(someone)

listen to the pronunciation of (someone)
Englisch - Türkisch
peşi sıra right behind
marifetiyle by, through the agency of
gerisince after, following, behind
(someone) hold one's pee
çiş tutmak
(someone) hold one's urine/pee
çişini tutmak
someone else
başkası

Ne kadar uğraşırsan uğraş, bırak başkasını, kendini bile bir şeye zorla inandıramazsın. - Try as you might, but you cannot force a belief onto someone else, much less your own self.

İş için başkasını tuttular. - They hired someone else for the job.

act towards someone
Davranmak, muamele etmek
bring something home to someone
Birinin birşeyi anlamasını sağlama, farkettirmek
do someone a power of good
Birinin kendini iyi hissetmesini sağlamak
fall in love with someone
Birine aşık olmak
fancy someone
Birisinden hoşlanmak
give someone a wide berth
Birinden uzak durmak, yaklaşmamak
give three cheers for someone
Ödüllendirmek, mükafatlandırmak
keep pace with someone
Birine ayak uydurrmak
lose faith in someone
Birine karşı inancını yitirmek
make a monkey out of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make friends with someone
Biriyile arkadaş olmak
play someone against someone else
Birini başka birine karşı doldurmak
put someone in an awkward position
Birini zor duruma sokmak
sponge off someone
Birinden otlakçılık yapmak
storm on someone
Birine aniden kızmak
talk someone into something
Birini birşeye inandırmak, birini birşeye ikna etmek
talk someone out of something
Birini birşeyden caydırmak, birini birşeyden vazgeçirmek
back someone up
arkasında olmak
back someone up
(deyim) gelistirmek icin ilaveler yapmak
bring someone down
(deyim) (Deyimler) düşmesine neden olmak
check someone out
(deyim) araştırmak
lend someone a hand
(deyim) birine el vermek
someone else
başka biri, bir başkası
someone else's
başkasının
stand someone up
(Dilbilim) birisini ekmek
Patch someone through
(Telefon santrali) Birini birine bağlamak
be no skin off someone's nose
(deyim) birisinin umurunda olmamak
be no skin off someone's nose
(deyim) umurunda olmamak
believe in someone
birine güvenmek
believe someone guilty
suçlu olduğuna inanmak
bend someone's ear
(deyim) birinin kulağını bükmek
bid someone farewell
birine veda etmek
bite someone's head off
(deyim) birini bozmak
bite someone's head off
(deyim) birinin yüzüne bağırmak
bite someone's nose off
birine ters cevap vermek
bother someone
parazit yapmak
bring someone to book
(deyim) hesap sormak
bring someone to forefront
gözönüne almak
bring someone to justice
adalete teslim etmek
bundle someone off
birini apar topar göndermek
bundle someone up
(deyim) birini sarıp sarmalamak
butter someone up
(deyim) birine yağ çekmek
cheer someone up
birini neşelendirmek
cling to someone for support
dört elle sarılmak
compel someone to think
düşünmeye zorlamak
consider someone enemy
birini düşman saymak
consider someone responsible
birini sorumlu tutmak
crown someone king
krala tacını giydirmek
crown someone king
kral yapmak
crown someone king
kral etmek
cut someone deep
(Ev ile ilgili) Birini duygusal olarak derinden incitmek
cut someone down
birini öldürmek
cut someone off
birinin yolunu kesmek
deem someone responsible
sorumlu tutmak
drive someone out of his mind
çileden çıkarmak
ease someone out
(deyim) yol vermek
excuse someone or something
mazur görmek
expect someone to understand
anlayışına güvenmek
expect someone to understand
anlayışına sığınmak
extend someone's condolences
(Askeri) taziyelerini sunmak
fend someone off
kendini müdafa etmek
fend someone off
kendini savunmak
fill in for someone
(deyim) birinin yerini doldurmak
find someone
(Bilgisayar) birini bul
fix someone's wagon
(deyim) hakkından gelmek
fling in someone's face
(deyim) yüzüne vurmak
fling in someone's teeth
(deyim) yüzüne vurmak
follow in someone's footsteps
(deyim) birinin izinden gitmek
follow in someone's footsteps
bir kimsenin izinde olmak
follow in someone's footsteps
(deyim) birini kendine örnek almak
follow in someone's footsteps
(deyim) birinin izinde yürümek
follow in someone's tracks
(deyim) birinin izinde yürümek
follow someone
birisinin arkasından gitmek
follow someone
birini takip etmek
follow someone closely
yakın takibe almak
follow someone's advice
birinin sözünü dinlemek
follow the lead of someone
birinin ardından gitmek
fortune smile on someone
talih yüzüne gülmek
get on someone's nerves
(deyim) sinirine dokunmak
give someone a leg up
(deyim) birine yardım etmek
give someone a leg up
(deyim) arka çıkmak
give someone cold shoulder
(Ev ile ilgili) Birine karşı soğuk davranmak
grip someone's imagination
alıp götürmek
