aptallaşmış

listen to the pronunciation of aptallaşmış
Türkisch - Englisch
besotted
aptal
silly

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazancını aptal bir kıza harcadığı idi!

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazandıklarını aptal bir kıza harcamasıydı.

aptal
stupid

It is stupid of you to believe in him. - Ona inanman aptallıktır.

It was stupid of you to believe in him. - Ona inanmakla aptallık ettin.

aptal
foolish

You've acted foolishly and you will pay for it. - Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin.

They tried to make each other look foolish. - Onlar birbirlerini aptal göstermeye çalıştılar.

aptal
fool

Don't call that student a fool. - O öğrenciye aptal deme.

A fool and his money are soon parted. - Aptal ve parası çabuk ayrılırlar

aptal
dummy

I thought you were a dummy. - Ben senin bir aptal olduğunu düşünüyordum.

aptal
idiot

Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger. - Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı.

His boyfriend is an idiot. - Onun erkek arkadaşı aptal.

aptal
{i} innocent

You're not an innocent girl, are you? - Sen aptal bir kız değilsin, değil mi?

aptal
witless
aptal
dumb

He is too dumb to fear danger. - O, tehlikeden korkmayacak kadar aptaldır.

He got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb. - O, şeytanın avukatı olmaktan usandı ve ne kadar aptalca olursa olsun, şimdi onların önerdiği her fikri kabul ediyor.

aptal
thickheaded
aptal
(Argo) nut
aptal
feebleminded
aptal
birdbrain
aptal
bird-brained
aptal
(Argo) lunatic
aptal
(Argo) dumb ass
aptal
(Argo) crank
aptal
besotted
aptal
(Argo) dingleberry
aptal
(Argo) screwball
aptal
ideot
aptal
idiotical
aptal
puddinghead
aptal
(Argo) featherhead
aptal
nidget
aptal
dorky
aptal
nong
aptal
(Argo) scatterbrain
aptal
(Argo) jobbernowl
aptal
dork
aptal
(Argo) dumbass

It's better to be alone than with some dumbass by your side. - Yalnız olmak yanında birkaç aptalla birlikte olmaktan daha iyidir.

aptal
(Argo) schmo
aptal
dumbed
aptal
sheepshead
aptal
(deyim) hare-brained
aptal
(deyim) bozo

What do you say we ditch this bozo and have some fun? - Bu aptaldan kurtulup biraz eğlenmeye ne dersiniz?

aptal
goofball
aptal
muddleheaded
aptal
(deyim) goose
aptal
(Argo) dweeb
aptal
(deyim) goof

You goofed, didn't you? - Sen aptalca davrandın, değil mi?

Tom does do some goofy things from time to time. - Tom zaman zaman bazı aptalca şeyler yapıyor.

aptal
(Argo) sawney
aptal
cockeyed
aptal
half-witted
aptal
goosey
aptal
(Argo) rattlebrain
aptal
imbecile

This imbecile has sharp teeth. - Bu aptalın keskin dişleri var.

aptal
fat-head
aptal
gaby
aptal
dunny
aptal
(Argo) bird brain
aptal
(Argo) featherbrain
aptal
ditzy
aptal
blockhead
aptal
(deyim) half-baked
aptal
(Argo) kook
aptal
crass
aptal
dumb-bell
aptal
half-wit
aptal
(Argo) harebrain
aptal
barmy
aptal
daft
aptal
vacuous
aptal
(Konuşma Dili) lamebrain
aptal
(Argo) flibbertigibbet
aptal
asses
aptal
(deyim) jackass
aptal
twirp
aptal
gobemouche
aptal
fat-headed
aptal
schnook
aptal
(Konuşma Dili) dim-wit
aptal
chump
aptal
crazy

If my parents find out you came over, they could do something crazy. - Ebeveynlerim geldiğini öğrenirlerse aptalca bir şey yapabilirler.

We're not going to do anything crazy. - Aptalca bir şey yapmayacağız.

aptal
ass

Get your ass over here, you idiot! - Çabuk buraya gel, seni aptal!

aptal
fatheaded
aptal
dizzy
aptal
booby
aptal
dense
aptal
sap
aptal
feeble
aptal
(deyim) twat

He's a twat. I can't listen to his nonsense anymore. - O bir aptal. Onun saçmalıklarını artık dinleyemem.

aptal
dunce
aptal
obtuse
aptal
tomfool
aptal
mindless
aptal
nit
aptal
stupid person
aptal
lumpish
aptal
zany
aptal
clot

The people all praised the emperor's clothes without telling him the truth so as not to seem stupid, until a little boy said, The emperor is naked! - İnsanların hepsi küçük bir çocuk İmparator çıplak! deyinceye kadar aptal görünmemek için ona gerçeği söylemeden imparatorun giysilerini övdü.

aptal
dunderhead
aptal
mutt
aptal
asinine
aptal
puddingheaded
aptal
unintelligent

Tom is by no means unintelligent. He is just lazy. - Tom asla aptal değildir, O sadece tembeldir.

aptal
clod
aptal
soft
aptal
mooncalf
aptal
fucker
Aptal
lame brain
aptal
bunny
aptal
duffer
aptal
to fool

Is it hard to fool you? - Seni aptal yerine koymak zor mu?

aptal
{s} gormless
aptal
josser
aptal
{s} oafish
aptal
{s} gaga
aptal
anserine
aptal
softy
aptal
{i} fathead
aptal
feeble minded
aptal
boneheaded
aptal
{i} simp

I am not so simple as to believe that. - Ona inanacak kadar aptal değilim.

Worse than a simple fool is a fool believing himself intelligent. - Kendini zeki sanan bir aptal, basit bir aptaldan daha kötüdür.

aptal
bird brained
aptal
{i} softhead
aptal
blinking
aptal
{s} goofy

Tom does do some goofy things from time to time. - Tom zaman zaman bazı aptalca şeyler yapıyor.

Tom does do some goofy things. - Tom bazı aptalca şeyler yapıyor.

aptal
halfwitted
aptal
fat headed
aptal
half wit
aptal
{s} harebrained
aptal
potty
aptal
dumb bell
aptal
simpleton, fool
aptal
dotty
aptal
lummox
aptal
half witted
aptal
idiotic

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

aptal
Turkish theat. the character typed as a sycophant
aptal
inane
aptal
twit
aptal
feeble-minded
aptal
stupid, silly, half-witted, dense, daft, goofy,potty, dozy; fool, idiot, half wit, chump, goof, blockhead, ninny, clot
aptal
cuckoo
aptal
twerp
aptal
{s} corny
aptal
puddinghead,ed
aptal
jerky
aptal
jerk

Tom is obviously a jerk. - Tom açıkçası bir aptal.

Tom called me a stupid jerk. - Tom bana aptal pislik derdi.

aptal
{i} cretin
aptal
berk
aptal
bonehead
aptal
dimwit
aptal
{s} fatuous
aptal
{i} drag
aptal
goon
içkiden aptallaşmış
sottish
Türkisch - Türkisch

Definition von aptallaşmış im Türkisch Türkisch wörterbuch

aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç
aptal
Küçümseme ve azarlama bildiren seslenme sözü: "Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra
Aptal
keş
Aptal
alık salık
Aptal
lala
Aptal
zolot
Aptal
andaval
Aptal
sehi
Aptal
alık
Aptal
şavalak
Aptal
kelek
aptal
Küçümseme belirten seslenme sözü
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
aptal
Türk kukla oyununda dalkavuk tipi
aptal
Azarlama sözü
aptallaşmış
Favoriten