akılsızca

listen to the pronunciation of akılsızca
Türkisch - Englisch
foolishly
fatuously
inexpedient
stupidly
mindlessly
injudicious
unwisely
unwise

I plan to help Tom steal some cars. That would be unwise. - Tom'un birkaç araba çalmasına yardımcı olmayı planlıyorum. Bu akılsızca olur.

unwittedly
absurd
akıl
wisdom
akıl
{i} intelligence

Someone famous said that imagination is more important than intelligence. - Ünlü biri hayal akıldan daha önemlidir dedi.

akıl
mind

The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place. - Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır.

The right mind is the mind that does not remain in one place. - Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır.

akıl
wit

Who lives without folly is not so wise as he thinks. - Çılgınlık yapmadan yaşayan insan düşündüğü kadar akıllı değildir.

I'm going with Ken. He is cool, gentle and smart. What's more, he is single! - Ken ile gidiyorum. O, serin, nazik ve akıllı. Dahası, o bekar!

akıl
reason

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. - Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir.

A smart dog never barks for no reason. - Akıllı bir köpek asla sebepsiz havlamaz.

akılsızca olan
unwise
akılsızca yapılan
mindless

It's just mindless entertainment. - Bu sadece akılsızca yapılan eğlence.

akıl
{i} memory
akıl
brain

The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy. - Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir.

Who is the brains of this operation? - Bu operasonun akıl hocaları kimdi?

akıl
{i} advice

Sami was smart enough to listen to Layla's advice. - Sami, Leyla'nın tavsiyesini dinleyecek kadar akıllıydı.

It was wise for you not to follow his advice. - Onun tavsiyesine uymamanız akıllıca oldu.

akıl
mental

Are you mentally ill? - Akıl hastası mısınız?

Some mental illnesses already have a cure. - Bazı akıl hastalıklarının zaten tedavisi var.

akıl
gray matter
akıl
{i} Psyche
akıl
guidance
akıl
idea

My ideal woman is shapely, intelligent and a polyglot. - Benim ideal kadınım, düzgün, akıllı ve çok dillidir.

The ideal woman for me would be well-mannered, intelligent and a polyglot. - Benim için ideal kadın, iyi huylu, akıllı ve birçok dilli olacaktır.

akıl
long
akıl
understanding
akıl
mentality
akıl
fettle
akıl
head

I admit he's smart, but does he have to talk over everyone's heads all the time? - Onun akıllı olduğunu kabul ediyorum ama o her zaman karşısındakinin anlayamayacağı şekilde konuşmak zorunda mı?

You've got a good head on your shoulders. - Sen akıllı ve zeki birisin.

akıl
headpiece
akıl
intellect

Health and intellect are the two blessings of life. - Sağlık ve akıl, hayatın iki nimetidir.

akıl
sapience
akıl
discernment
Akıl
rational faculty
akıl
ıntellect
akıl
nous
akıl
{i} prudence
akıl
loaf
akıl
sentient
akıl
{i} bean
akıl
mind, comprehension
akıl
{i} chump
akıl
consciousness
akıl
comprehension
akıl
strength of mind
akıl
grey matter
akıl
intelligence, brain, reason " us; memory" " bellek; advice" " öğüt; opinion, idea
akıl
sense
akıl
{i} senses
akıl
idea, opinion, thought
akıl
psycho
akıl
pate
akıl
prudent
akıl
reason, intelligence; wisdom, discernment, discretion
Türkisch - Türkisch

Definition von akılsızca im Türkisch Türkisch wörterbuch

Akıl
(Osmanlı Dönemi) DERS
âkıl
(Osmanlı Dönemi) akıllı
akıl
Vaka'nin duyu organlarıyla hissedilip beyne nakledilmesi ve on bilgilerle yoğrulup yorumlanması
AKIL
(Osmanlı Dönemi) Bak: Akl
Akıl
(Osmanlı Dönemi) UNAB
Akıl
(Osmanlı Dönemi) CÂL
Akıl
(Osmanlı Dönemi) MİRRE
Akıl
(Osmanlı Dönemi) HULM
Akıl
(Osmanlı Dönemi) HÜRMAN
Akıl
(Osmanlı Dönemi) SEDAD
Akıl
(Osmanlı Dönemi) HULÜM
Akıl
us
Akıl
(Osmanlı Dönemi) MECR
akıl
Hafıza, bellek
akıl
Hafıza, bellek: "Hâlâ aklımda o tufan yağmuru."- C. S. Tarancı. Öğüt, salık verilen yol
akıl
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
akıl
Öğüt, salık verilen yol
akıl
Düşünce, kanı: "Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!"- A. K. Tecer
akıl
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us: "Akıl yaşta değil baştadır."- Atasözü
akıl
Düşünce, kanı
akıl
Düşünce, niyet
ÂKIL
(Osmanlı Dönemi) (E) Uyanık. Aklı başında. Tedbirli. Düşüncesi sağlam. Huşyâr
akılsızca
Favoriten