guide (someone)
yol göstermek
hang on someone's every word
can kulağıyla dinlemek
help someone out
birine yardım etmek
hire someone
işe yerleştirmek
humble someone's pride
birinin kibrini kırmak
hurt someone's pride
birinin gururunu kırmak
ignore someone
pas vermemek
inquire after someone
halini hatırını sormak
inquire after someone
birini sormak
invite someone in
birini buyur etmek
invite someone in
birini içeriye davet etmek
invite someone to interview
mülakata çağırmak
keep someone guessing
Birini merak hâlinde burakmak
keep someone up
yatmasına engel olmak
keep up with someone
geri kalmamak, uymak
kick someone out
birini işten çıkarmak
kick someone out
birini kapı dışarı etmek
kidnap someone
adam kaldırmak
knock someone out
yere yıkmak (birini)
knock someone's block off
(deyim) sopalamak
lend someone a helping hand
birine yardım elini uzatmak
let someone down
hayal kırıklığına uğratmak
let someone down
hüsrana uğratmak
lick someone's arse
(Argo) birinin kıçını yalamak
lick someone's boots
birinin elini eteğini öpmek
love someone
birini sevmek
lump someone together with
birini bir gruptan saymak
make a fool of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make a fool out of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make a monkey of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make someone long for
özletmek
make someone miss
özletmek
make someone up
birine makyaj yapmak
make up to someone
yaranmak
manage someone out
Bir çalışanı işten kendinin ayrılıp gitmesi için bıktırmak
meet someone in final
final oynamak
meet someone on holiday
tatilde tanışmak
miss someone bad
birini aşırı özlemek
miss someone very much
çok özlemek
murder someone
adam öldürmek
occur to someone
birinin aklına gelmek
offer someone an apology
özür sunmak
offer someone discout
iskonto vermek
offer someone employment
iş sunmak
offer someone health service
sağlık hizmeti sunmak
offer someone health service
sağlık hizmeti vermek
offer someone opportunity
olanak sağlamak
pay someone off
birine rüşvet vermek
perform someone's imitation
taklidini yapmak
permit someone freedom
özgürlük tanımak
piss someone off
kafasını bozmak
plot against someone
çorap örmek
plot against someone
başına çorap örmek
poke fun at someone
(deyim) biriyle gırgır geçmek
poke fun at someone
(deyim) biriyle kafa bulmak
poke fun at someone
(deyim) biriyle dalga geçmek
prejudice someone against
aleyhine çevirmek
prejudice someone in favor of
lehine çevirmek (birini)
prejudice someone's chances
birinin şansını azaltmak
pretend not to know someone
tanımamazlıktan gelmek
provide for someone
eksikliğini gidermek
provide someone with
eksikliğini gidermek
provide someone with evidence
kanıt sunmak
provide someone with service
hizmet sağlamak
put someone down
yere koymak (birini)
put someone on
birini görevlendirmek
put someone up
birini misafir etmek
reduce someone to silence
birini susturmak
reduce someone to silence
birinin sesini kestirmek
resemble someone
birine benzemek
respect someone
birine saygı göstermek
restrict someone's authority
yetkilerini kısıtlamak
restrict someone's powers
yetkilerini kısıtlamak
ride herd on someone
(deyim) birinin peşinde dolaşmak
ruin someone's reputation
itibarını yerle bir etmek
run against someone
Birine karşı yarışmak
run it by someone
Birine bir şeyi bir daha izah etmek
see someone off
birini geçirmek
see someone off
birini uğurlamak
see someone off
birini yolcu etmek
sell out someone
birini ekmek
sell out someone
birini satmak
sell someone a bill of goods
(deyim) birine külah giydirmek
sell someone down the river
(deyim) birini arkadan vurmak
sell someone short
(deyim) birini hafife almak
serve someone tea
çay ikram etmek
serve someone's purpose
birinin ihtiyacını görmek
set someone up
birine tuzak kurmak
set someone up on a throne
birini bir tahta geçirmek
set someone's mind at ease
içine su serpmek
set someone's mind at rest
içine su serpmek
settle someone down
birini yola getirmek
settle someone down
birini uslandırmak
settle someone down
birini sakinleştirmek
settle someone's hash
(deyim) susturmak
show someone up
birini utandırmak
sink to someone's level
(deyim) birisinin seviyesine inmek
sit right with someone
(Ev ile ilgili) Birşey biri için uygun olmak, kabul edilebilir olmak
sit well with someone
(Ev ile ilgili) Birşey biri için uygun olmak, kabul edilebilir olmak
skip over someone
birisini tercih etmemek
sober someone up
birini ayıltmak
someone else
bir başkası

Bazen bir başkasının duygularına zarar vermemek için yalan söyleriz. - Sometimes we lie to keep from hurting someone else's feelings.

