darlık

listen to the pronunciation of darlık
Türkçe - İngilizce
tightness
narrowness, tightness; shortage, scantiness; poverty, need; difficulty, straits
greyness
drought
closeness
scantness; scarcity; insufficiency
shortness
narrowness
straits
denseness
tightness; constriction
exiguity
depressingness, depressing quality; feeling of depression
grayness
stringency
pressure
narrow circumstances
(Tıp) stenosis
(Ticaret) shortage
(Tıp) obstruction
strait
(Tıp) angusty, angustia
pokiness
picking
darlık içinde olmak
to be in dire straits
darlık çekmek
to have trouble making ends meet
dar
tight

These jeans feel too tight. May I try on another size? - Bu pantolonlar oldukça dar. Diğer bedenleri deneyebilir miyim?

These shoes are too tight. They hurt. - Bu ayakkabılar çok dar. Acıtıyorlar.

dar
narrow

The road is too narrow for cars. - Yol arabalar için çok dar.

You'll never find the way back home, through narrow streets of cobblestone. - Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, eve geri dönüş yolunu asla bulmayacaksın.

dar
(Bilgisayar) condensed
dar
acute
dar
barely
dar
home

Living in a cluttered home is very stressful. - Darmadağın bir evde yaşamak çok streslidir.

You'll never find the way back home, through narrow streets of cobblestone. - Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, eve geri dönüş yolunu asla bulmayacaksın.

dar
gorge
dar
(Dilbilim) covered
dar
house

The street in front of my house is pretty narrow. - Evimin önündeki sokak oldukça dar.

The street behind my house is too narrow for delivery trucks. - Evimin arkasındaki sokak, dağıtım kamyonları için çok dar.

dar
institution
dar
region

The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone. - Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan,tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların yüzde sekseni gitmiş olabilir.

dar
restricted
dar
close fitting
dar
shallow
dar
attenuate
dar
liny
dar
narrowly
dar
tight-fitting
dar
narrower

The cervix is the lower, narrower part of the uterus. - Serviks rahmin daha alt, daha dar parçasıdır.

This sidewalk is a lot narrower than the one across the road. - Bu kaldırım caddenin karşısındakinden daha dar.

dar
scantly
dar
{s} strait

The straits were too narrow for the cruise ship. - Geçitler yolcu gemisi için çok dardı.

At this point the sea narrows into a strait. - Bu noktada, deniz bir boğaz içinde daralır.

dar
constricted
dar
{s} snug
dar
close bodied
dar
{s} stringent
dar
clinging
dar
narrow; cramped; tight; scant, scanty; (zaman) short; limited, restricted; narrowly, barely
dar
strait; stringent
dar
scant, scanty, meager
dar
(açı) acute
dar
narrowly, barely, just
dar
scanty
dar
tight, tightly fitting
dar
narrow, not wide
dar
{s} close

Layla is a close-minded arrogant person. - Leyla dar görüşlü, kibirli bir kişidir.

Layla is a really dogmatic and close-minded person. - Leyla gerçekten dogmatik ve dar görüşlü bir kişidir.

dar
short

If I choose the gallows instead of the poison, I'll suffer for a shorter amount of time before dying. - Ben zehir yerine darağacını seçersem, ölmeden önce kısa bir süre için acı çekeceğim.

Possible side effects include blurred vision and shortness of breath. - Olası yan etkiler arasında bulanık görme ve nefes darlığı bulunmaktadır.

dar
exiguous
dar
(time) of need, of want, of economic hardship
dar
restrained
dar
{s} poky
dar
closefitting
dar
{s} parochial
varlıkta darlık çekmek
to be unable to make use of the wealth that one has
İngilizce - İngilizce

darlık teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

DAR
Daughters of the American Revolution
DAR
the abbreviation of the Daughters of the American Revolution
DAR
American organization for female descendants of Colonialists who took part in the Revolutionary War (promotes education, volunteer service, the preservation of history, and grants scholarships)
dar
Deutscher Akkreditierungsrat
dar
The awareness or message content recalled within 24 hours Normally a measure used for television or radio advertising
dar
Digital Audio Radio
dar
[From Hindi /dar/, with initial /d-/ in Mandarin Chinese /dai/ ] stripe -- marking of a different color or texture from the background
dar
House, household, realm
dar
(or D-A-R) Dial-a-ride: see "demand responsive "
dar
to give
dar
Defense Acquisition Regulations
dar
(v rt cl 1, 10) to hold/keep, + vi: cause to cross (vn); to tear (k246, JAR)
dar
book
dar
Abbreviation for National Society Daughters of the American Revolution
dar
Door, gate
dar
give
Türkçe - Türkçe
İç sıkıntısı
Dar olma durumu
iç sıkıntısı, iç daralması
Geçim zorluğu
(Osmanlı Dönemi) LEZEN
(Osmanlı Dönemi) MAZAK
(Osmanlı Dönemi) FELTE
(Osmanlı Dönemi) KATR
(Osmanlı Dönemi) EZL
(Osmanlı Dönemi) DAFEF
(Osmanlı Dönemi) HAZREKA
(Osmanlı Dönemi) EZME
(Osmanlı Dönemi) ASAK
(Osmanlı Dönemi) KAAT
(Osmanlı Dönemi) HUFUF
(Osmanlı Dönemi) ŞEZF
(Osmanlı Dönemi) RİMAK
(Osmanlı Dönemi) CAHREME
(Osmanlı Dönemi) MASAK
dar
Az, elverişsiz, sınırlı
Dar
daraç
Dar
sıkı
Dar
(Osmanlı Dönemi) MENAH
DÂR
(Osmanlı Dönemi) f. Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.) Meselâ: Bayrakdâr $ : Bayrak tutan
dar
Yeterli paranın olmamasından doğan sıkıntı
dar
Yurt
dar
Sıkıntılı: "Dar bir gün gelmiş birinden üç beş kuruş almışım, ne çıkar!"- M. Ş. Esendal
dar
İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk
dar
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
dar
Güçlükle, ucu ucuna, ancak
dar
Ev
dar
Yetersiz
dar
Genişliği az ya da yetersiz olan
dar
Güçlükle, ucu ucuna, ancak: "En sonra, pek çok sıkılan çocukların zoru ile, akşam altı postasına dar yetiştiler."- M. Ş. Esendal. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk
dar
Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz
dar
Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz: "Sahilleri kucaklayan tatlı meltemler, bu mahallenin dar sokaklarından geçmiyordu."- S. Derviş
dar
Duvar
dâr
(Osmanlı Dönemi) yer, mekân, yurt, konak
İngilizce - Türkçe

darlık teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dar
(Dilbilim) close
DAR
(Askeri) distortion adaptive receiver-deformasyona uyarlanabilir almaç (distortion adaptive receiver)
darlık