them or support for them. She had been faithful to her promise to guard this secret Older Americans are among this country's most faithful voters. The faithful are people who are faithful to someone or something. He spends his time making speeches at factories or gatherings of the Party faithful. + faithfully faith·ful·ly He has since 1965 faithfully followed and supported every twist and turn of government policy
marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the observed facts"
A faithful account, translation, or copy of something represents or reproduces the original accurately. Colin Welland's screenplay is faithful to the novel. + faithfully faith·ful·ly When I adapt something I translate from one meaning to another as faithfully as I can
steadfast in affection or allegiance; "years of faithful service"; "faithful employees"; "we do not doubt that England has a faithful patriot in the Lord Chancellor"
Someone who is faithful to their husband, wife, or lover does not have a sexual relationship with anyone else. She insisted that she had remained faithful to her husband unfaithful
Firm in adherence to promises, oaths, contracts, treaties, or other engagements
{i} loyal believers, loyal religious followers
True and constant in affection or allegiance to a person to whom one is bound by a vow, by ties of love, gratitude, or honor, as to a husband, a prince, a friend; firm in the observance of duty; loyal; of true fidelity; as, a faithful husband or servant
Full of faith, or having faith; disposed to believe, especially in the declarations and promises of God
any loyal and steadfast following steadfast in affection or allegiance; "years of faithful service"; "faithful employees"; "we do not doubt that England has a faithful patriot in the Lord Chancellor"
a group of people who adhere to a common faith and habitually attend a given church
any loyal and steadfast following
faithful copy
copy that looks like the original
Faith
A female given name

Don't like the name, don't like it. There's no sneddum to it. Besides, it makes me think of my Aunt Jinny. She called her three girls Faith, Hope and Charity. Faith didn't believe in anything - Hope was a born pessimist - and Charity was a miser. You ought to be called Red Rose - you look like one when you're mad.

Faithful.
fidelitous
Old Faithful
A geyser in the American national park of Yellowstone, known for its regular eruptions
faith
A feeling, conviction or belief that something is true, real, or will happen

Have faith that the criminal justice system will avenge the murder.

faith
An obligation of loyalty or fidelity
faith
Belief and trust in the Christian God's promises revealed through Christ in the New Testament

Faith is the assured expectation of things hoped for, the evident demonstration of realities though not beheld. (Hebrews 11:1 NWT).

faith
A religious belief system

The Christian faith has been spread by proselytizing.

faith
A trust or confidence in the intentions or abilities of a person, object, or ideal

I have faith in the goodness of my fellow man.

faith
Mental acceptance of and confidence in a claim as truth without evidence supporting the claim (e.g. a superstition) or disregarding all evidence to the contrary (e.g. a delusion)

I have faith in the healing power of crystals.

faithfully
In a faithful manner

I have been faithfully married for the past twenty years.