Benim anadilim bir başkası için yabancı dildir. - My native language is a foreign language for someone else.

squeeze money out of someone
(deyim) para sızdırmak
stand someone up
(Dilbilim) birisini ağaç etmek
stand someone up
(Dilbilim) birisini satmak
starve someone to death
açlıktan öldürmek
subscribe someone to
abone yapmak
suffer the death of someone
acısını görmek
sweep someone off his/her feet
aklını başından almak
sweep someone off one's feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep someone off one's feet
kendine aşık etmek
sweep someone off one's feet
kalbini çalmak
sweep someone off one's feet
tamamen ikna etmek
take someone down a peg or two
(deyim) birine haddini bildirmek
take someone off
götürmek
take someone off
bir yere götürmek
take someone off
bir birini çıkarmak
take someone on
birini işe almak
take someone over
birini tekeline almak
take someone's breath away
heyecanlandırmak
take someone's breath away
(deyim) soluğunu kesmek
take someone's breath away
-in nefesini kesmek
take someone's place
yerini doldurmak (birinin)
take someone's place
birinin yerini işgal etmek
trip someone up
(deyim) çelme takmak
trip someone up
(deyim) hatasını yakalamak
try someone's patience
birinin sabrını tüketmek
turn someone on
cinsel olarak tahrik etmek
urge someone to resign
istifaya davet etmek
urge someone to resign
istifaya çağırmak
visit someone casually
istendiği zaman ziyaret etmek
Englisch - Englisch

Definition von (someone) im Englisch Englisch wörterbuch

I knew someone when
Used upon hearing of a success of an acquaintance, often ironically for minor successes

Well, congratulations. On the speech, everything. She stood up straighter and forced a smile. I can always say I knew him when..

apple of someone's eye
A favourite, a particular preference, or a loved one; the object of somebody's affections

Sara was never the same after losing her daughter, the apple of her eye.

at someone's service
By way of introduction on first meeting another person

James Bond. At your service.

at someone's service
Fully available to help or to be of use to someone, or some organisation

John will be at our service for the duration of the visit.

beat someone's brains out
To beat someone very severely
behind someone's back
Without somebody's knowledge; secretly

The employees talked about their boss behind his back.

bite someone's head off
To severely berate someone
blow smoke up someone's ass
Alternative form of blow smoke
blow someone out of the water
To trounce; to defeat someone thoroughly, at a game or in battle

With a garden hose, you can blow your opponent out of the water, if he only has a squirt gun.

blow someone's mind
To astonish someone, to flabbergast someone
break someone's heart
To cause a person to feel grief or sadness

Baby you're not that kind.

breathe down someone's neck
To follow or supervise someone too closely, making it uncomfortable for them

My boss never lets me get on with my work. He's always breathing down my neck and checking up on me.

bring someone to book
To penalise someone for a punishable offence

The perpetrators of this atrocity must be brought to book.

burst someone's bubble
To disillusion; to disabuse someone of a false notion or rationalization that has grown comfortable

I hate to burst his bubble, but he is going to be disappointed if he tries that idea.

bust a cap in someone's ass
Alternative form of pop a cap in someone's ass
buy someone out
To close someone's contract by paying him or her a sum of money, the terms of which are often stated in the contract itself
buy someone out
To purchase someone's property (particularly real estate) or someone's share of a property, partnership, company, etc
call someone's bluff
To take action on the basis that another person is bluffing
carry someone's water
To do someone's bidding; to serve someone's interests
cat got someone's tongue
Why are you not saying anything?

