medeniyet

listen to the pronunciation of medeniyet
Türkçe - İngilizce
civilisation
{i} civilization

Will our civilization collapse one day? - Medeniyetimiz bir gün çökecek mi?

Civilization is now threatened by nuclear war. - Medeniyet nükleer savaş tarafından tehdit edilmektedir.

civilization, being civilized
civilization, the sum of those qualities that give a society its particular character
civilization uygarlık
culture
civilisational
civilizational
medeniyet ve sosyal yaşam
civilization and social life
medeniyet çeşitleri
(Politika, Siyaset) forms of civilization
medeniyetler
civilizations
bilim ve medeniyet
science and civilization
teknoloji ve medeniyet
technology and civilization
Türkçe - Türkçe
Uygarlık
(Osmanlı Dönemi) sosyal meselelerde, ilim, fen ve sanatta daha tekâmül etmiş gelişmiş cemiyet
(Osmanlı Dönemi) HADARET
MEDENİYET
(Osmanlı Dönemi) Adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli
MEDENİYET
(Osmanlı Dönemi) İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.(Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur. M.N.)(Sual: Sen eskiden şark
MİMSİZ MEDENİYET
(Osmanlı Dönemi) Medeni kelimesinin, Kur'ân alfabesine göre "mim" harfini kaldırırsak, denî kelimesi kalır. Buna binaen, "mimsiz medeniyyet" de denî, alçak ve zâlim yerinde kullanılmıştır
MİMSİZ MEDENİYET
(Osmanlı Dönemi) Vahşilik, denîlik. Alçaklık
medeniyet