ameliorate

listen to the pronunciation of ameliorate
Englisch - Türkisch
{f} iyileştirmek

Durumu iyileştirmek için on yıllardır devam eden uluslararası çabalara rağmen, savaş, hastalık ve kıtlık yoksulluk çeken ülkeyi yok etmeye devam ediyor. - War, disease, and famine continue to ravage the poverty-stricken country, despite the decades-long international effort to ameliorate the situation.

{f} düzeltmek
{f} iyileşmek
{f} geliştirmek
{f} gelişmek
ondurmak
abat eylemek
düzelme
abat etmek
düzelt
(Biyoloji) iyileş

Siyasi reformlar yoksulların yaşam koşullarını iyileştirebilir. - Political reforms may ameliorate the living conditions of the poor.

Durumu iyileştirmek için on yıllardır devam eden uluslararası çabalara rağmen, savaş, hastalık ve kıtlık yoksulluk çeken ülkeyi yok etmeye devam ediyor. - War, disease, and famine continue to ravage the poverty-stricken country, despite the decades-long international effort to ameliorate the situation.

{f} düzelmek
(Kanun) imar ve ihya etmek
amelioration
(Kanun) imar ve ihya etme
amelioration
(Dilbilim) anlam yücelmesi
amelioration
düzeltme
amelioration
ıslah
ameliorates
düzeltir
amelioration
iyileşme
amelioration
gelişme
amelioration
düzelme
amelioration
(Tıp) İyileştirme, düzeltim
amelioration
(Tıp) Salah, iyileşme
amelioration
{i} iyileştirme
ameliorative
{s} düzelebilir
ameliorative
{s} iyileştirilebilir
ameliorative
iyileşebilir
Englisch - Englisch
To make better, to improve; to heal; to solve a problem

They offered some compromises in an effort to ameliorate the situation.

to relieve, as from pain or hardship
get better; "The weather improved toward evening"
to make better; "The editor improved the manuscript with his changes"
To grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age
If someone or something ameliorates a situation, they make it better or easier in some way. = alleviate exacerbate. to make a bad situation better or less harmful = improve (meliorate (16-20 centuries), from , past participle of meliorare, from melior )
{f} improve, better; get better, improve oneself
To make better; to improve; to meliorate
To make better, to improve; to heal or solve a problem
If someone or something ameliorates a situation, they make it better or easier in some way. = alleviate ¡Ù exacerbate. to make a bad situation better or less harmful = improve (meliorate (16-20 centuries), from , past participle of meliorare, from melior )
amelioration
an improvement
amelioration
The act of making better
Amelioration
See: melioration
Amelioration
the act of relieving ills and changing for the better
Amelioration
The improvement or bettering of the meaning of a word through semantic change The opposite of pejoration
Amelioration
"Ameliorate" means to make less severe or to improve Impact amelioration proposals suggest ways to avoid or lessen the negative effects of a project on the environment
Amelioration
measures to increase soil fertility
Ameliorative
tending to ameliorate
ameliorated
past of ameliorate
ameliorates
third-person singular of ameliorate
ameliorating
tending to ameliorate
ameliorating
present participle of ameliorate
amelioration
{i} improvement, renovation, betterment
amelioration
The act of ameliorating, or the state of being ameliorated; making or becoming better; improvement; melioration
ameliorative
Able to repair or ameliorate
ameliorative
{s} purported to improve
ameliorative
Tending to ameliorate; producing amelioration or improvement; as, ameliorative remedies, efforts
ameliorator
One who ameliorates
ameliorator
{i} renovator; improver
ameliorate
Favoriten