Why don't you tell me that secret? Cat got your tongue?.

catch someone napping
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
catch someone's eye
To capture someone's attention
clean someone's clock
To defeat decisively, in a physical fight or other competition or negotiation

The heavily-tattooed Perez never recovered, getting nailed with flush head shots before a clean-up left hook cleaned his clock.

clear someone's name
To prove innocence of a person previously considered or suspected to be guilty
come to someone's rescue
To rescue (or save) someone from further harm
cover someone's ass
To make preparations or take precautions to ensure that a person is not blamed or punished for his or her conduct

Killian kept the files because he was trying to cover his ass, Via said. He was always worried something would come back on him..

cramp someone's style
to restrict someone's free actions, or to give the impression of such

I don't want my Mum to go to the party - she'd really cramp my style.

creep someone out
To make uncomfortable or afraid

That janitor who's always talking about blood creeps me out.

cross someone's palm
To give money to a person, especially as a bribe or as an inducement to perform a service

After crossing his palm with a donation, I felt entitled at least to ask where he was from.

cross someone's palm with silver
Alternative form of cross someone's palm
cross someone's path
To meet by chance

None of the sportsmen who have crossed my path have made as great an impact on me as Bob.

cry someone a river
To weep profusely or excessively in the presence of another person

It is rather shaming to be quite so wet over nothing in particular, but at least Fielding does it too. He cries gallons over slow-motion bits at the ends of films, especially Gladiator, and begins to worship Roman values, then Italian footballers kissing in slo-mo to the strains of Nessun Dorma. Sniffle, sniffle. And QPR being relegated in 1996. He can cry you a river over that one, and over a darling little clump of daffodils growing by the traffic island.

cry someone a river
To try to obtain the sympathy of another person by complaining or sniveling

Port Authority Transit should cry me a river. Before raising fares it should cut an unnecessary expense.

curl someone's hair
To frighten, dismay, or excite someone thoroughly

Yanking open the door to the bathroom, I was greeted with a stink foul enough to curl my hair.

cut someone some slack
To make allowances for someone, and not treat a failure severely
darken someone's doorstep
to enter somebody else's home uninvited
do someone dirt
Alternative form of do someone dirty
do someone dirty
To deliberately treat someone in an unfair or harmful manner

She was cheating on him—doing him dirty.

do someone proud
To cause someone to feel pride, admiration, or satisfaction

I was absolutely delighted with the way we competed and the players did me proud.

do someone's head in
To frustrate, irritate or disturb someone

Please stop reading the name of every sign we came across, it's doing my head in!.

drink someone under the table
To drink more alcohol than (someone)

She had class, but she could drink most of the guys under the table.

drive someone crazy
to annoy or irritate
drive someone crazy
to cause to be infatuated
drive someone crazy
to cause insanity onto someone
drive someone up the wall
To make a person very angry or bored; to infuriate

There is nothing and no one that's going to shut him up. That's what makes Tucker funny. It's also what can drive you up the wall about him. - , 1998.

eat from someone's hand
Alternative form of eat out of someone's hand
eat out of someone's hand
To behave in a docile, submissive way towards somebody

Violetta is well aware of all this and goes out of her way to charm him. . . . He eats out of her hand and would not notice is she fed him rocks.

eat someone out of house and home
To consume such a portion of one's store of food that little is left for the owner

or I will ride thee o' nights like the mare.

eat someone's dust
To be outrun

You better move fast before you eat his dust.

eat someone's dust
To get one to be on a losing end
fill someone's shoes
To do (somebody's) job; to perform or assume (somebody's) role

I don't think anyone could ever fill her shoes, doing all she does.

fix someone's wagon
To cause injury, distress, or inconvenience to someone, especially as punishment or as a comeuppance

According to Mr Breeden, Lord Black said that the libel laws in the UK and Canada would permit him to sue and indicated he would go after the houses of board members. . . . He was going to fix their wagon good, said Mr Breeden.

follow in someone's footsteps
To follow the same path as someone
force someone's hand
Bring about a situation which necessitates an agent to act, often causing a plan to be executed prematurely
fuck someone off
To annoy someone greatly; to piss someone off
fuck someone off
To snub

As for her boss, she decided to fuck him off instead of meet with him under such unjustifiable circumstances.

fuck someone over
to exploit somebody in a way which result in an advantage to oneself, at the cost of the other party gaining a considerable disadvantage

He really fucked me over when he sold me that car for $3,000.

get in someone's hair
To annoy someone
get in someone's hair
To hinder someone or interfere with their actions
get inside someone's pants
To have sex with (someone), especially for the first time
get into someone's pants
To have sex with

My groupie has been trying to get into my pants for ages. Maybe one day I’ll give in to her demands.

get off someone's back
To cease pestering or criticizing someone, i.e. to leave them alone
get on someone's last nerve
Alternative form of get on someone's nerves
get on someone's wick
to annoy or upset someone, usually by repeated disagreeable actions

