derecelendirmek

listen to the pronunciation of derecelendirmek
Türkisch - Englisch
grade
rank
scale
to grade; to graduate
stagger
calibrate
graduate
gradate
derece
{i} degree

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

It is ten degrees below zero now. - Şimdi sıcaklık sıfırın altında on derece.

derece
rating

Tom's approval rating is dropping. - Tom'un onay derecesi düşüyor.

derece
extent

I can understand French to a certain extent. - Belirli bir dereceye kadar Fransızcayı anlayabilirim.

To some extent I agree with you. - Bir dereceye kadar seninle aynı fikirdeyim.

derece
rate
derece
scale

These are graded on a hundred-point scale. - Bunlar yüz puanlık bir ölçekte derecelendirilir.

derece
rank
derece
grade

Did you grade the tests? - Testleri derecelendirdin mi?

She's got the best grades. - O en iyi derecelere sahiptir.

derece
stage
derece
step
derecelendirme
{i} classification
derece
temperature

My temperature is 38 degrees. - Benim ısım 38 derecedir.

The exact temperature is 22.68 degrees Celsius. - Kesin sıcaklık 22.68 derece Celsiustur.

derece
(Ticaret) points
derece
(Bilgisayar) deg

Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius. - Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

derece
degrees

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

The thermometer reads three degrees below zero. - Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.

derecelendirme
gradation
derecelendirme
(Ticaret) rating system
derecelendirme
{i} graduation
derece
point

Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. - Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece.

This is an extremely important point. - Bu son derece önemli bir konu.

derece
range

Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer. - Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir.

derece
level

Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels. - Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde.

Water boils at 100 degrees Celsius at sea level. - Su, deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar.

derece
remove
derecelendirme
ratings
derece
stending
derece
{i} pitch
derece
{i} gradation
derece
chop
derece
dignity
derece
clinical thermometer
derece
regulo
derece
notch
derece
degree; rank, grade; extent, point; thermometer
derece
states
derece
{i} measure

The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular. - Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir.

derece
thermometer

The thermometer says it's thirty degrees in here. - Termometre burada otuz derece olduğunu söylüyor.

The thermometer reads three degrees below zero. - Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.

derece
rank, degree, grade
derece
standard
derece
so ... (that)
derece
degree , grade
derecelendirme
graduation; classification
derecelendirmek
Favoriten