to grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age

listen to the pronunciation of to grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age
Englisch - Türkisch

Definition von to grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age im Englisch Türkisch wörterbuch

ameliorate
iyileştirmek

Durumu iyileştirmek için on yıllardır devam eden uluslararası çabalara rağmen, savaş, hastalık ve kıtlık yoksulluk çeken ülkeyi yok etmeye devam ediyor. - War, disease, and famine continue to ravage the poverty-stricken country, despite the decades-long international effort to ameliorate the situation.

ameliorate
{f} iyileşmek
ameliorate
{f} geliştirmek
ameliorate
{f} gelişmek
ameliorate
abat eylemek
ameliorate
ondurmak
ameliorate
düzelme
ameliorate
abat etmek
ameliorate
düzeltmek
ameliorate
düzelt
ameliorate
(Biyoloji) iyileş

Durumu iyileştirmek için on yıllardır devam eden uluslararası çabalara rağmen, savaş, hastalık ve kıtlık yoksulluk çeken ülkeyi yok etmeye devam ediyor. - War, disease, and famine continue to ravage the poverty-stricken country, despite the decades-long international effort to ameliorate the situation.

Siyasi reformlar yoksulların yaşam koşullarını iyileştirebilir. - Political reforms may ameliorate the living conditions of the poor.

ameliorate
{f} düzelmek
Englisch - Englisch
ameliorate
to grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age
Favoriten