His silly questions are really getting on my wick.

get someone's back up
To annoy a person either deliberately or inadvertently

Telling someone that her child can and should be doing better and not offering some solutions immediately gets my back up.

get someone's goat
To annoy, infuriate, bother, or incense

It really gets my goat when inconsiderate people litter.

get someone's number
Alternative form of have someone's number
get up someone's nose
To annoy someone; to get on somebody's nerves
give someone a big head
To flatter someone excessively; to overpraise someone, usually resulting in them becoming proud, arrogant or conceited

Please stop telling me how smart I am - you'll give me a big head!.

give someone five
To slap someone's hand
give someone grief
To cause pain

Her elbow has been giving her grief.

give someone grief
To hassle, abuse

Fred was giving me grief over the money I owed him.

give someone his head
To allow (someone) to act without constraint: to give (someone) free rein
give someone the chair
To execute a person by means of the electric chair

Joseph O'Dell, convicted of a brutal rape and murder, was sentenced to death after a Virginia prosecutor told the jury that if they didn't give him the chair, he'd one day get out and be free to kill again.

give someone the creeps
To give someone a feeling of uneasiness or mild fright

Walking through the graveyard late at night gave me the creeps.

give someone the eye
To show flirtatious signs with one's eyes

I saw him giving me the eye as soon as I entered the room.

give someone the shits
to annoy or frustrate someone

Can you stop sending me text messages at two in the morning? You're giving me the shits!.

give someone what for
To punish; to rebuke

'e gived 'em up, an' repented somethin' horrid — there still bein' the buns to come — but Miss Soapy she gave 'im what- for-proper, she did!.

go over someone's head
To take up an issue with another person's boss or other superior rather than beginning or continuing to deal with the original person

She went over his head and took her complaint directly to the president of the company.

go to someone's head
To strongly affect a person, especially to the detriment of their senses or mental faculties

For I am a man of many sorrows. Yet there is no necessity for me to sit sobbing and sighing in someone else's house. Unremitting grief is tiresome and I'm afraid some of your maids or you yourself might lose patience with me and conclude it was the wine that had gone to my head and released this flood of tears.

go with someone
to accompany someone to a given place

Mother asked the teen-aged boy, Would you please go with your little brother to the park to play?.

go with someone
to date someone regularly and exclusively

The junior high boy shyly asked the girl he had a crush on, Will you go with me? To which she replied, Yes, I'll go with you..

grease someone's palm
To bribe a person

We arrived at Almaty Airport, and from the moment the customs officer made it obvious in his fractured English that our entrance would be made easier if we greased his palm, we realised that all our Anglo-Saxon assumptions about how societies are run were not very relevant here.

hand someone his head
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
harden someone's heart
To make someone more resistant to something

And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth mine armies, and my people the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments.

have a word in someone's ear
To speak to someone in private
have a word in someone's ear
When you get a moment I'd like to have a word in your ear
have got someone's back
To be prepared and willing to support or defend (someone)
have someone by the short hairs
To have someone in a difficult situation in which he or she is without alternatives and can be controlled

The Saudis know that as long as we consume 7 billion barrels per year (4 billion of them imported from abroad), they have us by the short hairs.

have someone's back
To be prepared and willing to support or defend (someone)
have someone's guts for garters
To reprimand severely

If you go out and play and get your clothes dirty, I'll have your guts for garters!.

have someone's hide
To punish or subdue someone

Why doesn't The St. Petersburg Times scrape together $30 million and purchase football's Tampa Bay Buccaneers? Then, when I tell John McKay how to coach, he'd listen or I'd have his hide.

have someone's number
To understand a person's character, capabilities, or situation

Llodra, a doubles specialist who is ranked 38 in singles, was charging to the net at every opportunity and played some brilliant shots but Murray seemed to have his number at that stage.

hit someone for six
Be affected in a devastating way by some unexpected news

When I heard about the accident, it hit me for six.

hit someone for six
To hit another person very hard

When he swore at me again, I couldn't hold back. So, I hit him for six.

hold over someone's head
To harp on; to remind continuously (especially of a misstep or defeat)

I get one parking ticket and he holds it over my head for six months.

hold someone's feet to the fire
To maintain personal, social, political, or legal pressure on someone in order to induce him or her to comply with one's desires; to hold someone accountable for his or her actions

He kept tabs on presidents, monitored members of Congress, held bureaucrats' feet to the fire.

hook someone up
To supply someone with goods or services

Hey man, can you hook me up with some weed?.

hurt someone's feelings
To offend or hurt someone
in someone's shoes
in someone's situation

