şart

listen to the pronunciation of şart
Türkisch - Englisch
condition

There is an urgent need for improved living conditions. - Gelişmiş yaşam şartlarına acil bir ihtiyaç var.

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. - Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

circumstance

Under the circumstances we have no choice but to surrender. - Bu şartlar altında teslim olmaktan başka seçeneğimiz yok.

The circumstances did not allow me to go abroad. - Şartlar benim yurt dışına gitmeme izin vermedi.

if
string
stipulation

They released him with the stipulation that he should not go out of town until the investigation was complete. - Soruşturma tamamlanana kadar kasabadan çıkmaması şartıyla onu serbest bıraktılar.

(Hukuk) term, provision, charter, requirement
proviso
reserve
must

Tom must choose the second-best policy according to the circumstances. - Tom şartlara göre, ikinci en iyi politikayı seçmeli

reservation
understanding
necessarily

Things that you see with your eyes are not necessarily true. - Gözünüzle gördüğünüz şeylerin doğru olması şart değil.

state
condition, stipulation, provision; article, clause koşul
essential
weather

The organisers of the marathon said that the event would go ahead, regardless of the weather conditions. - Maraton organizatörleri, hava şartları gözetilmeksizin, organizasyonun devam edeceğini söyledi.

Due to the bad weather, the game was called off. - Kötü hava şartları nedeniyle oyun iptal edildi.

(Kanun) charter
article
imperative

Setting limits is imperative. - Sınırları kurmak şarttır.

It is imperative that we find another way out of this situation. - Bu duruma başka bir çıkar yol bulmamız şart.

qualification
subjunctive
term

We sued the insurance company because it violated the terms of our policy. - Biz sigorta şirketine poliçemizin şartlarını ihlal ettiği için dava açtık.

We expected better terms. - Daha iyi şartlar bekliyorduk.

şart koşmak
stipulate
şartlar
conditions

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. - Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

Although the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's. - Şartlar hafifçe farklı olmasına rağmen, bizim deneyin sonucu Robinson'unki ile aynı.

şart koşma
stipulation
şart koşmak
condition
şart altında olmak
stipulation, with the stipulation
şart koşmak
Stipulate, lay down as a condition
şart cümlesi
conditional clause
şart değil
not necessarily
şart etmek
to swear (to do or not to do something) by all that one holds dear
şart kipi
conditional mood
şart kipi
conjunctive mood
şart koymak
postulate
şart koymak
stipulate
şart koymak
qualify
şart koymak
lay down as a condition
şart koşmak
to stipulate, to provide
şart koşmak
lay down as a condition
şart koşmak
provide
şart koşmak
lay down
şart koşmak/koymak
to lay (something) down as a condition
şart olmak
to become inevitable
şart olmak
to be obligatory, be mandatory, be imperative
şart olmayan
unessential
şart olsun!
(Konuşma Dili) I swear by all I hold dear that this is true!
şart şurt tanımamak
to refuse to be bound by any condition or stipulation
şartlar
{i} circumstances

The circumstances did not allow me to go abroad. - Şartlar benim yurt dışına gitmeme izin vermedi.

I wish we could have met under better circumstances. - Keşke daha iyi şartlar altında görüşebilseydik.

şartlar
{i} context
şartlar
{i} terms

We sued the insurance company because it violated the terms of our policy. - Biz sigorta şirketine poliçemizin şartlarını ihlal ettiği için dava açtık.

According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st. - Sözleşme şartlarına göre, ödemenizin vadesi 31 Mayısta idi.

şartlar
{i} situation

The situation was unbearable. - Şartlar dayanılmazdı.

He can explain the situation. - O, şartları açıklayabilir.

şartlar
{i} climate
gerekli şart
sine qua non
gerekli şart
essential condition
sosyal şart
(Politika, Siyaset) social charter
yeter şart
(Matematik) sufficient condition
ön şart
prerequisite for
ön şart
(Kanun) prerequisite
şartlar
discharge
şartlar
specifications
dilek-şart kipi
(Dilbilim) Subjunctive-conditional mood
birinci şart
main condition
bozucu şart
(Kanun) condition subsequent
bozucu şart
(Kanun) dissolving condition
depozito bırakmak şart mı
Is it necessary to put down a deposit
dişi çekmeniz şart mı
Is it necessary to pull it out
fesih yetkisi veren şart
cancel clause
gizli şart
hidden catch
iradi şart
law potestative condition
kötü şart
bad condition
mali şart
(Hukuk) financial reserve
menfi şart
(Kanun) negating condition
olumsuz şart
negative condition
olumsuz şart
adverse condition
olumsuz şart
freak (weather) condition
olumsuz şart
dreadful condition
olumsuz şart
awful condition
ön şart
(Hukuk) pre-condition
şart koşmak
lay down conditions
şartlar
specification
şartlar
circs
şartlar
state of affairs
şartlar
conjuncture
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Yemin
(Osmanlı Dönemi) Bir kısım muamelelerde lüzumlu olan hüküm. Bir şeyin olması ona bağlı olan şey
(Osmanlı Dönemi) Hal, vaziyet
(Osmanlı Dönemi) Kayıt. Bir iş için mutlaka lüzumlu olan husus
(Osmanlı Dönemi) Gr: Biri diğerine bağlı olan iki cümle hakkında delâlet edilen; yâni mütevakkıf aleyhe delâlet eden diğer cümleye cezâ denir. Meselâ: "Haber verirsen, ben de gelirim" cümlesinde "Haber verirsen" cümlesi şart, "ben de gelirim" cümlesi ise cezâdır. Bunlara "cezâ cümlesi, şart cümlesi" de denir. Başka tabirle "cümle-i şartiye" ve "cümle-i cezâiye" denir
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul: "İster istemez bu şartlara boyun eğecekti."- F. R. Atay
koşul
kayıt
(Osmanlı Dönemi) KAYD
ŞART EDATLARI
(Osmanlı Dönemi) (Huruf-u şartiye) Bunlara "Şart isimleri" de denir. Arapçada şart mânâsını ifade eden edatlar: İn, Men, Ma, Mehmâ, Eyyü, Metâ, Eynemâ, Eyyâne, Ennâ, Haysümâ, Keyfemâ. $Bu edatlar iki fiili (şart ve ceza fiillerini) cezmederler. Şart mânâsını ifade eden edatlardan sonra gelen ilk fiil, şart; ikincisi de, cevab veya ceza adını alır. İkinci fiilin meydana gelebilmesi, birinci hükmün meydana gelmesine bağlıdır. ŞART VE CEZA FİİLİNDEN TE Kim isterse bulur) cümlesinde olduğu gibi
şart etmek
"şart olsun" diyerek yemin etmek
şart kipi
bakınız: şartlı birleşik zaman
şart olmak
Gerekmek, kaçınılmaz bir durum almak
BİLA KAYDÜ ŞART
(Hukuk) Kayıtsız ve şartsız hiç bir koşula bağlanmaksızın
ön şart
Bir işin çözümlenmesinde ilk önce yerine getirilmesi gereken şart, ön koşul
Şartlar
(Hukuk) ŞURUT
şartlar
(Osmanlı Dönemi) şerâit
şart
Favoriten