faithfully
A conventional formula for ending a letter, used when the salutation addresses the person for whom the letter is intended using an honorific
faith
{n} belief, fidelity, honesty, truth, promise
faithfully
{a} honestly, sincerely, truly, steadily
faithfulness
{n} honesty, sincerity, loyality, truth
Faith
given name, female
Faith
fey
O Come All Ye Faithful
the title and first words of a popular Christmas carol (=a traditional religious song)
Old Faithful
A geyser in Yellowstone National Park in northwest Wyoming. Its eruptions, which last about 4 minutes, occur on the average of once every 65 minutes (the intervals can vary from 33 to 90 minutes). The geyser sends up a column of hot water and steam ranging from 35.4 to 53.4 m (116 to 175 ft) high. a large geyser in Yellowstone National Park in the northwestern US, which sends a stream of hot water high up into the air about once every hour
To be faithful
cleave
faith
a strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny; "he lost his faith but not his morality"
faith
A faith is a particular religion, for example Christianity, Buddhism, or Islam. England shifted officially from a Catholic to a Protestant faith in the 16th century
faith
(pistis) being reliable, honoring comittments To have faith in God is to live and act on the basis of the supposition that God is trustworthy Not a feeling, but actions
faith
"Faith" is the spiritual state associated with the inner experience of the highest of the three "heads" of keter, the riesha dlo ityada ("unknowable head")
faith
The observance of such an obligation
faith
Mental acceptance of and confidence in a claim as truth without proof supporting the claim
faith
Mormon: (1) The belief that God exists and has given a good plan of salvation (Mormonism) (2) The power God gives Mormons whereby they can resist sin and become perfect "But he must believe the truth, obey the truth, and practice the truth, to obtain the power of God called faith" (Past Living Prophet and President Brigham Young quoted in Teachings of Presidents of the Church Brigham Young p 56) The more righteous a person is, the more power (faith) God will give him "To those who have not begun the quest of comprehension, the word faith appears to be only a synonym for a kind of belief or conviction It is a principle of power" (Sharing the Gospel Manual, p 82) Christian: The sure hope of our deliverance from death to eternal life in heaven Faith is a gift of the Holy Spirit
faith
is the total complex of one's ideals, principles, and beliefs regarding all fundamental matters of life and the self Faith lives in our cognitions about religious teachings or doctrines These include the identity of God, the content of Sacred Scriptures which record God's revelations to humans, the explanations in creeds, doctrinal classes, sermons, commentaries to the Word, and the various attitudes and opinions we hold regarding God, death, the Commandments, abortion, crime, altruism, war, and anything relating to religion, church, sacraments, education, customs
faith
From the Hebrew aman, be firm, true; and Latin fides, trust, confidence 1 In the Hebrew scriptures, God was always true to his people and was called the Faithful One In the Christian writings, faith was the way people let go of self-interest and believed in Jesus and his teachings, and then remained faithful to them Faith is a gift from God that allows people to believe and trust in his love and protection 2 A system of religious belief: the Jewish faith, the Christian faith etc
faith
Belief; the assent of the mind to the truth of what is declared by another, resting solely and implicitly on his authority and veracity; reliance on testimony
faith
Fidelity to one's promises, or allegiance to duty, or to a person honored and beloved; loyalty
faith
to place ones trust and confidence in something or someone When God wanted to find out how much Abraham trusted Him, He asked Abraham to sacrifice his beloved son Isaac Today people show their faith or absolute trust in God by believing what He has said in His Word, the Bible When they do, they accept Him as Lord of their lives In the book of Hebrews, God lists men and women who lived by faith Ephesians 2: 8
faith
a rational attitude towards a potential object of knowledge which arises when we are subjectively certain it is true even though we are unable to gain theo訃etical or objective certainty By contrast, knowledge implies objective and subjective certainty, while opinion is the state of having neither objective nor subjective certainty Kant encouraged a more humble approach to philoso計hy by claiming to deny knowledge in order to make room for faith-i e , by dis限tinguishing between what we can know empirically and what is transcen苓ent, which we can approach only by means of faith
faith
a religion, or any of the recognized communities of religious belief
faith
Word or honor pledged; promise given; fidelity; as, he violated his faith
faith
The ability to discern with extraordinary confidence the will and purpose of God, and to propel the body of believers into actively claiming the promises of the Lord Acts 11: 22-24, Romans 4: 18-21, I Corinthians 12: 9, Hebrews 11
faith
in faith in truth; indeed
faith
A system of religious belief
faith
n a) belief and trust in and loyalty to God; belief in the traditional doctrines of a religion b) firm belief in something for which there is no proof; complete trust
faith
The unquestioning belief in God and in testimony
faith
n 1 For Mennonites, the belief in the sovereignty of God over Creation, the redemptive love of his son Jesus Christ, and the present power of the Holy Spirit 2 What Mennonites consider the key requirement for salvation See also works
faith
Belief and trust in the Christian Gods promises revealed through Christ in the New Testament
faith
Aceptance of ideals, beliefs, etc , which are not necessarily demonstrable through experimentation or reason
faith
A feeling or belief, that something is true, real, or will happen
faith
Belief that does not require proof or evidence Complete reliance or trust System of religious beliefs
faith
If you break faith with someone you made a promise to or something you believed in, you stop acting in a way that supports them. If we don't, we're breaking faith with our people!
faith
complete confidence in a person or plan etc; "he cherished the faith of a good woman"; "the doctor-patient relationship is based on trust"