I wouldn't personally repose much trust in that boon companion of yours who contributes the humorous element, Dr Mulligan, as a guide, philosopher and friend if I were in your shoes.

in someone's wheelhouse
Matching a person's interests or abilities well

But the subject matter was right in his wheelhouse — politics and all the moving parts.

jolly someone along
To make someone happy or compliant, as by encouragement or flattery

When there was a shipping delay, the salesman jollied the purchasing agent along to keep him from canceling the order.

jump someone's bones
to have sex
jumped someone's bones
Simple past tense and past participle of jump someone's bones
jumping someone's bones
Present participle of jump someone's bones
jumps someone's bones
Third-person singular simple present indicative form of jump someone's bones
keep someone company
To remain with or accompany someone, especially to make them feel more comfortable with a certain situation

I'm a bit nervous, could you keep me company while I wait for my blind date to arrive?.

keep someone in the dark
To deliberately not tell someone details about something
keep someone in the loop
To furnish someone with sufficient relevant information and include them in the decision-making process
keep someone on ice
to keep someone uninformed or uncontacted
kick someone when they are down
To make things worse for someone who is going through a difficult time
kiss the ground someone walks on
To praise someone highly

Yes ; they cross themselves, bow down their heads level with their heels, kiss your feet, grovel on the very ground, and kiss the earth you walk on.

knock someone's socks off
To impress greatly; amaze; stun

You wouldn't expect teenagers to sing opera, but these kids will knock your socks off.

know someone from Adam
To know or recognise someone at all

Well, he said, do you know me from Adam?.

lead someone down the garden path
To deceive, hoodwink

'It was thought that the early origins of the idiom was founded on the tendency for one village to marry off their unsuccessful brides to unknowing bachelors. The superstition of the groom not being able to see his veiled bride until the marriage proclamation had been made was widely practiced. To that end the bride remained veiled throughout the ceremony. When the veil was lifted, the groom would learn that he had been married to a stranger. Many ceremonies took place in private gardens and as such the tendency to deceive with intent had evolved to the idiom of leading someone down the garden path.'.

leave someone in the lurch
To abandon somebody; especially, to abandon somebody and leave him or her in a difficult situation

He left me in the lurch and I had to finish the whole project by myself.

let someone have it
To verbally assail someone

When I came home, he let me have it for wrecking the car.

let someone have it
To attack someone with great force

At dawn we really let 'em have it with a 30 minute artillery barrage.

light someone's fire
To excite, to turn on

He’d prowled Houston’s titty bars for more than a decade, and he’d found the one woman who really lit his fire.

make someone cry
To willfully cause someone to cry, usually after berating or yelling at him/her intensely

The young woman's boss was stern and old-school, and he was out to make her cry after refusing to tolerate her mistakes.

make someone's day
To make someone happy or to be a source of satisfaction

Thank you for the unexpected gift. It really made my day.

make someone's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
make someone's skin crawl
To disturb or bother; to frighten or disgust

The sound of fingernails on a chalkboard just makes my skin crawl.

make someone's teeth itch
To bother or unsettle a person; to put someone on edge

The squeaking won’t do any harm, but if it makes your teeth itch, oil the hinge.

mop the floor with someone
To trounce or defeat thoroughly or in a humiliating manner

She moppped the floor with her opponent, defeating him 68 to 2.

music to someone's ears
Some good news; a spoken expression or a sound which is pleasing; a welcome remark or information

We should aim for a lower ambition, Dannatt said. . . . Not what you might call music to his boss's ears.

none of someone's business
A matter that someone is not entitled to be involved in or informed about

He asked what I was talking to Sam about. I told him it was none of his business.

one could be someone's parent
Said to emphasize age disparity of a couple, usually to express disapproval and imply the possibility of choosing a partner with closer age
out to get someone
deliberately causing another person problems

The supervisor keeps telling me off. He’s out to get me.

pick someone's brain
To seek information from someone knowledgeable; to ask questions of someone

After I spent a couple of hours picking his brain, his scheme started to make sense.

piss in someone's pocket
To say flattering or fawning things to a person in the hope of gaining favour with them. This is often found in the negative, denying that one's words are meant as flattery

Everyone will piss in your pocket when they think you are going to be the next big thing.

piss on someone's bonfire
To disappoint
play someone like a fiddle
To manipulate (a person) skilfully

He played you like a fiddle.

pop a cap in someone's ass
To shoot someone with a gun

I been sayin' that shit for years. And if you heard it, that meant your ass. I never gave much thought to what it meant. I just thought it was some cold-blooded shit to say to a motherfucker before I popped a cap in his ass. But I saw some shit this mornin' made me think twice.

