see the diagram under geology

listen to the pronunciation of see the diagram under geology
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
catskill period
cambrian
chazy epoch
chemung period
see the diagram under geology

  Heceleme

  see the di·a·gram un·der ge·o·lo·gy

  Türkçe nasıl söylenir

  si dhi dayıgräm ʌndır ciälıci

  Telaffuz

  /ˈsē ᴛʜē ˈdīəˌgram ˈəndər ʤēˈäləʤē/ /ˈsiː ðiː ˈdaɪəˌɡræm ˈʌndɜr ʤiːˈɑːləʤiː/

  Günün kelimesi

  mellifluous