copy that

listen to the pronunciation of copy that
Englisch - Türkisch
anlaşıldı
ANLAşıLDı: Bir telsiz telefon haberinin alındığını bildirmek için kullanılan kelime
copy that
Favoriten