pop someone's cherry
To deflower someone
pull someone down a peg
To lower someone's high self-opinion

She longed to pull him down a peg or two.

put hair on someone's chest
Alternative form of put hair on somebody's chest
put oneself in someone's shoes
To try to look at a situation from a different point of view; as if one were the other person. To empathise

If you could just put yourself in his shoes for a moment, perhaps you would understand why it is not as easy as you seem to think.

put someone down as
to assume someone has a particular character from very little information

I put him down as ignorant, but then discovered he is, in fact, a university professor!.

put someone in mind of
To remind someone of; to inspire a mental image or awareness of; to cause thoughts concerning

With this weekend's whack of snow, Torontonians will be put in mind of last year's chaos.

put someone's back up
To annoy someone deliberately

You really put her back up there, John.

put the shits up someone
To scare someone, or give them a fright

He would put the shits up me by phoning me in the middle of the night.

put words in someone's mouth
To imply or state that has said a thing; to erect a straw man
putty in someone's fingers
Alternative form of putty in someone's hands
putty in someone's hands
One who is readily manipulated or controlled by another person

e clocks on at 8.30 pm with the opening guitar notes of his most famous song, ‘Purple Rain’. Everyone is instantly putty in his hands.

putty in the hands of someone
Alternative form of putty in someone's hands
queer someone's pitch
To make a task more difficult for the speaker
rain on someone's parade
To disappoint or discourage someone

I hate to rain on your parade, but lots of people have tried that strategy and it hasn't worked yet.

raise someone's consciousness
To increase a person's awareness of, and often sympathy for, an issue, cause, or condition

Raised in an Old Left family, I was taught about male chauvinism and thought I knew something about it, but at the beginning of feminism's Second Wave in the 1970's, I concluded that I needed to raise my consciousness.

raise someone's hackles
To anger someone

Every time I hear him talk, he just raises my hackles.

rattle someone's cage
to demand attention; to nag, nudge, or remind

Nobody has corrected the problem yet, so it's time to rattle their cage.

read someone's mind
To guess or deduce what someone is thinking
ride someone's ass
to find fault with someone, to constantly criticise

If he doesn't quit riding my ass over this dumb shit, I'm gonna punch him right in his face.

right up someone's alley
Alternative form of up someone's alley
ring someone's bell
To physically traumatize someone with a strong blow, especially a concussive blow to the head

Redman took Kenny Lofton's left shoulder on his jaw and saw every color of the rainbow but teal. That sent me down. I was kinda dizzy, Redman said . . . You take a shot like that, it's going to ring your bell a bit..

rub salt in someone's wounds
To make a painful situation even worse (even with the best of intentions)

John already feels guilty for what he did to you. Don't rub salt into his wounds.

run someone through
To inform or educate someone, typically of a new concept or a concept particular to an organization or industry
run someone through
To train someone, typically of a particular task
run someone through
To stab someone completely through the torso, usually with a sword (typically used as a threat)
save someone's bacon
to prevent an undesirable occurrence
save someone's bacon
To save someone's life

the tide being fortunately in our favour, we reached the Saint Vincent in good time, going up the accommodation ladder on the port side, which, as you know, is devoted to the use of the lower deck portion of the crew, just as Eight Bells struck. Ha, my lads, cried the Jaunty, who stood by the entry-port, you've just saved your bacon!.

save someone's skin
To save someone's life
save someone's skin
to prevent an undesirable occurrence
see someone through
To constitute ample supply for one for

Those chocolates should see us through the holiday season.

see someone through
To suffice for a time

Two full bags should be enough to see the family through.

see someone's point
To comprehend the meaning that someone is trying to convey

Yes, I see your point. Let me double-check that and get back with you.

sell someone a bill of goods
To deceive or cheat someone

Bill O'Reilly, of the Fox News Channel, has called on the President to admit that the CIA sold him a bill of goods and to fire the agency's director.

send shivers down someone's spine
To terrify; to make someone feel extremely nervous

Hearing that the killer escaped prison sent shivers down my spine.

settle someone's hash
To physically or verbally subdue someone

Sez Pezziden' Bush, sezee, 'I'm gwine ter settle yo' hash, ole Rabbit....'.

slap someone five
To slap someone's hand
slip someone's mind
To be forgotten; to escape one's memory

I meant to call her today, but it completely slipped my mind.

snap someone's head off
To suddenly and sharply rebuke or insult a person, especially in response to a harmless remark

