uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu

listen to the pronunciation of uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu
Türkisch - Englisch
(Tıp) excitability
uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu

    Silbentrennung

    u·ya·ra·na kar·şı ça·bu·cuk ce·vap ve·re·bil·me, ko·lay·ca ir·ri·te e·de·bil·me du·ru·mu

    Wort des Tages

    maw
Favoriten