faith
The belief in the facts and truth of the Scriptures, with a practical love of them; especially, that confiding and affectionate belief in the person and work of Christ, which affects the character and life, and makes a man a true Christian, called a practical, evangelical, or saving faith
faith
The belief in the historic truthfulness of the Scripture narrative, and the supernatural origin of its teachings, sometimes called historical and speculative faith
faith
a system of religious belief of any kind; as, the Jewish or Mohammedan faith; and especially, the system of truth taught by Christ; as, the Christian faith; also, the creed or belief of a Christian society or church
faith
To trust, to believe A gift of God to those who respond to him An ability to believe God and to trust Him in the circumstances of life This is possible by the power of the Holy Spirit, working in unison with our will and desires orientated to God
faith
"Belief without evidence in what is told, by one who speaks without knowledge, of things without parallel " [DD] The classic Christian statement regarding Faith [CE] is found in the New Testament Epistle to the Hebrews [Heb 11: 1ff] [BLB]
faith
If you have faith in someone or something, you feel confident about their ability or goodness. She had placed a great deal of faith in Mr Penleigh People have lost faith in the British Parliament. = confidence
faith
Beliefs that cannot be proven by science or observation
faith
That which is believed on any subject, whether in science, politics, or religion; especially Theol
faith
If you do something in good faith, you seriously believe that what you are doing is right, honest, or legal, even though this may not be the case. This report was published in good faith but we regret any confusion which may have been caused
faith
The gift of Faith is the special ability God gives to certain members of the body of Christ to discern with extraordinary confidence the will & purpose of God (see 1 Corinthians 12: 9, Acts 11: 22-24, Acts 27: 21-25, Heb 11, Romans 4: 18-21)
faith
By my faith; in truth; verily
faith
Genus: Belief Differentia: Accepted without reason or evidence and often in spite of evidence Link: Article
faith
{i} belief in a particular thing or person; religion; trust, confidence; loyalty
faith
loyalty or allegiance to a cause or a person; "keep the faith"; "they broke faith with their investors"
faith
Credibility or truth
faith
complete confidence in a person or plan etc; "he cherished the faith of a good woman"; "the doctor-patient relationship is based on trust
faith
Faith is trust You are sitting in a chair, and have faith that it won't drop you to the floor Trust is established through experience At some point you were introduced to chairs, and learned that (except in rare occasions) they won't let you down Maybe it was scary sitting on the first chair, but then again, you'd seen others sit on it In my experience God reveals His character to us, and then asks us to trust him, to believe His words, to rely on his plans and his guidance We learn that God does not let us down, and our faith in him, or our ability to put our trust in him grows (Faith is a process, and something that moves us to action Faith is not an intellectual concept) i e I have faith that there is a god Well, you could believe that there is a god, but not actually allow that to affect your life (like many people who haven't met God yet ) Faith without actions is dead (James) This is because true faith affects our actions
faith
If you keep faith with someone you have made a promise to or something you believe in, you continue to support them even when it is difficult to do so. He has made one of the most powerful American films of the year by keeping faith with his radical principles. see also article of faith, leap of faith. faith healing Ringgold Faith Thirteen Articles of Faith Thirteen Principles of Faith
faith
loyalty or allegiance to a cause or a person; "keep the faith"; "they broke faith with their investors" complete confidence in a person or plan etc; "he cherished the faith of a good woman"; "the doctor-patient relationship is based on trust
faith
Faith is strong religious belief in a particular God. Umberto Eco's loss of his own religious faith is reflected in his novels
faith
The assent of the mind to the statement or proposition of another, on the ground of the manifest truth of what he utters; firm and earnest belief, on probable evidence of any kind, especially in regard to important moral truth
faith
acceptance of ideals, beliefs, etc , which are not necessarily demonstrable through experimentation or reason
faith
A trust in the intentions or abilities of a person or object
faith
Curatorial Introduction and Artwork | Glossary Science: Conservation Introduction | How Ethiopian Icons Were Fabricated | The Ethiopian Icon Painter's Palette | Treatment Case Study | Glossary of Technical Analyses | Select Bibliography
faith
A religious belief or set of beliefs that are accepted without any sign of hesitation Personal loyalty and commitment are essential in order to hold a true faith
faith
institution to express belief in a divine power; "he was raised in the Baptist religion"; "a member of his own faith contradicted him"
faith
The Faith is the whole body of revealed Christian truth, which is accepted and believed by Christians Faith is believing and trusting For Christians it implies an acceptance of God's Word and obedience to it
faith
To believe in absense of or despite evidence
faithfully
in a faithful manner; "it always came on, faithfully, like the radio
faithfully
loyally; devotedly; accurately; credibly; truly
faithfully
When you start a formal or business letter with `Dear Sir' or `Dear Madam', you write Yours faithfully before your signature at the end. see also faithful
faithfully
in a faithful manner; "it always came on, faithfully, like the radio"
faithfulness
The state of being faithful; allegiance; loyalty; fidelity
faithfulness
the quality of being faithful
faithfulness
{i} loyalty, devotion; trustworthiness; factualness
old faithful
a geyser in Yellowstone National Park that erupts for about 4 minutes about every 65 minutes
remained faithful to him
stayed loyal to him, remained loyal to him
was faithful to
remained faithful to, did not cheat on
faithful
Favoriten