He won't have a pleasant morning, I can tell you! I shall snap his head off every time he speaks to me.

someone
A partially specified but unnamed person

The someones under discussion were eventually arrested.

someone
some person

Is someone there?.

someone else
Some other person
someone's
someone is
someone's
someone has
someone's
The possessive adjective for someone
spare someone's blushes
To save someone from embarrassment
stand in someone's shoes
to see from another's point of view; to feel what another feels
stare someone in the face
To be extremely visible and obvious

Then, one night you wake up with a start at 3 o'clock in the morning with the answer staring you in the face. Or maybe it hits you in the bath, like Archimedes, or while you're on the loo.

stick in someone's craw
To cause lasting annoyance, irritation, or hard feelings

It really sticks in my craw that he never even asked me.

stop someone in his tracks
To prevent someone from continuing along a path or way, literal or figurative, he has begun going along
string someone along
To accept romantic feelings from someone, reciprocating the statements and acts of love, while hiding one's own disinterest
suck someone's cock
To brownnose, to curry favor to someone
suck someone's cock
To perform fellatio on someone
sweep someone off their feet
To seduce someone romantically
take a leaf out of someone's book
To adopt an idea or practice of another person
take someone's point
To grasp the essential meaning of what a person is saying

I played 'em off one against the other, said my uncle. I took his point in an instant. He had gone to each of them in turn and said the others had come in.

take someone's point
To agree with what a person says; to understand a person's argument and be persuaded by it

Wading through the apparent sarcasm, we can take his point that the badness common to popular music as a whole is not excused by the small amount of it that is notably good.

take the wind out of someone's sails
To discourage someone greatly; to cause someone to lose hope or the will to continue

It really took the wind out of his sails to know that even if he won the match, he could only place fourth in the tournament.

talk someone under the table
To bore (someone) with excessive talk
talk someone's ear off
To talk excessively or far more than is wanted or appreciated

If he can get you on the phone, he'll talk your ear off, every time.

tan someone's hide
To beat or spank someone

You lying little snipe, he roared. . . . I've a mind to tan your hide good..

teach someone a lesson
To punish someone
the ball is in someone's court
It is someone's turn to do something; often making a decision

Well there's not much more I can do, so the ball is in your court now.

thorn in someone's side
A persistent annoyance
thorns in someone's side
plural form of thorn in someone's side
tickle someone's fancy
To amuse, entertain, or appeal to someone; to stimulate someone's imagination in a favorable manner

If you’re looking for something that tickles your fancy, and now and then even stirs your soul, this just might hit the G-spot.

tie someone's hands
to render one powerless to act, to thwart someone

I'd like to help you, but my hands are tied.

twist someone's arm
To coerce, force, or cajole

They had to twist his arm, but they got him to join the project.

twist someone's balls
to annoy
up someone's alley
Matching a person's interests or abilities well

This article would be right up his alley. Why don't you show it to him?.

up someone's street
perfectly suitable to someone; matching someone's interests and abilities
wait on someone hand, foot and finger
Alternative form of wait on hand and foot
wait on someone hand, foot, and finger
Alternative form of wait on hand and foot
walk all over someone
To dominate a person or a group; to have a person take a submissive or inferior role
walk all over someone
To easily beat a competitor in a contest; to win without much effort
warm the cockles of someone's heart
To provide happiness, to bring a deeply-felt contentment, possibly derived from the similarity in appearance of the heart valves to the cockle, a bivalve mollusk of the family Cardiidae
what someone said
Used to indicate agreement, as if one would have wanted to say what a previous speaker has said, without change or qualification
who are you and what have you done with someone
Said to express surprise due to a perceived drastic change of behaviour of a person
work someone's arse off
Alternative form of work someone's ass off
work someone's ass off
To work excessively or to the point of exhaustion

We worked our asses off for him all week.

work someone's butt off
To cause someone to work hard, eg, as a supervisor
work someone's tail off
To cause someone to work hard, eg, as a supervisor
would not throw someone out of bed
an understatement meaning one finds a person sexually attractive

She was the sort of woman middle-aged men said they wouldn't throw out of bed, but never expected to get into it.

written all over someone's face
Very obvious, from someone's facial expression
drop someone into something
Let someone fall into something
get on someone's nerve
Annoy someone
think badly of someone
Dislike or be disappointed in someone because of how they behave
(someone)

    Videos

    ... a cat in Silicon Valley without hitting someone who thinks that property rights are an important ...
    ... Who someone is married to or the height restrictions on a ...

    Wort des Tages

    alembic
Favoriten