aşılamak

listen to the pronunciation of aşılamak
Türkisch - Englisch
{f} inoculate
{f} vaccinate
imbue
suggest
engraft
infuse into
prov. to cool or warm (a beverage) by adding a liquid to it
bud
to vaccinate, inoculate
prov. to mix (one thing) with (another)
to breed (animals); to impregnate (a female animal)
transfuse
envenom
ingraft
prov. to cool (a beverage)
infect
indoctrinate
to vaccinate, to inoculate; to graft; to instil, to instill , to indoctrinate
to inculcate, instill (ideas) (in)
to infect (someone) (with)
immunize; graft
fertilize
instil
impregnate
instill; pass on an ilness
to graft, bud (a graft) on to (a stock)
immunize

It is important to immunize children against polio. - Çocuk felcine karşı çocukları aşılamak önemlidir.

infuse
implant
breathe
graft
inculcate
{f} inspire
(Fiili Deyim ) inoculate against
{f} instill
pass on an ilness
aşılama
{i} vaccination
aşılama
{i} inoculation
aşılama
fertilize
aşılama
fertilization
aşılama
(Tarım) budding
aşılama
{i} immunization
aşılama
inculcation
aşılama
inspiration
aşıla
infuse
aşıla
inoculate

None of the family had been inoculated against diphtheria. - Aileden hiçbiri difteriye karşı aşılanmadı.

aşıla
imbue
aşıla
vaccinate

Where did you vaccinate them? - Onları nerede aşıladın?

You must be vaccinated against rabies. - Sen kuduza karşı aşılanmalısın.

aşılama
implantation
aşıla
indoctrinate
aşıla
vaccinated

You must be vaccinated against rabies. - Sen kuduza karşı aşılanmalısın.

aşıla
instil

We must instill patriotism into the young people of today. - Biz bugünün genç insanlarına vatanseverlik aşılamalıyız.

aşıla
engraft
aşılama
{i} impregnation
aşılama
{i} instillment
aşılama
{s} vaccinal
aşılama
{i} grafting
aşılama
inoculate
aşılama
{i} instilment
aşılama
instillation
aşılama
{i} infusion
aşılama
prov. mixing (one thing) with (another)
aşılama
prov. cooling (a beverage)
aşılama
grafting, budding
aşılama
prov. cool beverage
aşılama
newly grafted (tree)
aşılama
prov. (beverage) that has had another beverage added to it
aşılama
vaccination, inoculation
aşılama
infection, spreading of an infection
aşılama
indoctrination
aşılama
prov. cooling or warming (a beverage) by adding a liquid to it
aşılama
immunization; grafting
aşılama
of or related to vaccination
aşılama
prov. drink made by blending two beverages
aşılama
prov. beverage that has been cooled or warmed by a liquid's having been added to it
aşılama
prov. (beverage) that has been cooled or warmed by a liquid's having been added to it
aşılama
breeding; impregnation
aşılama
grafted (plant)
yeniden aşılamak
revaccinate
Türkisch - Türkisch
Birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek
Başkasına hastalık geçirmek
Organizmada bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak
Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağacın bir parçasını anaç üzerine kaynaştırarak üretmek
Vücutta bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak
Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katmak
ilkah etmek
telkin etmek
Aşılama
telkin
Aşılama
ilkah
aşılama
Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah
aşılama
Aşılamak işi
aşılama
Yeni aşılanmış ağaç
aşılama
Aşılanmış (ağaç)
aşılama
Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma
aşılama
Bu yolla elde edilmiş
aşılamak
Favoriten